Головна
 

Посилання

Сайт Президента України
Верховна Рада України
Урядовий портал
Офіційний веб-сайт Нацдержслужби України
Київська обласна державна адміністрація
Укрінформ
Лютий 2018
П В С Ч П С Н
      1 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        
П'ятниця, 02 лютого 2018


Друк

 

Принципи запобігання дитячого травматизму різноманітні, але головним з них є постійна турбота дорослих про безпеку дітей вдома у стінах навчальних закладів та на вулиці.

Особливо при поводженні з вогнем і небезпечними приладами. Старші систематично повинні виховувати в дітях обачливість і обережість. Потрібно застерігати дітей від пустощів на балконах, драбинах, деревах.

Не можна залякувати дитину, буде правильніше, коли ви час-від-часу будете розповідати про різні нещасні випадки та можливі наслідки і шляхи іх попердження. З малятами треба бути постійно на сторожі, усувати з їхнього шляху небезпечні предмети, старшим дітям треба постійно пояснювати небезпеку, яку таять в собі необдумані вчинки, доводити помилковість порочних уявлень про героїзм.

При будь-яких видах дитячого травматизму дорослим необхідно дотримуватися двох основних принципів: чітко налагоджена організація трудового процесу і високоорганізована освітньо-виховна робота.

Сквирський РС ГУ ДСНС України у Київській області

 

Переглядів: 97
 Друк

02 лютого в рамках «Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності» рятувальники Сквирського РС ГУ ДСНС України у Київській області провели навчально-виховну бесіду з учнями Сквирської загальноосвітньої школа І-ІІІ ступенів № 1 ім. Ольшевського. Школярам розповіли про правила безпечної поведінки та дотримання правил пожежної безпеки в побуті, небезпеку використання таких предметів, як сірники та петарди, про небезпеку вибухо-небезпечних та невідомих предметів. Особливу увагу було звернено на правила поведінки дітей на льоду.

Також дітям нагадали телефони екстрених служб та вручили відповідні тематичні пам’ятки та інформаційні листівки з питань безпеки.

 

Сквирський РС ГУ ДСНС у Київській області

 

Переглядів: 93
 Друк

 

Про схвалення проекту Програми зайнятості

населення Сквирського району на 2018 - 2021 роки

Відповідно до законів України "Про місцеві державні адміністрації", "Про зайнятість населення", "Про загальнообов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття", з метою забезпечення реалізації державної політики у сфері зайнятості населення та поліпшення ситуації на ринку праці району:

1. Схвалити проект Програми зайнятості населення Сквирського району на 2018 -2021 роки (далі - Програма), що додається.

2. Першому заступнику голови Сквирської районної державної адміністрації Славінській О.В. в установленому порядку організувати подання Програми на розгляд сесії Сквирської районної ради.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Славінську О.В.

Голова адміністрації В.В. Галюк

 

СХВАЛЕНО

Розпорядження голови

Сквирської районної

державної адміністрації

29 січня 2018 року № 44

Програма зайнятості населення Сквирського району

на 2018 – 2021 роки

м. Сквира

2018 рік

З М І С Т

Стор.

I.

Паспорт Програми

Загальні положення

3

4-5

ІІ.

Основні підсумки виконання Програми зайнятості населення Сквирського району за 2017 рік

5- 12

ІІІ.

Основні тенденції соціально-економічного розвитку Київської області та розвитку регіонального ринку праці

12-13

ІV.

Основні показники ринку праці у Сквирському районі

13-14

V.

Показники професійної підготовки та використання робочої сили.

14-17

VІ.

Працевлаштування на нові робочі місця

17-19

VII.

Надання соціальних послуг Державною службою зайнятості

19-20

VIIІ.

Показники сприяння зайнятості інвалідів

20-22

ІХ.

Напрями та заходи щодо поліпшення ситуації у сфері зайнятості населення на 2018 - 2021 роки


Паспорт Програми зайнятості населення

Сквирського району на 2018 – 2021 роки

1.

Ініціатор розроблення програми

Сквирська районна державна адміністрація

2.

Назва Програми

Програма зайнятості населення Сквирського району на 2018 – 2021 роки

3.

Підстави розробки

Закони України «Про зайнятість населення», «Про місцеві державні адміністрації», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», «Про державну підтримку малого підприємництва», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України»

4.

Розробник програми

Управління соціального захисту населення Сквирської районної державної адміністрації

5.

Співрозробники програми

Структурні підрозділи райдержадміністрації, Сквирський районний центр зайнятості

6.

Відповідальний виконавець програми

Управління соціального захисту населення Сквирської районної державної адміністрації

7.

Термін реалізації програми

2018-2021 роки

8.

Основні джерела фінансування програми

Фінансове забезпечення виконання заходів Програми передбачено в межах кошторису їх виконавців та за рахунок власних коштів підприємств, установ та організацій, що здійснюють підприємницьку (госпрозрахункову) діяльність, суб’єктів малого підприємництва та фізичних осіб-підприємців, інноваційних проектів, тощо. Фінансування витрат, пов’язаних із наданням соціальних послуг та матеріального забезпечення населенню, зареєстрованому в державній службі зайнятості, здійснюватиметься за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, відповідно до законодавства про зайнятість населення, про страхування на випадок безробіття та коштів інших джерел фінансування, передбачених чинним законодавством України.

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Програма зайнятості населення Сквирського району на 2018-2021 роки (далі – Програма) визначає основні напрямки реалізації державної політики зайнятості та передбачає консолідацію зусиль усіх сторін соціального діалогу щодо здійснення заходів з розв’язання проблем у сфері зайнятості населення району.

Мета Програми:

Створення необхідних економічних, організаційно - правових та соціальних умов для забезпечення продуктивної зайнятості населення Сквирського району, раціонального використання її трудового потенціалу, залучення незайнятої частини громадян працездатного віку, у тому числі громадян з обмеженими можливостями, до економічно активної діяльності.

Забезпечення стабільного та ефективного розвитку малого підприємництва району, підвищення його значення у соціально - економічному житті району, як одного з основних факторів впливу на формування ринку праці, зниження безробіття, створення нових робочих місць, підвищення ролі заінтересованих у перетвореннях на ринку праці учасників соціального діалогу (об’єднань організацій роботодавців та професійних спілок).

Основні завдання Програми :

· стимулювання заінтересованості роботодавців у модернізації виробництва, розвитку сфер енергозбереження;

· залучення інвестицій з метою забезпечення розвитку пріоритетних видів економічної діяльності та інфраструктури;

· запровадження інноваційних технологій, забезпечення підвищення продуктивності праці;

· запровадження стимулів зацікавленості роботодавців у створенні нових робочих місць, у тому числі для осіб з інвалідністю;

· створення сприятливих умов для започаткування та ефективного розвитку малого та середнього бізнесу і самозайнятості населення;

· підвищення рівня підприємницької активності сільського населення;

· легалізації трудових відносин у малому бізнесі;

· подальший розвиток інфраструктури підтримки малого підприємництва, підвищення якості та розширення спектру її послуг;

· розвитку системи підготовки висококваліфікованих кадрів для сфери малого підприємництва;

· зменшення дисбалансу попиту та пропозиції на ринку праці району, забезпечення економіки району робочими кадрами;

· сприяння відтворенню та розвитку трудоресурсного потенціалу району, створення дієвого механізму взаємодії ринку праці та ринку освітніх послуг;

· сприяння диверсифікації зайнятості сільського населення, розвитку соціальної інфраструктури на селі;

· сприяння професійній підготовці та трудовій зайнятості осіб, які потребують додаткового соціального захисту, в т.ч. з обмеженими фізичними можливостями.

·

Основні принципи Програми:

· принцип об’єктивності (Програма розробляється на основі інформації органів державної статистики, центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування);

· принцип гласності (доступність для громадськості);

· принцип самостійності (полягає в тому, що місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування в межах своїх повноважень відповідають за розроблення, затвердження та виконання Програми);

· принцип рівності (дотримання прав та врахування інтересів органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, суб’єктів підприємницької діяльності, профспілкових організацій, громадян).

Очікувані результати виконання Програми:

У результаті виконання Програми та реалізації послідовної державної економічної і соціальної політики очікується:

· усунення адміністративних бар’єрів для започаткування та розвитку підприємницької ініціативи;

· підвищення рівня занятості населення;

· надання соціальних послуг 1100 особам, що перебувають на обліку в районному центрі зайнятості;

· працевлаштування (з числа тих осіб, що перебувають на обліку) - 430 осіб;

· направлення зареєстрованих безробітних на професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації – 310 осіб;

· залучення до участі у громадських та інших роботах тимчасового характеру 165 осіб.

·

Виконання Програми дасть змогу:

· забезпечити розширення сфери застосування праці шляхом створення нових робочих місць, а отже, збільшити чисельність осіб, зайнятих економічною діяльністю;

· зменшити обсяг безробіття, у тому числі серед молоді та сільського населення;

· підвищити якість робочих місць за умовами та оплатою праці у результаті реалізації інноваційно-інвестиційної політики області;

· зменшити обсяги нелегальної (тіньової) зайнятості;

· підвищити престижність праці за робітничими професіями;

· забезпечити зростання надходжень до бюджетів усіх рівнів та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Контроль за виконанням Програми:

Координацію заходів Програми та контроль за виконанням основних заходів здійснює управління соціальної соціального захисту населення шляхом постійного моніторингу виконання основних заходів та показників.

Виконавці Програми щокварталу до 10 числа місяця, наступного за звітним, подають управлінню соціального захисту населення інформацію про стан її виконання.

ІІ. ОСНОВНІ ПІДСУМКИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ СКВИРСЬКОГО РАЙОНУ ЗА 2017 РІК

Зайнятість населення та ринок праці

Протягом 2017 року державна політика зайнятості в районі здійснювалася відповідно до Програми зайнятості населення Сквирського району до 2017 року і була спрямована на створення необхідних економічних, організаційно-правових та соціальних умов для забезпечення продуктивної зайнятості населення району, раціонального використання її трудового потенціалу, залучення незайнятої частини громадян працездатного віку, у тому числі громадян з обмеженими можливостями, до економічно активної діяльності.

Протягом 2017 року за отриманням соціальних послуг в службу зайнятості району звернулося 540 незайнятих громадян, в т.ч. 4 внутрішньопереміщені особи та 45 військовослужбовців, які звільнились із зони проведення АТО, що на 21 осіб більше, ніж протягом 2016 року. Всього за звітний період на обліку в центрі зайнятості перебувало 885 осіб, що на 20 осіб більше, ніж в 2016 році. Груповими масовими профорієнтаційними заходами було охоплено 9237 осіб.

За сприяння служби зайнятості району протягом 2017 року на вільні та новостворені робочі місця було працевлаштовано 427 осіб, що становить 62,7% до показника програми зайнятості на 2017 рік. Рівень працевлаштування по району становить 48,2% проти 48,0% за 2016 рік.

Протягом 2017 року за сприянням центру зайнятості із 459 вакансій укомплектовано 380. Рівень укомплектування вакансій становить 82,8%. Протягом 2016 року було укомплектовано 368 вакансії, рівень укомплектування вакансій становив 92,0%.

Особлива увага приділяється службою зайнятості соціально незахищеним категоріям громадян, які не здатні на рівні з іншими конкурувати на ринку праці та потребують додаткових гарантій у працевлаштуванні. Показник працевлаштування осіб, які потребують соціального захисту, становить 172 чол., це на 26 осіб більше, ніж за 2016 рік. Рівень працевлаштування цієї категорії громадян становить 41,01%.

Станом на 01.01.2018 з числа тих, хто перебував на обліку, статус безробітного мали 347 осіб. З них 44,9% становили жінки, 27,9% – молодь до 35 років, 2- внутрішньо переміщених осіб та 32 учасників АТО. Рівень зареєстрованого безробіття в районі становить 1,8% та відповідає рівню 2016 року.

Одним з напрямків підтримки безробітних є допомога служби зайнятості у започаткуванні ними власної справи. В звітному періоді було направлено та закінчили навчання за напрямком «Впровадження підприємницької діяльності» 3 безробітних осіб. Отримали допомогу на започаткування ними власної справи в сумі 63,51 тис. грн.

Протягом 2017 року у тимчасових та громадських роботах взяли участь 165 осіб з числа безробітних громадян. Професійне навчання проходили 86 безробітних громадян, що становить 9,7% від загальної чисельності незайнятих.

Відповідно до Програми зайнятості населення Сквирського району до 2017 року протягом 2017 року заплановано створити 750 нових робочих місць. Фактично в районі створено 352 нових робочих місць, що становить 46,4% до річного завдання, в тому числі: у аргопромисловому секторі – 17 (ТОВ «Євросід» - 8, ПП «Глорія» - 9), за рахунок впровадження інвестиційних проектів – 82 (ТОВ «Фірма «Грона» - 80, ФОП Добровольський С.М. - 2 ), в промисловому секторі 9 (ТОВ «Сквирський КХП», ТОВ «Шамраївський Цукор»), відділом освіти створено інклюзивний ресурсний центр – 3, з метою визначення об’єктів з підвищеним споживанням енергоносіїв в відділ освіти та Сквирську ЦРЛ введено по одній посаді енергоменеджерів, реорганізовано Сквирську ЗОШ №5 в Сквирський НВК введено 2 посади вихователів, введено 1 посаду вихователя в Д/Б «Надія» с. Кривошиїнці, в районі створено патронатну сім’ю - працевлаштовано 2 батьків вихователів, зареєстровано юридичних осіб – 26, фізичних осіб - підприємців – 208, в тому числі 3 особи працевлаштовано шляхом виплати одноразової допомоги по безробіттю.

Грошові доходи населення та заробітна плата

Головними пріоритетами соціальної політики району в 2017 році були запобігання зниженню рівня життя населення і наступне його підвищення в міру стабілізації економіки за рахунок забезпечення зростання його доходів, детінізація виплати заробітної плати, підвищення частки заробітної плати в структурі доходів, що призведе до зростання купівельної спроможності мешканців району.

За попередніми даними, згідно вибіркового обстеження зі статистики праці підприємств Сквирського району очікується, що середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника району за 2017 рік становитиме 5960 грн., що на 70,2% більше рівня заробітної плати за 2016 рік та в 3,2 рази перевищує рівень прожиткового мінімуму для працездатних осіб (1762 грн.). Програмою соціально-економічного і культурного розвитку району на 2017 рік передбачено зростання заробітної плати на 7,0%, згідно статистичних даних розмір середньомісячної заробітної плати по району за 9 місяців 2017 року збільшився на 65,7,0 %.

Демографічна ситуація

Очікувалось, що середньорічна чисельність наявного населення району за 2017 рік становитиме 37,4 тис. чол., фактично станом на 01.11.2017 чисельність населення становила 36972 чол., що на 1,01% менше, ніж у 2016 році. Демографічна ситуація у Сквирському районі в 2017 році є характерною для більшості районів області: відбувається незначне зменшення чисельності населення за рахунок трудової міграції в інші частини України та за кордон. Сучасний рівень народжуваності не забезпечує простого відтворення населення.

Інвестиційна діяльність

Обсяг капітальних інвестицій за 9 місяців 2017 року становив 341,8 млн. грн., що в 2,2 рази більше, ніж за відповідний період минулого року. Очікується, що за 2017 рік обсяг капітальних інвестицій становитиме 447,0 млн. грн., що становить 172,0% до показника 2016 року .

Обсяг іноземних інвестицій в економіку району на 01.10.2017 становив 1,653 млн. дол. США, що становить 77,7% до початку року. Очікується, що станом на 01.01.2018 обсяг іноземних інвестицій також становитиме 1,653 млн. дол. США. На одну особу цей показник дорівнюватиме 61,2 дол. США.

Протягом 2017 року продовжувалася робота над інвестиційними проектами, які знаходяться на стадії впровадження:

· Сквирська філія ТОВ «Грона» – завершується будівництво складу готової продукції ( 1-2 черга, введено в експлуатацію нову лінію з виробництва печива), обсяг інвестицій 35 млн. грн., освоєно понад 90,0 % створено 80 робочих місць;

· Сквирська філія ТОВ «Грона» – будівництво складу сировини з ємкостями для зберігання борошна, реалізується І черга об’єкту – будівництво млина, обсяг інвестицій 60,0 млн. грн., придбано через аукціон земельну ділянку 1,5 га в межах міста Сквири, проект перебуває в стадії проектування та погодження;

· ФОП Тертичний О.А. - будівництво торгово-розважального комплексу, обсяг інвестицій - 2,24 тис. грн., освоєно 88,0%, буде створено 18 робочих місць;

· ФОП Говорун О.Б. - будівництво банкетного залу на 150 осіб в кафе «Чумацький шлях» с. Руда, обсяг інвестицій близько - 500,0 тис. грн., будівництво завершено, буде створено 8 робочих місць;

· ПП «Зодчий» – реконструкція нежитлового приміщення під виробничу базу, обсяг інвестицій – 1,5 млн. грн., освоєно 80,0%, буде створено 5 нових робочих місць;

· ФОП Грогуль Г.Ф. – реконструкція приміщення під магазин непродовольчих товарів, обсяг інвестицій – 100,0 тис. грн., 2 робочих місця об’єкт перебуває в стадії введення в експлуатацію;

· ФОП Добровольський С.М. – реконструкція не житлової будівля під кафе, бар, мотель, буде створено 15 нових робочих місць, 80,0% будівельних робіт, введено в експлуатацію 1 чергу об’єкту магазин створено 2 робочих місця.

· ФОП Косінський П.П. – будівництво підприємства з оброблення природного каменя в с. Золотуха, обсяг інвестицій 1,7 млн. грн., освоєно 75,0%, введено в експлуатацію І чергу об’єкту, активно будується друга черга об’єкту. Тимчасовими робочими місцями забезпечено 5 будівельників, в результаті повної реалізації проекту буде створено 8 нових робочих місць;

· ТОВ «Будівельна компанія ВТМ» - будівництво багатоквартирного житлового будинку в м. Сквира, обсяг інвестицій – 12,0 млн. грн., виконано 99,0 % будівельних робіт, об’єкт перебуває в стадії введення в експлуатацію;

· ТОВ Ольвія – будівництво двох АЗГС в межах м. Сквира, обсяг інвестицій 1 млн.грн., буде створено 10 нових робочих місць, розроблено детальний план територій;

В 2017 році розпочато впровадження наступних інвестиційних проектів:

· ФОП Кучинський І.В. – будівництво магазину непродовольчих товарів по вул. Київська 3А в м. Сквира (розроблено детальний план територій)

· ТОВ «Грона-Партнер» розроблено ДПТ земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею 0,7248 га в існуючій промзоні по вул. Залізнична, 14-Б на території Сквирської міської ради за межами міста для розміщення виробничо-складського комплексу з адміністративними будівлями та побутовими приміщеннями, кількість робочих місць - 30;

· ФГ «Ященко А.М.» розроблено ДПТ частини земельної ділянки площею 7,5189га, яка знаходиться у власності ФГ Ященко А.М.», розташованої на території Пищиківської сільської ради Сквирського району за межами населеного пункту , для вирішення в установленому порядку питання зведення до розміщених на земельній ділянці існуючих власних нежитлових будівель, в тому числі кормоцеху-телятнику, навісу із збірно-розбірних конструкцій для зберігання зерна та іншої сільськогосподарської продукції, і зведення вагової із адмінприміщеннями, кількість робочих місць - 3;

· ТОВ «Сервісагро - Київ» розроблено ДПТ земельної ділянки площею 0,50 га, яка знаходиться у власності ТОВ «Сервісагро - Київ», розташованої за адресою: с. Пищики, вул. Гагаріна, буд., 1а/2 на території Пищиківської сільської ради Сквирського району за межами населеного пункту, на якій розміщена існуюча власна нежитлова будівля хімскладу, для вирішення в установленому порядку питання проведення її реконструкції під склад мінеральних добрив та засобів захисту рослин, кількість робочих місць - 12;

· КП «Сквирське комунальне господарство» розроблено ДПТ земельної ділянки площею 10,0230 га в адміністративних межах Сквирської міської ради за межами населених пунктів, для відведення її в постійне користування КП «СКГ» під розміщення існуючого полігону твердих побутових відходів та проведення його реконструкції, кількість робочих місць - 11;

· ТОВ «Агрохолдінг Сквира» розроблено ДПТ земельної ділянки не сільськогосподарського призначення орієнтовно площею 6,9 га в існуючій промзоні на території Сквирської міської ради за межами населеного пункту під розміщення заводу керамзитового гравію з подальшою можливістю проведення його реконструкції під переробний-комплекс харчового напрямку, кількість робочих місць – 40 - 60.

Приватними підприємцями розпочато ряд проектів з реконструкції та розширення приміщень під магазини, складські приміщення та виробничі бази.

Розвиток підприємництва

Станом на 01.01.2018 в районі зареєстровано 1762 суб’єкта підприємницької діяльності, з них 509 юридичних осіб та 1253 фізичних осіб - підприємців, що становить 95,5% до відповідного періоду 2016 року.

Загальна чисельність працюючих у сфері малого підприємництва становить понад 3,8 тис. чол. Кількість малих та середніх підприємств на 10 тис. осіб наявного населення становить 123 од.

Сума надходжень до бюджетів усіх рівнів від суб’єктів малого та середнього підприємства за 2017 рік становить 223,0 млн. грн., що складає 69,6% у загальній сумі надходжень. В тому числі сума надходжень від юридичних осіб становить 204,5 млн. грн., від фізичних осіб – підприємців – 18,5 млн. грн.

· Фінансування заходів регіональної програми розвитку малого підприємства здійснюється з Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. В звітному періоді було направлено та закінчили навчання за напрямком «Впровадження підприємницької діяльності» троє безробітних осіб, які отримали допомогу на започаткування ними власної справи в сумі 63,51 тис. грн., кількість робочих місць – 3.

Розвиток реального сектору економіки

Промисловість

Незважаючи на складний фінансовий стан, промислові підприємства району продовжують вживати заходи, спрямовані на випуск конкурентоздатних видів продукції, оптимізацію структури промислового виробництва, розширення коопераційних зв’язків, освоєння нових ринків збуту виробленої продукції як в Україні, так і за її межами.

Протягом 2017 року в районі працювало 18 промислових підприємств. Відповідно до інформації, отриманої від промислових підприємств району, за підсумками 2017 року ними вироблено промислової продукції на суму 1721,1 млн. грн., що становить 105,8 % до 2016 року.

Обсяги виробництва, порівняно з минулим 2016 роком, збільшили такі підприємства, як ТОВ «Шамраївське» - на 47,5 %, Сквирська філія «Укрветсанзавод» - на 46,2 % , ТОВ «ВІК БУД Трейд» - на 54,8%, ТОВ АФ «Колос» - 1,4 %, ТОВ «Фірма «Грона» - на 7,3 %, ПП „Кліринг-Агро - на 6,2 %, ПП «Росава Агро» - на 69,3 %.

В той же час, обсяги виробництва промислової продукції зменшили такі підприємства, як Сквирська філія корпорації «Елтекс», ТДВ «Тхорівське», підприємства ТОВ «Дорадо Друк» та ТОВ «ФПВ Груп ЛТД» взагалі призупинили свою діяльність, причиною зниження обсягів виробництва та зупинки підприємств є значне зменшення замовлень та зменшення попиту на продукцію.

Позитивним явищем є відновлення в 2017 році виробничої діяльності Сквирської філії ДП «Укрветсанзавод», який призупинив свою діяльність у 2016 році, у зв’язку зупинкою газопостачання заводу та заборгованістю за спожитий газ. Фактично ДП «Укрветсанзавод» працює в межах планових завдань. За 2017 рік завод виробив 484,0 тонн м’ясо-кісткового борошна завдяки переходу технологічної частини виробництва на альтернативні види енергоносіїв.

В жовтні 2017 року розпочав виробничу діяльність ТДВ «Шамраївський цукровий завод». Завод виробив 33,3 тис. тонн цукру, що в порівнянні з відповідним періодом минулого року залишається майже незмінний.

Підприємствами району за 2017 року збільшено, порівняно з відповідним періодом минулого року виробництво пластівців з різних круп – на 2,9% , здобних виробів на 5,7, більше вироблено м’ясо-кісткового борошна на 46,2% , печива солодкого – 14,3% , швейних виробів – на 15,3 %, плит піностірольних на 54,8% , кормів для свиней на 67,2 % та на 76,4 % більше тонн м’яса свинини.

Нажаль не вдалося відновити виробничої діяльності ДП «Тхорівський спиртовий завод». Підприємство повністю підготовлене та може розпочати виробничу діяльність, проте так і не вдалося отримати дозвіл на початок робіт від ДП «Укрспирт».

Промисловими підприємствами району за звітний період реалізовано продукції на 1402,9 млн. грн., що становить 113,7 % до відповідного минулого 2016 року. На одну особу реалізовано продукції на суму 37916,2 грн.

Найбільша частка реалізованої продукції припадає на харчову промисловість та перероблення сільськогосподарської продукції – 87,8 %, на галузь виробництва будівельних матеріалів (зокрема пластмасових виробів) припадає 8,6 %, на легку промисловість – 2,2 %, частка реалізованої продукції іншими галузями становить менше 1,0 %.

Найпоширенішими напрямками інноваційної діяльності в районі залишаються оновлення продукції та освоєння нових технологій. Інноваційною діяльністю в районі займаються Сквирська філія ТОВ «Грона», ТОВ «Сквирський комбінат хлібопродуктів», підприємства легкої промисловості та сільськогосподарські підприємства району.

Головні проблеми, що виникли протягом звітного періоду та негативно вплинули на результати роботи промислових підприємств району: зменшення обсягів замовлень хлібобулочних виробів в зв’язку з насиченням ринку з інших районів області, зменшення обсягів замовлень на швейні вироби та вентилятори, не відновлення виробничої діяльності ДП „Тхорівській спиртовий завод”, що пов’язано з реорганізацією підприємства, проблеми з отриманням дозволів на видобуток суглинків ТДВ «Сквирський цегельний завод «Промінь».

Агропромисловий комплекс

Розвиток агропромислового комплексу району в 2017 році характеризувався значним зменшенням виробництва валової продукції в зв’язку з складними погодними умовами. Обсяг валової продукції по всіх категоріях господарств склав 533,6 млн. грн., що на 56,6 млн. грн. менше відповідного показника 2016 року.

Сільськогосподарськими підприємствами району обмолочено 29,4 тис. га зернових та зернобобових культур, намолочено 131,2 тис. тонн (в заліковій вазі) при урожайності 44,7 ц/га (-13,2 ц/га до минулого року), в тому числі озимої та ярої пшениці з площі 10528 га намолочено 32947 тонн при урожайності 31,3 ц/га (-24,3), озимого та ярого ячменю з площі 2884 га намолочено 8813 тонн при урожайності 30,6 ц/га (-15,3 ц/га до минулого року), гречки намолочено 1346 тонн, урожайність 9,3ц/га (-3,3 ц/га до минулого року), кукурудзу на зерно з площі 12,8 тис. га валовий збір складає 83,5 тис. тонн при урожайності 65,2 ц/га (-7,0 ц/га до м/року). Аналіз виробництва сільськогосподарської продукції в галузі рослинництва показує, що у 2017 році сталося зменшення в зв’язку з складними погодно-кліматичними умовами, а саме відсутності опадів в період вегетації рослин. Нажаль надмірна кількість опадів під час збирання пізньої групи, а саме кукурудзи, сої та соняшника призвело до затягування збору урожаю та значних втрат врожаїв.

В усіх категоріях господарств збільшилося виробництво молока – на 2%, надій на корову – на 9%, поголів’я свиней – на 13 % , валовий збір картоплі – на 32%, проте зменшено виробництво зернових та зернобобових культур - на 17%, цукрового буряка – на 21%, та овочів відповідно на 23%, поголів’я ВРХ - на 9%, в тому числі корів – на 9%, поголів’я птиці 9%, виробництво яєць залишилося на рівні минулого року.

У сільськогосподарських підприємствах збільшилось виробництво молока – на 4%, надій на корову – на 6%, поголів’я корів на 3%, поголів’я свиней - на 17%, поголів’я птиці на 111%, проте зменшилось валовий збір зернових та зернобобових культур - на 18 %, цукрового буряка – на 24%, картоплі та овочів відповідно – на 34% та 27%, виробництво м’яса на 5%, виробництво яєць - на 16%, поголів’я ВРХ на 3% .

Протягом 2017 року придбано 654 одиниць сільськогосподарської техніки на суму 61983 тис. грн., в тому числі 22 трактори, 5 комбайни, 8 сівалок, 13 одиниць ґрунтообробної техніки, 3 машин для внесення добрив, 5 навантажувачів, та 7 одиниць іншої техніки. У сільськогосподарських підприємствах створено 17 нових робочих місць.

Споживчий ринок

В сфері торгівлі та побуту в 2017 році головними цілями є забезпечення подальшого розвитку споживчого ринку, формування його сучасної ефективної інфраструктури, здатної задовольнити потреби населення в якісних товарах та послугах за доступними цінами, забезпечити належний рівень торговельного та побутового обслуговування, особливо населення сільських територій.

Станом на 01.01.2018 населенню району надавали торговельні послуги 326 підприємства роздрібної торгівлі, з них 159 продовольчих магазинів, 132 непродовольчих магазини, 35 кіосків та 31 підприємств ресторанного господарства різних форм власності. В м. Сквира працює один магазин мережевої торгівлі АТБ. Протягом 2017 року кількість торгових точок збільшилась на дві одиниці.

За 9 місяців 2017 рік обсяг роздрібного товарообороту становив 142,0 млн. грн., що на 7,4% більше порівняно з 2016 роком. Очікується, що за 2017 рік обсяг роздрібного товарообороту становитиме 213,0 млн. грн., ріст порівняно з минулим роком становитиме близько 20,0 %. На одну особу обсяг товарообороту складе 5756 грн.

Вжиття заходів щодо підтримки вітчизняного товаровиробника сприяє максимальному насиченню споживчого ринку району товарами виробництва України. У задоволенні потреб населення в товарах значне місце належить ринкам, яких у районі два.

З метою підвищення ролі місцевого товаровиробника, збільшення реалізації вітчизняних товарів приділяється увага розширенню фірмової торгівлі. Станом на 01.10.2017 в районі функціонує 10 фірмових продовольчих магазинів, 1 кіоск та три відділи, в тому числі 9 продовольчих магазинів, які належать підприємствам-виробникам. На території району функціонує шість об'єктів роздрібної торгівлі книжковою продукцією, в тому числі два магазини, три кіоски та один відділ.

В сфері ресторанного господарства працює два ресторани, один бар, 26 кафе, 2 буфети. Кількість посадкових місць становить 2300.

За звітний період на ярмарках сільськогосподарськими та промисловими підприємства Сквирського району було реалізовано власної продукції на загальну суму 3100,0тис.грн., що становить 101,6% до показника 2016 року.

ІІІ. ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ СОЦІАЛЬНО – ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СКВИРСЬКОГО РАЙОНУ ТА РОЗВИТКУ РИНКУ ПРАЦІ НА 2018- 2021 РОКИ

Розв’язання наявних проблем соціально - економічного розвитку району буде здійснено за рахунок реалізації програми соціально-економічного розвитку району на відповідні роки та програми зайнятості населення Сквирського району на 2018 - 2021 роки.

Виконання завдань цих програм дасть можливість створити економіко-правові умови для збільшення доходів населення району, підвищити його економічну активність, не допустити затримки із виплати заробітної плати, стабілізувати демографічну ситуацію в районі, зміцнити промисловий потенціал та ефективне функціонування сільськогосподарського виробництва, створити економічно сприятливе середовище для залучення інвестицій.

Основним джерелом інвестицій для створення нових робочих місць залишатимуться власні кошти підприємств. Для створення сприятливих умов щодо поширення різних форм самозайнятості населення, сприяння розвиткові малого та середнього бізнесу використовуватимуться переважно кошти місцевих бюджетів. В районі планується створити 1660 нових робочих місць: 2018р. – 400 р.м., 2019р. – 410 р.м., 2020р. – 420 р.м., 2021р. – 430 р.м.

Передбачається покращити профорієнтаційну роботу серед різних категорій громадян, за рахунок збільшення індивідуальних інформаційних, консультаційних послуг, кількості різноманітних тематичних семінарів та проведення масових заходів із використанням інновацій.

Крім того, значна увага буде приділятися індивідуальній роботі з такими категоріями клієнтів служби зайнятості як: жінки, молодь, жителі сільської місцевості, соціально незахищені верстви населення, особи з обмеженими фізичними можливостями та іншими.

Загалом, у 2018 – 2021 роках, профорієнтаційними послугами передбачається охопити щороку понад 2 тис. різних категорій громадян.

Одним із основних напрямків роботи щодо реалізації районної програми зайнятості є підвищення ефективності наданих соціальних послуг, організація роботи з безробітними, орієнтованої на кінцевий результат – працевлаштування, забезпечення пріоритетності надання гарантій зайнятості молоді, громадянам із соціально вразливих категорій населення.

З метою повернення безробітних громадян до активної трудової діяльності в 2018-2021 роках передбачається щорічно:

· працевлаштувати близько 390 незайнятих громадян;

· організувати професійну підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації близько 90 безробітних відповідно до потреб районного ринку праці;

· урізноманітнити профорієнтаційні послуги для цільових груп населення (школярі, молодь, жінки, інваліди, безробітні з тривалим періодом незайнятості) і окремих громадян, спрямовуючи зусилля на формування активної позиції в питаннях зайнятості, осмислений вибір напрямків професійної діяльності, підвищення престижу робітничих професій;

· посилити роботу з громадянами, які тривалий час не мали роботи.

Реалізація в районі державної соціальної політики щодо збільшення грошових доходів населення є одним з найважливіших чинників, які впливають на розвиток виробництва, відтворення робочої сили та розв’язання соціально-економічних проблем.

Протягом останніх років в районі спостерігається позитивна тенденція щодо зростання середньомісячної заробітної плати, фінансування державної соціальної допомоги малозабезпеченим категоріям населення та інших соціальних трансфертів.

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника району за 2017 рік становитиме 5960 грн., що на 70,2% більше рівня заробітної плати за 2016 рік.

ІV. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ РИНКУ ПРАЦІ У СКВИРСЬКОМУ РАЙОНІ

(тис. осіб)

Найменування

показника

2017

звіт

2018

прогноз

2019

прогноз

2020

прогноз

2021

прогноз

1. Чисельність зайнятого населення віком 15 – 70 років (у середньому за період), тис. осіб – усього

20,4

20,1

19,8

19,4

19,1

з неї зайнятого населення працездатного віку

16,5

16,2

15,8

15,4

15,1

2. Рівень зайнятості, у % до чисельності населення:

віком 15 - 70 років

54,5

53,6

52,9

51,8

51,01

працездатного віку

44,1

43,2

42,2

41,1

40,3

віком 15 - 24 роки*

9,9

х

х

х

х

3. Чисельність безробітного населення віком 15-70 років, визначена за методологією МОП (у середньому за період), тис. осіб – усього

х

х

х

х

х

працездатного віку

х

х

х

х

х

4. Рівень безробіття, визначений за методологією МОП, у % до чисельності економічно активного населення:

віком 15 - 70 років

х

х

х

х

х

працездатного віку

х

х

х

х

х

віком 15 - 24 роки

х

х

х

х

х

V. ПОКАЗНИКИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ТА ВИКОРИСТАННЯ РОБОЧОЇ СИЛИ

Найменування

показника

2017

звіт

2018

прогноз

2019

прогноз

2020

прогноз

2021

прогноз

1. Кількість випускників навчальних закладів в районі, осіб – усього

599

588

573

558

585

у тому числі:

- випускників вищих навчальних закладів ІІІ−ІV рівнів акредитації, усього

х

х

х

х

Х

з них працевлаштовані як молоді працівники;

х

х

х

х

Х

- випускників вищих навчальних закладів І−ІІ рівнів акредитації, усього

х

х

х

х

Х

з них працевлаштовані як молоді працівники;

х

х

х

х

Х

- випускників професійно-технічних навчальних закладів, усього

74

90

77

74

85

з них працевлаштовані як молоді працівники

х

х

х

х

Х

2. Кількість укладених договорів про стажування між роботодавцем і особою, яка продовжує навчання, одиниць - усього

х

х

х

х

Х

з них такі, що передбачають отримання заробітної плати, одиниць

х

х

х

х

Х

3. Кількість укладених трудових договорів (строком не менш як на три роки) між роботодавцем та молодим працівником, що погоджується працювати в сільській місцевості, одиниць - усього

х

х

х

х

х

в тому числі з отриманням:

х

х

х

х

Х

одноразової адресної допомоги

х

х

х

х

Х

житла

х

х

х

х

Х

4. Середньо-облікова штатна чисельність працівників, осіб

6590

6600

6610

6620

6630

5. Кількість працівників, які знаходяться у вимушених неоплачуваних відпустках з ініціативи роботодавців, . осіб

255

250

250

250

250

у % до середньооблікової штатної чисельності працівників

3,9

3,7

3,7

3,7

3,6

6. Кількість працівників, які працюють у режимі неповного робочого дня (тижня), тис. осіб

122

100

90

80

60

у % до середньооблікової штатної чисельності працівників

1,9

1,5

1,4

1,2

0,9

7. Кількість працівників, які підвищили свою кваліфікацію, осіб

440

400

330

340

340

у % до середньооблікової штатної чисельності працівників

6,7

6,1

5,0

5,1

5,1

8. Кількість працівників, які пройшли професійну підготовку та перепідготовку, осіб

20

26

22

16

14

у % до середньооблікової штатної чисельності працівників

0,3

0,4

0,33

0,24

0,21

у тому числі:

за кошти роботодавця

20

26

22

16

14

за власні кошти

х

х

х

х

Х

9. Кількість осіб старше 45 років, що отримали ваучер**

х

х

х

х

Х

** реалізація заходів в межах коштів, передбачених бюджетом Фонду загального державного соціального страхування на випадок безробіття.

VI. ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ НА НОВІ РОБОЧІ МІСЦЯ

Найменування

показника

2017

звіт

2018

прогноз

2019

прогноз

2020

прогноз

2021

прогноз

1. Працевла-штування на нові робочі місця, осіб – усього

352

400

410

420

430

 

Переглядів: 255
 Друк

Про схвалення районної комплексної

Програми фінансового забезпечення

компенсації пільгового проїзду окремих

пільгових категорій громадян та інших пільг,

передбачених законодавством,

у Сквирському районі на 2018 - 2019 роки

Відповідно до законів України "Про місцеві державні адміністрації", "Про місцеве самоврядування в Україні", статей 29, 37 Закону України "Про автомобільний транспорт", статей 89, 91 Бюджетного Кодексу України, на виконання статті 19 Закону України "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії", статей 12, 13 Закону України "Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту", статті 6 Закону України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист", пункту 19 частини 1 статті 20, пункту 4 частини 1 статті 21, статей 30, 63 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", статті 13 Закону України "Про охорону дитинства", статті 381 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в України", статті 6 Закону України "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні", статті 14 "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", постанов Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993 року № 354 "Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування" (із змінами), від 29 січня 2003 року № 117 "Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги" (із змінами) та у відповідності до інших норм чинного законодавства, з метою організації пільгового проїзду окремих категорій громадян на приміських та міських маршрутах загального користування автомобільним транспортом; компенсації вартості проїзду один раз на рік до будь-якого пункту України і назад автомобільним, залізничним або повітряним транспортом громадянам, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, розглянувши подання управління соціального захисту населення Сквирської районної державної адміністрації від 23 січня 2018 року № 239:

1. Схвалити районну комплексну Програму фінансового забезпечення компенсації пільгового проїзду окремих пільгових категорій громадян та інших пільг, передбачених законодавством, у Сквирському районі на 2018 - 2019 роки (далі - Програма), що додається.

2. Організацію виконання цього розпорядження покласти на управління соціального захисту населення Сквирської районної державної адміністрації.

3. Управлінню фінансів Сквирської районної державної адміністрації передбачати кошти на фінансування заходів Програми, виходячи з фінансового ресурсу та пріоритетів.

4. Рекомендувати органам місцевого самоврядування:

1) прийняти Програми фінансового забезпечення пільгового проїзду;

2) при формуванні місцевих бюджетів передбачати необхідні кошти для реалізації заходів Програми.

5. Виконавцям про хід виконання Програми інформувати райдержадміністрацію через управління соціального захисту населення Сквирської районної державної адміністрації щороку до 01 лютого.

6. Управлінню соціального захисту населення Сквирської районної державної адміністрації забезпечити узагальнення інформацій про виконання Програми щороку до 10 лютого.

7. Першому заступнику голови Сквирської районної державної адміністрації Славінській О.В. в установленому порядку організувати подання Програми на розгляд сесії Сквирської районної ради.

8. Вважати таким, що втратило чинність, розпорядження голови Сквирської районної державної адміністрації від 20 вересня 2017 року № 566 "Про схвалення районної комплексної Програми фінансового забезпечення компенсації пільгового проїзду окремих пільгових категорій громадян та інших пільг, передбачених законодавством, у Сквирському районі на 2017 - 2019 роки".

9. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Сквирської районної державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

Голова адміністрації В.В. Галюк

СХВАЛЕНО

Розпорядження голови

Сквирської районної

державної адміністрації

29 січня 2018 року № 43

Районна комплексна Програма

фінансового забезпечення компенсації пільгового

проїзду окремих пільгових категорій громадян та інших пільг, передбачених законодавством, у Сквирському районі

на 2018 - 2019 роки

м. Сквира

2018


З М І С Т

стор.

I.

Паспорт Програми

3

II.

Загальні положення

3

III.

Стан та проблеми пільгового перевезення окремих пільгових категорій громадян району та інших пільг, передбачених законодавством у 2017 році

4

IV.

Мета та основні завдання Програми

5

V.

Організаційне забезпечення Програми

5

VI.

Ресурсне забезпечення Програми

5

VIІ.

Заходи Програми

5

VIII.

Фінансове забезпечення реалізації Програми

6

IX.

Очікувані результати

6

Х.

Система управління та контролю за ходом виконання Програми

6


І. Паспорт Програми

1.

Найменування

Районна комплексна Програма фінансового забезпечення компенсації пільгового проїзду окремих пільгових категорій громадян та інших пільг передбачених законодавством, у Сквирському районі на 2018 - 2019 роки

2.

Ініціатор розроблення Програми

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

3.

Розробник Програми

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

4.

Співрозробники Програми

Управління фінансів райдержадміністрації, відділ економічного розвитку райдержадміністрації

5.

Відповідальний виконавець Програми

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації, управління фінансів райдержадміністрації.

6.

Учасники Програми

Структурні підрозділи райдержадміністрації, виконкоми міської та сільських рад

7.

Термін реалізації Програми

Протягом 2018-2019 року

8.

Перелік місцевих бюджетів, що беруть участь у виконанні Програми

Районний, міський та сільські бюджети

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми

Всього

Міський,

сільський

бюджети 2018 р.

тис. грн.

Районний

бюджет

2018 р.

тис. грн.

Міський,

сільський

бюджети 2019 р.

тис. грн.

Районний

бюджет

2019 р.

тис. грн.

1393,2

1453,2

1393,2

1453,2

ІІ. Загальні положення

Районна комплексна Програма фінансового забезпечення компенсації пільгового проїзду окремих пільгових категорій громадян та інших пільг, передбачених законодавством, у Сквирському районі на 2018-2019 роки, спрямована на розв’язання проблем соціального захисту громадян, які мають право на пільговий проїзд автомобільним та залізничним транспортом.

Реалізація цієї програми проводиться відповідно до Бюджетного кодексу України, законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про автомобільний транспорт», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії», «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про охорону дитинства», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», постанов Кабінету Міністрів України від 17.05.1993 № 354 «Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування», від 29.01.2003 № 117 "Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги".

ІІІ. Стан та проблеми пільгового перевезення окремих категорій громадян району та інших пільг передбачених законодавством у 2018 році

Законом України від 28 грудня 2014 року № 76 «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» внесено зміни до окремих законів України в частині надання пільг та компенсацій. Так, з 1 червня 2015 року вилучено із законів право окремих категорій громадян на пільговий проїзд, при цьому, збережено таке право для інвалідів війни І та ІІ групи, учасників бойових дій, ветеранів військової служби, інвалідів І та ІІ групи, дітей-інвалідів, осіб, які супроводжують інваліда І групи. Право на пільговий проїзд втратили особи, які належали до ветеранів праці, «дітей війни» та деяких інших категорій.

З 1 січня 2016 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України», яким органам місцевого самоврядування передані повноваження ухвалювати рішення про надання окремих видів пільг для низки категорій громадян, для яких раніше ці пільги забезпечувала держава. Зокрема, щодо безоплатного проїзду у громадському транспорті, компенсації вартості проїзду один раз на рік до будь-якого пункту України і назад автомобільним, залізничним або повітряним транспортом громадянам, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Проте, Законом України від 25.12.2015 № 928-VІІІ «Про Державний бюджет України на 2016 рік» та Законом України від 21.12.2016 № 1801-VІІІ «Про Державний бюджет України на 2017 рік» не було передбачено субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг. Відповідно до статей 89, 91 Бюджетного кодексу України відшкодування пільг може проводитись за рахунок коштів місцевих бюджетів.

Станом на 1 січня 2018 року управління соціального захисту населення районної державної адміністрації має заборгованість перед перевізниками на суму 57142,01 грн. – заборгованість 2015 року. Протягом 2016 - 2017 років перевізники не отримували компенсацію за перевезення, що спричинило соціальну напругу у районі, пов’язану з відмовами у перевезенні пільгових категорій громадян.

Також, станом на 1 січня 2018 управління має заборгованість щодо відшкодування компенсації проїзду один раз на рік до будь-якого пункту України і назад автомобільним або повітряним, або залізничним, або водним транспортом особам, віднесеним до 1 та 2 категорії громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – це заборгованість за 2015 рік у сумі 8699,03 грн. Протягом 2016-2017 років відшкодування не проводилось.

За даними єдиного державного реєстру за видами пільг управління соціального захисту населення райдержадміністрації в районі нараховується 779 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та мають право на безкоштовний або пільговий проїзд один раз на рік залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом.

Чисельність осіб, які мають чітко визначене законодавством право безкоштовного проїзду в міському та приміському транспорті, становить:

учасники війни – 960 осіб;

ветерани військової служби, ветерани органів внутрішніх справ - 129 осіб;

громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорія 1 та категорія 2-ліквідатори) - 573особи;

учасники бойових дій – 508 осіб;

інваліди війни – 287 осіб;

інваліди всіх груп та категорій – 128 осіб;

діти із багатодітних сімей – 834 осіб;

та 12568 осіб – пенсіонери за віком.

Ситуація, що склалася, потребує термінового врегулювання, оскільки пільгові категорії громадян не можуть в повному обсязі скористатися правом на пільговий проїзд через відсутність фінансового ресурсу, а перевізники несуть фінансові втрати у зв’язку з неотриманням компенсаційних виплат за пільгове перевезення окремих категорій громадян.

Розв’язання цієї проблеми потребує скоординованих дій структурних підрозділів органу виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Програмою передбачено:

надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на безкоштовний або пільговий проїзд один раз на рік залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом;

компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян на міських, приміських автомобільних маршрутах.

Програму передбачається виконати протягом 2018-2019 років.

ІV. Мета та основні завдання Програми

Метою Програми є реалізація державної політики в галузі соціального захисту населення окремих категорій населення району шляхом фінансового забезпечення компенсації пільгового проїзду окремих категорій громадян та інших, передбачених законодавством пільг, у Сквирському районі на 2018 -2019 роки за рахунок коштів районного, міського та сільських бюджетів.

Для досягнення мети Програми необхідно вирішити наступні завдання:

забезпечення компенсації пільгового проїзду окремих категорій громадян;

забезпечити відшкодування вартості проїзду один раз на рік до будь-якого пункту України і назад автомобільним або повітряним, або залізничним, або водним транспортом особам, віднесеним до 1 та 2 категорії громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

V. Організаційне забезпечення Програми

Організаційне забезпечення Програми здійснюється управлінням соціального захисту населення райдержадміністрації відповідно до Порядку відшкодування витрат за перевезення окремих пільгових категорій громадян на приміських та міських маршрутах загального користування автомобільним транспортом, компенсації вартості проїзду один раз на рік до будь-якого пункту України і назад автомобільним, залізничним або повітряним транспортом громадянам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи у Сквирському районі на 2018-2019 роки за рахунок районного та місцевих бюджетів.

VI. Ресурсне забезпечення Програми.

Обсяги фінансування на виконання Програми визначені у Паспорті Програми.

Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час складання проекту районного, міського та сільських бюджетів на відповідний рік з урахуванням їх можливостей.

VII. Заходи Програми

Заходи Програми, виконавці та терміни виконання визначені у додатку 1 до Програми.

VIII. Фінансове забезпечення реалізації Програми

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок співфінансування з районного (50%)та місцевих (50%) бюджетів, виходячи з їх реальних фінансових можливостей у вигляді передачі субвенції до районного бюджету (додаток 1 до програми).

Районна, міська та сільські ради, а також управління фінансів районної державної адміністрації перераховують кошти на рахунки управління соціального захисту населення районної державної адміністрації згідно з визначеними кошторисними призначеннями.

Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації в свою чергу спрямовує кошти безпосередньо на рахунки Підприємств – надавачів послуг та безпосередньо пільговикам відповідно до затвердженого Порядку відшкодування витрат за перевезення окремих пільгових категорій громадян на приміських та міських маршрутах загального користування автомобільним транспортом, компенсації вартості проїзду один раз на рік до будь-якого пункту України і назад автомобільним, залізничним або повітряним транспортом громадянам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи у Сквирському районі на 2018-2019 роки за рахунок районного та місцевих бюджетів.

IX. Очікувальні результати

Виконання Програми сприятиме реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення, у тому числі, щодо забезпечення реалізації прав окремих категорій громадян на отримання гарантованих державою пільг, а також забезпечить організацію пільгового проїзду окремих категорій громадян на приміських та міських маршрутах загального користування автомобільним транспортом та компенсацію збитків перевізникам від пільгових перевезень окремих категорій громадян автомобільним транспортом на приміських та міських маршрутах загального користування та компенсацію проїзду один раз на рік громадянам з числа 1 та 2 категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи .

X. Система управління та контролю за ходом виконання Програми.

Організаційна робота щодо виконання визначених Програмою заходів, координація та контроль за ходом їх виконання покладається на управління соціального захисту населення Сквирської районної державної адміністрації.

Механізм фінансування визначається Порядками втрат за перевезення окремих пільгових категорій громадян на приміських та міських маршрутах загального користування автомобільним транспортом, ,компенсація вартості проїзду один раз на рік до будь-якого пункту України і назад автомобільним, залізничним або повітряним транспортом громадянам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи у Сквирському районі на 2018-2019 роки за рахунок місцевих та районного бюджетів.

Контроль за виконанням Програми здійснюється районною державною адміністрацією та постійною депутатською комісією з питань соціально-економічного розвитку бюджету і фінансів районної ради.

Відповідно до п. 6.1 Порядку розроблення районних цільових програм подавати звіт до 10 лютого до відділу економічного розвитку райдержадміністрації щороку.

Керівник апарату Сквирської

районної державної адміністрації В.Л. Салтанюк

Додаток до додатка 2 до Програми

Пояснення умов, прийнятих в розрахунок з відшкодування пільгового проїзду

Умова 1

Кількість пільговиків по сільських/міській радах

Орієнтовна кількість пільгових місць в 1 пів-рейсі

до 50

1

50-100

2

100-200

3

200-300

4

300-400 і більше

5

Умова 2

Для розрахунку по Кам’яногребельській, Рудянській, Шамраївській сільських радах використано мінімальні показники, оскільки прямі рейси відсутні.

Умова 3

Ціна квитка по міській раді розрахована як середній розмір по району із врахуванням того, що міські жителі можуть користуватися внутрірайонним перевезенням.

Розрахунок здійснено на пільговиків, які перебувають в ЄДАРП управління соціального захисту населення, без урахування пенсіонерів за віком.

Заступник начальника управління соціального

захисту населення районної державної адміністрації Н.М. Капітанюк

Додаток 2 до Програми

Розрахунок вартості відшкодування за пільговий проїзд

№ з/п

Сільські / міська ради

К -ть осіб, які мають право на пільговий проїзд

К-ть пільгових місць

Маршрут

Кількість піврейсів

Ціна квитка, грн.

Відшкоду-вання за місяць, грн. (гр.4*гр.6*гр.7*30)

Відшкоду-вання за рік, грн. (гр.8*12)

Сільський/ міський бюджет (гр.9*50%)

Районний бюджет (гр.9*50%)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Антонівська

62

2

Сквира -Антонів

8

18

8640

103680

51840

51840

2

Буківська

97

2

Сквира - Дулицьке

6

11

3960

47520

23760

23760

3

В.Єрчиківська

139

3

Сквира - Красноліси

6

8

4320

51840

25920

25920

4

В.Половецька

447

5

Сквира - Пищики

4

18

10800

129600

64800

64800

5

Горобіївська

222

4

Сквира - Каленна

8

14

13440

161280

80640

80640

6

Домантівська

115

3

Сквира - Домантівка

4

12

4320

51840

25920

25920

7

Дулицька

262

4

Сквира - Дулицьке

6

16

11520

138240

69120

69120

8

К.Гребельська

76

2

-

2

10

1200

14400

7200

7200

9

Каленівська

46

1

Сквира - Каленна

8

22

5280

63360

31680

31680

10

Красноліська

65

2

Сквира - Красноліси

6

18

6480

77760

38880

38880

11

Кривошиїнська

335

5

Сквира - Кривошиїнці ч/з Селезенівку, Сквира - Миньківці ч/з Єрчики

14

17

35700

428400

214200

214200

12

М.Єрчиківська

56

2

Сквира - Миньківці

8

8

3840

46080

23040

23040

13

М.Лисовецька

53

2

Сквира - Миньківці

8

17

8160

97920

48960

48960

14

Мовчаніська

73

2

Сквира - Мовчанівка

10

22

13200

158400

79200

79200

15

Оріховецька

56

2

Сквира - Каленна

8

20

9600

115200

57600

57600

16

Пустоварівська

69

2

Сквира - Пустоварівка

10

15

9000

108000

54000

54000

17

Рогізнянська

62

2

Сквира - Красноліси

6

15

5400

64800

32400

32400

18

Рудянська

409

5

-

2

10

3000

36000

18000

18000

19

Самгородоцька

148

3

Сквира - Мовчанівка

10

15

13500

162000

81000

81000

20

Селезенівська

134

2

Сквира - Кривошиїнці ч/з Селезенівку

6

11

3960

47520

23760

23760

21

Тарасівська

33

1

Сквира - Нова Пустоварівка

6

17

3060

36720

18360

18360

22

Тхорівська

133

2

Сквира - Пустоварівка

10

12

7200

86400

43200

43200

23

Чубинецька

151

2

Сквира - Дулицьке

6

12

4320

51840

25920

25920

24

Шаліївська

124

2

Сквира - Каленна, Сквира - Терешки

14

15

12600

151200

75600

75600

25

Шамраївська

351

5

-

2

15

4500

54000

27000

27000

26

Шапіївська

150

2

Сквира - Мовчанівка

10

12

7200

86400

43200

43200

27

Сквира

3332

5

Міський маршрут №1, Міський маршрут № 2

8

15

18000

216000

108000

108000

Всього

7200

232200

2786400

1393200

1393200

Заступник начальника управління соціального захисту Н.М. Капітанюк

населення районної державної адміністрації

Розрахунок вартості відшкодування за пільговий проїзд Додаток 2 до Програми
№ з/п Сільські / міська ради К -ть осіб, які мають право на пільговий проїзд К-ть пільгових місць Маршрут Кількість піврейсів Ціна квитка, грн. Відшкоду-вання за місяць, грн. (гр.4*гр.6*гр.7*30) Відшкоду-вання за рік, грн. (гр.8*12) Сільський/ міський бюджет (гр.9*50%) Районний бюджет (гр.9*50%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Антонівська 62 2 Сквира -Антонів 8 18 8640 103680 51840 51840
2 Буківська 97 2 Сквира - Дулицьке 6 11 3960 47520 23760 23760
3 В.Єрчиківська 139 3 Сквира - Красноліси 6 8 4320 51840 25920 25920
4 В.Половецька 447 5 Сквира - Пищики 4 18 10800 129600 64800 64800
5 Горобіївська 222 4 Сквира - Каленна 8 14 13440 161280 80640 80640
6 Домантівська 115 3 Сквира - Домантівка 4 12 4320 51840 25920 25920
7 Дулицька 262 4 Сквира - Дулицьке 6 16 11520 138240 69120 69120
8 К.Гребельська 76 2 - 2 10 1200 14400 7200 7200
9 Каленівська 46 1 Сквира - Каленна 8 22 5280 63360 31680 31680
10 Красноліська 65 2 Сквира - Красноліси 6 18 6480 77760 38880 38880
11 Кривошиїнська 335 5 Сквира - Кривошиїнці ч/з Селезенівку, Сквира - Миньківці ч/з Єрчики 14 17 35700 428400 214200 214200
12 М.Єрчиківська 56 2 Сквира - Миньківці 8 8 3840 46080 23040 23040
13 М.Лисовецька 53 2 Сквира - Миньківці 8 17 8160 97920 48960 48960
14 Мовчаніська 73 2 Сквира - Мовчанівка 10 22 13200 158400 79200 79200
15 Оріховецька 56 2 Сквира - Каленна 8 20 9600 115200 57600 57600
16 Пустоварівська 69 2 Сквира - Пустоварівка 10 15 9000 108000 54000 54000
17 Рогізнянська 62 2 Сквира - Красноліси 6 15 5400 64800 32400 32400
18 Рудянська 409 5 - 2 10 3000 36000 18000 18000
19 Самгородоцька 148 3 Сквира - Мовчанівка 10 15 13500 162000 81000 81000
20 Селезенівська 134 2 Сквира - Кривошиїнці ч/з Селезенівку 6 11 3960 47520 23760 23760
21 Тарасівська 33 1 Сквира - Нова Пустоварівка 6 17 3060 36720 18360 18360
22 Тхорівська 133 2 Сквира - Пустоварівка 10 12 7200 86400 43200 43200
23 Чубинецька 151 2 Сквира - Дулицьке 6 12 4320 51840 25920 25920
24 Шаліївська 124 2 Сквира - Каленна, Сквира - Терешки 14 15 12600 151200 75600 75600
25 Шамраївська 351 5 - 2 15 4500 54000 27000 27000
26 Шапіївська 150 2 Сквира - Мовчанівка 10 12 7200 86400 43200 43200
27 Сквира 3332 5 Міський маршрут №1, Міський маршрут № 2 8 15 18000 216000 108000 108000
Всього 7200 232200 2786400 1393200 1393200
Начальник управління соціального захисту населення Н.А. Рогоза
районної державної адміністрації

Додаток 1 до Програми

Напрямки діяльності та заходи програми (проїзд)

№ п/п

Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис.грн., у тому числі:

Очікуваний результат

2018 міський, сільсь-

кий бюджети

2018

район-ний бюд-

жет

2019 місь-

кий, сільсь-

кий бюджети

2019 район-ний бюд-

жет

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Матеріальне та соціальне забезпечення

Здійснення компенсації за перевезення пільгової категорії населення на приміських та міських маршрутах загального користування

Постійно

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації, фінансове управління райдержадміністрації, виконкоми сільських, міської ради

м.Сквира

Антонівська с/с

Буківська с/р

В.Єрчиківська с/р

В.Половецька с/р

Горобіївська с/р

Домантівська с/р

Дулицька с/р

Каленнівська с/р

Кривошиїнецька с/р

К.Гребельська с/р

Красноліська с/р

Тарасівськас/р М.Єрчиківська с/р

М.Лисовецька с/р

Мовчанівська с/р

Оріховецька с/р

Пустоварівська с/р

Рогізнянська с/р

Рудянська с/р

Самгородоцька с/р

Селезенівська с/р

Тхорівська с/р

Чубинецька с/р

Шапіївська с/р

Шаліївська с/р

Шамраївська с/р

108,0

51,8

23,8

25,9

64,8

80,6

25,9

69,1

31,7

214,2

7,2

38,9

18,4

23,0

49,0

79,2

57,6

54,0

32,4

18,0

81,0

23,8

43,2

25,9

43,2

75,6

27,0

108,0

51,8

23,8

25,9

64,8

80,6

25,9

69,1

31,7

214,2

7,2

38,9

18,4

23,0

49,0

79,2

57,6

54,0

32,4

18,0

81,0

23,8

43,2

25,9

43,2

75,6

27,0

108,0

51,8

23,8

25,9

64,8

80,6

25,9

69,1

31,7

214,2

7,2

38,9

18,4

23,0

49,0

79,2

57,6

54,0

32,4

18,0

81,0

23,8

43,2

25,9

43,2

75,6

27,0

108,0

51,8

23,8

25,9

64,8

80,6

25,9

69,1

31,7

214,2

7,2

38,9

18,4

23,0

49,0

79,2

57,6

54,0

32,4

18,0

81,0

23,8

43,2

25,9

43,2

75,6

27,0

Всього:

1393,2

1393,2

1393,2

1393,2

2

Матеріальне та соціальне забезпечення

Відшкодування вартості пільгового проїзду громадянам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 та 2 категорії

По мірі надходження заяв

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації, фінансове управління райдержадміністрації

Районний бюджет

60,0

60,0

Покращення соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 та 2 категорії

Всього:

60,0

60,0

Разом:

1393,2

1453,2

1393,2

1453,2

Заступник начальника управління соціального захисту

населення Сквирської районної державної адміністрації Н.М. Капітанюк

Переглядів: 300
 Друк

Про схвалення районної комплексної

Програми фінансового забезпечення

компенсації пільгового проїзду окремих

пільгових категорій громадян та інших пільг,

передбачених законодавством,

у Сквирському районі на 2018 - 2019 роки

Відповідно до законів України "Про місцеві державні адміністрації", "Про місцеве самоврядування в Україні", статей 29, 37 Закону України "Про автомобільний транспорт", статей 89, 91 Бюджетного Кодексу України, на виконання статті 19 Закону України "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії", статей 12, 13 Закону України "Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту", статті 6 Закону України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист", пункту 19 частини 1 статті 20, пункту 4 частини 1 статті 21, статей 30, 63 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", статті 13 Закону України "Про охорону дитинства", статті 381 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в України", статті 6 Закону України "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні", статті 14 "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", постанов Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993 року № 354 "Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування" (із змінами), від 29 січня 2003 року № 117 "Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги" (із змінами) та у відповідності до інших норм чинного законодавства, з метою організації пільгового проїзду окремих категорій громадян на приміських та міських маршрутах загального користування автомобільним транспортом; компенсації вартості проїзду один раз на рік до будь-якого пункту України і назад автомобільним, залізничним або повітряним транспортом громадянам, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, розглянувши подання управління соціального захисту населення Сквирської районної державної адміністрації від 23 січня 2018 року № 239:

1. Схвалити районну комплексну Програму фінансового забезпечення компенсації пільгового проїзду окремих пільгових категорій громадян та інших пільг, передбачених законодавством, у Сквирському районі на 2018 - 2019 роки (далі - Програма), що додається.

2. Організацію виконання цього розпорядження покласти на управління соціального захисту населення Сквирської районної державної адміністрації.

3. Управлінню фінансів Сквирської районної державної адміністрації передбачати кошти на фінансування заходів Програми, виходячи з фінансового ресурсу та пріоритетів.

4. Рекомендувати органам місцевого самоврядування:

1) прийняти Програми фінансового забезпечення пільгового проїзду;

2) при формуванні місцевих бюджетів передбачати необхідні кошти для реалізації заходів Програми.

5. Виконавцям про хід виконання Програми інформувати райдержадміністрацію через управління соціального захисту населення Сквирської районної державної адміністрації щороку до 01 лютого.

6. Управлінню соціального захисту населення Сквирської районної державної адміністрації забезпечити узагальнення інформацій про виконання Програми щороку до 10 лютого.

7. Першому заступнику голови Сквирської районної державної адміністрації Славінській О.В. в установленому порядку організувати подання Програми на розгляд сесії Сквирської районної ради.

8. Вважати таким, що втратило чинність, розпорядження голови Сквирської районної державної адміністрації від 20 вересня 2017 року № 566 "Про схвалення районної комплексної Програми фінансового забезпечення компенсації пільгового проїзду окремих пільгових категорій громадян та інших пільг, передбачених законодавством, у Сквирському районі на 2017 - 2019 роки".

9. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Сквирської районної державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

Голова адміністрації В.В. Галюк

СХВАЛЕНО

Розпорядження голови

Сквирської районної

державної адміністрації

29 січня 2018 року № 43

Районна комплексна Програма

фінансового забезпечення компенсації пільгового

проїзду окремих пільгових категорій громадян та інших пільг, передбачених законодавством, у Сквирському районі

на 2018 - 2019 роки

м. Сквира

2018


З М І С Т

стор.

I.

Паспорт Програми

3

II.

Загальні положення

3

III.

Стан та проблеми пільгового перевезення окремих пільгових категорій громадян району та інших пільг, передбачених законодавством у 2017 році

4

IV.

Мета та основні завдання Програми

5

V.

Організаційне забезпечення Програми

5

VI.

Ресурсне забезпечення Програми

5

VIІ.

Заходи Програми

5

VIII.

Фінансове забезпечення реалізації Програми

6

IX.

Очікувані результати

6

Х.

Система управління та контролю за ходом виконання Програми

6


І. Паспорт Програми

1.

Найменування

Районна комплексна Програма фінансового забезпечення компенсації пільгового проїзду окремих пільгових категорій громадян та інших пільг передбачених законодавством, у Сквирському районі на 2018 - 2019 роки

2.

Ініціатор розроблення Програми

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

3.