Головна
 

Посилання

Сайт Президента України
Верховна Рада України
Урядовий портал
Офіційний веб-сайт Нацдержслужби України
Київська обласна державна адміністрація
Укрінформ
Лютий 2018
П В С Ч П С Н
      2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        
Четвер, 01 лютого 2018


Друк

 

Шановні колеги!

Рада голів державних адміністрацій у рамках співпраці з Американською Комерційною Службою Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні і Програмою SABIT, яку спонсорує Міністерство Торгівлі США,

інформує про відкриття нової програми бізнес стажування для фахівців з України за напрямом «Охорона здоров’я: Управління клініками».

Термін стажування у США: з 31 березня до 21 квітня 2018 року.

Звертаємо увагу! Анкети на конкурс щодо участі у Програмі стажування приймаються до кінця дня 15 лютого 2018 року.

Для участі у Програмі стажування запрошуються (лише фахівці приватних закладів):

• Головні лікарі, керівники та власники приватних медичних закладів;

• Керуючі приватних медичних закладів, що працюють у різних відділах (менеджмент, HR, закупки, постачання і т.і.);

• Фахівці приватних клінік та діагностичних медичних закладів;

• Фахівці, що займаються телемедициною та покращенням якості медичних послуг;

• Представники медичних асоціацій.

У програмі будуть приймати участь компанії з України, Молдови, Росії, Азербайджану, Грузії, Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменії, Узбекистану.

Вимоги до кандидатів:

Технічна підготовка та відповідний досвід роботи у сфері управління клінікою;

Мінімум 3 роки досвіду на керівний посаді (управління середньої та вищої ланки, особи, що приймають управлінські рішення у своїй компанії або установі).

Володіння англійською мовою не є обов’язковим.

Розгляд і відбір кандидатів на участь у Програмі буде проводити Міністерство торгівлі США. Остаточне рішення щодо складу учасників приймає Програма САБІТ у Вашингтоні.

Стажування фінансується Міністерством торгівлі США: Програма САБІТ покриває учасникам витрати, пов’язані з перельотом з Києва до США і назад; проживання, програму навчання, послуги перекладачів у робочі години; медичне страхування на випадок непередбаченої необхідності і невелику стипендію, що компенсує частину витрат на харчування та інші витрати.

Мета програми знайомство з американською системою приватного амбулаторного обслуговування.

Приблизна програма стажування: Групове тритижневе стажування почнеться з тижня теоретичних занять, до яких можуть входити семінари з нормативів, законодавства, стандартів, сертифікації, розроблення бізнес планів, міжкультурних комунікацій, перемовин та управління, як для бізнесу, так і для асоціацій. Далі учасники відвідають американські компанії, що працюють в різних сферах охорони здоров’я та зустрінуться з представниками відповідних галузевих асоціацій.

Документи на конкурс:

1. Анкета з фотографією заповнена російською і англійською мовами;

2. Копія першої сторінки закордонного паспорту (з анкетними даними);

3. Лист рекомендація (російською і англійською мовами).

Лист рекомендація має бути підписаний керівником компанії і повинен мати опис посадових обов’язків кандидата програми на даний час, та згоду на участь у програмі у наведені строки. Якщо кандидат на участь у програмі є директором закладу, до Анкети необхідно додати лист рекомендацію від бізнес-партнерів зі стислим описом спільних проектів.

Всі документи необхідно надіслати електронною поштою виключно на адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду та Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду , бажано одним файлом у форматі .pdf до вказаного строку. Документи у форматі .rar не приймаються.

Більш детальну інформацію про Програму, умови участі, зразок Анкети на участь, Інструкцію з заповнення Анкети можна отримати з Додатка 1.

Копія Анкети (Додаток 1) розміщена на офіційному сайті РГДА, у розділі «РГДА», підрозділ «Документи», пункт 11, за гіперпосиланням:

http://glavrada.org/files/healthcare-clinics-app-2018-ru.doc .

Всі додаткові питання щодо Програми, документів, вимог участі тощо – спрямовувати до координатора програми SABIT при Посольстві Сполучених Штатів Америки у Києві Наталії Шкнеєвої за координатами:

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Тел. + 38 044 521 5222

Мобільний: + 38 063 298 8267

Факс: +38 044 521 5430.

Заповнені Анкети, оформлені виключно відповідно до вимог Інструкції з заповнення, яка міститься в Анкеті, надсилати за вказаними координатами.

Просимо довести інформацію про можливість участі у програмі бізнес стажування «Охорона здоров’я: Управління клініками» у США до зацікавлених осіб і фахівців закладыв вказаної галузі, розмістити на сайті адміністрації.

При розміщенні оголошення про Програму в інформаційних ресурсах посилання на Анкету для завантаження обов’язкове.

Додаток 1: на 18 арк. у 1 прим.

З повагою,

Голова Наглядової ради

Д. В. Письмак

 

SEQ CHAPTER \h \r 1SPECIAL AMERICAN BUSINESS INTERNSHIP

TRAINING (SABIT) PROGRAM

Специальная Американская Программа Деловых Стажировок

Healthcare: Clinics for Azerbaijan, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan,

Moldova, Russia, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraine, and Uzbekistan

Здравоохранение: управление клиниками для Азербайджана, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана, Украины и Узбекистана

March 31 – April 21, 2018

31 марта – 21 апреля 2018 г.

Managed by the U.S. Department of Commerce

Программу спонсирует Министерство Торговли США

The U.S. Department of Commerce’s Special American Business Internship Training (SABIT) program has established a program to train up to 18 professionals from the Eurasian healthcare sector. SABIT has successfully trained over 6,000 executives and scientists from Eurasia and other regions. SABIT provides trainees the opportunity to become familiar with a U.S. industry sector and its regulations, establish valuable business relationships, learn about innovative technologies, equipment, and services, and come to understand market-based business concepts.

В рамках Специальной программы деловой стажировки в Америке (SABIT) Министерства торговли США учреждена программа обучения до 18 специалистов сферы здравоохранения из стран Евразии. По программе SABIT успешно прошли обучение более 6000 высших руководителей и ученых из Евразии и других регионов мира. SABIT предоставляет участникам возможность познакомиться с промышленным сектором США и местными нормами и правилами, установить ценные деловые знакомства, узнать об инновационных технологиях, оборудовании и услугах, достигнуть понимания рыночных бизнес-концепций.

The program will be three weeks in length, beginning with one week of training which may include sessions on policy, legislation, standards, certification, business plan development, cross-cultural negotiations and management for both associations and global business. This will be complemented by site visits and meetings with a cross-section of U.S. companies in the healthcare sector and supporting industry associations. The main goal of the program is the introduction of the U.S. system of private outpatient care.

Программа рассчитана на три недели. Первая неделя посвящена обучению и может включать занятия на темы нормативных процедур, законодательства, стандартов, сертификации, бизнес-планов, межкультурных переговоров и управления как для ассоциаций, так и для международного бизнеса. Кроме того, предусмотрены посещения объектов и встречи с представителями широкого спектра американских компаний, работающих в секторе здравоохранения, и соответствующих отраслевых ассоциаций. Основной целью программы является знакомство с американской системой частного амбулаторного обслуживания.

This program is designed for healthcare and clinic administrators. Candidates who apply to participate in the training program should be in a position of significant responsibility and have at least 3 years of management experience. Preference is given to applicants with technical training and relevant work experience clinic management, who currently hold a leadership position in their company or organization. Program participants with this level of experience will be in a position to obtain the most benefit from participating in the training program. The program will be interpreted from English into Russian by professional, simultaneous interpreters. Therefore, participants must be fluent in Russian or English.

Данная программа предназначена для главврачей и управляющих частных медицинских учереждений. Кандидаты, желающие принять участие в обучающей программе, должны занимать должность со значительным уровнем ответственности и иметь опыт управленческой работы не менее 3 лет. Предпочтение отдается заявителям, обладающим технической подготовкой и соответствующим опытом работы в сфере управления клиникой и в настоящее время занимающим руководящую должность в своей организации/компании. При наличии такого уровня квалификации участники смогут получить от обучения максимум пользы. Профессиональные переводчики-синхронисты обеспечат устный перевод программы с английского на русский язык. Таким образом, участники должны свободно владеть русским или английским языком.

Applications must be accompanied by a letter from the candidate’s supervisor in his or her employing organization which contains the following: A description of the Applicant's present duties and permission for the applicant to participate in the program during the specified dates. If the Applicant is the director of the organization, a letter of recommendation from business partners with a brief description of joint projects should be attached to the application form. If a letter of recommendation is written in Russian, the English translation should also be attached. The application form, letter of recommendation should be completed in both English and Russian. There are no fees of any kind associated with this application. There is no cost for applying, processing the application, or being selected to participate in the program.

К заявке на участие необходимо приложить письмо руководителя сотрудника в той организации, где он или она работает. Это письмо должно содержать описание должностных обязанностей Кандидата и разрешение на участие Кандидата в программе в указанные сроки. Если Кандидат является директором организации, к заявке следует приложить рекомендательное письмо от деловых партнеров с кратким описанием совместных проектов. Если рекомендательное письмо составлено на русском языке, также следует приложить его перевод на английский язык. Заявка и рекомендательное письмо должны быть составлены и на английском, и на русском языке. За подачу заявки не взимается какая-либо оплата. Прием заявки, ее обработка и отбор для участия в программе осуществляются безвозмездно.

Applicants are screened and selected by the U.S. Department of Commerce based on their professional and educational achievements and experience in specific industrial sectors. SABIT’s Washington office will make final determinations regarding which Applicants are selected for training. Those selected will be notified by a SABIT official in Eurasia.

Проверка и отбор кандидатов осуществляется Министерством торговли США на основании профессиональных и образовательных достижений кандидатов и их опыта в конкретных секторах промышленности. Окончательное решение об отборе кандидатов для участия в программе обучения принимает офис программы SABIT в Вашингтоне. Кандидаты, выбранные для участия, будут уведомлены сотрудником SABIT в Евразии.

For those selected to participate in this program, the U.S. Government will pay for round-trip airfare from a designated site to the United States, lodging, a comprehensive training program, interpreters, emergency medical insurance, and a stipend to offset the costs of meals and incidental expenses. Participants may not be accompanied by their spouse or family.

Участникам, прошедшим отбор, правительство США оплатит стоимость авиабилетов в оба конца из указанного пункта в Соединенные Штаты, проживание в гостиницах, комплексную программу обучения, услуги переводчиков, медицинскую страховку на случай необходимости оказания неотложной медицинской помощи, а также стипендию для компенсации стоимости питания и дополнительных расходов. Сопровождение участников супругами или членами семьи не предусмотрено.

Each participant must provide his or her own transportation to the designated departure site and possess a valid international passport on which to travel. Each SABIT participant will travel on a B-1/B-2 business visa, which prohibits the receipt of a salary or honorarium. Participants are responsible for the cost of the U.S. visa. SABIT participants may not seek permanent employment in the United States. Upon completion of their training, participants must return to their home countries. Participants may not extend their stay in the United States after the training.

Каждый участник должен самостоятельно обеспечить проезд до указанного пункта отправления и иметь действительный заграничный паспорт. Все участники программы SABIT въезжают в США по бизнес-визе B-1/B-2, условия выдачи которой запрещают получение оклада или гонорара. Издержки, связанные с получением визы США, участники берут на себя. Участникам программы SABIT запрещается предпринимать попытки постоянного трудоустройства в США. По завершении программы обучения участники обязаны вернуться в свои страны. Участникам запрещается продлевать пребывание в США после обучения.

Please be advised that the SABIT program will conduct a due diligence review of both you and your company via several different means, which may include web searches, credit bureau reporting agency searches, through the Office of Foreign Assets Control at the U.S. Department of Treasury, and other sources. If there are any sanctions against you or your company or if there are any legal or ethical concerns found, you will not be considered for the program. If you have already been invited, your invitation may be revoked or you may be terminated from the program if you are already in the United States. This review is directed only at serious matters involving U.S. government sanctions, or serious legal or ethics issues, and has resulted in adverse action by the SABIT program only very rarely.

Примите к сведению, что в рамках программы SABIT будет проведена комплексная экспертиза вас и вашей компании несколькими разными способами, в том числе путем поиска по веб-ресурсам, запросов в бюро кредитных историй, обращения в Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США и другие источники. В случае обнаружения каких-либо санкций в отношении вас или вашей компании или каких-либо проблем юридического или этического характера, ваше участие в программе исключается. Если вы уже получили приглашение, это приглашение может быть отозвано, а если вы уже въехали на территорию США, ваше участие в программе может быть прервано. Эта экспертиза направлена только на серьезные вопросы, связанные с санкциями правительства США, или серьезными проблемами юридического или этического характера; случаи фактического применения мер к участникам со стороны программы SABIT крайне редки.

Any material misrepresentation on the part of the Applicant either orally or in writing will automatically be grounds for disqualification or expulsion from the program whether the participant is already selected or in the United States.

Любые случаи введения в заблуждение относительно существенных обстоятельств со стороны Кандидата в устной или письменной форме автоматически являются основанием для дисквалификации или исключения из программы, в том числе в случаях, когда участник прошел отбор или находится в США.

SABIT alumni are not eligible to participate in a SABIT program more than once.

Лица, однажды прошедшие программу SABIT, в дальнейшем не рассматриваются для участия в программах SABIT.

PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE STARTING THE APPLICATION:

ПЕРЕД НАЧАЛОМ СОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВКИ ПРОСИМ ПОЛНОСТЬЮ ПРОЧИТАТЬ ИНСТРУКЦИЮ:

APPLICATIONS MUST BE RECEIVED NO LATER THAN February 15, 2018

ЗАЯВКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОДАНЫ НЕ ПОЗДНЕЕ 15 февраля 2018 г.

Applicants should submit the entire application packet in one .pdf format document. The application packet must include / Весь пакет материалов заявки следует подавать в одном документе в формате .pdf. В пакет заявки следует включить следующие материалы:

· Application form with photo – with responses in Russian and English. Do not leave any questions blank. If you have no answer, put N/A (Not Applicable).

· Бланк заявки с фотографией — с ответами на русском и английском языках. Все вопросы являются обязательными, не оставляйте незаполненных полей. Если у вас нет ответа на вопрос, укажите «N/A» (Not Applicable)

· Letter of recommendation -- The letter should be on company letterhead from your supervisor and should be signed. It should include permission to participate on the program and should list the dates: March 31 – April 21, 2018. The letter should be in Russian and English.

· Рекомендательное письмо — письмо на фирменном бланке компании от вашего начальника с его собственноручной подписью. В письме должно быть выражено разрешение на участие в программе и указаны следующие даты: 31 марта — 21 апреля 2018 г. Письмо должно быть составлено на русском и английском языках.

· Copy of the first page (bio page) of your international passport

· Копия первой страницы (с анкетными данными) вашего заграничного паспорта

The file should be sent by e-mail to the SABIT program regional representative Nataliia Shknyeyeva in Kyiv, Ukraine at the following email address Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду . You must copy (cc) the SABIT Program’s general e-mail at Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду .

Файл необходимо отправить по электронной почте региональному представителю программы SABIT Наталье Шкнеевой в Киеве, Украина, на следующий адрес электронной почты: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду , при этом необходимо поставить в копию (cc) общий адрес электронной почты программы SABIT Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду .

The subject line of your e-mailed application should read: Name of the Program you are applying for (in this case, Healthcare: Clinics), your first name and last name, and your country.

Тема электронного письма с заявкой должна состоять из следующих данных: наименование программы, на участие в которой вы подаете заявку (в данном случае «Здравоохранение: управление клиниками»), ваше имя и фамилия, ваша страна.

The application will not be considered if it is sent in multiple files. We do not accept documents in expanding .rar.

Заявки, отправленные несколькими файлами, рассматриваться не будут. Документы в архивах .rar не принимаются.


SABIT

SPECIAL AMERICAN BUSINESS INTERNSHIP TRAINING PROGRAM

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДЕЛОВЫХ СТАЖИРОВОК В США

Healthcare: Clinics for Azerbaijan, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan,

Moldova, Russia, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraine, and Uzbekistan

Здравоохранение: управление клиниками для Азербайджана, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана, Украины и Узбекистана

March 31 – April 21, 2018

31 марта – 21 апреля 2018 г.

 

место

для фото

Подпись:

I. GENERAL INFORMATION/ПЕРСОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Name (passport spelling) _______________________________________________________________________________

(Last Name) (First Name) (Patronymic)

Ф.И.О. (как написаны в паспорте) _____________________________________________________________________

(Фамилия) (Имя) (Отчество)

Place of Employment______­___________________________________________________________________________

(Complete Company Name)

Место работы: _____________________________________________________________________________________

(Полное название компании)

Position/Title: ________________________________ Должность: __________________________________________

Work Tel./Раб.Тел.:________________________________ Fax/Факс: ________________________________

Mobile Tel. /Мобильный Тел: _______________________

Work Address: ____________________________________________________________________________________

(Street, Building, City, Index)

Рабочий адрес:____________________________________________________________________________________

(Почтовый индекс, улица, дома или почтового ящика, город)

Work E-mail/Адрес рабочей электронной почты: _______________________________________________________

Personal E-mail/Адрес личной электронной почты: ____________________________

Website/Web-страница: _______________________

Home address: _____________________________________________________________________________________

(Street Name and Number) (Apartment Number) (City, Index)

Домашний адрес:______­___________________________________________________________________________

(Улица и номер дома) (Номер квартиры) (Город, почтовый индекс)

Home Telephone/Домашний телефон: _________________________________

Preferred Mailing Address/Предпочитаемый почтовый адрес: Home/Дом Work/Работа

Sex/Пол.: Female/Жен. Male/Муж

Marital Status/Семейное положение:Single/Холост Married/Женат, замужем

Citizenship/Гражданство: ______________________________

Full Name of Spouse/Полное имя супруга(и):_______ ____________________________________________________

Spouse’s place of work, position, and telephone number/Место работы супруга(и), должность и рабочий номер телефона

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Other contact numbers where you can be reached (please list alternative telephones including city codes)/ Укажите другие номера телефонов, включая код местности, по которым Вас можно найти:

Tel./Тел. _____________________________ Name/Имя: _________________________________

Relationship/Кем приходится: q Friend/Товарищ q Co-worker/Сослуживец q Spouse/Супруг/а

q Relative/Родственник q Other/Другое

In case of emergency, whom should we contact? (include name, e-mail, and telephone number)/В случае необходимости, с кем мы можем связаться по Вашей просьбе (Имя, адрес электронной почты, и номер телефона):

__________________________________________________________________________________________________

How did you learn about the SABIT Program/Как Вы узнали о программе САБИТ?: ___________________________


II. EDUCATION/ОБРАЗОВАНИЕ

A. List all post-secondary education including professional education, beginning with most recent (attach additional pages as needed)/Перечислите Ваше образование после окончания средней школы, начиная с последнего учебного заведения, которое Вы окончили:

 

Dates

Даты

Institute/University

Учебное заведение/Город

Major Subject

Основная специальность

Degree/Date Received

Квалификация/Научная степень/Дата диплома

 

B. List all U.S. Government-funded programs in which you have participated (attach additional pages as needed)/Перечислите все образовательные и культурные программы Правительства США, в которых Вы участвовали (если необходимо, воспользуйтесь дополнительными листами бумаги):

 

Dates/Даты

Name of U.S. Government Sponsoring Agency/

Название Американской организации-спонсора

Topic of Program/Тема программы


С. Knowledge of English: Please rate your knowledge of English in the following areas:

Знание англ. языка: Пожалуйста, оцените Ваш уровень владения англ. языком по следующей шкале:

 

Excellent

Свободно

Good

Хорошо

Fair

На базовом уровне

Poor

Слабо

Reading/Чтение

Writing/Письмо

Comprehension/Понимание

Speaking/Разговорная речь

 

List any other languages that you know/Перечислите другие языки, которыми Вы владеете:____

III. BUSINESS AND EMPLOYMENT EXPERIENCE/ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ

A. List your business and employment history for the past ten years ONLY, beginning with most recent/Опишите Ваш профессиональный опыт за последние 10 лет, начиная с настоящего времени:

 

Dates

Даты

(Мес, день, год)

Name of Organization

Название организации

City

Город

Position/Title

Должность

Responsibilities and duties

Должностные обязанности

(Дайте краткий точный ответ)

 

B. Please list three professional references (names, addresses and phone numbers)/Перечислите трех человек, которые могли бы дать Вам профессиональную характеристику:

 

NAME/Имя и фамилия

COMPANY NAME, ADDRESS, TELEPHONE AND E-MAIL/Компания, адрес, телефон и электронная почта

PROFESSIONAL RELATIONSHIP/ Профессиональные взаимоотношения

 

IV. ADDITIONAL INFORMATION/ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

A. Passport and Travel Information/Информация о паспорте и поездках за рубеж:

Примечание: Просим Вас учесть, что информация о Вашем международном паспорте очень важна, так как данная информация необходима для оформления пропуска для посещения принимающих американских компаний.

Do you have an external passport?/Наличие международного паспорта q Yes/Да q No/Нет

Name and Surname (like in passport)/Имя и фамилия как в паспорте: _______________________________________

Passport Number: _________________________________________

Passport Expiration Date/Паспорт действителен до: ______________________________

Place of Birth (City, Country)/Место рождения (город, cтрана):____________________________________________

Date of Birth/Дата рождения: -- (_________________________________________________)

(Month/Месяц-Day/День-Year/Год) (День рождения прописью)

Have you ever applied for a U.S. visa/Обращались ли Вы когда-нибудь за визой в США? q Yes/Да q No/Нет

When/Where/Если Да, то когда и где: ______________________________

Were you granted a U.S. visa/Была ли выдана Вам виза в США? q Yes/Да q No/Нет

If yes, what type?/Если да, какой тип визы? _____________

Have you ever applied for immigration to the U.S./Подавали ли Вы документы на иммиграцию в США?

q Yes/Да q No/Нет

If yes, when/where/Если да, то когда и где?: ______________________________

B. List previous travel abroad (attach additional pages as needed)/Перечислите все Ваши поездки за границу (если необходимо, приложите дополнительные листы бумаги):

 

Country/Страна

Dates/Даты

Sponsor/Спонсор

Purpose/Цель

 

Нижеследующая информация, в том числе, информация о состоянии Вашего здоровья, никак не повлияет на результат конкурсного отбора. Она останется конфиденциальной и необходима только для того, чтобы обеспечить для Вас максимум комфорта в случае, если Вы пройдете конкурсный отбор:

· Do you have any allergies/Страдаете ли Вы от аллергии? q Yes/Да q No/Нет

If yes, please explain/Если да, то поясните: ______________________________________________________

· Do you have any medical conditions or limitations?/Наличие особых медицинских показаний или ограничений? q Yes/Да q No/Нет

If yes, please explain/Если да, то поясните: ______________________________________________________

· Do you take any medication/Вы принимаете какие-либо лекарства? q Yes/Да q No/Нет

If yes, please explain/Если да, то какие: _________________________________________________________

· Do you have any special dietary needs/Есть ли у Вас особые требования к питанию? q Yes/Да q No/Нет

If yes, please explain/Если да, то пояснитe: ______________________________________________________

· Please list any contacts you have in the United States (including family, friends, business associates, and acquaintances)/Перечислите, пожалуйста, все Ваши знакомства в США (включая родственников, друзей, деловых партнеров и знакомых): ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

V. STATEMENTS OF PURPOSE/ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕЙ

Следующая информация очень важна и поможет САБИТ разработать максимально полезную для Вас программу обучения. Дайте, пожалуйста, максимально подробные ответы на все нижеследующие вопросы.

A. Current enterprise description/Характеристика Вашего предприятия/компании:

Name of enterprise/Название предприятия/компании: ______________________________________________________________________________________________

Type of enterprise (i.e. industry sector: types of goods or services provided)/Тип предприятия

(т.е. название отрасли по типу производства товаров или предоставляемых услуг): ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

The market for your product or service is/Каков рынок для Ваших услуг или продукции:

q local/местный q national/национальный

q regional/региональный q International/международный (please list countries/какие страны):________________________________________

Who are your customers?/Кто Ваши клиенты?

q state enterprises/госпредприятия q individuals/частные лица

q private enterprises/частные компании q other/другое

How many people work at the firm?/Сколько людей работают на Вашем предприятии? ___________________

Annual gross revenue (in USD)/Годовой валовый доход (в долларах США): ______________________________

Ownership of your company/Владельцы Вашего предприятия: ______________________________________________________________________________________________

If it is owned by more than one entity or individual, please provide the ownership breakdown by percentage/Если владельцев несколько, укажите, пожалуйста, их долю в процентном отношении):

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

B. Please provide detailed answers to the following questions. Пожалуйста, подробно ответьте на следующие вопросы:

1. Describe your present employing organization (please be specific in terms of private, non-profit, or public sector, the date it was formed, what the mission and goals are, what areas of work it is involved in, how it is structured and /or types of goods and services it provides)/ Дайте характеристику организации, в которой Вы работаете в настоящее время (пожалуйста, укажите точно вид собственностичастная, некоммерческая или государственная, дату основания, цели и задачи, в какой сфере она работает, структуру и вид услуг, которые она предоставляет):

2. Please give a description of your specific responsibilities in the organization. This must include: your title; the name and title of the person whom you work; the name of the division or department for which you work; and its major function within the enterprise; how many employees report to you directly; some of the major problems you have encountered in your work and how you think this program might assist you with those problems; and, any other information you think would be of interest/Опишите свои должностные обязанности в Вашей организации. Это описание должно включать Вашу должность, имя и должность Вашего непосредственного начальника, название отдела или департамента, в котором Вы работаете и его функции в системе Вашей организации; сколько сотрудников находятся в Вашем подчинении, с какими трудностями Вы постоянно сталкиваетесь в своей работе, и каким образом данная стажировка поможет Вам решить эти проблемы. Вы можете также включить любую другую информацию, которую Вы считаете необходимой.

3. Describe your goals in coming to the United States for an internship program, and how these relate to your short-term and long-term career goals. /Какие задачи Вы ставите перед собой в связи со стажировкой в США? Как они относятся к краткосрочным и долгосрочным целям в Вашей карьере?

4. How do you plan to apply the knowledge you will gain on the SABIT training program to your work back home -- both in your company and the country as a whole? What makes you a good candidate for this program?/Как Вы планируете применить знания, полученные во время стажировки САБИТ на своем предприятии и в масштабах Вашей страны? Какие качества делают Вас подходящим кандидатом на участие в данной программе

C. Rank each topic from 1 – 5, with 1 indicating NO INTEREST, and 5 indicating HIGH INTEREST, according to your professional needs and requirements. Please rank each topic carefully as this will determine program content and structure. (Please note, this list is not exhaustive. Please list other topics you are interested in.)/ Оцените каждую тему по шкале от 1 до 5, (1 означaет «не интересует, 5 «очень интересует») исходя из ваших профессиональных потребностей и стандартов. Оценивая каждую тему, проявляйте особую тщательность, поскольку результаты оценки повлияют на содержание и структуру программы. (Просьба учесть, что список не является исчерпывающим. Пожалуйста, перечислите другие темы, представляющие для вас интерес.)

Ranking/ Шкала оценок:

5 – most important/ наиболее важная тема

4 – very important/ очень важная тема

3 – important/ важная тема

2 – somewhat important/ не очень важная тема

1 – not important or not applicable/ несущественная или не соответствующая программе тема

General topics / Общие темы

q Hospital/clinic management structure / Структура управления поликлиникой/клиникой

q Education and training of personnel / Образование и обучение персонала

q Personnel management / Управление персоналом

q Relations between healthcare organizations and federal agencies / Взаимоотношения между медицинскими учреждениями и федеральными ведомствами

q Relations between healthcare organizations / Взаимоотношения между медицинскими учреждениями

q Doctors' and patients' rights / Права врачей и пациентов

q Quality and services improvement / Улучшение качества обслуживания

q Project management / Руководство проектами

q Other (Please specify) / Другое (пожалуйста, поясните) ___________________________________________

Financial Management / Организация финансовой деятельности

q Budget allocation and associated laws / Распределение финансов и законы, регулирующие распределение финансов

q Federal Government support / Поддержка федерального правительства

q Budget control and management / Контроль и управление бюджетом

q Accounting systems, payroll, cost management / Бухгалтерский учёт, начисление зарплат управление расходами

q Business plan development / Разработка бизнес-планов

q Other (Please specify) / Другое (пожалуйста, поясните) ___________________________________________

Innovation and Technology in Healthcare / Инновация и технологии в здравоохранении

q Ambulatory surgery centers / Центры амбулаторной хирургии (ЦАХ)

q Modeling and simulation in designing and constructing medical facilities / Моделирования в проектировании и строительстве медицинских помещений

q Flexible approach to designing medical facilities / Гибкий подход к проектированию медицинских учереждений

q Development and distribution of new medical devices / Развитие и распространение медицинских устройств

q New pharmaceutical products and medicines / Новые фармацевтические/лекарственный препараты

q Telemedicine / Телемедицина

q Distance monitoring / Удаленный мониторинг пациетов

q Mobile health applications / Мобильные приложения

q E-consults / Электронные консултации

q Electronic Medical Records / Электронные медицинские карты

q Healthcare payment models (ex.: Bundled payments) / Новые платёжные модели (на пример: совокупный платёж)

Medical Specialties / Медициские Услуги

q Primary care / Первичная медицинская помощь

q Laboratory services / Лабораторные услуги

q Pharmacy / Фармацевтические услуги

q Radiology and Imaging / Рентген

q Surgery / Хирургия

q Orthopedics / Ортопедия

q Rehabilitation / Реабилитация

q Oncology / Онкология

q Dermatology / Дерматология

q Ear Nose Throat / Лор услуги

q Ophthalmology / Офтальмология

q Cardiac care / Лечение сердечно-сосудистых заболеваний

q Neurology / Неврология

q Pediatrics / Педиатрия

q Gastroenterology / Гастроэнтерология

q Nephrology / Нефрология

q Obstetrics and Gynecology / Акушерство и гинекология

q Optometry / Оптометрия

q Joint replacement / Замена суставов

q Pulmonology / Пульмонология

q Behavioral Health / Психологическое здоровье

q Diabetes / Лечение диабета

q Other (Please specify) / Другое (пожалуйста, поясните) ___________________________________________

Medical Insurance / Медицинское страхование

q Federal Government insurance programs (Medicare, Medicaid) / Федеральные страховые программы (Медикэйр, Медикайд)

q Private insurance companies & services / Частные страховые компании & услуги

q Relations between healthcare organizations and insurance companies / Взаимоотношения между медицинскими учреждениями и страховыми компаниями

q Relations between doctors and insurance companies / Взаимоотношения между врачами и страховыми компаниями

q Other (Please specify) / Другое (пожалуйста, поясните) ___________________________________________

Describe the types of outpatient services you currently offer in your clinic or medical center. What future services are you planning to develop and how will this training help you towards your goal? / Пожалуйста, опишите виды амбулаторных услуг, предлагаемых в ваших медицинских учреждениях. Какие виды услуг вы планируете внедрить в будущем, и каким образом вам может помочь данная стажировка?

Please list U.S. medical equipment manufacturers you would like to meet with while on the program/Пожалуйста, перечислите американских производителей медицинского оборудования и материалов, с которым вы хотели бы встретиться во время стажировки.

Please provide information about specific projects, joint ventures, or business relationships you would like to develop with U.S. companies. In addition, please provide a short list of particular U.S. companies or organizations you would like to meet with./Укажите, планируете ли Вы начать совместные проекты или установить деловые отношения с американскими компаниями (Если Вам известны названия этих компаний, пожалуйста, назовите их).

Please write a short autobiography, including information about your company, the most important one or two projects you are working on, and your primary goal for wanting to participate in SABIT. This should not be longer than six sentences. We will use this paragraph to help introduce selected participants to U.S. host companies. / Составьте краткую автобиографию и включите в нее сведения о своей компании, об одном или двух важнейших проектах, над которыми вы работаете, и о своей главной цели участия в программе SABIT. Длина автобиографии должна составлять не более шести предложений. Этот текст будет использоваться для представления избранных участников принимающим компаниям в США.

EXAMPLE: ABC Company, established in 2003, is a small manufacturing firm that produces several types of widgets for sale domestically and for export.  John Smith is the CEO of the company. The company includes an R&D department, two factories, a marketing department, and an integrated logistics division.  The company has recently developed a new widget for the American market.  Mr. Smith is looking to learn about U.S. trends in widget design and explore new distribution channels. / ПРИМЕР. Компания «ABC», учрежденная в 2003 году, — малое производственное предприятие, занятое изготовлением нескольких типов изделий для внутреннего рынка и на экспорт.  Генеральным директором компании является Джон Смит. В компанию входит отдел НИОКР, две фабрики, отдел маркетинга и интегрированное подразделение логистики.  Недавно компания разработала новое изделие для рынка США.  Г-н Смит желает узнать о тенденциях в разработке изделий в США и осведомиться о новых каналах дистрибуции.

List any other topics or areas that you would like your training to cover/Укажите другие темы, которые, по Вашему мнению, необходимо включить в программу обучения:

PROGRAM RULES AND CONDITIONS

I testify that the information submitted in this application is complete and accurate. I understand that providing false information on this application or during the interview will automatically disqualify me from participation in the SABIT program. If I am selected for participation in the program, and it is determined during the course of the training that any of the information provided in this application or during the interview was false, I understand that this would mean immediate dismissal from the program.

If selected, I agree to comply with all regulations of the program and all local and national laws of the United States.

I understand that while in the United States, I will be required to share my hotel room with one other individual from the training group (of the same sex). I understand that separate beds will be provided. I declare that this type of housing arrangement is satisfactory to me and presents no difficulties.

I understand that I will be provided with medical insurance to be used only for emergency situations and not for routine medical care or treatment for any pre-existing medical or dental condition. I further understand that I will be required to pay all deductibles and other miscellaneous expenses not covered by the insurance. I understand that I may purchase my own travel and/or health insurance before departing for the U.S. If I choose to do so, this will act as additional coverage for me while I am on the SABIT program.

I understand that the U.S. visa obtained in connection with my SABIT program training is valid only for temporary training and is not valid for employment in the United States or for travel not related to the SABIT training. I declare my intent to return to my home country with the SABIT delegation at the end of my training as a SABIT program participant. I understand that returning to my country at the end of my internship is a condition of my participation in the SABIT program. I further understand that traveling outside of the United States (for example, Canada or Mexico) is strictly prohibited and would be in violation of my U.S. visa and would mean immediate dismissal from the program. Travel to cities in the United States that are not part of the specific SABIT training program is strictly prohibited.

I understand that this program prohibits spouse and/or children or other family members to accompany SABIT participants to the United States.

I understand that the program will be interpreted into Russian.

If for any reason I must return home early, I understand that I must return the remainder of the stipend to the SABIT Program.

_________________________________________________________________________________________________

Я подтверждаю, что информация, изложенная мной в данной анкете, является полной и достоверной.

Я понимаю, что предоставление в данной анкете или при последующем собеседовании ложной или искаженной информации автоматически дисквалифицирует меня из Программы САБИТ. Если меня выберут для участия в программе, и в ходе стажировки выяснится, что данные, предоставленные мною в настоящей анкете или в ходе интервью, недостоверны, я понимаю, что это будет означать немедленное исключение из Программы.

Если меня выберут, я согласен соблюдать и следовать всем условиям и правилам Программы САБИТ и всем местным и федеральным законам Соединенных Штатов Америки.

Я понимаю, что во время пребывания в США меня поселят в одном гостиничном номере с другим участником группы того же пола. Я понимаю, что кровати будут предоставлены отдельные. Я заявляю, что такая организация проживания является для меня приемлемой и не представляет никаких трудностей. Я понимаю, что мне будет предоставлена медицинская страховка, которой я могу воспользоваться только в случае необходимости экстренной медицинской помощи. Этой страховкой нельзя пользоваться для профилактических осмотров, медицинских консультаций по поводу хронических заболеваний или стоматологии. Я также понимаю, что предоставляемая мне медицинская страховка не покрывает полную стоимость неотложной помощи, и я должен буду обеспечить частичную оплату предоставленных мне медицинских услуг и прочих связанных с этим расходов из собственных средств немедленно после получения соответствующего счета. Я понимаю, что могу заранее самостоятельно приобрести собственную (дополнительную) медицинскую страховку и/или полный страховой пакет для поездки за границу до вылета в США. Если такая страховка будет мною приобретена, то она будет являться дополнительным источником покрытия возможных расходов, связанных с экстренным обращением к врачу во время моей поездки по Программе САБИТ.

Я понимаю, что виза в США, полученная мной в связи со стажировкой САБИТ недействительна для трудоустройства в США или для поездок по США в города, не имеющие отношения к стажировке САБИТ. Я заявляю о своем намерении вернуться на родину вместе с делегацией САБИТ по окончании моей стажировки как ее участник. Я понимаю, что возвращение в страну моего гражданства по окончании стажировки является условием моего участия в программе САБИТ. Я также понимаю, что поездки за пределы США (например, в Канаду или Мексику) строго запрещены и будут квалифицированы как нарушение визового режима, что будет означать немедленное исключение из Программы. Поездки в другие города США, которые не являются частью рабочего расписания стажировки САБИТ, также строго запрещены.

Я понимаю, что программа категорически запрещает сопровождение участников их супругами и детьми или другими членами семьи во время поездки в/по США.

Я понимаю, что программа будет переводиться на русский язык.

Если по какой-либо причине мне придется вернуться домой раньше официального окончания стажировки, я понимаю, что до отъезда из США должен/должна буду вернуть Программе САБИТ суточные за оставшиеся дни.

_____________________ ___________________

(Date/Дата) (Signature/Подпись)

 

 

Переглядів: 79
 Друк

Біда трапляється тоді, коли дітей залишають напризволяще, там, де на них чатує небезпека.

Шановні батьки не дозволяйте дітям привабливі та водночас небезпечні забави з петардами, саморобними хлопавками та іншими вогненебезпечними предметами.

Є ігри набагато цікавіші та змістовніші!

Рятувальники Сквирщини нагадують, що проведення феєрверків без відповідного погодження з органами державного нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки у місцях масового святкування громадян ЗАБОРОНЕНО!!!

Руслан Довбешко, провідний інспектор Сквирський РС ГУ ДСНС

 

Переглядів: 81
 Друк

01 лютого з метою попередження виникнення пожеж, травмування та загибелі людей на них, рятувальники Сквирського РС провели роз'яснювальну роботу щодо дотримання правил пожежної безпеки при користуванні опаленням, електропобутовими та газовими приладами серед населення м.Сквира.

А щоб громадяни не забували правила пожежної безпеки їм було роздано тематичні листівки. Також  працівники ДСНС розповіли про наслідки дитячих пустощів, чим нагадали постійно розповідати дітям про небезпеку нехтуванням правилами пожежної безпеки та вибухонебезпечних знахідок

 

Переглядів: 78
 Друк

 

Шановні громадяни сьогодні більшість з вас переходить на користування пічним опаленням, разом з цим почастішали випадки виникнення пожеж є через несправності пічного опалення та порушення правил його експлуатації.

Під час експлуатації пічного опалення не допускається:

- залишати печі, які топляться, без догляду або доручати нагляд за ними малолітнім дітям;

- користуватися печами й осередками вогню, які мають тріщини;

- розміщати паливо й інші горючі речовини і матеріали безпосередньо перед топковим отвором;

- зберігати незагашені вуглини та золу в металевому посуді, встановленому на дерев'яній підлозі або горючій підставці;

- сушити й складати на печах одяг, дрова, інші горючі предмети та матеріали;

- застосовувати для розпалювання печей ЛЗР та ГР; топити вугіллям, коксом і газом печі, не пристосовані для цієї мети;

- використовувати для топлення дрова, довжина яких перевищує розміри топливника; здійснювати топлення печей з відкритими дверцятами топливника;

- використовувати вентиляційні та газові канали як димоходи;

- прокладати димоходи (борови) опалювальних печей поверхнею горючих основ;

- здійснювати топлення печей під час проведення у приміщеннях масових заходів;

- закріплювати на димових трубах антени телевізорів, радіоприймачів тощо;

- зберігати у приміщенні запас палива, який перевищує добову потребу;

- використовувати для димових труб азбестоцементні й металеві труби, влаштовувати глиноплетені та дерев'яні димоходи.

Сквирський РС ГУ ДСНС України у Київській області

 

Переглядів: 78
 Друк

01 лютого о 11:52 до диспетчерського пункту 7- ДПРЧ м. Сквира надійшло повідомлення про надання допомоги медичним працівникам по діставанню та транспортуванню жінки 1965 р. н., яка впала в підвальне приміщення своєї будівлі за адресою: м. Сквира, вул. М. Рильського, 22, корп.2.

На місце події виїхав черговий караул 7- ДПРЧ м. Сквира.

По прибуттю, рятувальники надали допомогу медичним працівникам по діставанню потерпілої з підвального приміщення та подальшого транспортування до карети екстреної медичної допомоги.

Внаслідок падіння жінка отримала закритий перелом лівого плеча та гематому лівого коліна.

 

Переглядів: 78
 Друк

(Закінчення) Початок в ПРОГРАМА   СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО  ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ  СКВИРСЬКОГО РАЙОНУ НА 2018 РІК (частина 1)

3.3. Охорона навколишнього природного середовища

Однією з найгострішим проблем на сьогодні є проблема відходів, що утворюється внаслідок господарювання та життєдіяльності. Реальні загрози для населення і довкілля створює неналежне поводження з відходами виробництва і споживання. Полігон ТПВ в м. Сквира займає значну територію, щороку утворюються стихійні звалища. Відчувається гостра нестача інфраструктури з належного роздільного збору, сортування, захоронення та утилізації твердих побутових відходів.

З метою вирішення даної проблеми в області розроблена та затверджена Програма поводження з твердими побутовими відходами в Київській області на 2017-2020 роки (рішення Київської обласної ради від 19.05.2017 № 301-14-VІI). Програма передбачає проведення заходів, спрямованих на впровадження сортування відходів; перероблення (утилізацію) відходів, рекультивацію, реконструкцію полігонів та на зменшення негативного впливу на навколишнє середовище.

З метою реалізації її заходів за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища у 2017 році проведено роботу з розроблення проектної документації на реконструкцію існуючого полігону в місті Сквира.

З метою забезпечення вчасного реагування на електронні звернення громадян щодо виявлених місць чи об’єктів несанкціонованих та неконтрольованих звалищ відходів Міністерством екології та природних ресурсів України з 08.09.2016 запроваджено електронний сервіс «Інтерактивна мапа Міністерства екології та природних ресурсів України» (ecomapa.gov.ua), який включає інтерактивну мапу сміттєзвалищ України та мобільний додаток із функцією он-лайн сповіщення про виявленні сміттєзвалища. На рівні Сквирського району визначено відповідальну особу щодо оперативного реагування на звернення громадян, що надійшли на електронний сервіс.

Райдержадміністрацією розроблено районну цільову Програму поводження з непридатними хімічними засобами захисту рослин на 2016-2017 роки, яка схвалена розпорядженням голови Сквирської районної державної адміністрації від 18.10.2016 №483 та затверджена рішенням сесії районної ради від 27.10.2016 № 11-10-07.

За кошти районного бюджету у сумі 60,0 тис. грн. у грудні 2016 року проведено часткове перезатарення та обмеження доступу до непридатних до використання та заборонених до застосування пестицидів та ядохімікатів, які знаходяться на території хімскладу колишнього радгоспу «Сквирський». Вивезення та утилізація зазначених 10,4 т пестицидів потребує виділення коштів з державного та обласного фондів охорони навколишнього природного середовища.

У 2016 році Великоєрчиківською сільською радою для поліпшення технічного стану і благоустрою водойми й гідротехнічної споруди у с. Великі Єрчики за кошти сільського бюджету виготовлено проектно-кошторисну документацію на розчищення водойми в центрі села (19,49 тис. грн.) та ремонт дамби в центрі села (10,6 тис. грн.). Шамраївською сільською радою за кошти сільського бюджету (71,6 тис. грн.) виготовлено проектно-кошторисну документацію на реконструкцію гідротехнічних споруд Шамраївського водосховища з метою захисту від підтоплення села Шамраївка (очищення русла річки). Кошти обласного/державного бюджету на реналізацію перелічених природоохоронних заходів протягом 2017 року не надходили.

Основні проблеми:

- невідповідність санітарним та екологічним вимогам полігону твердих побутових відходів району. Діючий полігон заповнений на 90% проектного обсягу. На полігоні відсутні огорожа, обвалування, пожежний технологічний розрив з лісом, електрифікація тощо. Використання полігону веде до збільшення питомого навантаження на одиницю площі полігону, ступеня щільності відходів й нарощування висоти складування;

- невідповідність сучасним стандартам з охорони навколишнього природного середовища більшості існуючих систем транспортування стічних та каналізаційних вод, значний рівень їх морального та технічного зносу. Такий стан каналізаційних та очисних споруд спричиняє загрозу забруднення ґрунтів, ґрунтових вод та відкритих водоймищ і потребує невідкладного здійснення відповідних ремонтних заходів та реконструкцій;

- низький рівень екологічної свідомості суспільства.

Головні цілі на 2018 рік

Ведення моніторингу довкілля; впровадження сучасної системи поводження з твердими побутовими відходами; відновлення та покрашення екологічного стану водних об’єктів, запобігання та ліквідація наслідків шкідливої дії вод; створення нових та розширення існуючих територій і об’єктів природно-заповідного фонду; будівництво нових та реконструкція існуючих каналізаційно-очисних споруд; розвиток екологічної освіти та виховання.

Основні завдання та заходи на 2018 рік:

 • § забезпечення функціонування, модернізація, технічний супровід , а також своєчасне наповнення інформаційними матеріалами веб-ресурсу "Система моніторингу Київської області";
 • § початок реконструкції полігону ТПВ в м. Сквира зі встановленням сміттєсортувальної лінії;
 • § проведення робіт з поліпшення технічного стану і благоустрою водойми й гідротехнічної споруди у с. Великі Єрчики;
 • § проведення реконструкції гідротехнічних споруд Шамраївського водосховища з метою захисту від підтоплення села Шамраївка;
 • § придбання спецавтомобілів (оновлення парку спецавтомобілів) для збирання та перевезення твердих побутових відходів для Сквирського району;
 • § впровадження роздільного збору твердих побутових відходів у населених пунктах;
 • § охоплення всіх населених пунктів Сквирського району вивезенням побутових відходів;
 • § впорядкування водних об’єктів району та запобігання незаконній забудові водоохоронних зон;
 • § проведення реконструкції каналізаційних очисних споруд і систем у м. Сквира;
 • § встановлення охоронних зон територій та об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення району;
 • § налагодження співпраці з проектним офісом секторальної децентралізації при Мінрегіоні України з метою реалізації напрямів секторальних реформ на території Київської області, зокрема у сфері навколишнього середовища та використання природних ресурсів;
 • завершення утилізації непридатних та заборонених до використання пестицидів в кількості 10,4 тонн;
 • впровадження технологій з раціонального використання та економії питної води, повне забезпечення її обліку;
 • реконструкція мереж водовідведення в м. Сквира за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього середовища;
 • § повне і вчасне лісовідтворення вирубаних площ на рубках головного користування;
 • проведення лісорозведення на непридатних для сільськогосподарського використання земель;
 • недопущення незапланованих та самовільних вирубок;
 • § впровадження технологічних заходів для відтворення якості ґрунтів;
 • § оновлення контейнерного господарства міста Сквира;
 • § продовження впровадження роздільного збору твердих побутових відходів у населених пунктах району;
 • § впровадження концепції сучасного поводження з ТПВ;
 • § сприяння розвитку екологічної освіти, вихованню та пропаганді екологічних знань тощо.

 

Очікувані результати:

- введення у дію реконструйованого полігону твердих побутових відходів, який відповідає вимогам природоохоронного законодавства;

- придбання 1 спецавтомобіля для збирання і перевезення твердих побутових відходів населених пунктів та ліквідації стихійних сміттєзвалищ;

- збільшення частки населених пунктів з впровадженням роздільного збору твердих побутових відходів;

- впорядкування водних об’єктів району;

- проведення реконструкції та будівництва каналізаційних мереж та систем у м. Сквира для запобігання забруднення довкілля стічними водами;

- прийняття відповідних управлінських рішень на основі аналізу даних, отриманих від системи моніторингу довкілля Сквирського району.

 

3.6. Цивільний захист населення і територій

Діяльність у сфері цивільного захисту в районі спрямована на послідовне зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та підвищення рівня безпеки населення і захищеності територій від наслідків таких ситуацій.

Відповідно до Кодексу Цивільного захисту України, Закону України «Про місцеві державні адміністрації», з метою удосконалення готовності системи цивільного захисту, підвищення готовності та вдосконалення підготовки органів управління і сил цивільного захисту Сквирського району до дій за призначенням в умовах надзвичайних ситуацій мирного часу та в особливий період, Сквирською районною державною адміністрацією вжито заходів цільового призначення.

З метою забезпечення координації дій органів управління, сил та засобів місцевої ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту населення і території району у разі виникнення надзвичайних ситуацій або виявлення загрози їх виникнення, а також під час реагування на зазначені ситуації, організації першочергових заходів з ліквідації їх наслідків діє постійна комісія райдержадміністрації з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Протягом 2017 року проведено 17 засідань, розглянуто 65  питань та прийнято відповідні рішення у межах повноважень.

На засіданні постійної комісії райдержадміністрації з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій визначені місця відстою автотранспорту та пункти обігріву населення у випадку несприятливих погодних умов (протокол засідання комісії ТЕБ та НС від 24.10.2017 № 14),  пункт обігріву в м. Сквира:  приймальне відділення Сквирської центральної районної лікарні.

З 13 по 24 листопада  Державною службою з надзвичайних ситуацій проведено комплексну перевірку виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань цивільного захисту, техногенної і пожежної безпеки та діяльності аварійно-рятувальних служб у Сквирському районі.

Для інформування керівного складу та населення про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій в районі діє система централізованого оповіщення. Згідно з Планом-графіком раз у квартал проводиться комплексна технічна перевірка апаратури системи оповіщення. Але зазначена система технічно і морально застаріла і явно вимагає її переоснащення. На території району є 4 вуличних гучномовці (3 - м. Сквира, 1 - с. Великополовецьке), 1 електросирена (м. Сквира), 2 радіовузли (1 - м. Сквира, 1 - с. Великополовецьке). Станом на 01.10.2017  у районі нараховується 497  радіоточки, із них:     м. Сквира – 377, с. Великополовецьке – 69, с. Кам’яна Гребля – 11, с. Пищики – 10.

Повідомлення може передаватися через чергового райдержадміністрації, відділ з питань ЦЗ райдержадміністрації, Сквирський РС ГУ ДСНС в телефонному режимі, а також залучається радіостудія «Шанс» і співробітники райвідділу поліції.

Основними проблемами у сфері цивільного захисту є:

- застаріла апаратура районної системи оповіщення, яка вичерпала свій ресурс експлуатації і знята з виробництва;

- недостатні обсяги накопичення матеріальних резервів.

Головні цілі на 2018 рік

Модернізація (реконструкція) регіональної систем централізованого оповіщення і зв’язку та забезпечення її експлуатаційно-технічного обслуговування за угодою з ПАТ "Укртелеком".

Виконання заходів щодо попередження і ліквідації спалахів екзотичних захворювань тварин (африканська чума свиней та інші), ліквідації наслідків техногенних аварій. Закупівля для цих цілей необхідного обладнання та устаткування до матеріального резерву району.

Удосконалення системи забезпечення протипожежного захисту в районі.

Забезпечення захисту людей на водних об’єктах району та запобігання їх загибелі.

Основні завдання та заходи на 2018 рік:

 • § удосконалення системи управління силами та засобами територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту, розробка алгоритмів дій та взаємодії при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, залучення підрозділів територіальної оборони та волонтерів до надання допомоги постраждалим при надзвичайних ситуаціях;
 • § створення в електронному вигляді Інтерактивної карти природних та техногенних загроз Сквирського району;
 • § забезпечення участі в командно-штабних навчаннях та командно-штабних тренуванях з органами управління та силами цивільного захисту ланок територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту Київської області щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у разі виникнення аварій на залізничному транспорті, на хімічно-небезпечному об’єкті, виконання завдань у складних умовах осінньо-зимового періоду відповідно до Плану основних заходів цивільного захисту Київської області на 2018 рік;
 • § подальший розвиток, оновлення і модернізація системи централізованого оповіщення і зв’язку району, оснащення сучасним обладнанням з метою надійного забезпечення оповіщення населення про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій техногенного, природного характеру. Продовження роботи щодо розміщення локальних систем виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення на об’єктах підвищеної небезпеки і потенційно-небезпечних об’єктах та підключення їх у регіональну та місцеві системи централізованого оповіщення і зв’язку;
 • § впровадження у Сквирському районі відповідно до постанови КМУ від 27.09.2017 №733 «Про затвердження Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв’язку у сфері цивільного захисту» пілотного проекту удосконалення місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій, спеціальних, локальних та об’єктових систем оповіщення, що реалізований у м. Біла Церква»;
 • § продовження впровадження заходів в Сквирському районі щодо створення і накопичення матеріальних резервів всіх рівнів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків до встановлених чинним законодавством обсягів, в першу чергу для ліквідації осередків африканської чуми свиней. Закупка дезінфікуючих пристроїв для використання при ліквідації наслідків африканської чуми свиней.

 

Очікувані результати:

- запровадження пілотного проекту модернізації системи оповіщення у Сквирському районі;

- накопичення матеріальних резервів районного рівня до – до 60% від затвердженої номенклатури;

3.7. Розвиток підприємництва

У 2017 році реалізація державної політики у сфері розвитку підприємництва спрямовувалася на створення сприятливого бізнес-клімату.

Сквирською райдержадміністрацією розроблено Програму розвитку малого та середнього підприємництва на 2017-2018 роки, яка схвалена розпорядженням голови райдержадміністрації від 23.06.2017 №381 та затверджена сесією Сквирської районної ради від 27.07.2017 № 06-16-07.

Всього станом на 01.01.2018 в районі зареєстровано 1762 суб’єкта підприємницької діяльності, з них 509 юридичних осіб та 1253 фізичних осіб - підприємців, що становить 95,5% до відповідного періоду 2016  року.

Сума надходжень до бюджетів усіх рівнів від суб’єктів малого та середнього  підприємства за 2017 рік становить 223,0 млн. грн., що складає 69,6% у загальній сумі надходжень. В тому числі сума надходжень від юридичних осіб становить 204,5 млн. грн., від фізичних осіб – підприємців – 18,5 млн. грн.

Фінансування заходів регіональної програми розвитку малого підприємства здійснюється з Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. В звітному періоді було направлено та закінчили навчання за напрямком «Впровадження підприємницької діяльності» троє безробітних осіб, які отримали допомогу на започаткування ними власної справи в сумі 63,51 тис. грн.

У другому кварталі 2017 року Центром надання адміністративних послуг Сквирської райдержадміністрації було розроблено проект розпорядження «Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг», який надіслали у ДРС України на погодження. ДРС України розглянула вищезазначений проект розпорядження відповідно до вимог статті 1 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” визнала, що зазначений вище проект розпорядження не містить норм регуляторного характеру та не потребує реалізації процедур, передбачених цим Законом.

В рамках реалізації Закону України «Про адміністративні послуги» Центром надання адміністративних послуг протягом 2017 року надано 10419 адміністративних послуг та розглянуто 10619 звернень.

Головні цілі на 2018 рік

Полегшення доступу до ресурсів, підвищення конкурентоспроможності та якості надання адміністративних послуг, налагодження ефективного діалогу бізнесу та влади, покращення регуляторного середовища, розбудова ефективної інфраструктури підтримки підприємництва, збільшення соціальної ролі підприємництва.

 

Основні завдання та заходи на 2018 рік

 • § розробка проекту Програми розвитку малого і середнього підприємництва у Сквирському районі на 2019-2020 роки;
 • дотримання правових та організаційних засад щодо реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності району;
 • забезпечення виконання вимог та порядку надання адміністративних послуг;
 • спрощення процедур видачі документів дозвільного характеру;
 • створення нових та удосконалення роботи діючих об’єктів інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва;
 • надання інформаційно-консультаційних послуг з питань започаткування та ведення підприємницької діяльності незайнятому населенню;
 • залучення суб’єктів малого та середнього підприємництва до участі у обласних, міжнародних форумах, семінарах, конференціях, виставках та ярмарках;
 • забезпечення реалізації фінансово-кредитної, інформаційно-консультаційної державної підтримки суб’єктів малого і середнього підприємництва, у тому числі підтримки у сфері інновацій і промислового виробництва, підтримки суб’єктів малого і середнього підприємництва, що провадять експортну діяльність, підтримку у сфері перепідготовки і підвищення кваліфікації управлінських кадрів.
 • розробка порядку надання фінансової підтримки суб’єктам малого і середнього підприємництва Сквирського району;
 • § ведення реєстру об’єктів нерухомого майна комунальної форми власності, що пропонуються до відчуження або передачі в оренду суб’єктам підприємницької діяльності;
 • § створення електронної бази товарів, що виробляються суб’єктами малого і середнього підприємництва району;
 • § проведення тематичних семінарів, нарад, «круглих столів» для адміністраторів щодо удосконалення діяльності центру надання адміністративних послуг в м. Сквира;
 • § здійснення моніторингу функціонування центру надання адміністративних послуг, надання адміністративних послуг в електронній формі;
 • § участь в навчальних семінарах, тематичних зустрічах для розробників проектів регуляторних актів з питань реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності;
 • § виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів, здійснення перегляду регуляторних актів, ведення реєстру регуляторних актів;
 • § створення нових об’єктів інфраструктури, ведення реєстру об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва;

Очікувані показники

- зростання кількості малих і середніх підприємств на 0,5%, у 2018 році вона становитиме 1770 одиниць;

- кількість малих і середніх підприємств на 10 тис. осіб наявного населення збільшиться на 1,0% та складе 124 одиниці;

- збільшення кількості зареєстрованих фізичних осіб-підприємців на 0,3%, вона складе 1256 осіб;

- збільшення загальної суми податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів від діяльності малого і середнього підприємництва до 245,0 млн. грн. (на 10,0%);

- частка податкових надходжень від діяльності малого і середнього підприємництва до бюджетів усіх рівнів у 2018 році збільшиться та складатиме 72,8%;

- покращення надання послуг через центр надання адміністративних послуг та збільшення  видів послуг, що надаються через центри (із 122 до понад 300);

- запровадження надання в електронній формі 2-3 адміністративних послуг, суб’єктами надання яких є місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.

 

3.8. Інвестиційна діяльність

 

В районі продовжують вживатися заходи щодо спрямування значних коштів вітчизняних та іноземних інвесторів на реконструкцію і технічне переоснащення виробничих потужностей підприємств з метою підвищення їх конкурентоспроможності, на будівництво, реконструкцію і капітальний ремонт об’єктів виробничої, соціальної, інженерної і транспортної інфраструктури, а також на впровадження енергоефективних інвестиційних проектів.

У відповідності до Законів України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», «Про інвестиційну діяльність», «Про інноваційну діяльність в Україні», «Про режим іноземного інвестування», «Про захист іноземних інвестицій на Україні», «Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць», керуючись ст.17, ст.18, ст.19, ст.29 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» Сквирською райдержадміністрацією розроблено Програму залучення інвестицій та поліпшення інвестиційного клімату в Сквирському районі на 2016-2018 роки, яку затверджено рішенням сесії  Сквирської районної ради від 23.06.2016 №  04-08-07.

Враховуючи те, що район має значний промисловий та сільськогосподарський потенціал, розвинену інфраструктуру та вигідне географічне положення, залучення інвестицій для розвитку економіки є дуже важливим і перспективним напрямком діяльності.

Збільшення обсягів капітальних вкладень в економіку та посилення їх інноваційного спрямування шляхом впровадження новітніх технологій, модернізація застарілих виробництв, що дозволить підвищити конкурентоспроможність, як економіки району в цілому, так і окремих пріоритетних галузей – головне завдання районної влади.

Інвестиційний потенціал Сквирського району становлять низка провідних промислових підприємств, що мають важливе значення для держави, такі як ТОВ „Шамраївський цукровий завод”, ТОВ «Шамраївське», ТОВ «Сквирський комбінат хлібопродуктів», ТОВ «Фірма «Грона», Сквирська філія корпорації «Елтекс», ТОВ „Сквиратекс”, ТОВ «ВІК БУД Трейд»,  ТДВ «Тхорівське» та ряд інших підприємств району.

З метою формування позитивного іміджу та підвищення інвестиційної привабливості Сквирського району райдержадміністрацією сформована база вільних земельних ділянок та об’єктів незавершеного будівництва, які пропонуються інвесторам. Інформацію розміщено на офіційному веб-сайті райдержадміністрації в розділі «Економіка». В місті Сквира є 3 вільні земельні ділянки (1 поза межами населеного пункту в північні промислові зоні) та один об’єкт незавершеного будівництва, в селах району є 4 ділянки  та 1 об’єкт незавершеного будівництва в с. Мовчанівка, також в селах району є 25 земельних ділянок на яких розміщено недіючі будівлі ДНЗ, шкіл, будинки культури, лазні та магазини, які не використовуються та пропонуються інвесторам в якості виробничих приміщень з незначними земельними ділянками (в основному від 0,5 до 1,0 га ).

Обсяг капітальних інвестицій за 9 місяців 2017 року становив 341,8 млн. грн., що в 2,2 рази більше, ніж за відповідний період минулого року. Очікується, що за 2017 рік обсяг капітальних інвестицій становитиме 447,0 млн. грн., що становить 172,0% до показника  2016  року та 203,0% до показника Програми.

Обсяг іноземних інвестицій в економіку району на 01.10.2017 становив 1,653 млн. дол. США, що становить 77,7% до початку року. Очікується, що станом на 01.01.2018 обсяг іноземних інвестицій також становитиме 1,653 млн. дол. США. На одну особу цей показник дорівнюватиме 61,2 дол. США.

Протягом 2017 року продовжувалася робота над інвестиційними проектами, які розпочаті в попередні роки.

В 2017 році - ФОП  Говорун О.Б. – завершив будівництво банкетного залу в с. Руда, буде створено 8 робочих місць, ФОП Добровольський С.М. – ввів в експлуатацію 1 чергу інвестиційного проекту об’єкт магазин створено 2 робочих  місць.

Головним джерелом інвестування залишаться власні кошти підприємств та організацій.

Головні цілі на 2018 рік

Формування позитивного іміджу та підвищення інвестиційної привабливості, маркетинг та промоція інвестиційного потенціалу регіону; створення відповідних умов для поліпшення інвестиційного клімату та рівня інвестиційної привабливості, відновлення інвестиційної активності суб’єктів господарювання; підвищення ефективності інвестування шляхом збільшення капітальних інвестицій у реалізацію інвестиційних проектів, які передбачають впровадження новітніх технологій, модернізацію застарілих виробництв, що дозволить підвищити конкурентоспроможність як економіки району у цілому, так і окремих її пріоритетних галузей.

Основні завдання та заходи на 2018 рік:

 • § продовження реалізації заходів Програми залучення інвестицій та поліпшення інвестиційного клімату в Сквирському районі на 2016-2018 роки
 • постійне оновлення реєстру інвестиційних пропозицій (проектів), вільних земельних ділянок та незадіяних виробничих приміщень Сквирського району з метою максимального задоволення потреб інвесторів в одержанні оперативної, достовірної і актуальної інформації щодо інвестиційної привабливості Сквирщини, існуючих можливостей та переваг для потенційних інвесторів, які передбачають впроваджувати свої інвестиційні проекти у Сквирському районі;
 • § підготовка інвестиційних проектів та пропозицій;
 • § активізацію азіатського напряму інвестиційного співробітництва;
 • § участь в інвестиційному форумі Київської області, з метою презентації інвестиційного потенціалу;
 • § розроблення Інвестиційного паспорту Сквирського району, каталогу інвестиційних проектів та пропозицій у розрізі населених пунктів району;
 • § продовження роботи щодо оновлення бази інвестиційних пропозицій відповідно до форм, передбачених Офісом із залучення та підтримки інвестицій «UkraineInvest» для пріоритетного фінансування із залученням іноземних інвесторів;
 • § співпраця з міжнародними фінансовими організаціями – Європейським інвестиційним банком та Європейським банком реконструкції та розвитку з метою реалізації інфраструктурних, енергетичних, природоохоронних та інших інвестиційних проектів у секторах транспорту,  житлового  будівництва та енергетики;
 • § удосконалення системи моніторингу реалізації інвестиційних проектів з метою визначення шляхів, механізмів та способів вирішення проблемних питань, які гальмують їх впровадження;
 • участь Сквирського району в міжнародних інвестиційних проектах;
 • § розвиток малого та середнього бізнесу за Програмою Міжнародної технічної допомоги Агентства США з Міжнародного розвитку USAID «Лідерство в економічному врядуванні (ЛЕВ)»;
 • § спрямування інвестиційного капіталу підприємств району на оновлення основних фондів, впровадження енергозберігаючих технологій, введення нових об’єктів як виробничого, так і соціально-культурного призначення.
 • § забезпечення ефективного використання коштів інвестиційних субвенцій з державного бюджету, що спрямовуються на соціально-економічний розвиток району;
 • § створення сприятливих умов щодо залучення доходів громадян для інвестування у житлове будівництво;
 • § забезпечення ефективного використання бюджетних коштів, спрямованих на розвиток житлово-комунальної та соціальної інфраструктури;
 • за рахунок інвестиційного капіталу підприємств завершення реалізації інвестиційних проектів:
 • § забезпечення ефективної реалізації механізму державно-приватного партнерства шляхом удосконалення відповідної нормативно-правової бази та сприяння у пошуку і залученню інвесторів на засадах державно-приватного партнерства для розвитку соціальної, інженерно-транспортної інфраструктури району, проектів з використанням нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії, розвитку та застосування екологічно чистих технологій з переробки твердого та побутового сміття;
 • § сприяння потенційним інвесторам у питаннях консультативної допомоги відповідно до законодавства України, у супроводженні інвестиційних проектів, які реалізуються на території району;
 • § поширення інформації про інвестиційну привабливість району у міжнародних тематичних заходах шляхом активізації участі у обласних та міжнародних форумах, семінарах, конференціях та виставках, через засоби масової інформації та мережу Інтернет;
 • § поширення інформації про інвестиційну привабливість району на сайті "Інвестиційний сайт Київської області" (www.invest-koda.org.ua)  та сайті Сквирської райдержадміністрації;
 • § подальша реалізація інвестиційних проектів, що знаходяться на стадії впровадження, що дасть змогу створити нові робочі місця:
 • § Сквирська філія ТОВ “Грона” – завершується будівництво складу готової продукції ( 1-2 черга, введено в експлуатацію нову лінію з виробництва печива), обсяг інвестицій 35 млн. грн., освоєно понад 90,0 % створено 80 робочих місць;
 • § Сквирська філія ТОВ “Грона” –  будівництво складу сировини з ємкостями для зберігання борошна, реалізується І черга об’єкту – будівництво млина, обсяг інвестицій 60,0 млн. грн., придбано через аукціон земельну ділянку 1,5 га в межах міста Сквири, проект перебуває в стадії проектування та погодження;
 • ФОП Тертичний О.А. - будівництво торгово-розважального комплексу, обсяг інвестицій  - 2,24 тис. грн., освоєно 88,0%,  буде створено 18 робочих місць;
 • § ПП „Зодчий” – реконструкція нежитлового приміщення під виробничу базу, обсяг інвестицій – 1,5 млн. грн., освоєно 80,0%, буде створено 5 нових робочих місць;
 • § ФОП Добровольський С.М. – реконструкція не житлової будівля під кафе, бар, мотель, буде створено 15 нових робочих місць, 80,0% будівельних робіт, введено в експлуатацію 1 чергу об’єкту магазин створено 2 робочих місця.
 • § ФОП Косінський П.П. – будівництво підприємства з оброблення природного каменя в с. Золотуха, обсяг інвестицій 1,7 млн. грн., освоєно 75,0%, введено в експлуатацію І чергу об’єкту, активно будується друга черга об’єкту. Тимчасовими робочими місцями забезпечено 5 будівельників, в результаті повної реалізації проекту буде створено 8 нових робочих місць;
 • § ТОВ «Будівельна компанія ВТМ» - будівництво багатоквартирного житлового будинку в м. Сквира, обсяг інвестицій – 12,0 млн. грн., виконано 99,0 % будівельних робіт, об’єкт перебуває в стадії введення в експлуатацію;
 • § ТОВ Ольвія – будівництво двох АЗГС в межах м. Сквира, обсяг інвестицій 1 млн.грн., буде створено 10 нових робочих місць, розроблено детальний план територій;
 • § В 2017 році розпочато впровадження наступних інвестиційних проектів:
 • § ФОП Кучинський І.В. – будівництво магазину непродовольчих товарів по вул. Київська 3А в м. Сквира (розроблено детальний план територій)
 • § ТОВ «Грона-Партнер» розроблено ДПТ земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею 0,7248га в існуючій промзоні по вул. Залізнична, 14-Б на території Сквирської міської ради за межами міста для розміщення виробничо-складського комплексу з адміністративними будівлями та побутовими приміщеннями;
 • § ФГ «Ященко А.М.» розроблено ДПТ частини земельної ділянки площею 7,5189га, яка знаходиться у власності ФГ Ященко А.М.», розташованої на території Пищиківської сільської ради Сквирського району за межами населеного пункту , для вирішення в установленому порядку питання зведення до розміщених на земельній ділянці існуючих власних нежитлових будівель, в тому числі кормоцеху-телятнику, навісу із збірно-розбірних конструкцій для зберігання зерна та іншої сільськогосподарської продукції, і зведення вагової із адмінприміщеннями;
 • § ТОВ «СЕРВІСАГРО-КИЇВ» розроблено ДПТ земельної ділянки площею 0,50га, яка знаходиться у власності ТОВ «СЕРВІСАГРО- КИЇВ», розташованої за адресою: с. Пищики, вул. Гагаріна, буд., 1а/2 на території Пищиківської сільської ради Сквирського району за межами населеного пункту, на якій розміщена існуюча власна нежитлова будівля хімскладу, для вирішення в установленому порядку питання проведення її реконструкції під склад мінеральних добрив та засобів захисту рослин;
 • § КП «Сквирське комунальне господарство» розроблено ДПТ земельної ділянки площею 10,0230 га в адміністративних межах Сквирської міської ради за межами населених пунктів, для відведення її в постійне користування КП «СКГ» під розміщення існуючого полігону твердих побутових відходів та проведення його реконструкції;
 • § ТОВ «Агрохолдінг Сквира» розроблено ДПТ земельної ділянки не сільськогосподарського призначення орієнтовно площею 6,9 га в існуючій промзоні на території Сквирської міської ради за межами населеного пункту під розміщення заводу керамзитового гравію з подальшою можливістю проведення його реконструкції під переробний-комплекс харчового напрямку;

Очікувані результати:

 • § освоєння за рахунок усіх джерел фінансування 0,5 млрд. грн. капітальних інвестицій, індекс капітальних інвестицій (у порівнянних цінах) передбачається на рівні 104,8%;
 • § збільшення обсягу капітальних інвестицій на одну особу до 13,5 тис. грн.;
 • § частка підприємств та організацій у загальних обсягах капітальних інвестицій становитиме 90,0%, коштів населення на індивідуальне житлове будівництво – 13,1%, банківських кредитів – 2,6%, бюджетних коштів – 3,1%, інших джерел – 9,5 відсотка.

3.9. Розвиток реального сектору економіки

 

3.9.1. Промисловість

Пріоритетним напрямком діяльності підприємств промислового комплексу району у 2017 році стало збереження позитивної динаміки промислового виробництва, підвищення технічного рівня розвитку підприємств шляхом введення в дію нових та проведення модернізації діючих потужностей, переорієнтація на нові ринки збуту продукції.

Незважаючи на складний фінансовий стан, більша частина  промислових підприємств району продовжують вживати заходи, спрямовані на випуск конкурентоздатних видів продукції, оптимізацію структури промислового виробництва, розширення коопераційних зв’язків, освоєння нових ринків збуту виробленої продукції як в Україні, так і за її межами.

Протягом 2017 року в районі працювало 18 промислових підприємств. Відповідно до інформації, отриманої від промислових підприємств району, за підсумками 2017 року ними вироблено промислової продукції на суму 1721,1 млн. грн., що становить 105,8 % до 2016 року.

Обсяги виробництва, порівняно з минулим 2016 роком, збільшили такі підприємства, як ТОВ «Шамраївське» - на 47,5 %, Сквирська філія «Укрветсанзавод» - на 46,2 % , ТОВ «ВІК БУД Трейд» - на 54,8%, ТОВ АФ «Колос» - 1,4 %, ТОВ «Фірма «Грона» - на 7,3 %, ПП „Кліринг-Агро  - на 6,2 %, ПП «Росава Агро» - на 69,3 %.

В той же час, обсяги виробництва промислової продукції зменшили такі підприємства, як Сквирська філія корпорації «Елтекс», ТДВ «Тхорівське», підприємства ТОВ «Дорадо Друк» та ТОВ «ФПВ Груп ЛТД» взагалі призупинили свою діяльність, причиною зниження обсягів виробництва та зупинки підприємств є значне зменшення замовлень та зменшення попиту  на продукцію.

Позитивним явищем є відновлення в 2017 році виробничої діяльності Сквирської філії ДП «Укрветсанзавод», який призупинив свою діяльність у 2016 році, у зв’язку  зупинкою газопостачання заводу та заборгованістю за спожитий газ. Фактично ДП «Укрветсанзавод» працює в межах планових завдань. За 2017 рік завод виробив  484,0 тонн м’ясо-кісткового борошна завдяки переходу технологічної частини виробництва на альтернативні види енергоносіїв.

В жовтні 2017 року розпочав виробничу діяльність ТДВ «Шамраївський цукровий завод». Завод виробив 33,3 тис. тонн цукру, що в порівнянні з відповідним періодом минулого року залишається майже незмінний.

Підприємствами району за 2017 року збільшено, порівняно з відповідним періодом минулого року виробництво пластівців з різних круп – на 2,9% , здобних виробів на 5,7, більше вироблено м’ясо-кісткового борошна на 46,2% , печива солодкого – 14,3% , швейних виробів – на 15,3 %,  плит піностірольних на 54,8% , кормів для свиней на 67,2 % та на 76,4 % більше тонн м’яса свинини.

Основні проблеми: неповна завантаженість виробничих потужностей промислових підприємств; низька конкурентоспроможність продукції на внутрішньому і зовнішньому ринках, зокрема, внаслідок використання у виробничих процесах морально застарілого, технологічно зношеного та енергоємного обладнання; висока вартість енергоносіїв, сировини і матеріалів, а також значна потреба  у внутрішніх та зовнішніх інвестиціях.

Відповідно до Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України "Про внутрішнє і зовнішнє становище України в 2017 році", одним з важливих завдань державної економічної політики є модернізація промислового комплексу шляхом забезпечення прискореного розвитку переробної промисловості як потужного генератора нових робочих місць, інновацій та водночас попиту на них, а також стимулювання розвитку виробництва кінцевої продукції з високою доданою вартістю.

 

Головні цілі на 2018 рік

Забезпечення якісних перетворень у промисловому комплексі  шляхом створення умов для структурних зрушень у промисловості, підвищення її конкурентоспроможності на основі розвитку нових та трансформації традиційних галузей з використанням потенціалу високих технологій, зокрема на основі технологічної модернізації виробничих потужностей підприємств переробної промисловості, нарощування обсягів виробництва експортоорієнтованої та імпортозамінної продукції, впровадження систем управління якістю продукції відповідно до  європейських стандартів.

 

Основні завдання та заходи на 2018  рік:

 • § опрацювання з провідними промисловими підприємствами району пропозицій до проектів Стратегії розвитку промислового комплексу на період до 2025 року, Державної програми розвитку вітчизняних промислових підприємств, Стратегії розвитку високотехнологічних галузей до 2025 року;
 • § продовження роботи щодо моніторингу проблемних питань діяльності  промислового комплексу та сприяння їх вирішенню на місцевому, обласному та державному рівнях;
 • § організація участі промислових підприємств району у реалізації регіонального проекту «Створення сприятливих умов для розгортання в регіоні руху за досконалість і конкурентоспроможність підприємств і економіки»;
 • § забезпечення спільно з Державним підприємством «Київоблстандартметрологія» участі промислових підприємств у регіональному та Всеукраїнському конкурсі «100 кращих товарів»;
 • § проведення засідань, круглих столів щодо стану розвитку базових галузей промисловості регіону;
 • § проведення неформальних зустрічей в райдержадміністрації з керівниками підприємств провідних галузей промисловості;
 • § популяризація продукції регіональних виробників шляхом сприяння участі підприємств у виставково-ярмаркових заходах, конкурсах, форумах, презентаціях;
 • § підготовка реєстру непрацюючих підприємств та підприємств з низькою потужністю;
 • § впровадження нових технологічних процесів та освоєння нових видів експортоорієнтованої і імпортозамінної продукції на ТОВ «Фірма «Грона» (встановлення нового технологічного обладнання), ТДВ «Шамраївський цукровий завод» (реконструкція технологічної частини виробництва на нове енергозберігаюче) ТОВ «Сквирський комбінат хлібопродуктів»  (реконструкція технологічного обладнання для виробництва круп);
 • § проведення модернізації, технічного переоснащення та розширення виробничих потужностей на Сквирська філія корпорації „Сквиратекс”, Сквирської філії корпорації «Елтекс» та  ДП «Сквирський хлібзавод»  ТОВ «Київхліб»;
 • § введення в експлуатацію нових виробничих потужностей на ТОВ «Фірма «Грона»;
 • § сприяння у відновленні роботи непрацюючих промислових підприємств шляхом модернізації, переоснащення та перепрофілювання ДП «Тхорівський спиртовий завод» та ТДВ «Сквирський цегельний завод «Промінь»;
 • § розширення внутрішнього та зовнішніх ринків збуту продукції, що виробляється промисловими підприємствами району шляхом:
 • збільшення обсягів постачання виробленої продукції на експорт;
 • укладання договорів з підприємствами мережевої торгівлі Київської та прилеглих областей.

Очікувані результати:

- індекс промислового виробництва складе 104,2%;

- зростання обсягу реалізованої промислової продукції у відпускних цінах підприємств до 1612,3  млн. грн. (проти 1402,9 млн. грн. у 2017 році);

- збільшення обсягу реалізованої промислової продукції у розрахунку на одну особу населення до 43,6 тис. гривень (у 2017 році –  37,9 тис. гривень).

 

3.9.2. Агропромисловий комплекс

 

Розвиток агропромислового комплексу району в 2017 році характеризувався значним зменшенням виробництва валової продукції в зв’язку з складними погодними умовами. Обсяг  валової продукції по всіх категоріях господарств склав 533,6 млн. грн., що на 56,6 млн. грн. менше відповідного показника 2016 року.

Сільськогосподарськими підприємствами району обмолочено 29,4 тис. га зернових та зернобобових культур, намолочено 131,2 тис. тонн (в заліковій вазі) при урожайності 44,7 ц/га (-13,2 ц/га до минулого року), в тому числі озимої та ярої пшениці з площі 10528 га намолочено 32947 тонн при урожайності 31,3 ц/га (-24,3), озимого та ярого ячменю з площі 2884 га намолочено 8813 тонн при урожайності 30,6 ц/га (-15,3 ц/га до минулого року), гречки намолочено 1346 тонн, урожайність 9,3ц/га (-3,3 ц/га до минулого року), кукурудзу на зерно з площі 12,8 тис. га валовий збір складає 83,5 тис. тонн при урожайності 65,2 ц/га (-7,0 ц/га до м/року). Аналіз виробництва сільськогосподарської продукції в галузі рослинництва показує, що у 2017 році сталося зменшення в зв’язку з складними погодно-кліматичними умовами, а саме відсутності опадів в період вегетації рослин. Нажаль надмірна кількість опадів під час збирання пізньої групи, а саме кукурудзи, сої та соняшника призвело до затягування збору урожаю та значних втрат врожаїв.

Посів озимих зернових під урожай 2018 року проведено, згідно з агротехнічними строками посіву з провадженням нових більш продуктивних, стійких до погодно-кліматичних умов і хвороб сортів. Озимі зернові культури по сільськогосподарських підприємствах посіяно в запланованих обсягах на площі 9723 га, в т.ч. озимої пшениці - 8909 га, озимого жита - 5 га, озимого ячменю - 809 га,  крім того, озимого ріпаку -5699 га.

В галузі тваринництва за 2017 рік господарствами району вироблено 9749 тонни молока (+377 тонни до 2016 року), надоєно на фуражну корову 6944 кг (+422 кг до м/р), реалізовано 3027 тонн м’яса в живій вазі. Найвищої продуктивності дійного стада корів досягнуто по ТОВ “А/Ф Колос” – 7849 кг (+189 кг до м/р), ПрАТ „Шамраївське» - 7795 кг (+398 кг до м/р),  та СГПП ім. Гагаріна 7308 кг (+50 кг до м/р).

Станом на 01.01.2018, по сільськогосподарських підприємствах поголів’я свиней складає 20278 гол.(+2997 гол до 2017 року), чисельність поголів’я ВРХ становить 4526 гол, в тому числі корів по сільськогосподарських підприємствах  1428 гол. (+43 гол до м/р).

Основні проблеми:

- недостатньо ефективне використання земель сільськогосподарського призначення. В районі мають місце наслідки недосконалості земельного законодавства і незавершеної земельної реформи.

Досі не визначено єдину державну установу, що здійснюватиме моніторинг ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення з метою збирання, аналізу та опрацювання інформації про якісний стан ґрунтів та їх ерозійну безпеку, забруднення ґрунтів.

Через використання недоліків у земельному законодавстві в Сквирському районі мали місце порушення прав сільгоспвиробників, такі як рейдерські захоплення підприємств агропромислового сектору.

Недостатність власних коштів для розвитку сільгоспвиробників при мінімальному інвестуванні та додатковому фінансуванні: недостатньо власних коштів на закупівлю високоякісних насіння, добрив, засобів захисту рослин; а тим більше на переоснащення господарств новою ефективною ресурсозберігаючою технікою та обладнанням, впровадження сучасних технологій виробництва, організацію власної переробки. Обмежені пропозиції інвестування сільгоспвиробників, які пропонує український ринок, великі відсоткові ставки кредитування у порівнянні з прибутковістю сільгоспвиробництва, незацікавленість у кредитуванні малого агробізнесу призвели до того, що в районі використовується застаріла енергоємна база техніки та обладнання, особливо в малих та середніх сільгосппідприємствах, фермерських та особистих селянських господарствах, яка відновлюється низькими темпами (до 1% від загальної кількості щорічно), також використовуються неефективні технології виробництва, які не забезпечують стабільну якість та кількість сільгосппродукції, внаслідок чого рівень врожайності більшості сільгоспкультур та продуктивності ВРХ, свиней є нижчим за середньоєвропейський;

Нестабільність та низька прибутковість малих сільгоспвиробників. Малі сільгоспвиробники, які виробляють в районі значну частину овочів, ягід, картоплі, молока, мають складнощі з забезпеченням стабільної кількості та якості виробленої сільгосппродукції, що не дає змогу сформувати стабільні канали збуту; маючи невеликі за розміром господарства й перспективу розвитку бізнесу через кооперацію, перш за все у сфері переробки та збуту сільськогосподарської продукції, спільного використання сільгосптехніки, вони пасивні у такому об’єднанні; багато малих сільгоспвиробників мають низьку поінформованість та недостатнє володіння економічною культурою ведення аграрного бізнесу. В агробізнесі району налічується незначна кількість молодих фермерів та підприємців;

Запровадження з 1 липня 2018 року Державного стандарту України 3662:2015 «Молоко-сировина коров’яче. Технічні умови», який передбачає відмову від молока другого сорту, яке в основному є сировиною, що надходить до переробних підприємств від населення.

Головні цілі на 2018 рік:

Інформаційний супровід та захист прав сільгоспвиробників та землевласників на етапі завершення земельної реформи.

Збільшення інвестицій та залучення додаткового фінансування у виробництво та переробку сільськогосподарської продукції.

Розширення можливостей та підвищення конкурентоздатності малих сільгоспвиробників.

Осучаснення та створення ефективної системи управління агропромисловим комплексом Сквирського району.

Функціонування ефективної системи профілактики та запобігання захворювань свійських тварин.

 

Основні завдання та заходи на 2018 рік:

 • § широке інформування сільгоспвиробників щодо законодавства у сфері забезпечення прав власників та орендарів земельних паїв/ділянок, охорони та використання земель сільськогосподарського призначення.
 • § організація контролю за дотриманням законодавства у сфері забезпечення прав власників та орендарів земельних паїв, охорони та використання земель сільськогосподарського призначення.
 • § залучення додаткового кредитування аграрного сектору через новий інструмент – аграрні розписки.
 • § реалізація заходів "Комплексної програми розвитку сільського господарства та сільських територій Київської області на 2018-2019 роки" (після затвердження її проекту в установленому порядку), якою з метою вирішення проблем малих сільгоспвиробників заплановано виконання наступних завдань:

- активізація діяльності діючих та створення нових сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;

- організація системи навчання, інформування та консультування малих і середніх виробників, фермерів, сільського населення;

- проведення навчання підприємницькій діяльності сільської молоді та отримання ними фінансування для організації власної справи;

 • § продовження реалізації заходів обласних цільових програм "Збереження та раціональне відтворення родючості ґрунтів еродованих орних земель у Київській області на 2017 – 2021 роки" (затверджена рішенням Київської обласної ради від 19.05.2017 № 281-14-VІI) та Регіональної комплексної програми розвитку лісового (муніципального) фонду Київської області на період до 2022 року " (затверджена рішенням Київської обласної ради  від 19.05.2017 №282-14- VIІ);
 • § виконання ветеринарними лікарнями та ветеринарними лабораторіями ветеринарно-санітарних, діагностичних лікувально-профілактичних заходів (щеплення, дезінфекція, дезінсекція, дератизація, дегельмінтизація тощо).
  • § оптимізація структури посівних площ на основі науково обґрунтованих рекомендацій;
  • § проведення сортозаміни та сортооновлення сільськогосподарських культур;
  • § запровадження інноваційних технологій обробітку ґрунту;
  • § підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва;
  • § запровадження системи удобрення, хімічної меліорації земель та захисту рослин;
  • § введення органічного землеробства.

 

Очікувані результати:

- зростання обсягів виробництва валової продукції сільського господарства в усіх категоріях господарств на 1,0%;

- проведення заходів для сільгоспвиробників з інформування про права власників та орендарів земельних паїв/ділянок, охорону та використання земель сільськогосподарського призначення;

- здійснення відповідного юридичного контролю та захисту прав власників та орендарів земельних паїв/ділянок, охорони та використання земель сільськогосподарського призначення по всіх зверненнях до управління агропромислового розвитку райдержадміністрації;

- впровадження 2 інвестиційних проектів у сфері агропромислового розвитку;

- активація роботи з створення нового обслуговуючого кооперативу;

- використання у повному обсязі додаткового бюджетного фінансування агропромислового комплексу;

- відсутність випадків основних захворювань свійських тварин, таких як класична чума свиней, грип птахів, лейкоз великої рогатої худоби; зменшення кількості випадків африканської чуми свиней та сказу.

3.9.3. Транспорт та дорожнє господарство.

Протягом 2017 року в районі здійснювалися заходи, спрямовані на забезпечення належної якості обслуговування пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, посилення контролю за якістю пасажирських перевезень, а також на реконструкцію та відновлення існуючих автошляхів.

Перевезення пасажирів в районі здійснювались на 32 автобусних маршрутах, з них  9 приміських, що не виходять за межі району, 3 міських, 11 внутрішньообласних  та 9 маршрутів міжобласного сполучення, якими збалансовано та врегульовано перевезення пасажирів в районі.

В 2017 році було проведено 3 конкурси (1 визнано таким що не відбувся). Всього визначено переможців на 10 приміських маршрутах, з переможцями укладено договори на перевезення пасажирів.

Обсяг перевезень вантажів залізницею по станції Сквира за 2017 рік становить 1546 вагонів, з них навантажено 927 вагонів та вивантажено 619. В середньому за добу перевозилося 4,2 вагона.

Питання стану експлуатаційного утримання вулично-шляхової мережі району знаходиться на постійному контролі райдержадміністрації. За 2017 рік на утримання доріг філією «Сквирське РайДУ» використано 8,1 млн. грн., в т.ч. на утримання державних автодоріг – 4,8 млн. грн., місцевих – 3,3 млн. грн.

Протягом 2017 року філією «Сквирське РайДУ» проведено ямковий ремонт 8269 кв. м доріг, з них 2619 кв. м на дорогах місцевого значення та 5650 кв. м  на дорогах державного значення Житомир-Ставище та Кремінець-Біла Церква-Ржищів.

Протягом 2017 року проводились поточні ремонти  комунальних доріг району.

За рахунок коштів місцевих бюджетів в сумі 3048,03 тис. грн. проведено поточний ремонт дорожнього покриття та в селах Антонів, Домантівка, В.Половецьке, Великі Єрчики, Горобіївка, Кам’яна Гребля, Мовчанівка, Малі Лисовці, Чубинці, Рибчинці, Ульянівка, Пустоварівка, Кривошиїнці, Цапіївка, Тхорівка, Самгородок, Шаліївка, Шамраївка, Шапіївка  площею 50536 м кв. що становить 11,3 км. Коштом спонсора проведено поточний ремонт 5,0 км вулиць в с. Рогізна та Дунайка,

Коштом бюджету міста проведено поточний ремонт комунальних доріг міста Загалом виконано ремонт понад 5000 м кв. дорожнього покриття, що в протяжності становить – 1,0 км та капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Слобідська, Короленка, Сонячна, розпочато капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Набережна. Загалом проведено капітальний ремонт близько 2,9 км.

За рахунок коштів обласного бюджету та співфінансування з місцевих бюджетів відповідно до Програми будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів інфраструктури Київської області на проведено капітальний ремонт вул. Залізнична в м. Сквира (профінансовано та виконано 50,0% робіт, буде продовжено ремонт в 2018 році), вул. Лісова  в с. Малі Єрчики, вул. вул. Шевченка в с. Чубинці та вул. І.Франка в с. Руда, загалом освоєно 9588,654 тис. грн., в тому числі коштів обласного бюджету – 7950,356 тис. грн. та коштів місцевих бюджетів (співфінансування) – 1638,298 тис. грн., капітально відремонтовано 27,2 тис. м. кв. покриття, що в протяжності становить 5,7 км.

Таким чином, всього проведено ремонт 25,9 км комунальних доріг в населених пунктах району, в тому числі капітальний ремонт – 8,6 км та поточний ремонт – 17,3 км.

Основні проблеми:

- перенавантаження транспортних артерій району від автотранспортних перевізників, які здійснюють вантажні перевезення по автомобільних дорогах державного значення;

- діюча маршрутна мережа автобусних маршрутів загального користування не є оптимальною і не враховує швидкі зміни транспортних потоків та перспективу розвитку району;

- відсутність з кінця 2015 року субвенції з державного бюджету автомобільним перевізникам за перевезення пільгових категорій пасажирів.

 

Головні цілі на 2018 рік

Удосконалення існуючої транспортної системи Сквирського району шляхом проведення додаткових обстежень роботи транспорту, оптимізації роботи транспорту для підвищення якості, безпеки та  конкурентності автомобільних пасажирських перевезень в районі.

Прийняття та виконання Районної комплексної програми фінансового забезпечення компенсації пільгового проїзду окремих пільгових категорій громадян та інших пільг передбачених  законодавством в Сквирському районі на 2017-2019 роки. Проект цільової програми подано на державну реєстрацію, як нормативно-правовий акт, до обласного управління юстиції. Після проведення реєстраційних дій та погодження відповідними державними органами проект програми в установленому порядку буде подано на затвердження чергової сесії Сквирської районної ради

Створення конкурентного середовища на ринку реконструкції, ремонту та експлуатаційному утриманні доріг, підвищення ефективності використання бюджетних коштів, які спрямовуються на вказані цілі, активізація роботи щодо утримання доріг району в належному технічному стані, поліпшення якості дорожнього покриття автодоріг та безпечних і комфортних умов руху транспортних засобів на вулично-дорожній мережі.

 

Основні завдання та заходи на 2018 рік

▪  продовження роботи щодо оптимізації маршрутної мережі району з метою забезпечення збалансованого навантаження на приміські автобусні маршрути загального користування;

▪  прийняття районної комплексної Програми відшкодування витрат за пільгове перевезення жителів Сквирського району;

▪  покращення якості обслуговування пасажирів на автобусних маршрутах загального користування шляхом включення до конкурсних умов вимог щодо використання транспортних засобів категорії не нижче Євро-4, виконання рейсів саме тими засобами, які виставлені на конкурс, та забезпечення наявності транспортних засобів обладнаних для обслуговування пасажирів з особливими потребами на кожному маршруті;

▪  уточнення маршрутної мережі з метою максимального охоплення населених пунктів району автобусним сполученням та забезпечення належного рівня організації автобусних перевезень;

▪  активізація роботи створених спільно з Укртрансбезпекою мобільних груп для посилення контролю за дотриманням перевізниками вимог до габаритно-вагових показників транспортних засобів;

▪  приведення дорожньої інфраструктури району до сучасних вимог; створення сприятливих умов для інвестування автодорожньої галузі;

▪  збільшення обсягів та підвищення якості робіт з будівництва, реконструкції та ремонту мережі автомобільних доріг району шляхом створення конкурентного середовища в експлуатаційному утриманні доріг та підвищення ефективності використання бюджетних коштів, які спрямовуються на вказані цілі;

▪  внесення пропозицій, змін та доповнень до Обласної програми розвитку дорожнього руху та його безпеки «Нульова смертність на дорогах Київщини» на 2017 – 2019 роки з метою більш ефективного використання  бюджетних коштів і оптимізації будівництва «острівців безпеки»;

▪  здійснення моніторингу рівня аварійності та тяжкості наслідків дорожньо-транспортних пригод з метою удосконалення системи контролю експлуатаційного стану автомобільних доріг і вулиць за параметрами безпеки руху;

▪  продовження робіт з освітлення  населених пунктів і пішохідних переходів та впровадження системи дистанційного керування зовнішнім освітленням, встановлення (заміна зношених) дорожніх знаків із використанням сучасних світлоповертаючих матеріалів, безперебійне функціонування дорожніх метеостанцій, встановлення бар’єрних огороджень, влаштування пішохідних доріжок, дорожньої розмітки;

▪  продовження робіт з капітального ремонту автомобільних доріг Сквирського району;

▪  продовження робіт з Поточного ремонту автомобільних доріг Сквирського району;

▪  залучення незалежних експертів до контролю якості будівництва та ремонту доріг.

Очікувані результати

-  зростання обсягів пасажирських перевезень автомобільним транспортом;

-  збільшення обсягів вантажних перевезень автотранспортними підприємствами на 3,6%;

-  зростання обсягів фінансування дорожніх робіт на дорогах загального користування району за рахунок коштів з бюджетів усіх рівнів;

-  скорочення кількості дорожньо-транспортних правопорушень проти життя та здоров'я громадян.

3.9.4. Споживчий ринок

 

Споживчий ринок району у 2017 році  характеризувався  високим рівнем насиченості товарів продовольчої і непродовольчої групи з переважанням продукції вітчизняних товаровиробників, широким спектром різноманітних послуг для населення, подальшим розвитком мережі об’єктів торгівлі та сфери послуг. Стабільна ситуація на споживчому ринку позитивно вплинула на формування регіонального товарного ринку та загального економічного потенціалу району, сприяла розвитку бізнесу та створенню нових робочих місць для працевлаштування населення.

Позитивна динаміка нарощування обороту роздрібної торгівлі, до якого включено дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, зберігалася щомісячно протягом 2017 року.

В 2017 році населенню району надавали торговельні послуги 326 підприємства роздрібної торгівлі, з них 159 продовольчих магазинів, 132 непродовольчих магазини, 35 кіосків та 31 підприємств ресторанного господарства різних форм власності. В м. Сквира працює один магазин мережевої торгівлі АТБ. Протягом 2017 року кількість торгових точок збільшилась на дві одиниці.

За 9 місяців 2017 рік обсяг роздрібного товарообороту становив 142,0  млн. грн., що на 7,4% більше порівняно з 2016 роком. Очікується, що за 2017 рік обсяг роздрібного товарообороту становитиме 213,0 млн. грн., що становить 119,7 % до показника Програми, ріст порівняно з минулим роком становитиме близько 20,0  %. На одну особу обсяг товарообороту складе 5756 грн.

З метою підвищення ролі місцевого товаровиробника, збільшення реалізації вітчизняних товарів приділяється увага розширенню фірмової торгівлі. Станом на 01.10.2017 в районі функціонує 10 фірмових продовольчих магазинів, 1 кіоск та три відділи, в тому числі  9 продовольчих магазинів, які належать підприємствам-виробникам ДП ПАТ «Київхліб» «Сквирський хлібозавод», ТОВ «Сквирський комбінат хлібопродуктів», ТОВ Фірма „Грона”, ПП «Росава-Агро», ДП „Кліринг-Агро”, ТМ «Наша ряба», Кондитерський дім «Вацак», «Брусилівські ковбаси» два магазини ПАТ «ЖЛК-Україна» ТМ«Віта»  та кіоск ТОВ «Колос». Крім того, працює 13 непродовольчих фірмових магазинів та 1 відділ, в яких реалізується одяг, взуття, постільна білизна, меблі, в тому числі 4 непродовольчі магазини, які належать підприємствам-виробникам Сквирській філії корпорації «Елтекс» (швейні вироби), ТОВ „Сквиратекс” (швейні вироби) та приватному підприємцю (меблі).

Протягом 2017 двічі на місяць (через суботу) проводилися ярмарки на Сквирському ринку Київської регіональної спілки споживчих товариств. Участь в них приймали сільськогосподарські та промислові підприємства району та Київської області, які реалізували власну продукцію і продукти її переробки. За звітний період на ярмарках сільськогосподарськими та промисловими підприємства Сквирського району було реалізовано власної продукції на загальну суму 3100,0тис.грн.

Головні цілі на 2018  рік

Подальший розвиток сучасної збалансованої інфраструктури споживчого ринку з пріоритетним орієнтиром на сільського споживача, формування мереж сучасних торговельних підприємств, адаптованих до європейських та світових стандартів.

 

Основні завдання та заходи на 2018 рік

 • § забезпечення реалізації державної політики у сфері послуг, спрямованої на вдосконалення торговельного та побутового обслуговування населення;
 • § сприяння впровадженню нових технологій в організації торговельного процесу на основі використання прогресивних форм обслуговування та сучасного устаткування;
 • § залучення суб’єктів підприємницької діяльності сфери торгівлі до участі в ярмарково-виставкових заходах;
 • § формування ефективної мережі підприємств торгівлі та побуту з пріоритетним орієнтиром на сільського споживача за рахунок:

- завершення будівництва торгово-розважального комплексу в м. Сквира (ФОП Тертичний О.А.);

- завершення реконструкції  не житлової будівля під кафе, бар, мотель в м. Сквира (ФОП Добровольський С.М.);

- будівництво магазину непродовольчих товарів по вул. Київська 3А в м. Сквира (ФОП Кучинський І.В.);

- створення сприятливих умов для розвитку підприємств вітчизняних  торговельних мереж, супермаркетів, торговельних центрів із застосуванням новітніх технологій в організації торговельного процесу, використання сучасного обладнання, якісного обслуговування споживачів;

- здійснення заходів щодо розширення мережі об’єктів ресторанного господарства, удосконалення їх  діяльності та поступової трансформації ринків у сучасні торговельно-сервісні комплекси, зокрема:

- розроблення та публічне обговорення перспективних планів розвитку і розміщення об’єктів роздрібної мережі на території району з дотриманням принципів рівномірності і концентричності;

- формування ефективної мережі підприємств торгівлі та побуту в сільській місцевості за рахунок відкриття нових об’єктів та відновлення діяльності непрацюючих закладів, створення сприятливих умов для освоєння суб’єктами підприємницької діяльності економічно малоефективних зон;

- врегулювання відносин, пов’язаних з організацією та функціонуванням об’єктів ринкового господарства району вдосконалення їх діяльності з поступовим трансформуванням у сучасні торговельно-сервісні комплекси;

- створення сприятливих умов для розвитку книготорговельної мережі, поліпшення забезпечення населення району вітчизняною книжковою продукцією;

- розвиток об’єктів ресторанного господарства загальнодоступної мережі, заснованих на традиціях і рецептурах української національної кухні.

Очікувані результати

- досягнення обсягу роздрібного товарообороту у розмірі 234,3 млн. грн., що, у порівняних цінах, на 10,0% більше показника 2017 року.

 

3.10. Зовнішньоекономічна діяльність

 

В районі продовжують вживатися заходи, спрямовані на зменшення негативного сальдо зовнішньої торгівлі товарами, підвищення експортної активності підприємств.

Разом з тим, торговельні обмеження з боку Російської Федерації і девальвація гривні негативно вплинули на зовнішній товарообіг району у 2017 році.

Обсяги експортних операцій забезпечуються за рахунок таких підприємств як ТОВ фірма «Грона», ТОВ „Сквирський комбінат хлібопродуктів”, ТОВ «Сквиратекс», Сквирська філія корпорації «Елтекс», ТДВ «Сквирський вентиляторний завод», ТДВ «Шамраївський цукровий завод».

Підприємства району здійснюють зовнішньоторговельні операції з такими країнами: Німеччиною, Польшею, країнами Балтії, Ізраїлем, США, Кубою, Прибалтикою, Казахстаном, Киргизстаном, Туркменістаном, Азербайджаном, Грузією, Вірменією, Молдовою.

Основні проблеми:

 • недостатній обсяг залучення позабюджетних коштів у рамках співпраці з міжнародними фінансовими та донорськими інституціями;
 • низька конкурентоспроможність окремих видів експортної продукції виробничо-технічного призначення та товарів широкого вжитку;
 • необхідність підвищення рівня поінформованості підприємницьких структур, населення, державних службовців щодо напрямів розвитку співпраці між Україною та Європейським Союзом.

 

Головні цілі на 2018 рік

Розширення номенклатури та обсягів поставок експорту та імпорту; пошук нових зв’язків для розширення ринку збуту продукції підприємств Сквирщини та подальшої співпраці, розширення співпраці, покращенню торговельного та промислового співробітництва з усіма країнами світу, розширення та поглиблення міжнародного, міжрегіонального співробітництва.

 

Основні завдання та заходи на 2018 рік

 • § участь представників району в робочих зустрічах з представниками ділових кіл з країн Східної Азії, Африки та Латинської Америки;
 • § інформування іноземних компаній про потенційних партнерів у Сквирському районі, зацікавлених у налагодженні взаємовигідного співробітництва;
 • § інформаційна підтримка підприємств-експортерів в розширенні їхньої присутності на міжнародних торговельних ринках та у пошуку бізнес-партнерів за кордоном;
 • § підготовка і надання міжнародним фінансовим організаціям пропозицій щодо залучення міжнародної технічної допомоги для реалізації проектів регіонального розвитку;
 • § забезпечення участі суб’єктів підприємницької діяльності у міжнародних виставково-ярмаркових заходах як інструменту презентації економічного потенціалу району на світовому рівні;
 • § проведення моніторингу проблемних питань, що гальмують розвиток експортного потенціалу підприємств району, та подання його результатів разом з пропозиціями щодо їх розв’язання Мінекономрозвитку України для вжиття відповідних заходів на державному рівні;
 • § інформування підприємств-експортерів про зміни попиту, можливі загрози і ризики, а також нові потенційні зовнішні ринки реалізації виробленої продукції;

Очікувані результати

- зростання загального обсягу експорту товарів;

- збільшення обсягу імпорту товарів.

 

 

3.11. Фінансові ресурси

В районі продовжують вживатися заходи щодо стабілізації та поліпшення фінансового стану підприємств, установ та організацій усіх галузей господарського комплексу Сквирщини, збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів.

За підсумками роботи у 2017 року Сквирським відділенням Білоцерківської ОДПІ забезпечено збору до зведеного бюджету в сумі 320495,4 тис. грн., що становить 143,6 % до минулого року. До державного бюджету забезпечено збору в сумі 165262,8 тис. грн., що становить 157,1% до відповідного періоду минулого року. До місцевих бюджетів усіх рівнів за 2017 рік мобілізовано  155232,6 тис. грн., що  становить 131,5 % до відповідного періоду минулого року.

Відповідно до пріоритетних завдань, зазначених у Щорічному Посланні Президента України до Верховної Ради України "Про внутрішнє і зовнішнє становище України в 2017 році", у розвитку сфери фінансових ресурсів в області визначено:

Головні цілі на 2018 рік

Забезпечення збалансованості та стійкості бюджетної системи. Здійснення подальших кроків в напрямі проведення реформи місцевого самоврядування, децентралізації управління бюджетними коштами та підвищення рівня самостійності органів місцевого самоврядування.

Забезпечення наповнюваності бюджетів усіх рівнів шляхом посилення стимулюючої функції податкової системи, поліпшення фінансового стану підприємств, підвищення конкурентоспроможності виробництва, проведення раціональної та результативної податково-бюджетної політики, залучення додаткових ресурсів для наповнення  місцевих бюджетів, дотримання жорсткої фінансової дисципліни, підвищення результативності бюджетних видатків.

Основні завдання та заходи на 2018 рік

 • здійснення поглибленого аналізу виконання місцевих бюджетів, виявлення додаткових резервів для їх наповнення та забезпечення у повному обсязі бюджетними призначеннями видатків на виплату заробітної плати та оплату енергоносіїв бюджетних установ;
 • запровадження заходів щодо посилення контролю щодо результативності впровадження програмно-цільового методу на рівні місцевих бюджетів, які передбачають:

- здійснення оцінки ефективності бюджетних програм головними розпорядниками бюджетних коштів, а саме: моніторинг в частині управління бюджетними програмами в ході їх реалізації; аналіз результативних показників бюджетних програм розпорядниками бюджетних коштів для визначення ефективності та результативності бюджетних програм шляхом встановлення взаємозв’язку між досягнутими результатами та використаним обсягом бюджетних коштів; контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів.

- подання розпорядниками бюджетних коштів до місцевих фінансових органів узагальнених результатів аналізу ефективності бюджетних програм для прийняття рішень про внесення змін до бюджетних призначень;

 • оптимізація мережі та чисельності працівників бюджетних установ, які утримуються за кошти місцевих бюджетів у межах затверджених асигнувань на оплату праці;
 • забезпечення дієвої роботи тимчасової комісій з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних;
 • недопущення виникнення простроченої кредиторської заборгованості по захищених статтях видатків у бюджетній сфері;
 • вжиття заходів щодо погашення дебіторської та кредиторської заборгованості та не утворення відповідної простроченої заборгованості;
 • інвентаризація програм, затверджених місцевими радами та визначення їх пріоритетності щодо фінансування;
 • забезпечення оптимізації витрат розпорядників коштів місцевих бюджетів шляхом виключення непріоритетних та неефективних витрат, насамперед тих, що не забезпечують виконання основних функцій і завдань відповідного головного розпорядника;
 • забезпечення дотримання суворої фінансово-бюджетної дисципліни, посилення роз’яснювальної роботи з розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів та запобігати порушенням, що призводять до втрат фінансових ресурсів та майна.

 

Очікувані результати

- досягнення обсягу доходів місцевих бюджетів на 2018 рік у сумі 137,9 млн.грн., що, у порівнянні з показником 2017 року, більше на 2,8 млн грн. або на 2,1%

 

Керівник апарату райдержадміністрації                                                                           В.Л. Салтанюк

 

Начальник  відділу економічного

розвитку райдержадміністрації                                                                                                                               О.П. Пилюта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 1

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

економічного і соціального розвитку Сквирського району у 2016-2018 роках

№ з/п

Назва показника

Одиниця

виміру

2016 рік

2017 рік

2018 рік

(прогн.)

2018 рік

до 2017 року

+ /  -

%

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Індекс промислового виробництва, у порівнянних цінах

%

123,1

105,8

104,2

-

-

2.

Обсяг реалізованої промислової продукції у відпускних цінах підприємств

млн. грн.

1234,07

1402,9

1612,3

+209,4

115,0

2.1.

- у розрахунку на 1 особу

грн.

33084,9

37916,2

43575,6

+5659,4

115,0

3.

Кількість малих та середніх підприємств

один.

461

509

509

-

100,0


4.

Валова продукція сільського господарства по всіх категоріях господарств у постійних цінах 2010 року, всього

млн. грн.

590,2

533,6

538,9

+5,3

101,0

4.1

в т. ч.: рослинництво

млн. грн.

465,1

416,5

418,6

+2,1

100,5

4.2.

тваринництво

млн. грн.

125,1

117,1

117,7

+0,6

100,5

4.3.

- у розрахунку на 1 особу

грн.

15779

14422

14564

+142

101,0

5.

Обсяг капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування у фактичних цінах

2017 рік – очікуване

млн. грн.

260,4

447,0

701,8

254,8

157,0

5.1

- у розрахунку на 1 особу

грн.

6981,0

12081,0

18967,0

+6886

157,0

6.

Обсяг прямих іноземних інвестицій

2017 рік – очікуване

тис. дол. США

2126,9

1653,3

1653,3

-

100,0

6.1

- у розрахунку на 1 особу

дол.США

57,0

44,7

44,7

-

100,0


7.

Обсяг обороту роздрібної  торгівлі

2017 рік – очікуване

млн. грн.

187,0

213,0

234,3

+21,3

110,0

7.1

- у розрахунку на 1 особу

грн.

5013,4

5756,7

6332,4

+575,7

110

8.

Обсяг експорту товарів

млн.дол. США

Статистична інформація не надається

9.

Обсяг імпорту товарів

млн.дол. США

Статистична інформація не надається

10.

Кількість лікарняних закладів

од.

2

2

2

-

100,0

11.

Кількість лікарняних ліжок

ліжок

145

145

145

-

100,0

11.1

- у тому числі кількість ліжок на 10 тис. населення

ліжок

38,8

39,2

39,2

-

100,0

12.

Кількість загальноосвітніх навчальних закладів

од.

24

24

24

-

100,0

12.1

- учнів у них

осіб

3465

3463

3470

+7

100,2

13.

Кількість дитячих дошкільних закладів

од.

8

8

8

-

100,0

13.1

- дітей у них

осіб

1116

1094

1110

+16

101,5

14.

Кількість самостійних масових бібліотек

один.

40

40

40

-

100,0

14.1.

в т. ч. в сільській місцевості

один.

38

38

38

-

100,0

15.

Кількість клубних установ

один.

37

37

37

-

100,0

15.1.

в т. ч. в сільській місцевості

один.

36

36

36

-

100,0

16.

Введення в експлуатацію загальної площі житла за рахунок коштів населення

тис. кв.м

0,8

0,9

3,5

+2,6

388,8

17.

Ремонт автомобільних доріг комунальної власності:

км

16,5

25,9

27,4

+1,5

105,8

17.1.

в т. ч.: капітальний ремонт доріг

км

6,8

8,6

8,8

+0,2

102,3

17.2.

поточний ремонт доріг

км

9,7

17,3

18,6

+1,3

107,5

18.

Прокладено газових мереж, всього

км

-

-

3,4

+3,4

-

18.1.

в т.ч.: підвідних газопроводів

км

-

-

3,4

+3,4

-

18.2.

вуличних газопроводів

км

-

-

-

-

-

19.

Середньорічна чисельність наявного населення

2017 рік – очікуване

тис. осіб.

37,3

37,0

37,0

-

100,0

19.1.

в т. ч.: міського

тис. осіб.

16,2

16,2

16,2

-

100,0

19.2.

сільського

тис. осіб.

21,2

20,8

20,8

-

100,0

20.

Кількість населення, зайнятого в усіх сферах економічної діяльності

тис. осіб

5,9

5,9

5,9

-

100,0

21.

Середньомісячна номінальна заробітна плата одного штатного працівника

2017 рік – очікуване

грн.

3501

5960

6970

+1010

117,0

22.

Створено нових робочих місць

од.

219

352

400,0

+52

115,0

23.

Незайняте населення (на обліку в центрі зайнятості)

чол.

864

885

900

+15

101,7

24

Працевлаштовано на вільні та новостворені місця

чол.

378

427

420,0

-7

98,4

25.

Рівень працевлаштування

%

44,0

48,2

47,0

х

х

26.

Рівень безробіття населення

%

1,8

1,8

1,8

х

х


Таблиця 2

Перелік

об’єктів, що пропонуються до фінансування в 2018 році за рахунок субвенції з державного бюджету, коштів обласного

та місцевих бюджетів по Сквирському району

тис. грн.

№ п/п

Назва об’єкта

Кошто-рисна

вартість об’єкта

Обсяг фінансу-вання на 2018 рік

у тому числі:

держав-ний бюджет

обласний бюджет

район-ний бюджет

міський, сільський бюджет

кошти населення

інші

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Всього по району:

117275,348

108675,053

37712,326

43329,385

6513,017

20970,325

150,0

у тому числі по галузях:

1) Комунального призначення

9278,102

9278,102

-

3588,901

-

5689,201

-

-

 

Реконструкція існуючих водопровідних мереж по вулицях Миру, Львівська, Леніна, Радянська, Прикарпаття, Дружби Народів в с. Миньківці

3285,359

3285,359

-

2464,019

-

821,340

-

-

 

Будівництво 3-х бюветних свердловин для господарсько-питного водопостачання по вулицях: Садова, Миру (бувша Комсомольська), Шкільна в с. Шамраївка Сквирського району Київської області

1499,843

1499,843

-

1124,882

-

374,961

-

-

 

Капітальний ремонт каналізаційної системи житлового будинку по вул. Богачевського, 60 в місті Сквира Київської області

180,0

180,0

-

-

-

180,0

-

-

 

Капітальний ремонт прибудинкової території по вул. Київська,5 (з проведенням коригування ПКД)

754,0

754,0

-

-

-

754,0

-

-

 

Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт прибудинкових територій будинків по вул. Соборна,11, вул. Соборна,8 вул. Соборна,19

30,0

30,0

-

-

-

30,0

-

-

 

Нове будівництво водопроводу по пров. Гоголя в м. Сквира Київської області

1528,9

1528,9

-

-

-

1528,9

-

-

 

Будівництво артезіанської  свердловини мікрорайону Слобода в м. Сквира ( з виготовленням ПКД)

750,0

750,0

-

-

-

750,0

-

-

 

Реконструкцію артезіанської свердловини № 8 в м. Сквира Київської області ( з виготовленням ПКД)

750,0

750,0

-

-

-

750,0

-

-

 

Капітальний ремонт самоплинних каналізаційних колекторів, перекладання аварійних вуличних каналізаційних мереж, капітальний ремонт очисних споруд та каналізаційних насосів

500,0

500,0

-

-

-

500,0

-

-

 

2) Охорона здоров'я

6188,249

6188,249

4135,956

1501,72

423,6143

126,959

-

-

 

Капітальний ремонт з впровадженням енергозберігаючих технологій будівлі Амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с. Самгородок, вул. Шкільна, 61В Сквирського району Київської області

1494,457

1494,457

-

1120,843

373,6143

-

-

-

 

Капітальний ремонт з впровадженням енергозберігаючих технологій будівлі Амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с. Великополовецьке, вул. Молодіжна, 13А Сквирського району Київської області

1478,0

1478,0

1478,0

-

-

-

-

-

 

Капітальний ремонт нежитлової будівлі фельдшерсько-акушерського пункту по вулиці Лісова, 6-а в селі Тхорівка Сквирського району Київської області

507,836

507,836

-

380,877

-

126,959

-

-

 

Капітальний ремонт з впровадженням технології для зниження тепловтрат будівлі (заміна вікон та дверей) стаціонарного корпусу Сквирської ЦРЛ по вул. Київська, 12 в м. Сквира, Київської області

2657,956

2657,956

2657,956

-

-

-

-

-

 

Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію приміщення клубу в районі «Слобода» з подальшим розміщенням АЗПСМ

50,0

50,0

-

-

50,0

-

-

-

 

3) Освіта

20617,83

20617,83

16719,55

634,287

3013,994

100

0

150

 

Капітальний ремонт (заміна вікон та утеплення фасаду) Сквирського РЦДЮТ

1444,019

1444,019

1444,019

-

-

-

-

-

 

Капітальний ремонт будівлі з утепленням фасаду Шамраївського НВК

3337,538

3337,538

3337,538

-

-

-

-

-

 

Капітальний ремонт приміщення  (заміна вікон) Великополовецького НВК

1434,401

1434,401

1434,401

-

-

-

-

-

 

Капітальний ремонт приміщення  (заміна вікон) Кривошиїнського НВО

845,717

845,717

-

634,287

211,429

-

-

-

 

Капітальний ремонт приміщення  (заміна вікон) Малолисовецького НВК

1282,272

1282,272

1282,272

-

-

-

-

-

 

Капітальний ремонт будівлі (заміна вікон та дверей) Оріховецького НВК

1439,632

1439,632

1439,632

-

-

-

-

-

 

Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей на енергозберігаючі) Сквирського ДНЗ №2

637,226

637,226

637,226

-

-

-

-

-

 

Капітальний ремонт спортивного залу та їдальні Рогізнянського НВК

1966,534

1966,534

1966,534

-

-

-

-

-

 

Капітальний ремонт даху, навчальних аудиторій та їдальні Пустоварівського НВК

3294,758

3294,758

3294,758

-

-

-

-

-

 

Капітальний ремонт фасаду та горищ Сквирського ДНЗ №2

1883,171

1883,171

1883,171

-

-

-

-

-

 

Поточний ремонт Оріховецького НВК з облаштуванням внутрішньої вбиральні

150,0

150,0

-

-

150,0

-

-

-

 

Поточний ремонт приміщення харчоблоку Сквирської ЗОШ №3

150,0

150,0

-

-

150,0

-

-

-

 

Поточний ремонт харчоблоку Шамраївського НВК

100,0

100,0

-

-

100,0

-

-

 

 

Поточний ремонт приміщення харчоблоку (корпус 2) Сквирської ЗОШ №2

200,0

200,0

-

-

200,0

-

-

-

 

Поточний ремонт відмостки та часткова заміна вікон Сквирського НВО (ЗОШ №5)

250,0

250,0

-

-

250,0

-

-

-

 

Поточний ремонт даху та східців Рудянської філії Шамраївського НВК

250,0

250,0

--

-

250,0

-

-

-

 

Поточний ремонт даху та відмостки Дулицького НВО

300,0

300,0

-

-

300,0

-

-

-

 

Поточний ремонт центрального входу, сходів та фундаменту Пустоварівського НВК

300,0

300,0

-

-

300,0

-

-

-

 

Поточний ремонт центрального входу та їдальні Самгородоцької ЗОШ

300,0

300,0

-

-

300,0

-

-

-

 

Поточний ремонт надвірної вбиральні та підсобних приміщень Сквирського РЦДЮТ

280,0

280,0

-

-

280,0

-

-

-

 

Поточний ремонт спортивного залу Горобіївського НВК

300,0

300,0

-

-

300,0

-

-

-

 

Виготовлення технічних паспортів на приміщення навчальних закладів

112,565

112,565

-

-

112,565

-

-

-

 

Улаштування пожежної сигналізації  у дитячому будинку «Надія» з виготовленням проектної документації

110,0

110,0

-

-

110,0

-

-

-

 

Перекриття даху дитячого садка в с.Оріховець

250,0

250,0

-

-

-

100,0

-

150,0

 

4) Культура

19328,012

17318,012

10157,420

5021,960

671,602

1467,030

 

Капітальний ремонт кінотеатру по вул. Соборна, 16 під адміністративно-культурний муніципальний центр в м. Сквира,  Київської області

11657,42

10157,42

10157,42

-

-

-

-

-

 

Реконструкція сільського будинку культури по площі Перемоги, 13Б в с. Пустоварівка Сквирського району Київської області

4575,084

4575,084

-

3431,313

-

1143,771

-

-

 

Капітальний ремонт будинку культури по вул. Калініна, 32 в с. Селезенівка Сквирського району Київської області

879,128

879,128

-

659,346

-

219,782

-

-

 

Капітальний ремонт будинку культури по вул. Петровського, 37а в с. Самгородок  Сквирського району Київської області

1034,778

1034,778

-

931,301

-

103,477

-

-

 

Капітальний ремонт фасаду приміщення Сквирського районного будинку культури

1131,602

621,602

-

-

621,602

-

-

-

 

Виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту  даху та глядацької зали Сквирського районного будинку культури

50,0

50,0

-

-

50,0

-

-

-

 

5) Фізична культура і спорт

8415,227

8415,227

-

6311,420

2103,807

-

-

-

 

Реконструкція спортивного стадіону «Колос» в м. Сквира

8415,227

8415,227

-

6311,420

2103,807

-

-

-

 

6) Газифікація

3190,3

600,0

-

-

300,0

300,0

-

-

 

Підвідний газопровід до с. Рогізна

3190,3

600,0

-

-

300,0

300,0

-

-

 

Підвідний газопровід до с. Мовчанівка

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Підвідний газопровід до с. Оріховець

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Підвідний газопровід до с. Каленна

-

-

-

-

-

-

-

-

 

7) Зовнішнє освітлення

6708,841

6708,841

1493,277

2746,866

-

2468,699

-

-

 

Реконструкція  вуличного освітлення вулиць Соборна, вул. Липовецька, вул. Червона (з проведенням коригування ПКД)

540,0

540,0

-

-

-

540,0

-

-

 

Коригування ПКД «Реконструкція вуличного освітлення вул. Рильського, пров.  Якушкіна в с. Сквира»

7,0

7,0

-

-

-

7,0

-

-

 

Реконструкція зовнішнього освітлення с. Горобіївка

410,0

410,0

-

-

-

410,0

-

-

 

Реконструкція вуличного освітлення по вул..Кошової с.Великополовецьке, вул..Кучани, Новоселиця, Селище в с.М.Михайлівка, Сквирського району, Київської області

889,133

889,133

-

666,850

-

222,283

-

-

 

Реконструкція вуличного освітлення по вул. Леніна в с. Дулицьке

293,3

293,3

293,3

-

-

-

-

-

 

Реконструкція вуличного освітлення по вул. Лісова, вул. Шкільна в с. Красноліси

109,2

109,2

109,2

-

-

-

-

-

 

Реконструкція вуличного освітлення по вул..Шкільна, Шевченка, Лісова, 8-го Березня,  Кузьміївська в с. Кам’яна Гребля Сквирського району, Київської області

848,55

848,55

-

636,413

-

212,138

-

-

 

Реконструкція вуличного освітлення в с. М.Єрчики

200,00

200,00

200,0

-

-

-

-

-

 

Реконструкція вуличного освітлення по вул..Гагаріна, Шевченка, Миру в с. Квітневе, Сквирського району, Київської області

281,26

281,26

-

210,945

-

70,315

-

-

 

Реконструкція вуличного освітлення по вул.. Покровська, вул..Гагаріна в с. Рогізна, Сквирського району, Київської області та по вул..Яблунева в с. Краснянка Сквирського району, Київської області

346,147

346,147

346,147

-

-

-

-

-

 

Капітальний ремонт вуличного освітлення по вул..Шкільна, Замкова, Молодіжна в селі Самгородок Сквирського району Київської області

374,377

374,377

-

-

-

374,377

-

-

 

Реконструкція вуличного освітлення по вул.. Жовтнева, Лісова, 1-го Травня, Святкова, Балишова  в с. Таборів Сквирського району Київської області

544,630

544,630

544,630

-

-

-

-

-

 

Реконструкція вуличного освітлення по вул.. Гагаріна, Франка, Сергія Альошина (колишня Жовтнева), Садова, Лісова, пров.Садовий  в с. Токарівка Сквирського району, Київської області

637,552

637,552

-

478,164

-

159,388

-

-

 

Реконструкція вуличного освітлення по вул.. Лугова, Польова(колишня Чапаєва), пров. Польовий (колишній Чапаєва), Ювілейна, Садова (колишня Леніна), пров. Ювілейний  в с. Шапіївка Сквирського району, Київської області

801,204

801,204

-

600,903

-

200,301

-

-

 

Реконструкція вуличного освітлення по вул.. Лісова, Сквирське шосе  в с. Шапіївка Сквирського району, Київської області

204,788

204,788

-

153,591

-

51,197

-

-

 

Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт вуличного освітлення: вул. Маслова, вул. Леваневського, вул. Плугатаря,вул. Папаніна,вул. Івана Франка,Ольшевського, вул. Незалежності, вул. Київська, вул. Проектна, пров. Чорновола, вул. Чернишевського, вул. Садова, пров. Фруктових садів, провул. Білякова в м. Сквира Київської області

221,7

221,7

-

-

-

221,7

-

-

 

8) Капітальний ремонт комунальних доріг

36559,469

32559,469

5206,123

18704,737

8648,612

 

Капітальний ремонт дороги по пров. Слобідський в м. Сквира Київської області

578,442

578,442

-

-

-

578,442

-

-

 

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Заріччя в селі Антонів Сквирського району Київської області

3473,238

3473,238

-

2604,929

-

868,310

-

-

 

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Мийка в селі Буки Сквирського району Київської області

2461,487

2461,487

-

1846,115

-

615,372

-

-

 

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул..8-го Березня, вул.. Квітнева, вул..Шевченка, пров. Сквирський у селі Горобіївка Сквирського району Київської області

4532,332

4532,332

-

3399,249

-

1133,083

-

-

 

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Соборна в с. Великополовецьке  Сквирського району Київської області

1220,779

1220,779

-

915,584

-

305,195

-

-

 

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул..Лісова в селі Красноліси Сквирського району Київської області

2593,603

2593,603

2593,603

-

-

-

-

-

 

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул..Гоголя в с. Тарасівка Сквирського району Київської області

2563,979

2563,979

-

1922,984

-

640,995

-

-

 

Капітальний ремонт дороги по вул. Гагаріна в с. Мовчанівка, Сквирського району, Київської області

749,850

749,850

-

562,388

-

187,463

-

-

 

Капітальний ремонт дороги по вул. Горького в с. Пустоварівка, Сквирського району, Київської області

1498,129

1498,129

1498,129

-

-

-

-

-

 

Капітальний ремонт дороги по вул. Кооперативна в с. Самгородок, Сквирського району, Київської області

1114,391

1114,391

1114,391

-

-

-

-

-

 

Капітальний ремонт дороги по вулиці Ватутіна в с. Шамраївка Сквирського району Київської області

1088,257

1088,257

-

816,193

-

272,064

-

-

 

Капітальний ремонт дороги по вул. Садова в с. Тхорівка Сквирського району Київської області

3809,17

3809,17

-

2856,878

-

952,293

-

-

 

Капітальний ремонт дороги по вулиці Набережна в с. Шаліївка Сквирського району Київської області

427,228

427,228

-

320,421

-

106,807

-

-

 

Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт дорожнього покриття вулиць міста: пров. Шкільний, пров. Лікарський, вул. Плугатаря, вул. Павленківська, вул. Пустоварівська, пров. Лівобережний, вул. Стаханова, вул. Папаніна, пров. Фруктових садів, вул. Піщана, пров. Мічуріна, вул. Весняна, пров. Весняний

195,0

195,0

-

-

-

195,0

-

-

 

Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Громова, пров. Медовий в м. Сквира Київської області

1497,0

1497,0

-

-

-

1497,0

-

-

 

Капітальний ремонт дорожнього покриття пров. М. Рильського в м. Сквира Київської області

436,0

436,0

-

-

-

436,0

-

-

 

Капітальний ремонт дороги по вул. Залізнична в м. Сквира Київської області

8070,584

4070,584

-

3459,996

-

610,588

-

-

 

Поточний ремонт дороги по вул. Космонавтів в с. Малі Єрчики

100

100,0

-

-

-

100

-

-

 

Поточний ремонт дороги по вул..Миру, вул. Гагаріна в с.Квітневе

150,00

150,0

-

-

-

150,00

-

-

 

9)Природоохоронні заходи

5517,318

5517,318

-

4819,494

-

697,824

-

-

 

Реконструкція гідротехнічних споруд Шамраївського водосховища з метою захисту від підтоплення території с. Шамраївка Сквирського району, Київської області

4543,370

4543,370

-

4089,033

-

454,337

-

-

 

Роботи, пов’язані з поліпшенням технічного стану та благоустрою водойми в с. Великі Єрчики Сквирського району з метою захисту від підтоплення

973,948

973,948

-

730,461

-

243,487

-

-

 

10) Містобудівна діяльність

1472,0

1472,0

-

-

-

1472,0

-

-

 

Виготовлення генерального плану міста Сквира

1472,0

1472,0

-

-

-

1472,0

-

-

 

Таблиця 3

Розвиток інфраструктури малого підприємництва Сквирського району

№ з/п

Показники

2016 рік

2017 рік

2018

(прогноз)

2018 рік

до 2017 року,  %

1

2

3

4

5

6

1.

Кількість малих підприємств, одиниць

461

461

461

100,0

2.

Кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб населення, одиниць

123

123

123

100,0

3.

Середньорічна кількість зайнятих працівників на малих підприємствах, осіб

1987

1990

2000

101,0

4.

Кількість підприємців-фізичних осіб

1383

1253

1280

102,1

5.

Кількість фермерських господарств, один.

118

115

118

102,6

6.

Загальна площа сільськогосподарських угідь фермерських господарств, га

10773,0

10394,0

10490,0

101,0

7.

Загальна сума надходжень до бюджетів всіх рівнів, одержаних від діяльності суб’єктів  малого підприємництва, млн. грн.

118,0

223,0

245,0

110,0

8.

Частка податкових надходжень від діяльності малого підприємництва до бюджетів усіх рівнів, (%)

70,1

69,6

72,8

х

 

Таблиця 4

 

Темпи промислового виробництва за основними  видами промислової

діяльності у порівняних цінах, %

Види промислової діяльності

2017 рік до 2016 року

2017 рік до 2018 року (прогноз)

1

2

3

Всього:

105,8

104,2

Добувна промисловість

147,5

102,3

Видобування енергетичних матеріалів

-

-

Видобування неенергетичних матеріалів

147,5

102,3

Обробна промисловість

102,5

103,5

Харчова промисловість та перероблення сільськогосподарських продуктів

108,2

110,2

Легка промисловість

86,4

101,2

Целюлозно-паперова, поліграфічна промисловість; видавнича справа

21,2

-

Хімічна та нафтохімічна промисловість

87,0

100,0

Виробництво інших неметалевих мінеральних виробів (будівельних матеріалів та скловиробів)

154,8

110,3

Металургія та оброблення металу

-

Машинобудування

 

-

Інші

 

-

 

 

 

41

 

Виробництво основних видів сільськогосподарської продукції

 

Продукція

Всі категорії господарств

У тому числі сільськогосподарські підприємства

 

2016 рік

2017 рік

2018 рік

(прог.)

2018 рік

до 2017 року

2016 рік

2017

рік

2018 рік

(прог.)

2018 рік

до 2017 року

 

+/ -

%

+/ -

%

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

Рослинництво:

 

Валовий збір (тонн):

 

Зернові та зернобобові культури

(після доробки)

182183

150847

141945

-8902

94

160412

131185

123421

-7764

94

 

Цукрові буряки

91448

72325

79243

+6918

110

86674

65769

73753

+7984

112

 

Картопля

22877

30255

30293

+38

100

47

31

-

-31

0

 

Овочі

3207

2493

3015

+522

121

377

276

-

-276

0

 

Урожайність (ц/га):

 

Зернові та зернобобові культури (після доробки)

54,8

42,9

43,0

+0,1

100

57,9

44,7

45,3

+0,6

101

 

Цукрові буряки

499,2

372,6

379,7

+7,1

102

536,8

381,5

394,4

+12,9

103

 

Картопля

76,0

87,0

87,2

+0,2

100

94,8

124,0

-

-124,0

0

 

Овочі

67,4

53,3

65,7

+12,4

123

221,7

318,3

-

-318,3

0

 

Тваринництво:

 

Виробництво (тонн):

 

М'ясо (реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі)

4010

3877

3942

+65

102

3170

3027

3087

+50

102

 

Молоко

21497

21889

22205

+316

101

9372

9749

9944

+195

102

 

Яйця (тис.штук)

13972

13945

14040

+95

101

232

195

197

+2

101

 

Продуктивність худоби і птиці:

 

Надій на корову (кг)

6280

6853

6910

+57

101

6522

6944

7082

+138

102

 

Яйценосність (шт)

210

210

212

+2

101

-

-

-

-

-

 

Поголів’я худоби та птиці на кінець року (голів):

 

Велика рогата худоба

7120

6797

6850

+53

101

4634

4526

4570

+44

101

у тому числі:

Корови

3323

3194

3213

+19

101

1385

1428

1443

+15

101

Свині

22601

25542

25952

+410

102

17281

20278

20682

+404

102

Птиця

101726

91491

92145

+654

101

983

2077

2090

+13

101

 

 

 

 

 

Переглядів: 219
 Друк

На виконання доручення голови райдержадміністрації від 29.01.2018 № 36-1 про створення робочої групи, 31 січня у кабінеті першого заступника голови райдержадміністрації відбулось засідання робочої групи з розгляду проекту «Програми по наданню допомоги хворим з хронічною нирковою недостатністю, які проживають на території Сквирського району та отримують програмний гемодіаліз на 2018-2020 роки», поданої на розгляд райдержадміністрації. Засідання провела перший заступник голови райдержадміністрації Славінська О.В. за участі головного лікаря КЗ «Сквирський центр первинної медико-санітарної допомоги» Колесник-Гавронської Н.В., заступника головного лікаря КЗ «Сквирський центр первинної медико-санітарної допомоги» Мазур Т.П., головного лікаря Сквирської ЦРЛ Чижа А.Г., начальника управління Державного казначейства у Сквирському районі Кобилінського О.В., заступника Сквирського міського голови Сергієнко Л.В., завідувача КП «Сквирська центральна районна аптека № 25» Гончарова М.Ф., начальника управління фінансів райдержадміністрації Ульянової М.В. та начальника відділу економічного розвитку райдержадміністрації Пилюти О.П.

На засіданні обговорено проект зазначеної Програми, розглянуто індивідуальні програми реабілітації інвалідів, видані ДОЗ Київської ОДА КЗ КОР «Обласне бюро МСЕ», обговорено можливі шляхи надання допомоги хворим з хронічною нирковою недостатністю, які проживають на території Сквирського району та отримують програмний гемодіаліз.

За результатами обговорень прийнято відповідні рішення.

 

Переглядів: 259
 Друк

ПРОГРАМА

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО

ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ

СКВИРСЬКОГО РАЙОНУ НА 2018 РІК

м. Сквира

2018 рік
Зміст

 

ПАСПОРТ

3

ВСТУП

4

І. Аналіз економічного і соціального розвитку району у 2017 році

5

ІІ. Пріоритети соціально-економічного та культурного розвитку Сквирського району у 2018 році

7

ІІІ. Основні напрями соціально-економічного та культурного розвитку Сквирського району у 2018 році

8

3.1. Соціальна сфера

8

3.1.1. Демографічний розвиток, підтримка дітей та сім'ї

8

3.1.2. Зайнятість населення та ринок праці

11

3.1.3. Грошові доходи населення

13

3.1.4. Пенсійне забезпечення

14

3.1.5. Соціальний захист населення

15

Соціальний захист населення, постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи та подолання її наслідків

17

3.1.6. Охорона праці

18

3.1.7. Будівництво соціальної та житлової інфраструктури

18

3.1.8. Містобудівна діяльність

21

3.1.9. Формування спроможних територіальних громад

22

3.1.10. Житлово-комунальне господарство

23

3.1.11. Енергозабезпечення та енергозбереження

26

3.2. Гуманітарна сфера

28

3.2.1. Освіта

28

3.2.2. Охорона здоров’я

30

3.2.3. Культура

32

3.2.4. Туризм

34

3.2.5. Фізична культура і спорт

35

3.2.6. Молодіжна політика

37

3.2.7. Національно-патріотичне виховання

39

3.3. Профілактика та протидія злочинності

41

3.4. Інформаційна політика та електронне врядування

43

3.5. Охорона навколишнього природного середовища

45

3.6. Цивільний захист населення і територій

47

3.7. Розвиток підприємництва

48

3.8. Інвестиційна діяльність

50

3.9. Розвиток реального сектору економіки

53

3.9.1. Промисловість

53

3.9.2. Агропромисловий комплекс

55

3.9.3. Транспорт та дорожнє господарство

58

3.9.4. Споживчий ринок

60

3.10. Зовнішньоекономічна діяльність

61

3.11. Фінансові ресурси

63

додатки

65-76

 

 

 

 

ПАСПОРТ

(загальна характеристика проекту)

Програми соціально-економічного та культурного розвитку

Київської області на 2018 рік

1. Ініціатор розроблення проекту

 

Сквирська районна державна адміністрація

2. Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення проекту

 

Розпорядження голови Сквирської райдержадміністрації від __.__.2018

№ ____ "Про схвалення проекту Програми соціально-економічного та культурного розвитку Сквирського району на 2018 рік"

 

3. Розробник проекту

Відділ економічного розвитку Сквирської райдержадміністрації

4. Відповідальний виконавець

Відділ економічного розвитку Сквирської райдержадміністрації

5. Учасники проекту

 

Структурні підрозділи райдержадміністрації, Сквирська міська рада, сільські виконавчі комітети Сквирського району.

6. Термін реалізації проекту

2018 рік

7. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні проекту

 

Виконання заходів Програми буде здійснюватися шляхом фінансування районних цільових програм, обласних цільових програм за кошти державного бюджету України, місцевих бюджетів, інших джерел, не заборонених чинним законодавством

8.Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації проекту, всього:

 

у тому числі:

8.1. кошти районного бюджету

8.2. кошти обласного бюджету

8.3. кошти державного бюджету

8.4. кошти сільських/міського бюджетів

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступ

 

Програма соціально-економічного та культурного розвитку Сквирського району на 2018 рік (далі – Програма) визначає пріоритетні напрями, основні цілі, завдання та заходи розвитку району, а також передбачає забезпечення узгоджених спільних дій місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування для втілення в Сквирському районі єдиної державної політики розвитку.

При розробці Програми враховано тенденції економічного і соціального розвитку району у 2017 році, наявні ресурси та можливості для реалізації державної політики.

Програма підготовлена згідно з основними завданнями Стратегії розвитку Київської області на період до 2020 року, затвердженої рішенням Київської обласної ради від 04.12.2014      № 856-44-VІ, Стратегії розвитку Сквирського району на період до 2020 року, затвердженої рішенням сесії Сквирської районної ради від 25.08.2016 №03-09-07, відповідно до цілей і пріоритетів економічної політики, передбачених Програмою діяльності Кабінету Міністрів України.

Програма узгоджена з аналітичною доповіддю до Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України "Про внутрішнє і зовнішнє становище України в 2017 році", яка визначає національні пріоритети та державні інтереси, та з національною доповіддю "Цілі Сталого Розвитку: Україна", яка надає бачення орієнтирів досягнення Україною Цілей Сталого Розвитку, які були затверджені на Саміті ООН зі сталого розвитку у 2015 році.

Програма розроблена з метою подолання негативних тенденцій в господарському комплексі району та забезпечення сприятливих умов щодо розвитку економіки.

Метою Програми є створення умов для динамічного і збалансованого розвитку економіки району шляхом забезпечення соціальної та економічної єдності, підвищення рівня конкурентоспроможності, активізації економічної діяльності, що сприятиме зростанню добробуту населення та подальшим перетворенням в усіх сферах суспільного життя.

Відповідно до результатів та тенденцій розвитку району у 2017 році, впливу очікуваних змін зовнішньополітичної і зовнішньоекономічної ситуації на економіку району, у Програмі визначено головні цілі та пріоритети розвитку Сквирщини на 2018 рік, конкретні завдання щодо підвищення ефективності використання наявного природного, виробничого і трудового потенціалів, забезпечення стабілізації розвитку економіки та недопущення зниження рівня життя населення району.

Програма розроблена на основі вимог Конституції України з урахуванням положень:

Законів України:

"Про місцеві державні адміністрації", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про засади державної регіональної політики", "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України", постанова Кабінету Міністрів України

Постанов Кабінету Міністрів України:

- від 26.04.2003 № 621 "Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету" (зі змінами).

- від 12.09.2011 № 1130 „Про затвердження Державної програми розвитку внутрішнього виробництва”;

- від 06.08.2014 № 385 "Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року";

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.10.2013 № 806-р "Про Схвалення Стратегії розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року".

У Програмі визначені основні заходи щодо розвитку провідних галузей виробничої та соціальної сфери у 2018 році, відповідно до завдань, передбачених законодавчими актами України та рішеннями Київської обласної та Сквирської районної ради, розпорядженнями та дорученнями голів Київської облдержадміністрації та Сквирської райдержадміністрації.

Програма містить основні показники економічного та соціального розвитку району на 2018 рік, які враховують існуючі тенденції соціально-економічного розвитку регіону та прогнозні показники економічного і соціального розвитку України, визначені постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2017 № 411 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2018-2020 роки". Вони розраховані на підставі статистичних даних та намірів структурних підрозділів районної державної адміністрації, територіальних органів центральних органів виконавчої влади та виконавчих комітетів міських, сільських рад, а також підприємств, організацій, господарюючих суб’єктів району щодо їх діяльності у 2018 році.

Основне навантаження щодо забезпечення виконання завдань та заходів Програми покладено на організаційний ресурс – спільну продуктивну роботу районної державної адміністрації і районної ради разом з іншими органами виконавчої влади району, територіальними органами центральних органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування у співпраці з громадянами, юридичними особами та їх об'єднаннями. Зокрема це стосується забезпечення балансу інтересів держави, найманих працівників і власників, що реалізовуватиметься шляхом тісної співпраці сторін соціального партнерства: органів влади, профспілок та роботодавців.

Зважаючи на фактичні обставини та обмеженість фінансового ресурсу, саме такий підхід забезпечуватиме ефективне використання всіх наявних і залучених в район ресурсів, сприятиме громадянській злагоді у районі.

Реалізацію намічених в Програмі заходів та досягнення запланованих показників передбачається здійснювати через економічні важелі державного регулювання та шляхом виконання завдань Стратегії розвитку Київської області на період до 2020 року, затвердженої рішенням Київської обласної ради від 04.12.2014 № 856-44-VІ, Стратегії розвитку Сквирського району на період до 2020 року, затвердженої рішенням сесії Сквирської районної ради від 25.08.2016 № 03-09-07 і завдань районних цільових програм. Фінансування заходів цих програм здійснюватиметься з урахуванням реальних можливостей районного бюджету та інших джерел, в т.ч. коштів обласного та державного бюджетів.

Організацію виконання Програми здійснює районна державна адміністрація, її структурні підрозділи спільно з територіальними органами центральних органів виконавчої влади в районі, які розробили відповідні розділи Програми.

У процесі виконання Програма може уточнюватися. Зміни і доповнення до Програми затверджуються Сквирською районною радою за поданням Сквирської районної державної адміністрації. Звітування про виконання Програми здійснюватиметься за підсумками року.

 1. АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ РАЙОНУ У 2017 РОЦІ

Протягом 2017 року в районі продовжувалася активна робота щодо впровадження загальнодержавних реформ, а також вживалися заходи, спрямовані на забезпечення стабільного функціонування господарського комплексу, вирішення проблемних питань та усунення диспропорцій у розвитку територіальних одиниць району з метою задоволення потреб жителів Сквирщини та підвищення їх добробуту.

Протягом 2017 року досягнуто наступних позитивних результатів:

- Відповідно до інформації, отриманої від промислових підприємств району, за підсумками 2017 року ними вироблено промислової продукції на суму 1721,1 млн. грн., що становить 105,8% до 2016 року.

- обсяги  реалізованої промислової продукції у відпускних цінах підприємств зросли до 1402,9 млн. грн., що становить 113,7% до відповідного минулого 2016 року. На одну особу реалізовано продукції на суму 37891,9 грн.

- відновлено роботу Сквирської філії ДП «Укрветсанзавод», ним за 2017 рік вироблено 484 тонни борошна, що становить 146,2% до 2016 року;

- нарощено обсяги промислового виробництва (відповідно до попереднього року) ТОВ «Фірма «Грона» - на 7,3%, ТОВ «Шамраївське» - на 54,8%, ТОВ «ВІК БУД Трейд» - на 54,8%, ПП «Росава-Агро» - на 69,0%, ПП «Кліринг-Агро» - на 6,2%;

- в галузі тваринництва за 2017 рік господарствами району вироблено 9749 тонни молока (+377 тонни до 2016 року), надоєно на фуражну корову 6944 кг (+422 кг до 2016 року), реалізовано 3027 тонн м’яса в живій вазі;

- за попередніми даними очікується, що середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника району за 2017 рік становитиме 5960 грн., що на 70,2% більше рівня заробітної плати за 2016 рік та в 3,2 рази перевищує рівень прожиткового мінімуму для працездатних осіб (1762 грн.);

- середній розмір пенсії в порівнянні з аналогічним періодом 2016 р. (1509,22грн.) зріс на 625,5 грн., і становить 2134,81 грн., підвищення пенсій торкнулось 7496 пенсіонерів Сквирського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Київської області;

- опрацьовано 3 235 заяв від населення на повернення невикористаних сум субсидій (2 028,2 тис. грн.), з них виплачено кошти по 2587 заявам: по газу на суму 1618, 5 тис. грн., та 1 заява монетизації по світлу на суму 136,00 грн.;

- профінансовано і виплачено станом на 1 січня 2018 року 147109,1 тис. грн. на всі види допомог, заборгованість по субсидіям на житлово-комунальні послуги становить 50581, 4 тис. грн., на тверде паливо та скраплений газ 410, 6 тис. грн.;

- проводилась цілеспрямована робота по завершенню будівництва підвідних газопроводів до сіл Каленна, Оріховець, Мовчанівка, Рибчинці. Виконавчі комітети поновили проектно-кошторисну документацію на об’єкти, отримали дозвіл на початок будівельних робіт. В кінці 2017 року підрядна організація приступила до виконання необхідних робіт. Очікується. що газ в оселі мешканців територіальних громад буде пущено в І кварталі 2018 року;

- вивчається можливість прокладання підвідного газопроводу до с. Рогізна з сусідніх населених пунктів: с. Красноліси – 6 км, с. Яхни Фастівського району – 3 км.

- введено в експлуатацію реконструйовану мережу водопостачання в районі масиву «Ярки» в м. Сквира;

- реконструйовано систему водопостачання в с. Руда (програма «Питна вода Київщини»);

- переведено котельну Шамраївського НВК та Кривошиїнського НВО на альтернативні види палива (кошти інвесторів);

- за рахунок різних джерел фінансування за 2017 рік проведено заміну близько 503 вікон та дверей на енергозберігаючі у навчальних закладах району та бюджетних установах і організаціях;

- придбано та встановлено в с. Золотуха вагончик для розміщення ФАПу;

- збільшено кількість дітей, охоплених дошкільної освітою, за рахунок реорганізації Сквирської ЗОШ №5 у Сквирське навчально-виховне об’єднання «ЗОШ І-ІІІ ступенів-дитячий садок;

- забезпечено збору до зведеного бюджету в сумі (з урахуванням трансфертів) в сумі 320495,4 тис. грн., що становить 143,6% до минулого року. До державного бюджету забезпечено збору в сумі 165262,8 тис. грн., що становить 157,1% до відповідного періоду минулого року. До місцевих бюджетів усіх рівнів за 2017 рік мобілізовано  155232,6 тис. грн., що  становить 131,5% до відповідного періоду минулого року.

- протягом 2017 року за рахунок різних джерел фінансування – коштів обласного, міського та сільських бюджетів, спонсорських коштів вдалося  провести ремонт 25,9 км комунальних доріг в населених пунктах району, в тому числі капітальний ремонт – 8,6 км та поточний  – 17,3 км;

- здійснено реконструкції вуличного освітлення у селах Пустоварівка, Тарасівка, Домантівка, Антонів, Самгородок, Дулицьке, Горобіївка, Мовчанівка, Тхорівка, Малі Єрчики, Селезенівка, Пустоварівка, Рогізна, Каленна, Руда, Великополовецьке, Шаліївка, м. Сквира;

- вдалося не допустити утворення заборгованість із заробітної плати;

- завершується будівництво складу готової продукції ( 1-2 черга, введено в експлуатацію нову лінію з виробництва печива), обсяг інвестицій 35 млн. грн., освоєно понад 90,0% створено 80 робочих місць;

- розробляється ПКД на реконструкцію міського полігону ТПВ;

- введено в експлуатацію 1 чергу  інвестиційного проекту «ФОП Добровольський С.М (магазин) – реконструкція нежитлової будівля під кафе, бар, мотель», створено 2 робочих місця;

- очікується, що за 2017 рік обсяг роздрібного товарообороту становитиме 213,0 млн. грн., що становить 119,7% до показника Програми, ріст порівняно з минулим роком становитиме близько 20,0%.

Однак, протягом 2017 року, враховуючи складну суспільно-політичну та соціально-економічну ситуацію в країні в цілому, в районі не вдалося повністю стабілізувати ситуацію у деяких галузях економіки.

- в Програмі очікувалось, що середньорічна чисельність наявного населення за 2017 рік становитиме 37,4 тис. чол., фактично станом на 01.11.2017 чисельність населення становила 36972 чол., що на 1,01% менше, ніж у 2016 році;

- за сприяння служби зайнятості району протягом 2017 року на вільні та новостворені робочі місця було працевлаштовано 427 осіб, що становить 62,7% до показника програми зайнятості на 2017 рік;

- не вдалося поліпшити якість питної води в населених пунктах району, не реконструйовано станцію знезалізнення води в м. Сквира, ПКД на ці заходи не виготовлялась.

- не вдалося відправити на утилізацію залишки непридатних для використання пестицидів, їх залишок станом на 01.01.2017 становить 10,4 тонн;

- на 4,5% зменшилась кількість суб’єктів підприємницької діяльності;

- обсяг іноземних інвестицій в економіку району на 01.10.2017 становив 1,653 млн. дол. США, що становить 77,7% до початку року;

- зупинено діяльність ТОВ «ФПВ ГРУП ЛТД» та ТОВ «Дорадо-Друк», не відновлено виробничої діяльності ДП «Тхорівський спиртовий завод»;

- в зв’язку із складними погодними умовами обсяг валової сільгосппродукції по всіх категоріях господарств склав 533,6 млн. грн., що на 56,6 млн. грн. менше відповідного показника 2016 року;

- виникали часті «збої» в роботі транспорту.

Підсумки соціально-економічного та культурного розвитку Сквирського району за 2017 рік свідчать про необхідність продовження активної роботи у напрямку стабілізації соціально-економічної ситуації, а досягнуті позитивні результати дають можливість у 2018 році прогнозувати відновлення позитивної динаміки розвитку провідних галузей виробничої та соціальної сфери, що сприятиме підвищенню добробуту мешканців району.

 

2.  пріоритети соціально-економічного

та культурного розвитку Сквирського району у 2018 році

Сучасний світ загальної конкуренції та глобальних викликів, браку природних, фінансових, людських ресурсів спонукає усіх суб'єктів різних ринків шукати нові можливості для розвитку, використовувати власні переваги та можливості для отримання кращого доступу до ресурсів.

Саме тому з метою зменшення вразливості економіки країни до коливань міжнародних фінансових ринків та залежності від зовнішнього кредитування все більше набирає ваги тенденція до ефективного використання власних ресурсів, творення власної територіальної згуртованості, як в межах держав, так і в межах їх регіонів.

Основною метою Програми є подальше підвищення рівня та якості життя населення на основі досягнення динамічного економічного зростання, забезпечення ефективного впровадження реформ в основних галузях соціальної сфери, створення сприятливих умов для створення, розвитку самодостатніх об’єднаних територіальних громад.

Досягнення зазначеної мети у відповідності із стратегічними і оперативними цілями Стратегії розвитку Київської області на період до 2020 року та Стратегії розвитку Сквирського району на період до 2020 року планується здійснити шляхом реалізації наступних пріоритетних напрямів:

 

1. Національно-патріотичне та духовне виховання через підтримку галузей освіти, культури, спорту і фізичної культури.

 

2. Децентралізація, створення нових об’єднаних територіальних громад та підтримка існуючих.

 

3. Енергоефективність.

4. Підвищення інвестиційної привабливості та конкурентоспроможності Сквирського району, створення нових робочих місць.

 

5. Будівництво доріг.

 

6. Покращення якості надання регулярних пасажирських перевезень.

 

7. Реформування сфери охорони здоров'я шляхом надання підтримки Сквирській ЦРЛ, закладам охорони здоров’я первинної ланки медицини Сквирського району.

 

8. Безпека мешканців Сквирського району.

 

9. Охорона навколишнього природного середовища та нові стандарти поводження з твердими побутовими відходами.

 

10. Вирішення проблеми забезпечення жителів Сквирського району якісною питною водою.

 

11. Завершення газифікації сіл Мовчанівка,  Каленна, Оріховець, Рогізна.

 

 

3. Основні напрями соціально-економічного та культурного розвитку Сквирського району  у 2018 році

3.1. Соціальна сфера

 

3.1.1. Демографічний розвиток, підтримка дітей та сім'ї

 

В районі продовжувалась робота щодо реалізації основних завдань і заходів державної демографічної політики, зокрема шляхом поліпшення життєвих умов усіх верств населення за рахунок підвищення рівня його доходів, покращення житлових умов населення, забезпечення його якісним медичним обслуговуванням.

У 2017 році в районі за попередніми розрахунками, середньорічна чисельність наявного населення складе 37,0 тис. осіб, що на 0,3 тис. осіб або 1,1% менше, ніж у 2016 році. У  Сквирському районі в 2017 році відбулося незначне зменшення чисельності населення за рахунок міграції до інших районів та трудової міграції до інших держав.

Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю народжених. Природне скорочення на 1000 жителів в 2017 році становить 19,4 проти 20,8 в 2016.

На обліку служби у справах дітей та сім’ї райдержадміністрації, за станом на 31.12.2017, перебувало 112 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (на 4 особи менше, ніж на відповідну дату 2016 року), з них: 86 – дітей, які влаштовані в сімейні форми виховання, 26 влаштовано в державні заклади, на профілактичному обліку служби перебуває 11 дітей, що проживають в сім’ях, в яких батьки ухиляються від виконання батьківських обов’язків.

У районі функціонують дитячий будинок для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування «Надія», в якому виховується 26 дітей,  „Центр розвитку дитини „7”, в якому виховується 3 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, діють 2 дитячі будинки сімейного типу: «Родина Усових», де перебуває 8 дітей, та «Родина Бондарів», де виховується 11 дітей, 3 прийомні сім'ї: ПС Найда (м. Сквира), виховується 2 дітей, позбавлених батьківського піклування; ПС Стогній (с. Цапіївка), виховується 1 дитина-сирота; ПС Бабенко (с. Шамраївка), виховується 2 дітей, позбавлених батьківського піклування. Сквирським районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді разом зі службою у справах дітей та сім’ї створено патронатну сім”ю.

За 2017 рік 20 дітей набуло статусу дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з них під опіку влаштовано 7 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Службою у справах дітей та сім’ї створений та ведеться електронний банк даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, і громадян України, які бажають взяти їх на виховання. Сформована єдина інформаційно-аналітична системи «Діти» (ЄІАС «Діти»), оформлені особові справи дітей зазначених категорій відповідно до нормативних вимог. На обліку кандидатів в усиновлювачі перебуває 1 сім’я. Протягом 2017 року у зв’язку з усиновленням громадянами України з первинного обліку служби знято 4 дитини-сироти, та дитини, позбавленої батьківського піклування.

На виконання розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 23 лютого 2017 року № 64 «Про організацію і проведення оздоровлення та відпочинку дітей у 2017 році» та на виконання розпорядження голови Сквирської райдержадміністрації від 06.03.2017 №121 було затверджено «План заходів щодо організації і проведення оздоровлення та відпочинку дітей Сквирського району у 2017 році», утворено міжвідомчий оперативний штаб із координації проведення оздоровлення та відпочинку дітей у 2017 році. Протягом 2017 року забезпечено оздоровленням та відпочинком 54,7% дітей Сквирського району (у 2016 році – 48,9%), з них: оздоровленням – 14,85% дітей, відпочинком – 39,84% дітей.

Протягом 2017 року на підготовку та проведення оздоровчої кампанії з місцевого бюджету було виділено 548,189 тис. грн. позабюджетних коштів - 412,089 тис. грн. ( Протягом 2016 року на підготовку та підготовку та проведення оздоровчої кампанії було виділено з місцевого бюджету 285,600 тис. грн. позабюджетних коштів - 309,300 тис. грн.).

Вперше у 2017 році особливу увагу звернено на оздоровлення дітей учасників антитерористичної операції Сквирського району, яких за останніми даними нараховується 198 осіб. На сьогодні забезпечено оздоровленням 94 дитини учасників АТО. На Програму відпочинку та оздоровлення дітей Сквирського району закладено в бюджеті району кошти у сумі  318 тис. грн. з метою закупівлі безкоштовних путівок для дітей учасників АТО. Придбання путівок відбувалося через тендерні закупівлі. Путівки оплачувалися з районного, міського, сільських бюджетів у співфінансуванні 50х50 від вартості путівки. Згідно укладених договорів, у дитячому оздоровчому комплексі «Сонячний» (смт Лазурне, Скадовський район, Херсонська область) у період з 14 червня 2017 року по 27 червня 2017 року відпочили 15 дітей, батьки яких є учасниками АТО, а з 22 червня 2017 року по 6 липня 2017 року -  в ДП Клінічний санаторій «Карпати» (Закарпатська область, Мукачівський район, с. Карпати) оздоровилися 39. Всього через систему електронних закупівель «Прозоро» закуплено 39 путівок  на суму 136,5 тис. грн. та 15 путівок на суму 39,689 тис. грн.

До Міжнародного дня захисту дітей 30 травня 2017 року в с. Чубинці пройшов Відкритий

Всеукраїнський  фестиваль «Ми – діти твої, Україно!» для дітей-сиріт із зони розмежування  Донецької області, дітей із Київської, Вінницької, Житомирської областей, дітей з анексованого Криму. По завершенню фестивалю 53 дитини зі Сходу України залишилися на відпочинок впродовж 11 днів у  в заміському оздоровчому таборі «Росич-2017».

Вирішенню проблем соціально-психологічної реабілітації учасників АТО та членів їх сімей сприяє відділ допомоги учасникам АТО РЦСССДМ, створений розпорядженням голови РДА на початку 2017 року.

 

Основні проблеми:

- обмежені можливості забезпечення соціальним житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які цього потребують, на рівні місцевих державних адміністрацій через відсутність передбаченого чинним законодавством фінансування вказаних видатків з державного бюджету;

-  невчасне повідомлення органами опіки та піклування Сквирського району про факти залишення дітей без батьківського піклування;

- недостатня інформованість осіб з числа бажаючих створити дитячі будинки сімейного типу, прийомні та патронатні сімї;

- відсутність фінансування для перевезення дітей під час оздоровчої кампанії до оздоровчих закладів та інших заходів для дітей.

- зростання кількості підлітків з числа учнів ДНЗ «Сквирське ВПУ»  на профілактичному обліку.

Головні цілі на 2018 рік

Сприяння пом`якшенню демографічної ситуації  шляхом  поліпшення соціально-економічних умов життєдіяльності населення, збереження і зміцнення його репродуктивного здоров'я, формування та стимулювання здорового способу життя, розв'язування проблем гігієни і безпеки праці, підтримки молоді, захисту інвалідів та людей похилого віку, забезпечення розвитку освіти, культури, відпочинку, удосконалення інфраструктури для фізкультури та спорту.

Подолання дитячої бездоглядності та безпритульності, підтримка сімей з дітьми шляхом забезпечення якості і доступності надання їм соціальних послуг, створення належних умов для реалізації права кожної дитини на виховання в сім'ї або в оточенні, максимально наближеному до сімейного, співпраця з міжнародними асоціаціями щодо можливості навчання дітей з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за кордоном.

 

Основні завдання та заходи на 2018 рік:

 

-   проведення семінарів-навчань для голів органів опіки та піклування, щодо вчасного виявлення дітей, які залишились без батьківського піклування та вжиття ними заходів;

-   ширше інформування через ЗМІ жителів району про необхідність створення дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей та патронатних сімей;

-   внесення змін до Програми оздоровлення та відпочинку дітей Сквирського району на 2014-2018 роки;

-   збільшення  кількості профілактичних  рейдів в місті Сквира з метою боротьби з незаконним обігом наркотиків, обмеження шкідливого впливу споживання алкогольних напоїв та тютюнових виробів, а також попередження шкідливих звичок серед дітей, захисту прав на життя, охорону здоров'я, освіту, достойне проживання, належний догляд та проживання;

-   сприяння поліпшенню стану здоров'я жителів Сквирщини та популяризації серед них здорового способу життя шляхом удосконалення системи сімейної медицини та охорони материнства і дитинства, профілактики та забезпечення раннього виявлення захворювань, забезпечення ефективних форм і методів фізкультурно-спортивної діяльності, а також поліпшення санітарно-епідемічної та екологічної ситуації;

 • § удосконалення механізмів здійснення профілактики негативних проявів наркоманії, алкоголізму та правопорушень серед дітей та їхніх батьків;
 • § сприяння розвитку інституту сім'ї шляхом вжиття заходів щодо формування сприятливого соціально-психологічного клімату у суспільстві для утворення сім'ї та позитивного налаштування громадян на сімейні цінності;
 • § запобігання сімейному неблагополуччю, насильству в сім'ї та соціальному сирітству шляхом раннього виявлення сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах;
 • § подальше вдосконалення роботи центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді шляхом запровадження нових ефективних форм роботи;
 • § забезпечення потреб дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в дитячих будинках сімейного типу, прийомних та патронатних сім’ях, за принципом "гроші ходять за дитиною";
 • § забезпечення захисту житлових та майнових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа;
 • § посилення соціального захисту бездоглядних та безпритульних дітей, створення умов для повноцінного їх розвитку шляхом влаштування в сімейні форми виховання або їх всиновлення;
 • § розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
 • § соціальна адаптація дітей, які перебувають у важкій життєвій ситуації;
 • § створення позитивного іміджу та престижу усиновителів, батьків-вихователів прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, опікунів та піклувальників шляхом висвітлення в ЗМІ інформації про досвід батьків, які взяли на виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
 • § залучення громадських та інших організацій до діяльності з питань соціального захисту, соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, зокрема, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування;
 • § забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

 

Очікувані результати:

- забезпечення 92% працездатних дітей та молоді професійним навчанням;

- забезпечення соціальним супроводом 93% сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах;

- забезпечення соціальним супроводом 100% сімей загиблих учасників АТО;

- повернення в біологічні сім’ї або сім’ї родичів 75% дітей, вилучених з сімей у складних життєвих обставинах;

- влаштування 95% дітей, які залишилися без батьківського піклування, у сімейні форми виховання;

- забезпечення доступності до необхідних соціальних послуг дітей та сімей з дітьми, у тому числі осіб з особливими потребами, незалежно від їх статусу та потреб на рівні не менше, ніж 70%;

- забезпечення послугами оздоровлення та відпочинку 70% дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки;

- зменшення кількості дітей, які вилучені з сім’ї внаслідок загрозливих умов життю або здоров’ю дитини, завдяки ранньому виявленню та втручанню не менше, ніж на 1% порівняно з 2017 роком;

- забезпечення притягнення 100% батьків до відповідальності за неналежне виконання батьківських обов’язків;

- забезпечення притягнення 100% осіб до відповідальності за порушення торгівлі спиртних та тютюнових виробів.

 

3.1.2. Зайнятість населення та ринок праці

 

Підвищення якості ринку праці та надання державних послуг у сфері сприяння зайнятості мешканців Сквирщини залишається одним з найважливіших пріоритетних завдань, яким постійно приділяється увага в районі. Продовжувалась реалізація заходів Програми зайнятості населення Сквирського  району  до 2017 року. Водночас, складна політична і соціально-економічна ситуація, яка склалася у 2017 році в державі, безпосередньо вплинула і на стан справ на ринку праці. Останнім часом низький рівень працевлаштування тісно пов'язаний з припиненням виробничої діяльності низки промислових підприємств району, як наслідок - скорочення робочих місць.

Протягом 2017 року за отриманням соціальних послуг в службу зайнятості звернулося 540 незайнятих громадян, в т.ч. 4 внутрішньопереміщених осіб та 45 військовослужбовців, які звільнились із зони проведення АТО, що на 21 осіб більше, ніж протягом 2016 року. Всього за звітний період на обліку в центрі зайнятості перебувало 885 осіб, що на 20 осіб більше, ніж протягом 2016 року. Масовими профорієнтаційними заходами було охоплено 9237 осіб.

За сприяння служби зайнятості району протягом 2017 року на вільні та новостворені робочі місця було працевлаштовано 427 осіб, що становить 62,7% до показника програми зайнятості на 2017 рік. Рівень працевлаштування по району становить 48,2% проти 48,0% за 2016 рік.

Протягом 2017 року в районі  фактично створено 352 нових робочих місць, що становить 46,5% до річного завдання, в тому числі: у агропромисловому секторі – 17 (ТОВ «Євросід» - 8, ПП «Глорія» - 9), за рахунок впровадження інвестиційних проектів – 82 (ТОВ «Фірма «Грона» - 80, ФОП Добровольський С.М. - 2), в промисловому секторі 9 (ТОВ «Сквирський КХП», ТОВ «Шамраївський цукор»), відділом освіти створено інклюзивний ресурсний центр – 3, реорганізовано Сквирську ЗОШ №5 в Сквирський НВК введено 2 посади вихователів, введено 1 посаду вихователя в Д/Б «Надія» с. Кривошиїнці, зареєстровано юридичних осіб – 26, фізичних осіб - підприємців – 208, в тому числі 3 особи працевлаштовано шляхом виплати одноразової допомоги по безробіттю.

 

Основні проблеми:

- відсутність у працівників належної мотивації до легальної продуктивної зайнятості, головним чином через низьку якість робочих місць за умовами та оплатою праці;

- невідповідність професійно-кваліфікаційного рівня робочої сили потребам економіки та ринку праці;

- трудова міграція молоді до столиці та за кордон.

 

Головні цілі на 2018 рік

Забезпечення соціального захисту безробітних громадян, посилення мотивації до легальної та продуктивної зайнятості, стимулювання діяльності роботодавців щодо створення нових робочих місць, моніторинг стану трудової міграції населення району та прийняття необхідних рішень для регулювання ринку праці з залученням до цієї роботи Тристоронньої соціально-економічної ради при Сквирській райдержадміністрації з метою підвищення ролі профспілок і організацій роботодавців та їх об’єднань.

 

Основні завдання та заходи на 2018 рік

 • § сприяння створенню нових, збереження існуючих ефективних робочих місць із гідними умовами та оплатою праці, а також забезпечення позитивного балансу між створеними та ліквідованими робочими місцями;
 • § сприяння зайнятості громадян, які не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці, зокрема, людей передпенсійного віку та людей з обмеженими можливостями;
 • § сприяння зацікавленості роботодавців у працевлаштуванні на перше робоче місце за отриманою професією (спеціальністю), насамперед, молоді, інвалідам, іншим соціально вразливим верствам населення;
 • § забезпечення індивідуального застосування повного спектру соціальних послуг при підборі підходящої роботи, зокрема, демобілізованим військовослужбовцям, внутрішньо переміщеним особам, переселенцям з Донецької, Луганської областей та з тимчасово окупованих територій АРК і м. Севастополя, з урахуванням їх професійного досвіду та індивідуальних здібностей;
 • § сприяння розвитку підприємництва шляхом орієнтації безробітних на започаткування підприємницької діяльності, зокрема, мешканців сільської місцевості з метою відродження сільськогосподарського виробництва, переробки сільськогосподарської продукції, започаткування агробізнесу тощо;
 • § забезпечення організації громадських робіт суспільно корисного спрямування для додаткового стимулювання мотивації до праці, матеріальної підтримки безробітних та інших категорій осіб;
 • § посилення мотивації громадян до легальної зайнятості, розв’язання проблеми із виплатою заробітної плати "в конвертах", насамперед, у сфері малого бізнесу;
 • § проведення профорієнтаційної роботи, спрямованої на активізацію процесу професійного самовизначення та реалізацію здатності до праці осіб, виявлення здібностей, інтересів, можливостей та інших чинників, що впливають на вибір, зміну професії та виду трудової діяльності;
 • § запобігання колективним трудовим спорам та їх вирішення у разі виникнення;
 • § аналіз зовнішньої та внутрішньої трудової міграції на ринку праці району та прийняття відповідних рішень.

Очікувані результати:

Прогнозується, що у 2018 році чисельність звернень незайнятого населення до служби зайнятості складе 900 осіб, що відповідає рівню 2017 року.

Продовжуватиметься робота з розширення бази вакансій та здійснюватиметься професійне навчання безробітних за професіями (спеціальностями), актуальними на ринку праці та під конкретне замовлення роботодавців. Тимчасова зайнятість безробітних, у період пошуку підходящої роботи та надання їм можливості отримати додатковий заробіток, особливо тим, у кого закінчився термін виплати допомоги по безробіттю, буде забезпечуватись завдяки залученню до участі у громадських роботах та роботах тимчасового характеру.

Передбачається покращити профорієнтаційну роботу серед різних категорій громадян, за рахунок збільшення індивідуальних інформаційних, консультаційних послуг, кількості різноманітних тематичних семінарів та проведення масових заходів із використанням інновацій.

Крім того, значна увага буде приділятися індивідуальній роботі з такими категоріями клієнтів служби зайнятості як: жінки, молодь, жителі сільської місцевості, соціально незахищені верстви населення, особи з обмеженими фізичними можливостями, внутрішньо переміщеним особам, учасникам АТО та іншими.

Прогнозується протягом 2018 року працевлаштувати 420 незайнятих та безробітних громадян, рівень працевлаштування складе 47%. При наявності коштів буде здійснюватися працевлаштування за рахунок виплати одноразової допомоги по безробіттю для зайняття підприємницькою діяльністю. Загалом, у 2018 році, профорієнтаційними послугами передбачається охопити понад 9,0 тис. різних категорій громадян.

 

 

 

 

3.1.3. Грошові доходи населення

Важливою соціальної складовою добробуту мешканців Сквирського району є збільшення розміру грошових доходів, зокрема, заробітної плати як основного їх джерела, що, у свою чергу, впливає на розв’язання їх соціально-побутових проблем, сприяє відтворенню робочої сили та підвищує їх купівельну спроможність.

Протягом 2017 року зберігається тенденція до зростання розміру середньомісячної заробітної плати одного штатного працівника району. Очікується, що у 2017 році цей показник, у порівнянні з 2016 роком, збільшиться на 70,2 % і досягне 5960 гривень.

Основні проблеми:

- падіння реальних доходів та купівельної спроможності населення через нестабільність національної валюти, зростання цін на енергоносії, транспортні та комунальні послуги, товари першої необхідності, продукти харчування та інше;

- несвоєчасна виплата заробітної плати;

- недотримання роботодавцями та громадянами трудового законодавства щодо легальних трудових відносин;

- неефективність спонукально-стимулюючого механізму в податковому та пенсійному законодавстві щодо легалізації доходів.

Головні цілі на 2018 рік

Запобігання зниженню рівня життя населення і наступне його підвищення в міру стабілізації економіки за рахунок забезпечення зростання його доходів, детінізація виплати заробітної плати, підвищення частки заробітної плати в структурі доходів, сприяння підвищенню всіма суб’єктами господарювання тарифних ставок і посадових окладів на основі нових мінімальних розмірів заробітної плати, посилення контролю за додержанням відповідних державних гарантій оплати праці, що призведе до зростання купівельної спроможності мешканців району.

Основні завдання та заходи на 2018 рік

- поліпшення якості життя працюючого населення шляхом контролю за своєчасним упровадженням роботодавцями гарантованої державою мінімальної заробітної плати відповідно до чинного законодавства;

- забезпечення підтримки купівельної спроможності населення через індексацію грошових доходів;

- здійснення роз’яснювальної роботи щодо застосування норм чинного законодавства стосовно нарахування та виплати індексації заробітної плати;

- забезпечення ефективної роботи тимчасової комісії Сквирської райдержадміністрації з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, особливо щодо розгляду стану погашення заборгованості з виплати заробітної плати та внесків до Пенсійного фонду;

- проведення системного моніторингу за рівнем оплати праці на економічно активних підприємствах;

- сприяння реалізації заходів щодо оплати праці відповідно до професійно-кваліфікованої рівня працівників;

- здійснення моніторингу та контролю за додержанням законодавства про працю в частині мінімальних державних гарантій, вжиття відповідних заходів впливу щодо упередження та припинення порушень трудового законодавства;

- удосконалення укладання договірних відносин, зокрема, колективних договорів на підприємствах, в установах та організаціях, які використовують найману працю з метою забезпечення соціально-трудових гарантій працівникам;

- легалізація трудових відносин у сфері зайнятості населення та виплати заробітної плати;

- проведення роботи з керівниками недіючих підприємств щодо забезпечення виконання рішень судів за позовами громадян, що перебувають на виконанні у виконавчій службі головного управління юстиції у Київській області, а також співпраця з арбітражними керуючими з питання погашення заборгованості підприємствами-банкрутами;

- запобігання виникненню трудових спорів (конфліктів);

- надання освітньо-правової допомоги громадянам з питань трудового законодавства;

- збільшення частки працівників, які отримують заробітну плату в розмірі вищому від мінімальної заробітної плати.

Очікувані результати:

- завдяки реалізації основних завдань та заходів в районі прогнозується, що  середньомісячна заробітна плата  у 2018 році збільшиться на 17,0%  і становитиме 6970,0 грн.

 

3.1.4. Пенсійне забезпечення

 

Протягом 2017 року в Сквирському районі продовжувалась реалізація завдань, визначених Стратегією модернізації та розвитку Пенсійного фонду України на період до 2020 року, а також здійснювалися певні кроки у запланованих напрямах.

Сквирське об’єднане управління Пенсійного фонду України Київської області переходять на роботу у системі централізованого призначення і виплати пенсій, триває впровадження електронних пенсійних справ.

Розпочато реалізацію принципу екстериторіальності обслуговування громадян, впроваджено нові стандарти обслуговування громадян за принципом "єдиного вікна". Здійснюються кроки щодо інтеграції інформаційних ресурсів пенсійної системи та підготовки їх до переходу на web- орієнтовану технологію.

На виконання доручення голови Київської обласної державної адміністрації від 25.04.2017 № 28-1 "Щодо функціонування агентських пунктів Пенсійного фонду України у Київській області" в районі створено 2 пункти обслуговування громадян в с. Шамраївка та с. Пустоварівка Сквирського району. Окрім того, функціонує громадська приймальні в управлінні, 1 пункт прийому громадян в с. Шамраївка (прийом здійснюється безпосередньо працівниками Пенсійного фонду нашого району), а також 1 агентський пункт в с. Пустоварівка (окремі функції виконують агенти – працівники сільських та селищних рад).

Загальна чисельність пенсіонерів станом на 31.12.2018 становить 12,39 тис. осіб, що у порівнянні з 2017 роком менше на 400 осіб. Середній розмір трудової пенсії збільшився на 625,5 грн. і становить 2134,81 грн., у тому числі пенсія військовослужбовців та деяких інших категорій громадян складе 2914,6 гривень.

Середній розмір пенсії, грн.

2016 рік – 1600,37 грн.;

2017 рік  - 2134,81 грн.;

2018 рік (прогноз) – 2512,33 грн.

Передбачається, що за 2018 рік буде призначено 450 нових пенсій, проведено 1500  індивідуальних перерахунків пенсій за заявами громадян згідно з додатково наданими документами. Крім цього, буде призначено 20 пенсій за особливі заслуги перед Україною, кількість одержувачів цих пенсій складе 700 осіб.

Основні проблеми:

- заборгованість з основних платежів до Пенсійного фонду підприємств, які підпорядковані міністерствам та відомствам, центральним органам виконавчої влади;

- використання праці неоформлених працівників, виплата "тіньової" заробітної плати у "конвертах".

Головні цілі на 2018 рік

Підвищення продуктивності обслуговування в сфері пенсійного забезпечення, вдосконалення системи управління фінансовими ресурсами Пенсійного фонду, впровадження сучасних технологій адміністрування пенсійної системи, зміцнення та модернізація її інформаційних ресурсів і технічної бази, підвищення рівня довіри населення до Пенсійного фонду та його службових осіб.

Основні завдання та заходи на 2018 рік:

- продовження роботи щодо впровадження новітніх технологій адміністрування в Пенсійному фонді, зміцнення та модернізація його інформаційних ресурсів і технічної бази, підвищення ефективності системи управління, перехід на електронний документообіг;

- підвищення продуктивності та якості обслуговування у сфері пенсійного забезпечення;

- забезпечення прозорості та відкритості діяльності Пенсійного фонду, більш активне залучення громадськості до вирішення питань формування та реалізації державної політики з питань пенсійного забезпечення та ведення обліку осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню;

Очікувані результати:

- зростання власних надходжень до Пенсійного фонду України в цілому по району;

- збільшення середнього розміру трудової пенсії на 454,19 грн., він складе 2512,33 гривень.                                               

3.1.5. Соціальний захист населення

В умовах реформування системи соціальної підтримки населення значна увага приділяється посиленню захисту соціально-вразливих верств населення шляхом надання різних видів державної соціальної допомоги.

У 2017 році продовжувалась робота щодо призначення субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг, на придбання твердого палива та скрапленого газу за спрощеною системою та призначення державних соціальних допомог.

На обліку в управлінні станом на 01.01.2018 року перебуває  2795 отримувачів допомог та компенсацій; 9878 сімей, які отримують субсидію на житлово-комунальні послуги, тверде паливо і скраплений газ в опалювальний період 2017/2018 років, з них 8 600 сімей потребували автоматичного перерахунку з 01.05.2017 року.

Відділом проведено інформаційно-розʼяснювальну роботу серед населення щодо призначення субсидій  з урахуванням змін,  які відбулися з  травня та серпня 2017 року,  а також щодо впровадження монетизації енергоощадним субсидіантам. Згідно поданих списків  організацій – надавачів послуг, управлінням прийнято та опрацьовано 3 235 заяв від населення на повернення невикористаних сум субсидій (2 028,2 тис. грн.), з них виплачено кошти по 2587 заявам: по газу на суму 1618,5 тис. грн., та 1 заява монетизації по світлу на суму 136,00 грн.  Решту частини заяв (647 заяв на суму 409162,99 грн.) не виплачено із-за відсутності фінансування коштів державного бюджету.

Відділом соціальних допомог та компенсацій станом на 1 січня 2018 року прийнято 7751 заяв для призначення всіх видів допомог та субсидій. З початку року призначено 7183 допомог та субсидій відповідно до поданих заяв.

Профінансовано і виплачено станом на 1 січня 2018 року 147109,1 тис. грн. на всі види допомог, заборгованість по субсидіям на житлово-комунальні послуги становить 50581, 4 тис. грн., на тверде паливо та скраплений газ 410, 6 тис. грн.

В районі працює територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) вдома. Центр обслуговує 552 одиноких непрацездатних громадян. При територіальному центрі функціонує 2 стаціонарних відділення для тимчасового або постійного проживання одиноких, непрацездатних громадян та інвалідів, у яких, за станом на 01.01.2018, проживало 48 осіб.

Основні проблеми:

- потреба в негайному впровадженні заходів з енергозбереження, комплексному енергоаудиті та заміні інженерних мереж у закладах соціальної сфери району, що у кінцевому результаті дасть можливість зекономити кошти місцевого бюджету та дозволить суттєво покращити умови проживання підопічних;

- недостатнє фінансування з державного бюджету програми забезпечення населення технічними та іншими засобами реабілітації, а також програми щодо забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю автомобілями;

- відсутність фінансування з державного бюджету пільг та гарантій для внутрішньо переміщених осіб, відсутність житла, роботи та вільних земельних ділянок для будівництва, а також потреба в осучасненні розмірів щомісячної адресної грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, у тому числі на оплату житлово-комунальних послуг.

Головна ціль на 2018 рік

Здійснення заходів, спрямованих на забезпечення права кожного громадянина на отримання якісних соціальних послуг, надання адресної підтримки незахищеним верствам населення, реабілітації осіб з інвалідністю,  забезпечення максимального рівня охоплення соціально вразливих верств населення району  різними видами соціальних послуг, забезпечення осіб з інвалідністю спецавтотранспортом та технічними й іншими засобами реабілітації.

Основні завдання та заходи на 2018 рік

 • підвищення якості соціального обслуговування громадян похилого віку, інвалідів у районному територіальному центрі соціального обслуговування  (надання соціальних послуг;
 • організація та надання соціальних послуг пільговим категоріям громадян в об’єднаних територіальних громадах;
 • продовження реалізації заходів наступних програм:
 • Районна комплексна Програма "Турбота" на 2016-2020 роки;
 • Районна комплексна  Програма  соціальної  підтримки  військовослужбовців,  учасників антитерористичної операції та членів їх сімей  на 2017-2018 роки;
 • Програма соціального захисту громадян Сквирського району, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,  на 2016-2020 роки;
 • Програма з відшкодування пільг за послуги зв’язку (встановлення телефонів та знижка на або плату за користуванням телефоном) окремим категоріям громадян сквирського району на 2017-2019 роки.

З метою зняття соціальної напруги, дотримання прав пільгових категорій населення, гарантованих вимогами чинного законодавства, у 2018 році необхідно прийняти

-     Районну програму інтеграції, соціальної адаптації та захисту внутрішньо переміщених осіб на 2018 -2019 роки;

 • Районну комплексну програму  фінансового забезпечення  компенсації  пільгового проїзду окремих категорій громадян та інших пільг, передбачених законодавством, у Сквирському районі на 2018-2019 роки.

Необхідно здійснювати у повному обсязі:

 • надання всіх видів державної допомоги для сімей з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, особам з інвалідністю за адресною спрямованістю;
 • забезпечення обліку та надання державної адресної грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, а також контроль за проведенням соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам за місцем їх фактичного проживання чи перебування;
 • забезпечення фінансового обслуговування реалізації прав громадян на отримання пільг, компенсацій та соціальних гарантій з урахуванням розміру соціальної податкової пільги та в умовах децентралізації фінансування;
 • організацію роботи по нагляду за дотриманням вимог чинного законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України;

Очікувані результати:

- охоплення соціальним обслуговуванням 650 одиноких непрацездатних громадян, інвалідів та інших осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах;

- надання 45 санаторно-курортних путівок для оздоровлення ветеранів війни,  32 – для оздоровлення інвалідів та 30 – для лікування учасників антитерористичної операції; 37 – для оздоровлення осіб з числа ліквідаторів аварії на ЧАЕС І-ІІ категорії,

- надання 180 направлень на заводи-виробники для виготовлення технічних засобів реабілітації для інвалідів;

- надання державних соціальних допомог та компенсацій 3 тис. осіб на загальну суму  67 700 тис. грн., житлових субсидій – 10  тис. сімей на суму 84389 тис. грн. та пільг – 9,3  тис. осіб на суму 12800 тис. грн.;

- забезпечення житлом 2 осіб з числа інвалідів війни І-ІІ групи з числа учасників АТО і членів сімей загиблих учасників АТО;

- виплата грошової допомоги 2 постраждалим під час участі у масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, і членам сімей загиблих Героїв Небесної Сотні.

Соціальний захист населення, постраждалого внаслідок
Чорнобильської катастрофи та подолання її наслідків

 

Ліквідація наслідків аварії на ЧАЕС – одне із пріоритетних завдань держави. У зв’язку із цим існує нагальна потреба продовження реалізації комплексу заходів, спрямованих на збереження здоров’я осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, своєчасне та повноцінне їх лікування, соціальний і матеріальний захист.

В районі  проживає 3437 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, з яких 652  мають статус учасника ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС,  2785 осіб мають  статус потерпілого внаслідок Чорнобильської катастрофи, з них 420  дітей, що потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи. Крім того на обліку перебуває 112 дружин (чоловіків) померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, 5  громадян, які брали участь у ліквідації інших аварій.

Очікується, що протягом 2018 року загальна сума профінансованих коштів на бюджетну програму "Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" складе 3591,0 тис. грн. (у 2017 році – 3244,1 тис. грн.).

Головна ціль на 2018 рік

Забезпечення комплексного підходу до вирішення організаційно-правових, соціальних, медичних, інформаційних потреб громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, зменшення соціальної напруги серед населення.

Основні завдання та заходи на 2018 рік:

 • § підвищення рівня забезпеченості та захищеності постраждалого населення шляхом вчасного надання пільг, допомог і компенсацій, передбачених законодавством для зазначених категорій громадян;
 • § забезпечення виплати коштів по  бюджетній програмі "Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи";
 • § продовження роботи щодо врегулювання спірних питань встановлення статусу постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи та видачі дублікатів потерпілих 4 категорії;
 • § забезпечення процесу оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 категорії;
 • § співпраця з громадськими організаціями щодо вирішення проблем соціального захисту постраждалих внаслідок катастрофи на ЧАЕС;
 • § посилення уваги до сімей та вдів померлих учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС;
 • § надання безкоштовної консультативної допомоги та роз’яснень громадянам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, з питань соціального захисту шляхом проведення «круглих столів», семінарів, виїзних прийомів в районні управління соціального захисту, публікацій матеріалів у регіональних засобах масової інформації, вдосконалення інформаційних інтернет-ресурсів.

 

Очікувані результати:

- забезпечення санаторно-курортним лікуванням осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, у кількості 77 осіб;

- сума виділених коштів на фінансування програми "Соціальний захист населення, постраждалого від Чорнобильської катастрофи" складе 3591,0 тис. грн. (у 2017 році – 3244,1 тис. грн.).

3.1.6. Охорона праці

 

У 2017 році на підприємствах, установах та організаціях району зареєстровано 4 нещасні випадки, з них – 1 випадок зі смертельним наслідком  (у 2016 році також 4 випадки – 1 із смертельним наслідком).

Страховими визнано 4 нещасні випадки (у 2016 році – 4), за якими складено 4 акти за формою Н-1 про зв'язок нещасних випадків з виробництвом.

Найбільше травмовано працівників у  сільському  господарстві – 3 з 4, в тому числі 1 смертельно.

Головні цілі на 2018 рік

Комплексне розв’язання проблем у сфері охорони праці  шляхом формування безпечного та здорового виробничого середовища на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності, мінімізація ризиків виробничого травматизму, професійних захворювань та вирішення завдань правового, організаційного, матеріально-технічного і аналітичного забезпечення охорони праці, посилення контролю за діяльністю суб’єктів господарювання щодо створення безпечних умов праці.

Основні завдання та заходи на 2018 рік:

 • організація навчання та перевірка знань відповідальних посадових осіб з питань охорони праці  райдержадміністрації, міськвиконкому, об’єднаних територіальних громад, підприємств, установ та  організацій району;
 • систематичне проведення аналізу стану охорони праці на підприємствах за участю профспілкових організацій, органів державного нагляду за охороною праці;
 • забезпечення постійного державного контролю за створенням на підприємствах, установах і в організаціях безпечних і нешкідливих умов праці;
 • виконання заходів Програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища в Сквирському районі на 2016 -2018 роки.

Очікувані результати:

- зниження рівня загального виробничого травматизму, у тому числі із смертельними наслідками, на 5% у порівнянні з 2017 роком;

- мінімізація ризиків виробничого травматизму, професійних захворювань та аварій на виробництві та скорочення матеріальних втрат від негативних наслідків на виробництві.

 

 

3.1.7. Будівництво соціальної та житлової інфраструктури

 

Протягом 2017 року вживалися заходи щодо виконання Київської обласної програми будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів інфраструктури Київської області на 2016 – 2018 роки, затвердженої рішенням Київської обласної ради від 07.06.2016 №129-05-VІІ (зі змінами в редакції рішення Київської обласної ради від 22.06.2017 349-15-VII).

За рахунок виконання Програми будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів інфраструктури Київської області на 2017-2018 роки Сквирському району вдалося освоїти кошти в сумі – 20514,315 тис. грн. (16973,621 – кошти обласного бюджету, 3540,694 - кошти місцевих бюджетів, співфінансування)

Таким чином вдалося реалізувати наступні соціально важливі проекти:

- капітальний ремонт Сквирського дошкільного навчального закладу (ясел-садка) комбінованого типу №6 "Ромашка" – 3336,406 тис. грн.;

- капітальний ремонт дороги по вулиці Шевченка в с. Чубинці – 1152,427 тис. грн.;

- капітальний ремонт дороги по вул. Лісова в с. Малі Єрчики – 1259,645 тис. грн.;

- реконструкція існуючих водопровідних мереж по вул.. Миру, Львівська, Леніна, Радянське Прикарпаття, Дружби народів в с. Миньківці – 2780,539 тис. грн. (роботи в 2017 не розпочато)

- реконструкція даху Сквирського навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4 - дитячий садок" в м. Сквира – 1934,55 тис. грн.(роботи тривають);

- капітальний ремонт дороги по  вулиці Івана Франка в селі Руда - 3176,582 тис. грн.;

- капітальний ремонт дороги по вул. Залізнична в місті Сквира Київської області 4000,0 тис. грн; (роботи продовжаться у 2018 році);

- реконструкція існуючого водогону в с. Руда – 2874,166 тис. грн.

За сприяння народних депутатів України Сольвара P.M. та Гудзенка В.І. протягом 2017 року, згідно з  постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України «Деякі питання надання у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» та змін до них, Сквирському району надійшли кошти  субвенції в сумі – 8513,6 тис. грн., по наступних об'єктах:

виборчий округ № 92 (загальна сума субвенції – 2520,0 тис. грн.)

-  капітальний ремонт кінотеатру по вул. Соборна, 16 в м. буде освоєно 1500,0 тис. грн. коштів субвенції;

-    придбано обладнання довгострокового користування для освітніх закладів Сквирського району на загальну суму 510,0 тис. грн.;

-  придбано медичного обладнання довгострокового користування для закладів медицини Сквирського району на загальну суму 350,0 тис. грн.

-  придбано обладнання довгострокового користування для закладів культури Сквирського району на загальну суму 160,0 тис. грн.

виборчий округ № 91 (загальна сума субвенції 5993,6 тис. грн.)

-    встановлено дитячих майданчиків в кількості 14 шт. в селах Руда, Рогізна, Кривошиїнці, Дулицьке, Красноліси, Малі Єрчики, Малі Лисовці, Миньківці, Селезенівка, Чубинці, Таборів, Цапіївка, Безпечна та Пустоварівка на загальну суму – 1224,0 тис. грн., та спортивні майданчики в кількості 9 шт. в селах: Кривошиїнці, Самгородок, Малі Лисовці, Буки, Чубинці, Дулицьке, Пищики, Великополовецьке та Великі Єрчики на загальну суму – 1060,0 тис. грн;

-  реконструкція вуличного освітлення по вул. Леніна в с. Дулицьке - 293,3 тис. грн. коштів субвенції;

-  реконструкція вуличного освітлення по вул. Лісова, вул. Шкільна в с. Красноліси буде освоєно 109,2 тис. грн. коштів субвенції;

-  реконструкція вуличного освітлення по вул. Покровська, вул. Гагаріна в с. Рогізна буде освоєно 346,1 тис. грн. коштів субвенції;

-  реконструкція вуличного освітлення по вул. Жовтнева, Лісова, 1-го Травня , Святкова, Балишова в с. Таборів буде освоєно 544,6 тис. грн. коштів субвенції;

-   капітальний ремонт будинку культури по вул. Леніна, 235а, с. Дулицьке Сквирського району буде дофінансовано 328,3 тис. грн. коштів субвенції;

-  капітальний ремонт з впровадженням енергозберігаючих технологій (часткова заміна віконних і дверних блоків) будівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с. Великополовецьке, вул. Молодіжна, 13-А - буде освоєно – 1478,0 тис. грн. субвенції;

-  придбання комп"ютерної техніки та принтера для Великополовецької НВК, Буківський НВК, Кривошиїнського НВК, Малолисовецького НВК, Дулицьке НВК, Чубинецького НВК, Самгородоцької ЗОШ, Самгородоцького ДНЗ та Рогізнянського НВО на загальну суму – 180,0 тис. грн.

-  придбання комп’ютерної техніки та принтера для Кривошиїнської, Буківської та Самгородоцької АЗПСМ на загальну суму – 60,0 тис. грн.;

-  придбання компютерної техніки та принтера для Великополовецької, Чубинецької, Малолисовецької, Дулицької, Рогізнянської та Самгородоцької бібліотек на суму – 120,0 тис. грн.;

-  придбання комплектів музичних інструментів та звукової апаратури для Рудянського, Великоєрчиківського, Дулицького, Самгородоцького та Сквирського районного будинків культури на загальну суму – 250,0 тис. грн;

-                  за сприяння народного депутата України Руслана Сольвара залучено кошти «митного експерименту» на проведення ремонту мосту через р. Сквирка на км 301 + 579 автомобільної дороги Р-32 Кременець - Біла Церква – Ржищів – 15338,01 тис. грн. та відремонтовано дороги загального значення: - 0100211 Сидори - Дрозди - Шамраївка на ділянках км 16+100 — км 19 + 150 – 9400,0 ТИС. ГРН.;

-  0102408 Малополовецьке - Шамраївка  через Дулицьке км 3 + 000 - км 5 + 500 км 12 + 800 - км 14 + 400, км 21 + 400 - км 21 + 900 – 14400,0 тис. грн.

Очікується, що за рахунок усіх джерел фінансування у 2017 році буде прийнято в експлуатацію 1,0 тис. кв. м житла, в тому числі в місті 5 будинків, в селах району – 2 будинки.

 

Основні проблеми:

- незадовільний техніко-експлуатаційний стан більшості об’єктів, що утримуються за рахунок бюджетних коштів, спричиняє зниження рівня надання послуг населенню та підвищення соціальної напруги;

- забезпечення житлом людей,  які належать до учасників бойових дій антитерористичної операції,  громадян, що перебувають на обліку внутрішньо переміщених осіб, спеціалістів агропромислового комплексу, медиків, вчителів;

- удосконалення нормативно-правового механізму пільгового довготермінового іпотечного кредитування будівництва (реконструкції) і придбання житла;

- удосконалення нормативно-правового механізму бюджетної підтримки у розмірі 50 відсотків вартості будівництва доступного житла;

- удосконалення механізму залучення у житлове будівництво інвестицій.

Головні цілі на 2018 рік

Поліпшення житлових умов населення області шляхом створення ефективного житлового сектору, який би задовольнив потреби основної частини мешканців району на рівні, що відповідає їх платоспроможному попиту, досягнення максимальної ефективності використання бюджетних коштів при забезпеченні громадян житлом.

Продовження будівництва та реконструкції об’єктів соціальної інфраструктури.

Основні завдання та заходи на 2018 рік

-   створення сприятливого і комфортного життєвого простору населенню району шляхом будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів інфраструктури;

-   збільшення мережі соціальної інфраструктури, поліпшення технічного стану лікарень, закладів освіти, будинків культури, зокрема проведення реконструкції та капітального ремонту 10 закладів освіти, 4 закладів охорони здоров’я, 5 об’єктів культури.

- розбудова та модернізація транспортної інфраструктури;

- вжиття заходів щодо виділення субвенції з державного та обласного бюджетів, коштів фонду регіонального розвитку,  на капітальні ремонти і реконструкцію закладів соціальної сфери, об’єктів інфраструктури на які виготовлена проектно-кошторисна документація та отримано експертні звіти;

- сприяння реалізації заходів «Програми будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів інфраструктури Київської області на 2017-2018 роки», в т.ч. в частині співфінансування;

- добудова та введення в експлуатацію підвідних газопроводів до сіл  Мовчанівка, Рибчинці, Ульянівка, Оріховець, Каленна, поновлення проектно-кошторисної документації на добудову газопроводу до села Рогізна, вжиття заходів щодо добудови газопроводу;

-     проведення капітального ремонту лікувального корпусу та адміністративного корпусу Сквирської ЦРЛ;

-     капітальний ремонт кінотеатру в м. Сквира по вул. Соборній, 16 під адміністративно-культурний муніципальний центр;

-     проведення капітального ремонту Самгородоцької АЗПСМ;

-     реконструкція Будинку культури в с. Пустоварівка;

-     капітальний ремонт Будинків культури в с. Самгородок;  с. Селезенівка;

-     активне сприяння залученню до будівництва житла інвестиційних ресурсів (коштів населення, юридичних осіб та кредитних ресурсів тощо);

-     добудова об'єктів незавершеного житлового будівництва з високим ступенем будівельної готовності;

-     активізація роботи щодо можливих шляхів вирішення житлових питань шляхом популяризації державних житлових програм та участі громадян району, які потребують поліпшення житлових умов;

- реконструкція водогону в с. Миньківці та м. Сквира, будівництво 3-х бюветних свердловин для господарсько-питного водопостачання в с. Шамраївка;

- капітальний ремонт приміщень (заміна вікон)  Малолисовецького НВК; Кривошиїнського НВО;  Великополовецького НВК; капітальний ремонт частини приміщень з заміною покрівлі Пустоварівського НВК; - капітальний ремонт приміщення спортивного залу та харчоблоку Рогізнянського НВК; - капітальний ремонт приміщення Сквирського РЦДЮТ, в м. Сквира; - капітальний ремонт приміщення  Оріховецького НВК;  капітальний ремонт будівлі з утепленням фасаду Шамраївського НВК;  капітальний ремонт систем відведення атмосферних опадів та відмосток в навчальних закладах району;  капітальний ремонт  фасаду та горищ, віконних та дверних прорізів Сквирського дошкільного навчального закладу ясел-садка комбінованого типу № 2 «Малятко»; - завершення облаштування внутрішніх вбиралень навчальних закладів;  подальша заміна вікон на металопластикові в навчальних закладах району;

- прийняття Програми індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім» на 2018-2022 роки.

Очікувані результати:

- будівництво, капітальний ремонт та реконструкція закладів освіти – 10, закладів охорони здоров’я - 4, 5 об’єктів культури, 8 км дорожнього господарства;

- введення в експлуатацію за рахунок усіх джерел фінансування 3,5 тис. кв. м загальної площі житла;

- збільшення обсягу житла, введеного в експлуатацію у місті - на 2,2 тис. кв. м.

3.1.8. Містобудівна діяльність

 

Згідно Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та внесення змін до нього всі рішення по питанню здійснення містобудівної діяльності повинні прийматися на підставі діючої містобудівної документації, стан якої повинен відповідати всім нормативним вимогам. Відсутність сучасної містобудівної документації може призводити до хаотичної забудови населених пунктів; використання їх територій не за призначенням; виникнення труднощів в інженерному забезпеченні об’єктів; а відсутність загальної стратегії розвитку та використання території району стримує реалізацію інвестиційних проектів.

Забезпечення розроблення містобудівної документації на території Сквирського району є одним з головних напрямів роботи для системної реалізації державної і регіональної політики, обґрунтування основних довгострокових та поточних пріоритетів регіонального розвитку, динамічного збалансованого соціально-економічного розвитку територій, гармонійного узгодження інтересів та ефективної взаємодії влади, бізнесу і громадськості, залучення інвестицій в район.

В Сквирському районі налічується 27 сільських та 1 міська ради, 50 населених пунктів, з них один – м. Сквира з Кононівкою (колишній хутір, на даний час вул. Кононівська). Дані аналізу свідчать, що вся наявна містобудівна документація по населених пунктах району розроблялася в основному в 1960-70-х роках, морально та фізично застаріла. Враховуючи, що згідно чинного містобудівного законодавства, всі рішення по питанню здійснення містобудівної діяльності повинні прийматися на підставі діючої містобудівної документації, стан якої повинен відповідати всім сучасним нормативним містобудівним вимогам, та враховуючи, що для таких населених пунктів, як м. Сквира, у якому з особливою необхідністю постало  питання встановлення нових меж міста, так як існуючі житлові масиви індивідуальної садибної забудови між вулицями Пустоварівська – Партизанська та по вулиці Польова, забудова яких здійснювалась в кінці 1980- на початку 1990-х років в період відселення постраждалих у зоні Чорнобильської АЕС, знаходяться поза існуючими межами міста, в зв`язку з чим протягом декількох останніх років значна кількість їх мешканців до цього часу не можуть вирішити питання приватизації земельних ділянок в їх користуванні, на яких розміщені їх власні житлові будинки та надвірні господарські будівлі, актуальним  є питання необхідності розробки містобудівної документації.

Сквирською райдержадміністрацією розроблено Програму розробки містобудівної документації в Сквирському районі на 2017-2020 роки, що схвалена розпорядженням голови Сквирської райдержадміністрації та схвалена рішенням сесії Сквирської районної ради.

Протягом 2017 року проводилась робота щодо розробки генеральних планів населених пунктів в Сквирському районі. Виготовлено генеральні плани на села В.Єрчики, Руда, Шамраївка, розпочато виготовлення генерального плану на с.  Великополовецьке, Мала Михайлівка, Тхорівка, Пищики, Безугляки, Шапіївка та Токарівка.

Основні проблеми:

 • обмеженість фінансових можливостей місцевих бюджетів для прискорення оновлення генеральних планів населених пунктів;

 

Головні цілі на 2018 рік:

Затвердження схеми планування території населених пунктів Сквирського району та громад. Розроблення схем планування територій новостворених об’єднаних громад.

Забезпечення розроблення містобудівної документації для розміщення головних інфраструктурних об’єктів.

Забезпечення оновленою містобудівною документацією 50% територій населених пунктів району;

 

Основні завдання та заходи на 2018 рік:

 • § підготовка матеріалів і подання на розгляд сесії Київської обласної ради схеми планування території населених пунктів району;
 • § організація розроблення генеральних планів населених пунктів району та їх розгляд архітектурно-містобудівною радою;
 • § організація розроблення схем планування територій громад Сквирського району, містобудівної документації для розміщення головних інфраструктурних об’єктів, з врахуванням інвестиційної привабливості територій, розвитку малого і середнього бізнесу і створення нових робочих місць;
 • § підготовка відповідних змін до Програми розробки містобудівної документації в Сквирському районі на 2017-2020 роки;
 • § формування інформаційних ресурсів містобудівного кадастру;
 • § проведення нормативно-грошової оцінки земель державної власності;
 • § проведення інвентаризації земель державної власності.

 

Очікувані результати:

-   забезпечення населених пунктів Сквирського району містобудівною документацією регіонального рівня – схемою планування території для ефективного і раціонального планування територій, розвитку інженерної та соціальної інфраструктури, а також місцевого рівня – детальними планами територій інфраструктурних об’єктів;

-   забезпечення 10 населених пунктів району містобудівною документацією (генеральними планами), що визначає розвиток, планування, забудову та використання територій населеного пункту;

-   збільшення надходжень орендної плати за землю та земельного податку від постійного користування землею до місцевих бюджетів за рахунок проведення нормативно-грошової оцінки земель державної власності.

 

3.1.9. Формування спроможних територіальних громад

 

Відповідно до Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України "Про внутрішнє і зовнішнє становище України в 2017 році", Указу Президента України від 07.12.2016 №545/2016 "Про першочергові заходи розвитку місцевого самоврядування в Україні на 2017 рік", розпоряджень Кабінету Міністрів України від 22.09.2016 № 688-р "Деякі питання реалізації Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні" і від 03.04.2017 №275-р "Про затвердження середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року та плану пріоритетних дій Уряду на 2017 рік" реформа децентралізації визначена як один з ключових пріоритетів у формуванні системи ефективного врядування в державі.

У Сквирському районі триває активна робота щодо впровадження реформи децентралізації, яка розпочалася у 2015 році, зокрема щодо формування спроможних територіальних громад, як одного із головних напрямів цієї реформи. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.11.2015 № 1206 "Про затвердження Перспективного плану формування територій громад Київської області" (із змінами, внесеними розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19.04.2017 № 266-р) затверджено розроблений Київською облдержадміністрацією проект перспективного плану формування територій громад Київської області для 29 громад (далі – Перспективний план).

Протягом 2017 року відповідно до Закону України "Про добровільне об’єднання територіальних громад" з населених пунктів Білоцерківського та Сквирського районів створено Фурсівську ОТГ, до складу ввійшли два населені пункти Сквирського району – с. Пищики та с. Безугляки. 29 жовтня 2017 року відбулися вибори у Фурсівській об’єднані територіальні громаді.

Основні проблеми:

-       відсутність Законів України "Про засади адміністративно-територіального устрою України", "Про місцевий референдум" та інших законодавчих та нормативних актів у сфері освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, містобудування та землевпорядкування в межах територій громад;

- відсутність затвердженого Перспективного плану формування територій громад Київської області на  всю територію області.

 

Головні цілі на 2018 рік:

Продовження реалізації Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні та підтримка створення об’єднаних територіальних громад у Сквирському районі.

Проведення навчань та надання методичної допомоги посадовим особам місцевого самоврядування з питань децентралізації.

 

Основні завдання та заходи на 2018 рік:

 • § продовження роботи щодо забезпечення реалізації заходів, передбачених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 № 682-р "Про затвердження плану заходів на 2017 рік, спрямованих на активізацію реформування місцевого самоврядування та державну підтримку добровільного об`єднання територіальних громад";
 • § участь в обласних семінарах по навчанню посадових осіб місцевого самоврядування з питань децентралізації фінансової системи, надання адміністративних послуг, підготовки проектів і програм соціально-економічного розвитку, розроблення містобудівної документації, управління земельними ресурсами, здійснення контролю за використанням та охороною земель;
 • § організація та проведення круглих столів при Сквирській райдержадміністрації з питань добровільного об’єднання громад.

Очікувані результати:

-   створення об’єднаних територіальних громад у Сквирському районі.

 

 

 

3.1.10. Житлово-комунальне господарство

 

З метою забезпечення всіх категорій споживачів якісними житлово-комунальними послугами в районі продовжують вживатися заходи щодо реформування та розвитку галузі.

За 2017 рік підприємствами житлово-комунального господарства району реалізовано послуг на суму 13055,9 тис. грн., що на 49,8% більше, ніж за 2016 рік, в тому числі послуги водопостачання та водовідведення – 5809,3 тис. грн., житлово-комунального господарства – 7246,6 тис. грн.

Комунальним підприємством «Сквирське комунальне господарство» протягом  2017 року подано в мережу 395,83 тис. куб. м питної води, що на 33,73 тис. куб. м більше, ніж за відповідний період 2016 року, пропущено 155,39 тис. куб. м стічних вод, що на 20,59 тис. куб. м більше  показника минулого року.

В 2017  в с. Руда завершено реконструкцію існуючого водогону, відповідно до програми «Питна вода Київщини на 2017-2020 роки” за рахунок коштів з обласного бюджету – 2443,041 тис. грн. та співфінансування з сільського бюджету – 431,125 тис. грн.

Введено в експлуатацію побудовану в 2016 році нову свердловину та встановлену башту для забезпечення мешканців мікрорайону водою в достатній кількості в районі масиву «Ярки» в м. Сквира.

З метою забезпечення населення м. Сквири якісною питною водою протягом 2017 року КП «Сквирське комунальне господарство» проводило роботи ремонтні роботи  насосного обладнання артезіанських свердловин та насосних станцій, водопровідних та каналізаційних мереж, каналізаційних очисних споруд, замінювалось зношене насосне обладнання на нове.

З метою вивезення твердих побутових відходів населенням, підприємствами, установами та організаціями укладаються договори із КП «Сквирське комунальне господарство» та ТОВ «Еко-енергопром» (м. Біла Церква), Антонівською і Тхорівською сільськими радами за кошти сільських бюджетів та спонсорські кошти закуплено євроконтейнери, с. Антонів – 20 шт. (місцевий бюджет 75 тис. грн. та ТОВ «Агрофірма «Розволожжя» 75,0 тис. грн.), с. Тхорівка – 14 шт. (місцевий бюджет 52,5 тис. грн. та ТОВ «Агрофірма «Розволожжя» 52,5 тис. грн.)

КП «Сквирське комунальне господарство» укладено договори на вивезення і утилізацію твердих побутових відходів з Антонівською, Малолисовецькою,  Горобіївською, Самгородоцькою, Тарасівською, Шамраївською, Тхорівською, Кам’яногребельскою, Рудянською, Домантівською, Буківською, Великоєрчиківською, Чубинецькою сільськими радами по місту Сквира укладено 3686 договорів. ТОВ «Еко-енергопром» укладено договори із Пищиківською, Великополовецькою, Дулицькою, Красноліською сільськими радами.

У місці встановлено 12 контейнерів для роздільного збирання відходів з пластмасу та скла. Зібрані відходи будуть відправлено на утилізацію.

Сквирською райдержадміністрацією розроблено та видано розпорядження голови райдержадміністрації від 13.03.2017 № 145  «Про проведення в Сквирському районі двомісячника благоустрою населених пунктів» та від 07.09.2017 №536 «Про проведення в Сквирському районі осіннього місячника благоустрою населених пунктів», в рамках яких проводився благоустрій територій та ліквідація стихійних сміттєзвалищ. Протягом березня-травня ліквідовано 52 стихійних сміттєзвалища та протягом вересня-жовтня 43 стихійні сміттєзвалища.

За кошти районного бюджету у сумі 60,0 тис. грн. у грудні 2016 року проведено часткове перезатарення та обмеження доступу до непридатних до використання та заборонених до застосування пестицидів та ядохімікатів, які знаходяться на території хімскладу колишнього радгоспу «Сквирський».

Станом на 01.01.2018 року, на території району ще залишається 10,4 т непридатних та заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин, які готові для відправки на утилізацію.

Основні проблеми:

- невідповідність собівартості та ціни на житлово-комунальні послуги, що призводить до їх збитковості і гальмує процес залучення управляючих компаній до управління багатоповерховими будинками;

- обмежені обсяги фінансування з бюджетів усіх рівнів заходів щодо реконструкції або повної заміни аварійних і зношених мереж водопостачання та водовідведення (у ветхому та аварійному стані перебувають майже 60,0% водопровідних та 50,0% каналізаційних мереж, які експлуатуються понад 20 років і потребують реконструкції або повної заміни;

- незадовільний екологічний стан поверхневих та більшості підземних джерел питного водопостачання, а також недостатня потужність діючих артезіанських свердловин.

Головні цілі на 2018 рік

Забезпечення реалізації на території Сквирського району державної політики у галузі житлово-комунального господарства для задоволення потреб населення і господарського комплексу в житлово-комунальних послугах належної якості відповідно до національних нормативів і національних стандартів, підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунальних систем життєзабезпечення населення, впровадження ресурсо- та енергозберігаючих технологій, створення умов для залучення приватних підприємств, управляючих компаній та інвестицій у розвиток галузі.

Забезпечення населення та інших споживачів економічно доступними та якісними житлово-комунальними послугами, якісною питною водою мешканців району шляхом розбудови та модернізації систем водопостачання і водовідведення.

Основні завдання та заходи на 2018 рік

-   сприяння залученню інвестицій для модернізації житлово-комунального комплексу на основі сучасних технологій і матеріалів;

-   стимулювання співвласників житла до реалізації права та виконання обов'язків співвласників багатоквартирних будинків на підтримання необхідних матеріально-технічних умов функціонування об’єднань співвласників багатоквартирних будинків;

-   продовження реалізації заходів обласної цільової програми "Питна вода Київщини" на 2017-2020 роки, ІІІ черги Програми «Забезпечення якісною питною водою жителів Сквирського району», спрямованих на розвиток та реконструкцію систем водопостачання та водовідведення для забезпечення населення якісною питною водою;

-   забезпечення належної підготовки об'єктів життєзабезпечення населення та соціально-культурного призначення області до сталої роботи в опалювальному сезоні 2018/2019 року;

-   продовження роботи щодо забезпечення ефективного контролю та зниження втрат і витрат ресурсів під час здійснення господарської діяльності підприємств, що надають комунальні послуги;

- вжиття постійних заходів з благоустрою населених пунктів району;

- забезпечення сталого функціонування систем життєзабезпечення та енергопостачання населених пунктів;

- забезпечення безперебійної роботи системи житлових субсидій з метою мінімізації втрат сектору житлово-комунального господарства внаслідок недостатньої платоспроможності споживачів в умовах зростання тарифів;

- розробка проектно-кошторисних документацій на реконструкцію діючих та будівництво нових систем водопостачання та водовідведення в населених пунктах району;

- реконструкція діючих та будівництво нових систем водопостачання та водовідведення в населених пунктах району та вжиття заходів щодо виділення на це коштів з бюджетів усіх рівнів;

- відновлення водопостачання в сільських населених пунктах;

- проведення контролю за якістю питної води;

- вжиття заходів з благоустрою населених пунктів регіону;

- сприяння зменшенню заборгованості споживачів усіх рівнів за житлово-комунальні послуги шляхом активізації претензійно-позовної роботи з боржниками.

Очікувані показники:

- надання всім категоріям споживачів житлово-комунальних послуг на суму 15,6 млн. грн., що на 20% більше, ніж у 2017 році;

- доведення показника створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (утворення юридичної особи) до рівня 10% від загальної кількості багатоповерхових будинків;

- ремонт  10 км водопровідних мереж;

- реконструкція існуючих водопровідних мереж по вул. Миру, Львівська, Леніна, Радянське Прикарпаття, Дружби народів в с. Миньківці – загальна вартість робіт – 2780,539 тис. грн. (з обласного бюджету – 2363, 459 тис. грн., сільського – 417,080 тис. грн.). Проектно-кошторисна документація виготовлена коштом сільської ради, проведено тендерні торги, планують приступити до робіт на початку 2018 року.

- будівництво 3 бюветних свердловин в с. Шамраївка Сквирського району – за співфінансування з обласним бюджетом проект розраховано на 2017, 2018, 2019 роки.

- виготовлення ПКД за рахунок власних коштів Буківської сільської ради на 4 свердловини: по вул. Шевченка (Марії Григорович, Набережній), Бакожин, Польовій, Слобідській.

- виготовлення ПКД на центральний водогін у с. Кривошиїнці;

- виготовлення проектно-кошторисної документації на свердловину по вул. Перемоги у с. Каленна в 2018 році.

- виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво системи водопостачання у с. Тхорівка по вул. Шкільній, Миру, Шевченка, частково – Пролетарській;

- будівництво установки пом’якшення води на ВНС-2 в м. Сквира. Капітальний ремонт станції знезалізнення питної води з установкою додаткового фільтра в м. Сквира – за співфінансування з обласним бюджетом.

- виконання заходів Програми ефективної роботи та реформування житлово-комунального господарства міста Сквира з централізованого водопостачання та водовідведення на 2018 рік;

- реконструкція гідротехнічних споруд Шамраївського водосховища.

- розчищення водойми в центрі села Великі Єрчики з метою захисту від підтоплення – планують розпочати роботи після проходження експертизи за співфінансування з обласного і місцевого бюджетів.

- поліпшення технічного стану та благоустрою гідротехнічної споруди в с. Великі Єрчики – сільська рада планує виконати роботи за власні кошти.

- санітарна обробка криниць громадського користування – м. Сквира, села – 2017-2020 р.р.

- дослідження питної води загального користування – м. Сквира, села – 2017 – 2020 р.р.

3.1.11. Енергозабезпечення та енергозбереження

Відповідно до Стратегії сталого розвитку "Україна-2020", схваленої Указом Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015, одним із першочергових завдань визначено реалізацію програми енергонезалежності, основною метою якої є забезпечення енергетичної безпеки і перехід до енергоефективного та енергоощадного використання і споживання енергоресурсів із впровадженням інноваційних технологій.

У січні 2017 року переведено котельну Шамраївського НВК та у листопаді Кривошиїнського НВО на альтернативні види палива (кошти інвесторів).

За рахунок різних джерел фінансування за 2017 рік проведено заміну близько 503 вікон та дверей на енергозберігаючі у навчальних закладах району та бюджетних установах і організаціях, а саме: за кошти обласного бюджету 1440 тис. грн. у Пищиківській ЗОШ (100 шт.), за кошти обласного бюджету 795,32 тис. грн. у Сквирському ДНЗ №6 (135 шт.), за кошти районного бюджету 25 тис грн. Сквирський ДНЗ №1 (6 шт.), 1708,0 тис. грн. у Малолисовецькому НВК, Кривошиїнському НВО, Пищиківській ЗОШ, Сквирському НВК, Сквирській ЗОШ №5, НВК «Сквирський ліцей – ЗОШ I-II ст. (135 шт.), за кошти місцевих бюджетів у адмінприміщеннях сіл Миньківці (6 вікон на енергозберігаючі в сільському клубі 25,7 тис. грн.), Кривошиїнці (проведено часткову заміну вікон на енергозберігаючі в сільському будинку культури – 55,0 – 4 вікна), Антонів (3 дверей на енергозберігаючі в сільському будинку культури – 23,8) с. Лаврики ( 3 вікна на енергозберігаючі в сільському клубі – 13,3) с. Кривошиїнці (3 вікна Кривошиїської амбулаторії – 13,0 тис. грн.), с. Шамраївка (7 вікон на енергозберігаючі – 21,8 тис. грн.) та Мовчанівка (8 вікон та 3 дверей  – 64,4 тис. грн.), с. Самгородок (3 вікон на енергозберігаючі в  будинку культури – 200,3 тис. грн.), с. Малолисовецьке (6  вікон - 35,91 тис. грн.). за спонсорські кошти у будинку культури с. Шамраївка (30 вікон та 17 дверей – 1360,0 тис. грн.) с. Рогізна (6 вікон на енергозберігаючі у вестибюлі Рогізнянського НВК – 120,0 тис. грн).

З метою проведення реконструкції та відновленню мереж вуличного освітлення в населених пунктах району протягом 2017 року за кошти місцевих бюджетів (4837,71 тис. грн.) проведено роботи по реконструкції вуличного освітлення у селах Пустоварівка, Тарасівка, Домантівка, Антонів, Самгородок, Дулицьке, Горобіївка, Мовчанівка, Тхорівка, Малі Єрчики, Селезенівка, Пустоварівка, Рогізна, Каленна, Руда, Великополовецьке, Шаліївка м. Сквира. За кошти місцевих бюджетів виготовлено проектно-кошторисні документації на реконструкції освітлення вулиць міста Сквира та сіл району.

Відповідно до Програми енергозбереження (підвищення енергоефективності) Київської області на 2016-2017 роки, проведено реконструкцію систем зовнішнього освітлення в с. Терешки – 266,627 тис. грн.

Розпорядженнями голови Сквирської райдержадміністрації від 05.05.2017 № 281 «Про  введення до штатного розпису господарської групи відділу освіти Сквирської райдержадміністрації посади економіста з питань енергетичного менеджменту та моніторингу енергоспоживання» та від 10.05.2017 №284 «Про введення до штатного розпису адміністративно-управлінського апарату Сквирської центральної районної лікарні та Комунального закладу «Сквирський центр первинної медико-санітарної допомоги» введено штатні одиниці з енергетичного менеджменту та моніторингу енергоспоживання.

У липні 2017 року відбувся семінар на тему: «Впровадження механізму енергосервісу та системи енергоменеджементу в бюджетній сфері», який провела директор Відокремленого підрозділу "Київський обласний експертний центр енергоефективності Людмила Синіцька. Мета проведення заходу - роз'яснення механізму укладення енергосервісних договорів для здійснення комплексної термомодернізації будівель бюджетних установ, а також нових можливостей термомодернізації ОСББ за ЕСКО-механізмом

Згідно з розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження Плану заходів із впровадження систем енергетичного менеджменту в бюджетних установах на території Київської області, діє Автоматизована система енергомоніторингу «Київщина енергоефективна» (АСЕМ). В рамках реалізації Програми енергозбереження для підвищення енергетичної ефективності будівель бюджетної сфери на території Сквирського району в систему АСЕМ ввійшли 68 об'єктів, в т.ч. : 37 об'єктів відділу освіти (навчальні заклади, дошкільні навчальні заклади садочки, дитячий будинок «Надія»,  ДЮСШ та РЦДЮТ); 28 - відділу культури, релігій, туризму, молоді та спорту (будинки культури, клуби, бібліотеки, дитяча школа мистецтв); Сквирська ЦРЛ; Сквирська районна рала; управління агропромислового розвитку Сквирської РДА.

У структурних підрозділах призначено відповідальних осіб, які збирають та вносять дані показників приладів обліку в АСЕМ «Київщина енергоефективна».

У районі діє державна програма з енергозбереження (відшкодування частини суми кредиту для мешканців індивідуальних будинків та багатоповерхівок на енергоефективні матеріали та обладнання). Через відділення через відділення Ощадбанку за  2017 рік  видано 73 кредити  на суму 1437,201  тис. грн. по державній програмі.

 

Основні проблеми:

- неефективна структура споживання енергоресурсів, орієнтована на надмірне споживання газу. Природний газ для великих підприємств є основним видом палива, що використовується для технологічної частини виробництва;

- недостатні обсяги фінансування з місцевих бюджетів в напрямку підвищення енергоефективності будівель бюджетного сектору (шкіл, лікарень, адміністративних будівель тощо), внаслідок чого вказана категорія споживачів використовує для своїх потреб стабільно високі обсяги енергоносіїв

- обмежені обсяги фінансування з бюджетів усіх рівнів робіт з  проведення енергоаудиту об’єктів бюджетної сфери, впровадження енергозберігаючих заходів згідно вимог серії стандартів ISO50001.

Головні цілі на 2018 рік

Продовження оптимізації структури споживання паливно-енергетичних ресурсів із збільшенням частки нетрадиційних видів палива та відновлюваних джерел енергії, підвищення енергоефективності в бюджетній сфері та житлово-комунальному господарстві, скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів бюджетними установами та населенням через стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів.

Основні завдання та заходи на 2018 рік

 • § формування ощадливого стилю життя – перехід на енергоощадні технології у будівлях, стимулювання населення до впровадження енергозберігаючих заходів;
 • § інтенсифікація розвитку та підтримка об`єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів через механізм фінансування проектів з енергоефективності з Фонду енергоефективності та Урядової програми "теплих кредитів";
 • § забезпечення 100% обліку споживання паливно-енергетичних ресурсів;
 • § диверсифікація джерел енергопостачання шляхом переведення газових котелень на альтернативні/місцеві види палива, розвиток відновлювальної енергетики;
 • § забезпечення реалізації проектів енергозбереження у бюджетних установах та на об’єктах комунальної власності на основі енергосервісних договорів;
 • § забезпечення функціонування системи енергетичного менеджменту та моніторингу енергоспоживання;
 • § здійснення контролю споживання енергетичних ресурсів у бюджетній сфері в Автоматизованій системі енергомоніторингу "Київщина енергоефективна" у щоденному режимі;
 • § визначення енергетичного балансу шляхом проведення енергетичних аудитів об’єктів, які визначать потенціал економії енергетичних ресурсів та забезпечать сприятливі умови для залучення фінансових ресурсів;
 • § розробка комплексу заходів з енергозбереження;
 • § підвищення енергоефективності в бюджетній сфері та житлово – комунальному господарстві за рахунок комплексної термореновації будівель;
 • § підготовка енергетичних сертифікатів будівель бюджетної сфери;
 • § залучення коштів міжнародних фінансових організацій та інших інвестицій до реалізації енергозберігаючих заходів;
 • § синхронізація та коригування програм підвищення енергоефективності з урахуванням прийнятої Енергетичної стратегії України до 2035 року;
 • § реконструкція котелень навчальних закладів та бюджетної сфери на альтернативні види палива;
 • § проведення заходів з термомодернізації (утеплення стін, дахів) в бюджетних установах та навчальних закладах району;
 • § заміна існуючих віконних та дверних блоків на енергозберігаючі в бюджетних установах і організаціях та навчальних закладах району;
 • § будівництво та реконструкція мереж зовнішнього освітлення в місті та селах району;
 • § заміна освітлювальних приладів на енергозберігаючі в бюджетних установах і організаціях та навчальних закладах району.

Очікувані показники:

 • заміна близько 600 віконних та дверних блоків на енергозберігаючі в бюджетних установах і організаціях та навчальних закладах району;
 • завершення будівництва та реконструкції мереж зовнішнього освітлення в місті та селах району;
 • заміна близько 500 одиниць освітлювальних приладів на енергозберігаючі в бюджетних установах і організаціях та навчальних закладах району.
 • скорочення бюджетних коштів на оплату енергоресурсів в установах бюджетної сфери району за рахунок функціонування системи енергетичного менеджменту та моніторингу енергоспоживання на 5-10 %.

3.2. Гуманітарна сфера

3.2.1. Освіта

 

Для забезпечення права дітей на здобуття освіти в районі функціонує 24 заклади загальної середньої освіти (6 міських закладів та 18 сільських), у яких навчається 3463 учні, 8 закладів дошкільної освіти та 2 заклади позашкільної освіти (районний центр дитячої та юнацької творчості, дитячо-юнацька спортивна школа), 2 дитячі будинки для дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 3 класи заочної форми навчання працюють при Сквирській загальноосвітній школі № 1.

Загальна кількість учнів 1-11 класів – 3463 учнів, із них першокласників – 363 учні.

Різними формами дошкільної освіти  охоплено 1094 дитини віком від 0 до 6 років, що  становить 80% від загальної кількості дітей віком від 0 до 6 років. Усі діти п’ятирічного віку  охоплені різними формами дошкільної освіти. У 2017 році збільшено кількість дітей, охоплених дошкільної освітою, за рахунок реорганізації Сквирської ЗОШ №5 у Сквирське навчально-виховне об’єднання «ЗОШ І-ІІІ ступенів-дитячий садок».

Для дітей з особливими потребами організовано індивідуальне навчання (45 учні). Відкрито інклюзивні класи на базі Сквирської ЗОШ №3, Сквирської ЗОШ №2, Самгородоцької ЗОШ, Кривошиїнського НВО та Буківського НВК, організовано роботу інклюзивних дошкільних груп у Горобіївському НВК, Дулицькому НВО, Самгородоцькому ДНЗ, Сквирському ДНЗ №6. У цих закладах освіти оновлена матеріально-технічна база. Для організації навчання дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах виділено додаткові корекційно-розвиткові години.

Головні цілі на 2018 рік

Реформування галузі освіти відповідно до нового Закону України "Про освіту", реалізація Концепції державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти до 2029 року «Нова українська школа»; виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору, збагачення інтелектуального потенціалу України, підвищення освітнього рівня громадян з метою забезпечення сталого розвитку України.

Формування компетентностей, необхідних для успішної самореалізації особистості; продовження створення єдиного інформаційного простору навчальних закладів; приведення мережі навчальних закладів району у відповідність до потреб громади; забезпечення дітей з особливими потребами якісними освітніми послугами, розроблення та використання електронних засобів навчання для забезпечення організації дистанційного та індивідуального навчання.

Основні завдання та заходи на 2018 рік

У галузі дошкільної освіти:

-   створення умов для збереження та зміцнення здоров’я вихованців дошкільних навчальних закладів; забезпечення стовідсоткового охоплення дітей старшого дошкільного віку дошкільною освітою у дошкільних навчальних закладах;

- продовження роботи щодо розширення мережі дошкільних навчальних закладів:

- проведення реконструкції Сквирського ДНЗ №2 «Малятко»;

-   використання всіх приміщень дошкільних навчальних закладів за призначенням відповідно до освітніх потреб населення району;

-   створення належних умов у дошкільних навчальних закладах для навчання дітей 5-річного віку;

-   посилення виховного потенціалу навчальних закладів шляхом проведення заходів, спрямованих на виховання у дітей та учнівської молоді патріотизму і духовності, формування національної самосвідомості, високих моральних якостей;

-   поточний ремонт приміщень та ігрових павільйонів дитячих садків;

-   оновлення ігрових майданчиків, технологічного обладнання харчоблоків, меблів.

У галузі загальної середньої освіти:

-   формування освітніх округів, які покликані досягти бажаної раціоналізації за допомогою посилення взаємодії між окремими школами, а також забезпечення спільної участі шкіл у плануванні розвитку освітнього процесу на своїй території;

-   оптимізація мережі навчальних закладів (вивчення питання щодо пониження ступеня Шапіївського НВК, Рогізнянського НВК, Оріховецького НВК);

-    з метою оновлення автобусного парку - придбання 1 шкільного автобусу за програмою 70/30;

-   забезпечення доступності освітніх послуг для дітей сільської місцевості шляхом розширення мережі гуртків у базових загальноосвітніх навчальних закладах;

-   створення умов для забезпечення рівного доступу дітей із обмеженими фізичними можливостями до приміщень загальноосвітніх навчальних закладів (ліквідація архітектурних бар’єрів, побудова пандусів, переобладнання туалетних кімнат, посилення освітлення навчальних приміщень);

-   забезпечення навчальних закладів спортивним інвентарем, ремонт спортивних залів та спортивних майданчиків;

-   заміна та оновлення шкільних меблів та комп’ютерного, технологічного обладнання відповідно до потреб;

-   забезпечення технікою (навчальними комп’ютерними комплексами), інтерактивними дошками, мультимедійними пристроями загальноосвітніх навчальних закладів;

-   поточні ремонти навчальних закладів;

-   облаштування внутрішньої убиральні в Оріховецькому НВК, надвірної вбиральні та підсобних приміщень сквирського РЦДЮТ;

-   капітальний ремонт даху Пустоварівського НВК, поточний ремонт даху та східців Шамраївського НВК, даху Дулицького НВО, Буківського НВО;

-   заміна вікон на енергозберігаючі в Сквирському НВК, Сквирському НВО,Сквирському ДНЗ №3, Сквирському РЦДЮТ, Кривошиїнському НВО, Малолисовецькому НВК, Оріховецькому НВК, Сквирському ДНЗ №2;

-   поточний ремонт харчоблоків в Сквирській ЗОШ №3, №2, Шамраївського НВК, Сквирського ДНЗ №6;

-   поточний ремонт вхідних східців Пустоварівського НВК, Самгородоцької ЗОШ;

-   поточний ремонт спортивного залу Горобіївського НВК;

-   поточний ремонт Сквирського ДНЗ №2;

-   ремонт відмосток та водовідведення в трьох навчальних закладах;

-   ремонт системи теплопостачання та системи опалення Шапіївського НВК;

-   виготовлення проектно-кошторисних документацій на капітальний ремонт закладів освіти;

-   виготовлення актів землекористування 7  навчальних закладів.

-   у галузі інформування про досягнення професійної освіти у Сквирському районі – дієва співпраця з ДНЗ «Сквирське ВПУ».

У галузі позашкільної освіти:

-   розширення наукових відділень Малої академії наук на базі Сквирського РЦДЮТ та кількості гуртків на базі закладів освіти сільської місцевості;

-   поліпшення матеріально-технічної бази гуртків, секцій, об’єднань, туристично-краєзнавчих напрямків;

-   оновлення матеріальної бази заміського оздоровчого табору «Росич» на базі Чубинецького НВК;

-   з метою покращення фінансування галузі освіти забезпечити виконання районної територіальної  Угоди  на 2017-2020 рр. між  Сквирською районною державною адміністрацією, Сквирською районною радою,  Сквирською  міською радою,  Сквирським районним об’єднанням роботодавців та підприємців Сквирською районною громадською радою із координації діяльності профспілкових організацій.

Очікувані результати

- охоплення всіма формами дошкільної освіти  95% дітей віком від 3 до 6 років (відповідний показник 2017 року – 91%);

- зростання показника наповнюваності загальноосвітніх навчальних закладів до 80,0% від їх проектної потужності;

- забезпечення 100,0% навчальних закладів швидкісним доступом до мережі Інтернет;

- підтримка діяльності інклюзивно-ресурсного центру та забезпечення його необхідним обладнанням за рахунок коштів обласного бюджету та коштів місцевих бюджетів;

- оснащення  сучасним  комп’ютерним та  мультимедійним  обладнанням

1-х класів закладів загальної середньої освіти, що працюватимуть з 01 вересня 2018 року за проектом «Нова українська школа» та залучення коштів обласного бюджету на ці цілі;

- залучення коштів обласного бюджету на модернізацію матеріально-технічної бази закладу професійно-технічної освіти «Сквирське ДНЗ ВПУ» та на профорієнтаційні заходи з учнівською молоддю;

- забезпечення приміщенням новоствореного інклюзивно-ресурсного центру.

3.3.2. Охорона здоров’я

 

Значна увага в районі приділялася сталому функціонуванню мережі медичних закладів, покращенню якості медичних послуг, раціональному використанню ліжкового фонду. У 2017 році ліжковий фонд у закладах охорони здоров'я району становить 145 ліжок.

Пріоритетним значенням для розвитку галузі є наближення медичної допомоги безпосередньо до населення району. Активізація роботи денних стаціонарів дала змогу зменшити рівень госпіталізації населення, що є позитивним показником, оскільки зменшує витрати на більш затратну стаціонарну допомогу.

За 2017 рік в стаціонарних відділеннях лікарні проліковано 4686 хворих (2016 рік - 5556), середнє число днів зайнятості ліжка – 308,4 (2016 рік – 322,0), обласний показник – 322,55, середнє перебування хворого на ліжку становить – 9,5, обіг ліжка – 32,3. Проведено 1018 оперативних втручань (в 2016 році – 1204).

Фінансування на медикаменти на 1 ліжко-день становило 25,54 грн., фінансування на харчування на 1 ліжко-день – 10,21 грн.

В поліклінічному відділенні Сквирської ЦРЛ прийнято 166320 осіб, у 2016 році – 177313 пацієнтів. Прийом проводять вузькі спеціалісти: офтальмолог, лор, онколог, невролог, ендокринолог, хірург, кардіолог, дерматолог, психіатр

Основні проблеми:

- недостатній рівень матеріально-технічного забезпечення, укомплектованості кадрами, забезпеченості автоматизованих робочих місць (АРМ) лікарів КЗ Сквирського «ЦПМСД», Сквирської ЦРЛ та абсолютна відсутність АРМ у фельдшерів фельдшерських та фельдшерсько-акушерських пунктів (далі – ФП та ФАП відповідно), відсутність програмного забезпечення та використання мережі Інтернет для комунікації медичних працівників, обмежена доступність мешканців до отримання лікарських засобів на рівні ФП та ФАП, відсутність централізованих лабораторних досліджень в сільській місцевості;

- відсутність у системі екстреної медичної допомоги (ЕМД) єдиного номеру виклику 103 на території району та області, велика кількість непрофільних викликів бригад ЕМД, ускладнена транспортна доступність та віддаленість до місць виклику, неукомплектованість кадровим ресурсом бригад ЕМД, застарілий автопарк спецмедтранспорту;

- відсутність у системі охорони здоров’я єдиного медичного інформаційного простору, що гальмує процес інтеграції між рівнями медичної допомоги;

- негативні показники здоров’я населення, що вказує на відсутність системи організації профілактичної роботи, раннього виявлення та діагностики захворювань.

Головні цілі на 2018 рік

Втілення в життя медичної реформи, реформування первинної медичної допомоги; розвиток інфраструктури охорони здоров’я в сільській місцевості; забезпечення роботи Сквирської ЦРЛ як лікарні інтенсивного лікування, розвиток екстреної медичної допомоги та медицини катастроф; розвиток лабораторної служби; створення інструментів інформаційної/електронної охорони здоров’я; створення системи контролю за захворюваністю.

Основні завдання та заходи на 2018 рік:

 • § впровадження нових механізмів фінансування, зокрема, підготовча робота з переходу до фінансування первинного рівня відповідно до наданих медичних послуг за визначеним гарантованим державою обсягу первинної медичної допомоги (згідно із Законом України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення»);
 • § впровадження інформаційної кампанії щодо укладення договорів про надання медичних послуг, що входитимуть до гарантованого обсягу медичної допомоги;
 • § вирішення кадрового питання в сільській місцевості – мотиваційна програма залучення до роботи на первинній ланці сімейних лікарів;
 • § розвиток інфраструктури первинної медицини на сільських територіях, зокрема, капітальний ремонт Тхорівського ФАПу, Самгородоцької та Великополовецької амбулаторій;
 • § проведення капітального ремонту (заміна вікон) лікувального корпусу та утеплення фасаду та ремонт покрівлі адміністративного корпусу Сквирської ЦРЛ;
 • § створення лікарні інтенсивного лікування (далі – ЛІЛ) на базі Сквирської ЦРЛ, розробки проектно-кошторисної документації та введення у дію відділень екстреної (невідкладної) медичної допомоги лікарень інтенсивного лікування із забезпеченням відповідного оснащення відділень екстреної медичної допомоги у складі ЛІЛ;
 • § реорганізація (перетворення) комунальних закладів охорони здоров`я в Комунальні некомерційні підприємства;
 • § впровадження єдиної оперативно-диспетчерської служби екстреної медичної допомоги (далі – ЕМД) в Сквирському районі – імплементація філій ЕМД  районів та міст до єдиної оперативно-диспетчерської служби;
 • § сприяння забезпеченню закладів охорони здоров'я, які надають первинну медичну допомогу, відповідним обладнанням, транспортними засобами та кадрами;
 • § продовження реалізації заходів діючих обласних цільових програм;

- Київської обласної цільової програми "Запобігання та лікування серцево-судинних захворювань на 2017-2019 роки" (затверджена рішенням Київської обласної ради від 19.05.2017 № 308-14-VII);

- Київської обласної програми "Вдосконалення екстреної медичної допомоги в Київській області на 2016-2018 роки" (затверджена рішенням Київської обласної ради від 19.05.2017 № 292-14-VII);

- Київської обласної соціальної програми протидії  ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2017-2018 роки (затверджена рішенням Київської обласної ради від 19.05.2017 № 311-14-VII);

 • § реалізація заходів Київської обласної комплексної програми "Здоров'я Київщини" на 2018-2020 роки після затвердження її проекту в установленому порядку;
 • § створення «єдиного медичного інформаційного простору Київщини» шляхом запровадження сучасних ІТ технологій в системі охорони здоров’я, таких як електронні реєстри, електронні рецепти, протоколи обміну даними, системи кодування діагнозів та процедур, що відкриє можливості створення поліпшення та осучаснення координації і інтеграції між рівнями медичної допомоги, а також запровадить нову систему управління якістю послуг;
 • § систематичне проведення імунізації населення району, створення можливостей для міжнародної співпраці та залучення додаткових позабюджетних засобів фінансування.

Очікувані результати:

- доступність медичної допомоги населенню, раннє виявлення захворювань у населення, у першу чергу у сільській місцевості, зниження показників поширеності та захворюваності всіх хвороб на 7 та 10%,  відповідно;

- розробка та прийняття районної цільової соціальної програми  профілактики онкологічних захворювань жителів Сквирського району  на 2018-2020 роки;

- створення на базі Сквирської ЦРЛ центру штучної нирки;

- оптимізація  роботи служби екстреної медичної допомоги та медичних консультацій на території району відповідно до вимог чинного законодавства;

- зниження показника дитячої, материнської смертності;

- вчасність та доступність екстреної медичної допомоги при станах, які загрожують життю, що сприяє зменшенню смертності постраждалих при дорожньо-транспортних пригодах, надзвичайних ситуаціях різного характеру;

- 100% забезпечення лікарськими засобами у разі амбулаторного лікування хворих  на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет ІІ типу, бронхіальну астму у рамках державної програми "Доступні ліки".

3.3.3. Культура

У 2017 році на базі сектору культури Сквирської РДА створено відділ культури, релігій, туризму, молоді та спорту Сквирської районної державної адміністрації, відділу делеговано повноваження в сфері розвитку туризму, релігій, молоді та спорту

На Сквирщині ведеться цілеспрямована робота щодо створення умов для реалізації на території району державної політики у сфері культури і мистецтв, охорони культурної спадщини, музейної і бібліотечної роботи, розвитку туристичної сфери. Завдяки цьому в районі було  збережено основну мережу клубних закладів, музеїв, дитячої школи естетичного виховання.

В районі збережено основну мережу закладів культури: 40 бібліотек, 38 клубних закладів, районний народний краєзнавчий музей, дитяча школа мистецтв.

Клубні заклади є головним осередком розвитку аматорського мистецтва та народної творчості в районі. У 2017 році творчі колективи були постійними учасниками  різноманітних фестивалів, конкурсів, оглядів обласного та Всеукраїнського рівнів.

В закладах культури завершено капітальний ремонт будинку культури в с. Дулицьке (кошти субвенції 2016) та частковий капітальний ремонт Будинку культури в с. Буки (обласний бюджет Програма будівництва КОДА 2016), в зв’язку з появою тріщин проведено технічне обстеження Сквирської ДШМ.

Виготовлено проектно-кошторисну документацію та проведено капітальний ремонт фасаду приміщення районного Будинку культури (замінено 25 вікон та одні двері на енергозберігаючі, утеплено фасад). За рахунок коштів сільських бюджетів проведено капітальний ремонт Самгородоцького будинку культури (замінено вікна в глядацькому та танцювальному залах), поточний ремонт будинків культури в селах Кривошиїнці, Миньківці, Рибченці, Антонів, Шаліївка, Лаврики.

Відповідно до Програми національно-патріотичного виховання молоді, в центрі міста встановлено пам’ятні знаки Героям Небесної Сотні  та Загиблим Героям АТО.

За спонсорські кошти проведено поточний ремонт Цапіївського, Чубинецького  та Шапіївського сільських закладів культури, капітальний ремонт приміщення Шамраївського сільського Будинку культури (спонсор та сільський бюджет): замінено всі вікна та двері на енергозберігаючі, замінено стільці в глядацькому залі та одяг сцени, проведено ремонт фасаду.

З метою поліпшення стану будівель закладів культури Сквирського району виконавчими комітетами сільських рад виготовлено проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт фасаду Сквирського РБК, капітальний ремонт кінотеатру по вул. Соборна в м. Сквира під адміністративно-культурний муніципальний центр, капітальний ремонт будинків культури в  селах Пустоварівка, Селезенівка, Горобіївка, Самгородок Зазначені проектно-кошторисні документації з відповідними клопотаннями райдержадміністрації знаходяться в департаменті регіонального розвитку і ЖКГ КОДА.

Основні проблеми:

- рівень фінансування не дозволяє галузі по-справжньому модернізувати матеріально-технічну базу закладів культури, забезпечити сучасним обладнанням та музичними інструментами. Ремонту потребує третина закладів культури району. Великою проблемою  залишається поповнення бібліотечних фондів, особливо сільських бібліотек; існує необхідність проведення мережі Інтернет до сільських бібліотек.

Головні цілі на 2018 рік

Консолідація суспільства на основі спільних духовних цінностей, мови, культури, історичної пам’яті, руйнування стереотипів про українців з різних регіонів країни, презентація творчих досягнень Сквирщини на всеукраїнському рівні, сприяння розвитку творчого потенціалу, стимулювання творчого процесу в районі, сприяння культурному і духовному розвитку, патріотичному вихованню жителів, створення належних умов для забезпечення доступу жителів до культурної спадщини.

Основні завдання та заходи на 2018 рік:

 • § реалізація Програми підтримки і розвитку театрального та музичного мистецтва Київської області на 2016-2018 роки (затверджена Київською обласною радою від 07.06.2016 № 128-05-VІІ);
 • § реалізація Програми розвитку творчого потенціалу та культурного простору Київської області на 2017-2019 роки (затверджена Київською обласною радою від 19.05.2017 № 315-14-VII);
 • § збереження та модернізація мережі закладів культури, наближення їх менеджменту і матеріально-технічної оснащеності до європейських стандартів при формуванні нових об’єднаних територіальних громад;
 • § проведення та участь в культурно-мистецьких заходах різних рівнів, зокрема фестивалях, конкурсах, виставках, що сприятиме культурному і духовному розвитку, патріотичному вихованню жителів району, виявленню  талановитих виконавців;
 • § забезпечення участі художніх аматорських та професійних мистецьких колективів з району у всеукраїнських, регіональних конкурсах, фестивалях, що сприятиме налагодженню ефективних і професійних інформаційно-культурних зв’язків між регіонами та в межах області для поширення інформації про культурні здобутки та надбання, культурну спадщину та сучасну творчість, популяризації Київської області та її  культурних цінностей в Україні і світі, а також сприятиме процесам реінтеграції територій, постраждалих від зовнішньої агресії;
 • § забезпечення в районі проведення обласних культурно-мистецьких заходів до державних, пам’ятних та ювілейних дат забезпеченню реалізації державної  політики у сфері культури, спрямованої на посилання консолідації суспільства та зміцнення національної ідентичності, зростання рівня духовності та патріотизму жителів району;
 • § забезпечення модернізації матеріально-технічної бази та придбання для установ обладнання довгострокового використання (книг, музейного обладнання, звукопідсилювальної апаратури, мультимедійного обладнання), що сприятиме створенню  умов для всебічного задоволення культурних потреб жителів Сквирського району, збільшенню відвідуваності закладів культури, урізноманітнення їх діяльності, покращення культурного обслуговування жителів району:
 • § поповнення бібліотечних фондів, що сприятиме актуалізації документно-інформаційних ресурсів районних бібліотек, наповненню фондів соціально важливою книжковою продукцією, у тому числі патріотичного спрямування;
 • § придбання музейного обладнання, звукопідсилювальної апаратури,  мультимедійного обладнання, що  сприятиме поліпшенню рівня культурного обслуговування населення, розширенню доступу до культурно-мистецьких надбань, якісному проведенню обласних заходів;
 • § участь у створенні паспортів нових об`єднаних територіальних громад;
 • § впровадження багатофункціональної моделі роботи закладів культури, зокрема, поєднання функцій розвитку аматорського мистецтва з просвітницькими, комунікаційними завданнями та соціального розвитку громад;
 • § участь у культурно-мистецьких проектах, реалізація яких забезпечується Українським культурним фондом;
 • § охорона та збереження національної культурної спадщини (рухомих та нерухомих пам'яток і цінностей, музеїв, заповідників тощо);
 • § забезпечення функціонування та розвитку театрального і музичного мистецтва;
 • § проведення капітальних ремонтів закладів культури в с. Пустоварівка, с. Селезеніквка, Горобіївка, Самгородок, реконструкції кінотеатру в м. Сквира, продовження капітального ремонту районного будинку культури.

Очікувані результати

- проведення капітального ремонту та реконструкцій 5 приміщень закладів культури;

- збільшення кількості відвідувань музейних закладів;

- збереження та розвиток школи естетичного виховання та чисельності учнів у ній;

- збільшення обсягів платних послуг, наданих закладами культури для жителів району у 2018 році, на 3 відсотки.

3.2.4. Туризм

 

Туристична галузь Сквиршини представлена майже 0,5 тис. пам’яток історико-культурної спадщини, основою якої є пам’ятки археології, пам'ятки історії, пам'ятки архітектури, більшість з яких є культовими спорудами XVI-XIX століть.

Визнаним туристично-культурним центром району є с. Буки, яке в сукупності з широким спектром закладів сучасної модернізованої сервісної інфраструктури стрімко трансформується в сферу високоякісних туристичних послуг.

На території Сквирщини заходиться багато об'єктів культурної спадщини, це пам'ятки археології,  історії, архітектури.

Це давні поселення, городища, могильники, кургани, змійові вали, місця битв та історичних подій, археологічні пам’ятки, занесені до Реєстру нерухомих пам’яток, пам’ятки національного значення, серед яких більшість – це культові споруди XVI-XIX століть. Вони розкривають широкі можливості для задоволення найвибагливіших культурно-пізнавальних потреб як місцевих  жителів, так  і  туристів з України та світу.

Забезпечення подальшого розвитку туристичного потенціалу Сквирщини передбачається здійснювати шляхом розвитку зеленого туризму, залучення бюджетної підтримки із стимулюванням добродійності, меценатства, підприємницької активності культурних закладів, що забезпечить оновлення матеріально-технічної бази галузі

Сквирський народний краєзнавчий музей має 8 експозиційних залів і налічує 3652 експонати.

Основна функція є і залишається – обслуговування населення, поповнення експозицій, прийняття активної участі в суспільному житті міста, району і країни.

Головні цілі на 2018 рік

Промоція Сквирського району, як туристичного регіону, забезпечення сталого розвитку усіх видів туризму, створення конкурентоздатного туристичного продукту, максимальне використання обсягу туристичного потенціалу для комплексного розвитку регіону за умови збереження екологічної рівноваги та культурної спадщини.

Реалізація Закону України «Про культуру», в якому  визначено  переведення працівників на повні посадові оклади, виконання плану заходів районної Програми розвитку культури у Сквирському районі на 2017-2021роки. Створення належних умов для перетворення книгозбірень в сучасні публічні бібліотеки.

 

Основні завдання та заходи на 2018 рік:

 • § продовження реалізації заходів Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 2026 року в 2017 році (затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.03.2017 № 168-р);
 • § проведення презентацій туристичного продукту та потенціалу на туристичних форумах , виставках, ярмарках, семінарах, круглих столах;
 • § проведення рекламно-інформаційних заходів (презентацій) для представників туристичних компаній, засобів масової інформації та інших зацікавлених організацій (work-shop);
 • § підготовка пропозицій щодо створення та розвиток велосипедних туристичних маршрутів згідно з європейськими стандартами (туристичні велоквести);
 • § розробка проектно-кошторисної документації та реконструкція пам’ятки садово-паркового мистецтва в с. Тхорівка (палац родини Підгірських) та склепу в с. Антонів.

 

Очікувані результати:

- зростання чисельності туристів, як внутрішніх, так і іноземців;

- відновлення туристичних об’єктів.

3.3.4. Фізична культура і спорт

 

В районі нараховується така матеріально-технічна база: 1 стадіон з трибунами на 1500 місць, 26 спортивних залів (20 в сільській місцевості), 41 спортивних майданчиків (26 в сільській місцевості), 15 футбольних полів (14 в сільській місцевості), 17 гімнастичних містечок (11 в сільській місцевості), 11 приміщень для фізкультурних занять (4 в сільській місцевості), 2 з них – з тренажерним обладнанням та 1 спортивний майданчик зі штучним покриттям.

Міський стадіон «Колос» знаходиться в комунальній власності міста і частково утримується за кошти міського бюджету. В 2017 році профінансовано 60 тис. грн., бюджетних коштів (поточний ремонт та комунальні послуги). За сприянням райдержадміністрації, благодійним фондом «За майбутнє Сквирщини» профінансовано ремонт двох роздягалень адміністративного будівлі стадіону в сумі 51,5 тис.грн. Разом з тим залишається актуальною проблема капітального ремонту футбольного газону, бігових доріжок трибун та паркану стадіону. У 2017 році з міського бюджету виділено 46 тис. грн. на виготовлення проектно-кошторисної документації для проведення відповідних робіт, кошторисна вартість об’єкту становить 8415,3 тис. грн., об’єкт потребує виділення коштів з обласного/державного бюджетів.

У 2017 році проведені капітальні ремонти спортивних залів Пищиківської ЗОШ та Великополовецького НВК. Проведена реконструкція футбольного поля в селі Пустоварівка, здійснено поточний ремонт 19 площинних споруд, та 20 спортивних залів.

В 2017 році не було випадків перепрофілювання або закриття спортивних споруд.

За сприяння народного депутата України Руслана Сольвара протягом 2017 року, згідно з  постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України «Деякі питання надання у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» та змін до них, встановлено дитячих майданчиків в кількості 14 шт. в селах Руда, Рогізна, Кривошиїнці, Дулицьке, Красноліси, Малі Єрчики, Малі Лисовці, Миньківці, Селезенівка, Чубинці, Таборів, Цапіївка, Безпечна та Пустоварівка на загальну суму – 1224,0 тис. грн., та спортивні майданчики в кількості 9 шт. в селах Кривошиїнці, Самгородок, Малі Лисовці, Буки, Чубинці, Дулицьке, Пищики, Великополовецьке та Великі Єрчики на загальну суму – 1060,0 тис. грн;

Основні проблеми:

-  недостатньо розвинена інфраструктура сучасних, привабливих спортивних споруд за місцем проживання, у місцях масового відпочинку, на базі загальноосвітніх навчальних закладів, що мають бути легкодоступними для різних верств населення для оздоровчої рухової активності та систематичних занять спортом;

-  низький рівень фінансування для проведення навчально-спортивної роботи у дитячо-юнацькій спортивній школі;

-  недостатня кількість загальнодоступних спортивних заходів для активного сімейного відпочинку за місцем проживання та у місцях масового відпочинку мешканців через слаборозвинену мережу центрів фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх", слабку організаційну роботу організацій фізкультурно-спортивних товариств;

-  недостатній рівень впровадження соціальної реклами у засобах масової інформації стосовно переваг оздоровчої рухової активності, регулярних занять спортом, загалом здорового способу життя для зниження ризику захворювань, подолання суспільної байдужості до стану особистого здоров’я та здоров’я нації;

-  застаріла матеріально-технічна база комунальних закладів для фізкультурно-спортивного спрямування.

 

Головні цілі на 2018 рік

Запровадження оздоровчої рухової активності, здорового способу життя шляхом збільшення кількості фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів, активізації діяльності районних організацій фізкультурно-спортивних товариств,.

Удосконалення існуючої фізкультуро-рекреаційної та спортивної інфраструктури на території району, будівництво та оснащення нових спортивних об’єктів, зокрема спортивних площадок із синтетичним покриттям та тренажерним обладнанням;

Реконструкція міського стадіону «Колос» в м. Сквира.

Розвиток дитячо-юнацького, резервного спорту та спорту вищих досягнень, підтримка олімпійського, паралімпійського та дефлімпійського руху.

 

Основні завдання та заходи на 2018 рік:

 • § реалізація заходів Київської обласної програми розвитку фізичної культури і спорту "Київщина спортивна" на 2017-2020 роки (затверджена рішенням сесії Київської обласної ради від 19.05.2017 № 291-14-VІІ);
 • § виконання плану заходів Київської області на 2018 рік щодо реалізації Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року "Рухова активність-здоровий спосіб життя-здорова нація";
 • § проведення інформаційно-просвітницьких заходів серед різних верств населення області з метою популяризації оздоровчої рухової активності, здорового способу життя, досягнень видатних спортсменів Київщини та України;
 • § активізація висвітлення у засобах масової інформації фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів, результатів участі спортсменів району у національних та міжнародних змаганнях з видів спорту;
 • § проведення роботи щодо збільшення вдвічі кількості загальнодоступних фізкультурно-оздоровчих заходів за місцем проживання та у місцях масового відпочинку населення;
 • § проведення постійної роботи щодо поновлення або введення посад спеціалістів фізичної культури у виробничій сфері, в сільських радах та в дитячих дошкільних закладах;
 • рекомендувати головам  територіальних громад району забезпечити участь збірних команд громади в  регулярному чемпіонаті району з футболу 2018 року;
 • § підтримка спілки велосипедистів-любителів;
 • § сприяти розвитку настільного тенісу в районі;
 • § сприяти створенню та розширенню спортивних клубів всіх форм власності та   підпорядкування, у тому числі при сільських радах;
 • § забезпечити ефективність роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл;
 • § забезпечити будівництво, реконструкцію і ремонт спортивних споруд та відповідність їх

матеріально-технічної бази вимогам розвитку видів спорту;

 • § проводити роботу щодо залучення інвесторів та спонсорських коштів для поліпшення спортивно-матеріальної бази району;
 • § забезпечити ефективну діяльність Координаційної ради з питань молодіжної політики райдержадміністрації;
 • § підвищувати ефективність спільної роботи з громадськими молодіжними та спортивними організаціями щодо залучення населення до систематичних занять фізичної культурою та спортом, якісного проведення молодіжних  та спортивно-масових заходів.
 • § розширення мережі стадіонів, футбольних полів та майданчиків за рахунок кооперації коштів державного бюджету та місцевих бюджетів відповідно до програми "Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України", затвердженої постановою Кабінету міністрів України від 6 вересня 2017 року № 714;
 • § забезпечення пріоритетного розвитку футболу, запровадження регулярних чемпіонатів серед різних вікових груп;
 • § будівництво спортивних споруд з використанням моделі державно-приватного партнерства, із залученням соціально-відповідального бізнесу;
 • § придбання спортивної форми та інвентарю молодим  спортсменам району за рахунок внесків благодійних фондів та міжнародних грантів;
 • § проведення реконструкції міського стадіону «Колос» в м. Сквира.

Очікувані результати:

- удосконалення спортивної інфраструктури району;

- проведення реконструкції міського стадіону «Колос» в м. Сквира;

- значне збільшення кількості дітей та підлітків, які займаються футболом, запровадження чіткої змагальної системи футбольних чемпіонатів серед різних вікових груп, активізація розвитку футболу у Сквирському районі;

- будівництво спортивних площадок з синтетичним покриттям та тренажерним обладнанням.

3.2.6. Молодіжна політика

 

Рішенням сесії Сквирської районної ради від 26.02.2015 року № 01-10-06 затверджено «Комплексну програму підтримки та розвитку молоді у Сквирському районі на 2015-2020 роки» та прийнято розпорядження Сквирської районної державної адміністрації від 16.12.2014 року № 562 «Про проект Комплексної програми підтримки та розвитку молоді у Сквирському районі на 2015-2020 роки».

В молодіжній сфері в районі діють три громадські молодіжні організації, створено молодіжну Координаційну раду.

З метою формування національної свідомості та патріотичного виховання молоді в 2017 році в районі проведені наступні заходи:

- в січні 2017 року районною громадською організацією СУМ проведено акцію «Теплом зігріємо серця» (молодь діаспори – дітям бійців АТО).

- 28 березня 2017 року проведено районний відкритий семінар-практикум «Формування системи національно-патріотичного виховання учнівської молоді в умовах сучасної школи».

- мітинг-реквієм «Небесна сотня - цвіт нації,  гордість України»;

- акція «Ви повинні жити в нашій пам’яті Небесна сотня»;

- районна ярмарка вакансій робочих місць для молоді;

-  патріотичний захід «Соборна Україна від ідеї до сьогодення»;

-  районний етап військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»). ;

- організація та проведення Всеукраїнської акції «Зробимо Україну чистою!»;

- обласний турнір з гандболу серед чоловіків на кубок Героїв АТО Сквирщини;

- флеш-моб з нагоди відзначення Дня вишиванки;

- військово-патріотичний табір «Серця патріотів»;

- участь в спортивних локаціях в рамках відкритого  Всеукраїнського фестивалю   «Ми- діти твої, Україно!» ( с.Пустоварівка);

- районне культурно-спортивне свято «Здоровим бути модно» з нагоди Дня молоді;

- відзначення активної молоді району на урочистостях  з нагоди Дня Конституції та

Дня молоді;

- вручення паспортів  повнолітній молоді  району з нагоди  Дня Конституції.

- велопробіг «Вишиваний шлях» з нагоди Дня незалежності України

- районна ярмарка вакансій робочих місць для молоді

- районний військово-патріотичний, професійно-мотиваційний захід «Серця патріотів»

- районний велопробіг «Стежками Сквирщини»

Представники активної молоді району взяли участь в наступних обласних молодіжних заходах: «Школа виживання» (25-28.07 Вишгородський р-н.), «Школа молодих інструкторів та командирів» (31.07- 03.08 на базі військової частини с.Дівічки, П. Хмельницький р-н),  обласний наметовий табір «Володарська січ» (14-20.08 Володарський р-н.),  обласні урочистості з нагоди Дня державного прапора України (23.08 м. Київ), засідання київської обласної молодіжної громадської ради (22.09 м. Київ)

Основні проблеми:

- відсутність єдиного методичного підходу до процесу реалізації молодіжної політики;

- низький рівень залучення молоді до формування молодіжної політики та неформальної освіти;

- недостатній рівень зайнятості молоді на ринку праці за обраною професією та повільні темпи розвитку молодіжного підприємництва;

- слабка інтегрованість української молоді в європейське молодіжне співтовариство, а також низький рівень внутрішнього туризму (мобільності молоді);

- незалученість переважної частини молоді до здорового способу життя.

Головні цілі на 2018 рік

Формування у молоді громадянської позиції, популяризація та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я серед молоді, набуття молодими людьми знань, навичок та інших компетентностей поза системою освіти, створення умов для працевлаштування молоді та її якісного дозвілля, спрямування професійних інтересів молоді за формулою: "інформування-навчання-тестування-залучення", формування усвідомлених мотивів вибору певного виду діяльності, формування внутрішньої культури їх взаємин у сім’ї та соціальному середовищі; репродуктивного здоров’я молоді.

Основні завдання та заходи на 2018 рік:

Організація проведення  заходів, спрямованих на підвищення рівня активності молоді, зокрема щодо:

- неформа