Головна
 

Посилання

Сайт Президента України
Верховна Рада України
Урядовий портал
Офіційний веб-сайт Нацдержслужби України
Київська обласна державна адміністрація
Укрінформ
Лютий 2018
П В С Ч П С Н
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
20 21 22 23 24 25
26 27 28        
Понеділок, 19 лютого 2018


Друк

"Про затвердження Положення про районну комісію з питань призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, житлових субсидій населенню, пільг особам за фактичним місцем проживання та призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам"

Зареєстровано в Головному

територіальному управлінні

юстиції у Київській області

26 грудня 2017 р. № 119/1025

Відповідно до пункту 9 статті 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", законів України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям", "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні", постанов Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 року № 848 "Про спрощення Порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива" (із змінами), від 29 січня 2003 року № 117 "Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги" (із змінами), від 24 лютого 2003 року № 250 "Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям" (із змінами), від 05 листопада 2014 року № 637 "Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам" (із змінами), від 08 червня 2016 року № 365 "Деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам"(із змінами),з метою розгляду питань, пов’язаних з призначенням державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, надання пільг особам та призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам

1. Затвердити Положення про районну комісію з питань призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, житлових субсидій населенню, пільг особам за фактичним місцем проживання та призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, що додається.

2. Юридичному сектору апарату Сквирської районної державної адміністрації забезпечити подання цього розпорядження на державну реєстрацію.

3. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Сквирської районної державної адміністрації Хлєбік О.Ю.

Голова адміністрації В.В. Галюк


ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Сквирської

районної державної адміністрації

20 жовтня 2017 року № 624

Зареєстровано в Головному

територіальному управлінні

юстиції у Київській області

26 грудня 2017 р. № 119/1025

Положення

про районну комісію з питань призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, житлових субсидій населенню, пільг особам за фактичним місцем проживання та призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам

І. Загальні положення

1.1. Положення про районну комісію з питань призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, житлових субсидій населенню, пільг особам за фактичним місцем проживання та призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам (далі – Положення) розроблено з метою врегулювання питань створення і діяльності районної комісії, пов’язаної з призначенням державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, надання пільг особам за фактичним місцем проживання та призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам відповідно до законів України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям", "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні", постанов Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 року № 848 "Про спрощення Порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива" (із змінами), від 29 січня 2003 року № 117 "Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги" (із змінами), від 24 лютого 2003 року № 250 "Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям" (із змінами), від 05 листопада 2014 року № 637 "Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам" (із змінами), від 08 червня 2016 року № 365 "Деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам" (із змінами).

1.2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, законами України, Указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, іншими законодавчими актами та нормативними документами Міністерства соціальної політики України, розпорядженнями Київської обласної державної адміністрації,Сквирської районної державної адміністрації, а також цим Положенням.

1.3. Це Положення регламентує порядок створення і діяльності Комісії щодо призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, надання пільг особам за фактичним місцем проживання та призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, які проживають на території Сквирського району та міста Сквира.

1.4. Склад Комісії затверджується розпорядженням голови Сквирської районної державної адміністрації.

1.5. Головою Комісії є заступник голови Сквирської районної державної адміністрації, а у разі його відсутності – заступник голови Комісії.

1.6. Комісія проводить засідання за необхідністю, але не рідше ніж один раз на місяць.

ІІ. Завдання та повноваження Комісії

2.1. Основними завданнями Комісії є:

1) впровадження Державної програми житлових субсидій для соціального захисту малозабезпечених верств населення та зниження соціальної напруги в районі;

2) призначення допомоги громадянам району за їх заявою у виняткових випадках з урахуванням конкретних обставин, що склалися в сімї;

3) надання пільг особам за фактичним місцем проживання;

4) призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам.

2.2. Комісія розглядає відповідні документи, надані заявником, а у випадку призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, житлових субсидій населенню та призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам – ще й акт обстеження матеріально-побутових умов сім’ї, складений державними соціальними інспекторами (у разі потреби також із залученням членів Комісії).

2.3. Комісія розглядає питання:

2.3.1. Про можливість призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сімям за наявності таких обставин:

1) працездатні члени малозабезпеченої сім’ї не працевлаштовані, не проходять строкову військову службу, не навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах І-ІV рівня акредитації протягом трьох місяців, що передують місяцю звернення за призначенням державної соціальної допомоги (крім осіб, які в установленому порядку визнані безробітними та за інформацією центрів зайнятості не порушують законодавство про зайнятість щодо сприяння своєму працевлаштуванню; осіб, які доглядають за дітьми до досягнення ними трирічного віку або за дітьми, які потребують догляду протягом часу, визначеного у медичному висновку лікарсько-консультативної комісії, але не більше ніж до досягнення ними шестирічного віку; осіб, які доглядають за інвалідами І групи або дітьми-інвалідами віком до 18 років, за інвалідами ІІ групи внаслідок психічного розладу, а також за особами, які досягли 80-річного віку);

2) у власності чи володінні малозабезпеченої сімї є житлове приміщення (будинок) за умови, що загальна площа житла перевищує 21 квадратний метр на одного члена сімї та додатково 10,5 квадратних метра на сімю, чи більше одного автомобіля, транспортного засобу (механізму). При цьому не враховуються транспортні засоби, які згідно із законодавством не є обєктами оподаткування (крім тракторів на гусеничному ходу);

3) під час вибіркового обстеження матеріально-побутових умов сім’ї з’ясовано, що малозабезпечена сім’я має додаткові джерела для існування, не зазначені у декларації про доходи та майно (здача у найм або оренду житлового приміщення (будинку) або його частини; один чи кілька членів сім’ї працюють без оформлення трудових відносин у встановленому порядку; отримання доходу від утримання худоби, птиці, інших тварин; дохід від народних промислів, використання наявної сільськогосподарської техніки, вантажної машини, мікроавтобуса тощо);

4) особи, які входять до складу малозабезпеченої сім’ї, протягом 12 місяців перед зверненням за наданням соціальної допомоги здійснили купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), автомобіля, транспортного засобу (механізму), будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку тощо або оплатили послуги з навчання, будівництва, ремонту квартири (будинку) або автомобіля, транспортного засобу (механізму), телефонного (в тому числі мобільного) зв’язку тощо (крім житлово-комунальних послуг, у межах норм споживання та медичних послуг, пов’язаних із забезпеченням життєдіяльності) в сумі, яка на час звернення перевищує 10-кратну величину прожиткового мінімуму для сім’ї;

5) у складі сім’ї є особа з інвалідністю;

6) у малозабезпеченій багатодітній сім’ї виховуються троє або більше дітей віком до 18 років (якщо діти навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, а також професійно-технічних, вищих навчальних закладах І-ІV рівня акредитації, але не довше ніж до досягнення ними23 років);

7) неможливість отримання будь-яких джерел для існування пов’язана з тривалою хворобою одного або кількох членів сім’ї. Рішення про призначення державної соціальної допомоги у таких випадках приймається на підставі обстеження матеріально-побутових умов сім’ї, яка звернулася за призначенням такої допомоги.

2.3.2. Про можливість надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, виходячи з конкретних обставин, що склалися, у разі наявності наступних умов:

1) будь-хто із зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб (осіб, які фактично проживають), яким нараховується плата за житлово-комунальні послуги, протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням субсидії (призначенням субсидії без звернення) здійснив купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), автомобіля, транспортного засобу (механізму), будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку або оплатив послуги з будівництва, ремонту квартири (будинку) або автомобіля, транспортного засобу (механізму), телефонного (в тому числі мобільного) звязку, крім житлово-комунальних послуг у межах соціальної норми житла та соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами і медичних послуг, повязаних із забезпеченням життєдіяльності, на суму, яка на дату звернення (оплати) перевищує 50 тисяч гривень;

2) під час вибіркового обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства державним соціальним інспектором з’ясовано, що будь-хто із складу зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб (осіб, які фактично проживають), яким нараховується плата за житлово-комунальні послуги, має додаткові джерела для існування, не зазначені у декларації про доходи та майно (здає у найм (оренду) житлове приміщення (будинок) або його частину; працює без оформлення трудових відносин у встановленому порядку; отримує дохід від утримання худоби, птиці, інших тварин, дохід від народних промислів, використання наявної сільськогосподарської техніки, вантажної машини, мікроавтобуса тощо).

В окремих випадках, за рахунок коштів, передбачених для надання субсидій, виходячи з конкретних обставин, субсидії можуть призначатися:

іншій особі, зареєстрованій у житловому приміщенні (будинку), а також індивідуальним забудовникам, будинки яких не прийняті в експлуатацію, але які сплачують вартість одержуваних житлово-комунальних послуг;

непрацездатним особам, які проживають самі, на понаднормову площу житла.

У разі коли обсяг споживання води, газу, електроенергії вимірюється індивідуальними засобами обліку, субсидія за рішенням Комісії може нараховуватись, виходячи з кількості зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб, які фактично в ньому проживають. Під час прийняття рішень при цьому враховується наявність документів, що підтверджують тимчасову відсутність осіб з числа зареєстрованих, зокрема, довідок, що підтверджують місце перебування особи в іншій адміністративно-територіальній одиниці у зв'язку з роботою, лікуванням, навчанням, довготривалим відрядженням, відбуванням покарання, довідок про оплату житлово-комунальних послуг в іншому житловому приміщенні (будинку).

Особам працездатного віку, які проживають у сім’ях, що опинились у складних життєвих обставинах, у розрахунок субсидії може включатися місячний дохід на рівні прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб у відповідному періоді.

Рішення про призначення (непризначення) субсидії в таких випадках ухвалюється на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства з урахуванням змін в законодавстві України.

2.3.3. Про надання пільг за фактичним місцем проживання особам, які мають на це право (далі – пільговик), для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

2.3.4. Про призначення (відновлення) внутрішньо переміщеним особам за місцем їх фактичного проживання/перебування незалежно від факту реєстрації місця проживання/перебування пенсій (щомісячного довічного грошового утримання), довічних державних стипендій, усіх видів соціальної допомоги та компенсацій, матеріального забезпечення, надання соціальних послуг, субсидій та пільг за рахунок коштів державного бюджету та фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування.

ІІІ. Організація роботи Комісії

3.1. Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини від її складу.

3.2. Рішення Комісії приймається відкритим голосуванням, більшістю голосів присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії.

3.3. Рішення Комісії, прийняті на засіданнях, оформлюються протоколом, який підписує голова, заступник голови, секретар та всі присутні члени Комісії.

3.4. У разі прийняття рішення Комісії про відмову, заявник має право оскаржити рішення Комісії, звернувшись до суду.

3.5. При виникненні спірних питань під час розгляду справ на засіданнях Комісія має право:

1) робити запити та отримувати від органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для проведення перевірок достовірності даних, отриманих від осіб, які входять до складу сім’ї, що звертається за призначенням допомоги або житлової субсидії;

2) отримувати від осіб, які звернулися з заявою про виняткові обставини, письмові пояснення до документів про доходи та майновий стан, які враховуються під час призначення допомоги або житлової субсидії;

3) отримувати від осіб, які звернулися із заявою про надання пільг за фактичним місцем проживання, документи, що підтверджують факт користування пільгами за вказаною пільговиком адресою;

4) направляти запити з метою отримання інформації про фактичне місце проживання/перебування внутрішньо переміщених осіб до Державної прикордонної служби України та територіальних підрозділів Міністерства внутрішніх справ України, Державної міграційної служби, Служби безпеки України, Національної поліції України, Державної фінансової інспекції, Пенсійного фонду України, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань та Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

ІV. Припинення діяльності районної Комісії

4.1. Діяльність Комісії припиняється розпорядженням голови Сквирської районної державної адміністрації.

4.2. Протоколи та інші матеріали зберігаються у секретаря Комісії протягом п’яти років.

Начальник управління соціального

захисту населення Сквирської

районної державної адміністрації Н.А. Рогоза

Переглядів: 108
 Друк

Зареєстровано в Головному

територіальному управлінні

юстиції у Київській області

03 січня 2018 р. за № 1/1028

Відповідно до пункту 9 статті 39, статті 41 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року № 719 "Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей" (із змінами), з метою розгляду заяв деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей щодо виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення

1. Затвердити Положення про комісію з питань забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей, що додається.

2. Юридичному сектору апарату Сквирської районної державної адміністрації забезпечити подання цього розпорядження на державну реєстрацію.

3. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Сквирської районної державної адміністрації Хлєбік О.Ю.

Голова адміністрації В.В. Галюк


ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Сквирської

районної державної адміністрації

20 жовтня 2017 року № 623

Зареєстровано в Головному

територіальному управлінні

юстиції у Київській області

03 січня 2018 р. за № 1/1028

ПОЛОЖЕННЯ

про комісію з питань забезпечення житлом деяких категорій осіб,

які захищали незалежність, суверенітет та територіальну

цілісність України, а також членів їх сімей

І. Загальні положення

1.1. Комісія з питань забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей (далі – Комісія), утворюється в Сквирській районній державній адміністрації з метою розгляду заяв членів сімей загиблих осіб, визначених абзацами п’ятим-восьмим пункту 1 статті 10 (далі – загиблий), а також для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції про виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року № 719 "Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей" (із змінами).

1.2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Кабінету Міністрів України, указами Президента України, іншими нормативно-правовими актами, Порядком виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення деяким категоріям осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року № 719 "Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей" (із змінами), Порядком визначення та застосування показників опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України, затвердженого наказом Державного комітету України з будівництва та архітектури від 27 вересня 2005 року № 174, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 жовтня 2005 р. за № 1185/11465 "Про затвердження Порядку визначення та застосування показників опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України", та цим Положенням.

1.3. Комісія утворюється розпорядженням голови Сквирської районної державної адміністрації з числа представників Сквирської районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування та інших установ, організацій району.

1.4. Комісію очолює заступник голови Сквирської районної державної адміністрації.

ІІ. Завдання та функції Комісії

2.1. Комісія розглядає заяви членів сімей загиблих осіб, визначених абзацами п’ятим-восьмим пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції та пакет документів відповідно до пункту 8 Порядку виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення деяким категоріям осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року № 719 "Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей" (із змінами).

2.2. Комісія протягом п’яти робочих днів з дня надходження подання про виплату грошової компенсації розглядає його по суті в присутності заявника або його законного представника чи уповноваженої особи та приймає рішення щодо призначення або відмови у призначенні грошової компенсації.

ІІІ. Організація роботи Комісії

3.1. Комісія проводить засідання в міру надходження заяв. Засідання вважається правомірним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 членів Комісії.

3.2. Засідання Комісії проводиться відкрито із запрошенням усіх зацікавлених сторін.

3.3. Рішення Комісії приймається більшістю голосів присутніх членів Комісії.

3.4. Контроль за діяльністю Комісії здійснює заступник голови Сквирської районної державної адміністрації.

Начальник управління соціального

захисту населення Сквирської

районної державної адміністрації Н.А. Рогоза

Переглядів: 157
 Друк

Зареєстровано в Головному

територіальному управлінні

юстиції у Київській області

17 січня 2018 р. за № 13/1040

Відповідно до Закону України "Про місцеві державні адміністрації", з метою соціальної підтримки малозабезпечених верств населення району та надання одноразових грошових допомог мешканцям Сквирського району

1. Затвердити Положення про координаційну раду для організації виконання Сквирської районної комплексної програми "Турбота" на 2016 – 2020 роки, що додається.

2. Юридичному сектору апарату Сквирської районної державної адміністрації забезпечити подання цього розпорядження на державну реєстрацію.

3. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Сквирської районної державної адміністрації Хлєбік О.Ю.

Голова адміністрації В.В. Галюк


ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Сквирської

районної державної адміністрації

12 жовтня 2017 року № 611

Зареєстровано в Головному

територіальному управлінні

юстиції у Київській області

17 січня 2018 р. за № 13/1040

Положення

про координаційну раду для організації виконання Сквирської районної комплексної програми "Турбота" на 2016 – 2020 роки

І. Загальні положення

1.1. Координаційна рада для організації виконання Сквирської районної комплексної програми "Турбота" на 2016 – 2020 роки (далі – координаційна рада) є консультативно-розпорядчим органом, яка утворюється головою Сквирської районної державної адміністрації.

1.2. Координаційна рада у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, іншими правовими актами та цим Положенням.

ІІ. Основні завдання координаційної ради

2.1. Координація діяльності місцевих органів виконавчої влади з реалізації Сквирської районної комплексної програми "Турбота" на 2016 – 2020 роки.

2.2. Вирішення питання щодо надання персональної одноразової грошової допомоги громадянам, які її потребують.

2.3. Розроблення заходів Сквирської районної комплексної програми "Турбота" на 2016 – 2020 роки.

ІІІ. Права координаційної ради

3.1. Одержувати від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію стосовно виконання пунктів Сквирської районної комплексної програми "Турбота" на 2016 – 2020 роки.

3.2. Заслуховувати на своїх засіданнях інформацію керівників місцевих органів виконавчої влади про виконання вимог Сквирської районної комплексної програми "Турбота" на 2016 – 2020 роки.

ІV. Організація роботи координаційної ради

4.1. Керівництво координаційною радою здійснює голова, який за посадою є заступником голови Сквирської районної державної адміністрації. Персональний склад координаційної ради затверджує голова Сквирської районної державної адміністрації.

4.2. Формою роботи координаційної ради є засідання, які проводяться не рідше ніж один раз на квартал.

4.3. Засідання координаційної ради визначається правочинним, якщо на ньому присутні не менше ніж половина її складу.

4.4. Засідання координаційної ради оформляються протоколом.

4.5. Координаційна рада ухвалює рішення відкритим голосуванням.

4.6. Рішення координаційної ради ухвалюється відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови координаційної ради.

4.7. Рішення координаційної ради, ухвалені в межах її повноважень, є обов’язковими для виконання підприємствами, установами та організаціями, органами місцевого самоврядування.

Начальник управління соціального

захисту населення Сквирської

районної державної адміністрації Н.А. Рогоза

Переглядів: 165
 Друк

Зареєстровано в Головному

територіальному управлінні

юстиції у Київській області

26 грудня 2017 року за № 118/1024

Відповідно до статті 26 Закону України "Про позашкільну освіту", статей 13, 22 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", статті 21 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", статей 13, 19, 20 Закону України "Про охорону дитинства", постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 1997 року № 260 "Про встановлення розміру плати за навчання у державних школах естетичного виховання дітей" та з метою упорядкування оплати за навчання в Сквирській дитячій школі мистецтв на 2018 – 2019 навчальний рік

1. Погодити щомісячний розмір батьківської плати за навчання в Сквирській дитячій школі мистецтв у 2018 – 2019 навчальному році, починаючи з 01 січня 2018 року:

120 гривень за естрадний вокал;

100 гривень за синтезатор, гітару;

100 гривень за фортепіано;

90 гривень за хореографію;

70 гривень за образотворче мистецтво, театральне мистецтво, баян, акордеон;

60 гривень за скрипку;

50 гривень за бандуру, балалайку;

50 гривень за духові та ударні інструменти.

2. Плата за навчання вноситься протягом навчального року щомісячно до 15 числа кожного місяця за поточний місяць та зараховується на реєстраційний рахунок Сквирської дитячої школи мистецтв.

3. Звільняються від плати за навчання на 100 відсотків діти із багатодітних сімей, діти із малозабезпечених сімей, діти з інвалідністю, діти осіб з інвалідністю, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, а на 50 відсотків – діти одиноких матерів, діти учасників антитерористичної операції.

4. У разі захворювання учня протягом двох місяців і більше, при наявності документів лікувального закладу та заяви батьків за перший місяць хвороби оплата за навчання вноситься повністю, за кожний наступний місяць у розмірі 50 відсотків.

5. Передбачені цим розпорядженням пільги надаються на підставі поданих батьками документів, що свідчать про можливість установлення пільгової оплати.

6. Юридичному сектору апарату Сквирської районної державної адміністрації забезпечити подання цього розпорядження на державну реєстрацію.

7. Це розпорядження набирає чинності з 01 січня 2018 року, але не раніше дня офіційного опублікування.

8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Сквирської районної державної адміністрації Хлєбік О.Ю.

Голова адміністрації В.В. Галюк

Переглядів: 162
 Друк

Відповідно до пункту 9 статті 41 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", Положення про проведення Всеукраїнської Спартакіади серед збірних команд державних службовців Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, затвердженого спільним наказом Міністерства молоді та спорту України та Національного агентства України з питань державної служби від 11 листопада 2014 року 3737/169, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 листопада 2014 року за № 1504/26281, розпорядження Київської обласної державної адміністрації від 20 червня 2017 року № 329 "Про затвердження Положення у Київській області змагань другого етапу Всеукраїнської спартакіади серед збірних команд державних службовців Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя", зареєстрованого в Головному територіальному управлінні юстиції у Київській області 13 вересня 2017 року за № 71/977, у зв’язку з утворенням управління фізичної культури і спорту Київської обласної державної адміністрації та з метою підвищення соціальної й трудової активності, залучення до регулярних занять фізичною культурою і спортом, організації активного відпочинку державних службовців

1. Затвердити Положення про проведення у Сквирському районі змагань першого етапу Всеукраїнської Спартакіади серед збірних команд державних службовців Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, що додається.

2. Юридичному сектору апарату Сквирської районної державної адміністрації забезпечити подання цього розпорядження на державну реєстрацію.

3. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови Сквирської районної державної адміністрації Славінську О.В.

Голова адміністрації В.В. Галюк


ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Сквирської

районної державної адміністрації

_____ лютого 2018 року № _____

Положення

про проведення у Сквирському районі

змагань першого етапу Всеукраїнської Спартакіади

серед збірних команд державних службовців Автономної

Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя

І. Загальні положення

1.1. Змагання першого етапу Всеукраїнської Спартакіади (далі – Спартакіада) серед збірних команд державних службовців Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя (далі – змагання першого етапу Спартакіади) проводяться у Сквирському районі з метою зміцнення здоров’я державних службовців.

1.2. Основним завданням змагань першого етапу Спартакіади є залучення державних службовців Сквирського району до занять фізичною культурою і спортом, організація їх активного відпочинку, розвиток найбільш популярних видів спорту, пропаганда здорового способу життя та формування збірної команди державних службовців Сквирського району для участі у першому етапі Спартакіади.

1.3. Змагання першого етапу спартакіади проводяться Сквирською районною державною адміністрацією щороку протягом квітня - червня.

ІІ. Організація та керівництво змагань першого етапу Спартакіади

2.1. Загальне керівництво з підготовки та проведення змагань першого

етапу Спартакіади здійснює організаційний комітет з підготовки та проведення змагань першого етапу Спартакіади (далі – організаційний комітет), склад якого щороку затверджується розпорядженням голови Сквирської районної державної адміністрації.

2.2. З метою якісної підготовки, організації та проведення змагань першого етапу Спартакіади відділом культури, релігій, туризму, молоді та спорту Сквирської районної державної адміністрації (далі – відділ культури) створюється мандатна комісія у кількості 3 осіб. Персональний склад мандатної комісії затверджується відділом культури.

Мандатна комісія проводить реєстрацію команд-учасників змагань першого етапу Спартакіади в офіційний день приїзду і працює протягом проведення змагань першого етапу Спартакіади. Під час реєстрації мандатна комісія перевіряє відповідність персонального складу збірних команд завчасно наданим поіменним заявкам; відхиляє заявки, що не відповідають встановленій формі або неправильно оформлені; розглядає заявки на заміни учасників збірних команд, перевіряє наявність довідок з місця роботи; розглядає скарги, подані представниками збірних команд, щодо порушення умов участі у змаганнях першого етапу Спартакіади, у разі виявлення зазначених порушень, приймає відповідне рішення щодо дискваліфікації команди або учасника та анулює результати їх виступів.

Для розгляду скарг представників команд на спортивні результати змагань відділом культури створюється суддівська колегія змагань першого етапу Спартакіади.

2.3. Проведення змагань першого етапу Спартакіади здійснює відділ культури разом з Сквирською районною державною адміністрацією, організацією профспілки працівників державних установ України та Сквирським районним фізкультурно – оздоровчим клубом "Старт".

2.4. Підготовка спортивних споруд для проведення змагань першого етапу Спартакіади здійснюється відповідно до Положення про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 року № 2025.

IІІ. Учасники змагань першого етапу

Спартакіади та умови проведення

3.1. У змаганнях першого етапу Спартакіади беруть участь державні службовці Сквирської районної державної адміністрації та територіальних органів центральних органів виконавчої влади Сквирського району.

3.2. До змагань першого етапу Спартакіади допускаються збірні команди, сформовані з державних службовців структурних підрозділів Сквирської районної державної адміністрації та територіальних органів інших центральних органів виконавчої влади Сквирського району, які за станом здоров’я допущені до змагань за висновками закладів охорони здоров’я за місцем проживання учасників (далі – Учасники).

3.3. Усі Учасники змагань першого етапу Спартакіади повинні мати єдину спортивну форму, необхідний особистий інвентар.

Рекомендований склад збірної команди – до 8 осіб.

Кожному Учаснику команди дозволяється брати участь тільки в одному виді спорту.

ІV. Програма проведення змагань першого етапу Спартакіади

4.1. Теніс настільний:

1) змагання особисто-командні в одиночних розрядах;

2) склад команди – 2 особи (1 чоловік та 1 жінка);

3) система проведення змагань визначається суддівською колегією залежно від кількості заявлених команд;

4) особисті змагання серед чоловіків та жінок проводяться окремо;

5) змагання проводяться згідно з чинними правилами змагань.

4.2. Шахи:

1) змагання особисто-командні;

2) проводяться окремо серед чоловіків та жінок;

3) склад команди – 2 особи (1 чоловік та 1 жінка);

4) змагання проводяться за швейцарською системою згідно з чинними правилами змагань.

4.3. Шашки:

1) змагання особисто-командні;

2) склад команди – 2 особи (1 чоловік та 1 жінка незалежно від віку);

3) змагання проводяться за швейцарською системою згідно з чинними правилами змагань.

4.4. Дартс:

1) змагання особисто-командні в одиночних розрядах;

2) склад команди – 2 особи (1 чоловік та 1 жінка);

3) система проведення змагань визначається суддівською колегією залежно від кількості заявлених команд;

4) особисті змагання серед чоловіків та жінок проводяться окремо;

5) змагання проводяться згідно з чинними правилами змагань.

V. Умови визначення першості та нагородження

переможців і призерів змагань першого етапу Спартакіади

5.1. Переможці фінальних змагань першого етапу Спартакіади визначаються: в особистій (командній) першості у кожному виді програми; командна першість у видах спорту; загальнокомандній першості серед збірних команд Учасників.

Особиста першість у кожному виді програми визначається згідно з діючими правилами змагань з видів спорту.

У видах спорту: теніс настільний, шахи, шашки, дартс Учаснику за зайняте особисте місце нараховуються очки згідно з таблицею нарахування очок (особисті види). Таблиця нарахування очок наведена у додатку 1.

Командна першість у видах спорту: теніс настільний, шахи, шашки, дартс визначається за найбільшою сумою очок, набраних Учасниками команд у видах програм. Командна першість визначається за найбільшою сумою очок, що набрали учасники команд. У випадку рівності очок у двох або більше команд перевага надається команді з більшою кількістю 1, 2, 3 місць.

Загальнокомандне місце у змаганнях першого етапу Спартакіади визначається за найбільшою сумою очок, набраних командами у видах спорту.

При однаковій кількості очок у загальнокомандному заліку у двох або більше команд перевага надається команді, що має більше 1, 2, 3 місць у командному заліку; при рівності цього показника – команді, що має більше 1, 2, 3 особистих місць за видами програм.

5.2. Команди, які посіли 1, 2, 3 місця у командному і загальнокомандному заліках, є переможцями і нагороджуються дипломами та кубками.

Учасники, які посіли 1, 2, 3 місця в особистій першості у кожному з видів спорту, є переможцями і нагороджуються медалями, дипломами і кубками.

VI. Умови фінансування змагань першого етапуСпартакіади

Витрати на підготовку та проведення змагань першого етапу Спартакіади здійснюються відділом культури і Сквирською районною організацією профспілки працівників державних установ України за рахунок джерел, не заборонених чинним законодавством.

VII. Строки та порядок подання заявок

на участь у змаганнях першого етапу Спартакіади

7.1. Строки та порядок подання заявок на участь у змаганнях першого етапу Спартакіади визначаються Положенням про проведення у Сквирському районі змагань першого етапу Всеукраїнської Спартакіади серед збірних команд державних службовців Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

7.2. Для участі у змаганнях першого етапу Спартакіади подаються:

1) попередня заявка (за формою згідно з додатком 2) із вказаною кількістю учасників та видів спорту за підписом голови або заступника голови Сквирської районної державної адміністрації, керівника або заступника керівника територіального органу, іншого центрального органу виконавчої влади Сквирського району – до відділу культури електронною поштою на е-mail: vktur@ukr.net до 10 березня щороку;

2) поіменна заявка (за формою згідно з додатком 3) за підписом голови або заступника голови Сквирської районної державної адміністрації, керівника або заступника керівника територіального органу, іншого центрального органу виконавчої влади Сквирського району – до мандатної комісії в день приїзду на змагання першого етапу Спартакіади;

3) технічна заявка (за формою згідно з додатком 4) на кожний вид спорту – до суддівської колегії представником команди в день змагань. Представник команди подає до мандатної комісії на кожного Учасника змагань: паспорт, службове посвідчення, ксерокопію службового посвідчення.

VIII. Оскарження результатів змагань

першого етапу Спартакіади

8.1. Результати кожного змагання першого етапу Спартакіади можуть бути оскаржені представником команди після закінчення змагання, усним попередженням судді, який обслуговував змагання, та не пізніше, ніж за 30 хвилин після закінчення змагання в письмовій формі до суддівської колегії змагань з цього виду спорту.

8.2. Оскарження спортивних результатів негайно розглядається суддівською колегією змагань першого етапу Спартакіади.

8.3. У разі виявлення під час проведення змагань Учасника, який не є державним службовцем, результат не зараховується.

8.4. Несвоєчасно подані протести суддівською колегією змагань першого етапу Спартакіади не розглядаються.

Начальник відділу культури,

релігій, туризму, молоді та

спорту Сквирської районної

державної адміністрації О.Л. Центило - Гіптенко


Додаток 1

до Положення про проведення

у Сквирському районі змагань першого етапу Всеукраїнської Спартакіади серед збірних команд державних службовців

Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя

(пункт 5.1 розділу V)

Таблиці нарахування очок

Особисті види

(теніс настільний, шахи, шашки)

Командні види

(футзал, волейбол)

У видах спорту нарахування очок

кожному учаснику

У командних ігрових видах спорту нарахування очок команді

місце

очки

місце

очки

1

30

1

120

2

28

2

110

3

26

3

100

4

24

4

90

5

23

5

85

6

22

6

80

7

21

7

75

8

20

8

70

9

19

9

65

10

18

10

60

11

17

11

57

12

16

12

54

13

15

13

51

14

14

14

48

15

13

15

45

16

12

16

42

17

11

17

39

18

10

18

36

19

9

19

33

20

8

20

30

21

7

21

27

22

6

22

24

23

5

23

21

24

4

24

18

25

3

25

15

26

2

26

12

27

1

27

10

Начальник відділу культури,

релігій, туризму, молоді та

спорту Сквирської районної

державної адміністрації О.Л. Центило - Гіптенко


Додаток 2

до Положення про проведення

у Сквирському районі змагань першого етапу Всеукраїнської Спартакіади серед збірних команд державних службовців

Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя

(підпункт 1 пункту 7.2

розділу VII)

Державний герб України

__________________________________________________________________

(бланк організації)

ПОПЕРЕДНЯ ЗАЯВКА

Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя

___________________________________________________

(назва збірної команди)

з/п

Вид спорту

Кількість учасників

Судді

Кількість тренерів, представ-ників

усьо-го

з них:

кіль-кість

вид спорту

чоло-віків

жінок

1.

Волейбол

2.

Футзал

3.

Теніс настільний

4.

Шахи

5.

Шашки

Усього

Керівник _______________ _______________________

(підпис) (прізвище, ім’я,

по батькові)

Начальник відділу культури,

релігій, туризму, молоді та

спорту Сквирської районної

державної адміністрації О.Л. Центило - Гіптенко


Додаток 3

до Положення про проведення

у Сквирському районі змагань першого етапу Всеукраїнської Спартакіади серед збірних команд державних службовців

Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя

(підпункт 2 пункту 7.2

розділу VII)

Державний герб України

__________________________________________________________________

(бланк організації)

ПОІМЕННА ЗАЯВКА

на участь у змаганнях першого етапу Всеукраїнської Спартакіади серед

збірних команд державних службовців Автономної Республіки Крим,

областей, міст Києва та Севастополя

___________________________________________________

(назва збірної команди)

з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Дата народ-ження

Вид спорту

Посада

Номер і дата розпоряд-ження (наказу) про призначення

Реко-мендації лікаря

1.

Керівник

Лікар ___________ ________________

(підпис) (ініціали,

прізвище)

М. П.

Представник команди ___________ _________________

(підпис) (ініціали,

прізвище)

Начальник відділу культури,

релігій, туризму, молоді та

спорту Сквирської районної

державної адміністрації О.Л. Центило - Гіптенко


Додаток 4

до Положення про проведення

у Сквирському районі змагань першого етапу Всеукраїнської спартакіади серед збірних команд державних службовців

Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя

(підпункт 3 пункту 7.2

розділу VII)

______________________________________________
(бланк структурного підрозділу молоді та спорту)

ТЕХНІЧНА ЗАЯВКА

Команда _____________________________

Тренер команди _______________________

з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Вид спорту

1.

2.

Представник команди _______________ _______________________

(підпис) (прізвище, ім’я,

по батькові)

Керівник _______________ _______________________

(підпис) (прізвище, ім’я,

по батькові)

Начальник відділу культури,

релігій, туризму, молоді та

спорту Сквирської районної

державної адміністрації О.Л. Центило - Гіптенко

Переглядів: 176
 Друк

17-18 лютого 2018 року у спортивному залі ДЮСШ відбувся традиційний Всеукраінський турнір з гандболу пам’яті Олімпійської чемпіонки Л. М. Коломієць-Панчук. В змаганнях брали участь дівчатка вікової групи 2005 р. н. та молодші.

Людмила Михайлівна Коломієць (дівоче прізвище Панчук) народилася 18 січня 1956 року в селі Токарівка Сквирського району. Навчалася в міській середній школі №1 та дитячо-юнацькій спортивній школі відділу освіти. Люду, як здібного гравця, запросили до республіканської школи-інтернату спортивного профілю. Згодом вона стала капітаном збірної команди з гандболу школярів України. Навчалася в Київському інституті фізичної культури і тренувалася у легендарній команді «Спартак» під керівництвом заслуженого тренера СРСР І. Є. Турчина.

Переглядів: 304
  Read More...Друк

В Головному управлінні ДФС у Київській області нагадують, що відповідно до п.п.267.6.4 п.267.6 ст. 267 розд. ХІІ ПКУ, платники транспортного податку – юридичні особи повинні самостійно обчислити суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого подати до контролюючого органу за місцем реєстрації об’єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 ПКУ, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Стосовно об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, декларація юридичною особою – платником подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

ГУ ДФС у Київській області

Переглядів: 191
 Друк

ГУ ДФС у Київській області звертає увагу платників податків на те, що пунктом 46.2 статті 46 Податкового кодексу України визначено наступне: платник податку на прибуток подає разом з відповідною податковою декларацією квартальну або річну фінансову у порядку, передбаченому для подання податкової декларації з урахуванням статті 137 цього Кодексу.

Фінансова звітність, що складається та подається відповідно до цього пункту платниками податку та неприбутковими організаціями, установами та організаціями, є додатком до податкової звітності з податку на прибуток (звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації) та її невід’ємною частиною».

За якою податковою адресою подати декларацію, якщо зареєстровані за однією адресою, а проживаєте за іншою?

Усі громадяни щорічно подають до податкових інспекцій за місцем проживання декларації про свій майновий стан та доходи за минулий рік у порядку, встановленому законом.

Згідно із ст. 29 Цивільного кодексу України від 16.01.03 № 435-IV із змінами та доповненнями, місцем проживання фізичної особи є житловий будинок, квартира, інше приміщення, придатне для проживання в ньому (гуртожиток, готель тощо), у відповідному населеному пункті, в якому фізична особа проживає постійно, переважно або тимчасово.

Платник податків – фізична особа зобов’язаний визначити свою податкову адресу. Податковою адресою платника податків – фізичною особою визнається місце її проживання, за яким вона береться на облік як платник податків в контролюючому органі. Платник податків – фізична особа може мати одночасно не більше однієї податкової адреси - це встановлено п. 45.1 ст. 45 ПКУ.

Відповідно до п. 49.1 ст. 49 ПКУ податкова декларація подається за звітний період в установлені строки контролюючому органу, в якому перебуває на обліку платник податків.

Враховуючи вищевикладене, платник податків, який відповідно до норм чинного законодавства зобов’язаний (має право) надати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи, але на той час проживає не за місцем реєстрації (прописки), а в іншому місці, то він має подати декларацію до контролюючого органу за податковою адресою, тобто за місцем реєстрації згідно з паспортними даними.

ГУ ДФС у Київській області

Переглядів: 195
 Друк

Минулого тижня співробітниками слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС Київщини спільно з УЗЕ ГУ НП у Київській області, під процесуальним керівництвом прокуратури Київської області в рамках досудового розслідування кримінального провадження, в порядку ч. 1 ст. 208 КПК України в м. Київ здійснено затримання ліквідатора одного з крупних підприємств, якого уповноважені особи застали під час вимагання неправомірної вигоди, вчинене повторно, тобто під час вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-4 КК України.

Зазначеній особі оголошено підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 368-4 КК України та обрано запобіжний захід в вигляді застави майже півмільйона гривень.

ГУ ДФС у Київській області

Переглядів: 197
 Друк

У разі виникнення пожежі дуже важливим є справність пожежного водопроводу. Інакше збиток від лиха може бути дуже загрозливим.

Саме з цією метою 19 лютого особовим складом 7-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Сквира проведено обстеження робочого стану пожежного протипожежного водопостачання Великополовецької сільської ради.

Сквирський РС ГУ ДСНС України у Київській області

 

Переглядів: 74
 


Сторінка 1 з 2
<< Початок < Попередня 1 2 Наступна > Кінець >>

Українські новини

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Joomla Templates by Joomlashack