Головна
 

Посилання

Сайт Президента України
Верховна Рада України
Урядовий портал
Офіційний веб-сайт Нацдержслужби України
Київська обласна державна адміністрація
Укрінформ
Грудень 2018
П В С Ч П С Н
          1 2
3 4 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Середа, 05 грудня 2018


Друк

5 грудня відбулося перше засідання Ради регіонального розвитку Сквирського району під керуванням голови райдержадміністрації В.В.Галюка. Рада створена розпорядженням голови райдержадміністрації від 23.11.2018 №461.

До складу ради увійшли голова райдержадміністрації В.В.Галюк (голова ради), голова районної ради В.В.Гриша (заступник голови ради), керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, голови постійних комісій районної ради, сільські голови тощо.

Основне завданням Ради регіонального розвитку – розроблення перспективного плану розвитку територій населених пунктів району на 2019-2021 роки.

Під час засідання було обговорено перспективи, основні завдання та проблемні питання розвитку Сквирського району.

Переглядів: 79
 Друк

Про затвердження Положення

про відділ фінансово-господарського

забезпечення апарату Сквирської

районної державної адміністрації

Відповідно до Закону України "Про місцеві державні адміністрації", Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 26 січня 2011 року № 59 "Про затвердження Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи":

 

1. Затвердити Положення про відділ фінансово-господарського забезпечення апарату Сквирської районної державної адміністрації, що додається.

 

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови Сквирської районної державної адміністрації від 26 грудня 2005 року № 578 "Про затвердження положення про відділ фінансово-господарського забезпечення апарату Сквирської районної державної адміністрації" (зі змінами).

 

 

 

Голова адміністрації В. ГАЛЮК

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови

Сквирської районної

державної адміністрації

від 14 листопада 2018 року № 437

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ фінансово – господарського забезпечення апарату

Сквирської районної державної адміністрації

 

І. Загальні положення

 

1.1. Це Положення визначає завдання та функціональні обов'язки відділу фінансово – господарського забезпечення апарату Сквирської районної державної адміністрації (далі - відділ), повноваження її керівника – начальника відділу - головного бухгалтера та вимоги до його професійно-кваліфікаційного рівня.

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Мінфіну, іншими нормативно-правовими актами, що регламентують бюджетні відносини і фінансово-господарську діяльність райдержадміністрації, розпорядженнями голови райдержадміністрації, а також цим Положенням.

1.3. Відділ є структурним підрозділом апарату районної державної адміністрації.

1.4. Положення про відділ затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації за поданням керівника апарату райдержадміністрації.

1.5. Відділ з основної діяльності підпорядковується безпосередньо голові адміністрації, а з інших питань - керівнику апарату райдержадміністрації.

1.6. Структура, чисельність працівників і штатний розпис відділу встановлюється головою райдержадміністрації за поданням керівника апарату райдержадміністрації.

1.7. Покладення на відділ обов’язків, які не передбачені цим Положенням і не стосуються компетенції відділу, не допускається.

 

ІІ. Завдання відділу

 

2.1. Ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності райдержадміністрації та складення звітності;

2.2. відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;

2.3. забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов'язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;

2.4. забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;

2.5. запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів.

 

ІІІ. Функції відділу відповідно до покладених завдань

 

3.1. Веде бухгалтерський облік відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку, в тому числі з використанням уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності;

3.2. складає на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову та бюджетну звітність, а також державну статистичну, зведену та іншу звітність (декларації) в порядку, встановленому законодавством;

3.3. здійснює поточний контроль за:

дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, їх реєстрації в органах Державної казначейської служби та здійсненням платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань;

правильністю зарахування та використання власних надходжень райдержадміністрації;

веденням бухгалтерського обліку, складенням фінансової та бюджетної звітності, дотриманням бюджетного законодавства та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку;

3.4. своєчасно подає звітність;

3.5. своєчасно та у повному обсязі перераховує податки і збори (обов'язкові платежі) до відповідних бюджетів;

3.6. забезпечує дотримання вимог нормативно-правових актів щодо:

використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення господарських операцій;

інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу;

3.7. проводить аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності, у тому числі зведеної звітності, щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості, розробляє та здійснює заходи щодо стягнення дебіторської та погашення кредиторської заборгованості, організовує та проводить роботу з її списання відповідно до законодавства;

3.8. забезпечує:

дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти;

достовірність та правильність оформлення інформації, включеної до реєстрів бюджетних зобов'язань та бюджетних фінансових зобов'язань;

повноту та достовірність даних підтвердних документів, які формуються та подаються в процесі казначейського обслуговування;

зберігання, оформлення та передачу до архіву оброблених первинних документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку операцій та складення звітності, а також звітності;

користувачів у повному обсязі правдивою та неупередженою інформацією про фінансовий стан райдержадміністрації, результати його діяльності та рух бюджетних коштів;

3.9. бере участь у роботі з оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів;

3.10. здійснює заходи щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства.

3.11. забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового порядку, трудової дисципліни.

3.12. вирішує питання щодо забезпечення канцелярським приладдям, засобами оргтехніки, меблями, іншим інвентарем апарату адміністрації.

3.13. оформляє необхідну документацію про передачу (реалізацію) автотранспорту управлінням і відділам райдержадміністрації.

3.14. забезпечує складання, затвердження керівництвом райдержадміністрації та подання на погодження до фінансового органу райдержадміністрації штатних розписів і розрахунків до них по структурних підрозділах райдержадміністрації.

3.15. виконує фінансові функції розпорядника другого рівня коштів державного бюджету за КПКВК 7801010 «Здійснення виконавчої влади у Київській області».

3.16. виконує функції розпорядника другого рівня по коштах Державного бюджету України (кошти на проведення виборів Президента України та проведення виборів народних депутатів України), виділених райдержадміністрації головним розпорядником коштів — Київської обласною державною адміністрацією.

 

IV. Відділ має право

 

4.1. Представляти райдержадміністрацію в установленому порядку з питань, що відносяться до компетенції відділу, в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, фондах загальнообов'язкового державного соціального страхування, підприємствах, установах та організаціях незалежно від форми власності;

4.2. встановлювати обґрунтовані вимоги до порядку оформлення і подання до відділу структурними підрозділами апарату райдержадміністрації та окремими структурними підрозділами райдержадміністрації первинних документів для їх відображення у бухгалтерському обліку, а також здійснювати контроль за їх дотриманням;

4.3. одержувати від структурних підрозділів апарату райдержадміністрації та окремих структурних підрозділів райдержадміністрації необхідні відомості, довідки та інші матеріали, а також пояснення до них;

4.4. вносити голові та керівникові апарату райдержадміністрації пропозиції щодо удосконалення порядку ведення бухгалтерського обліку, складення звітності, здійснення поточного контролю, провадження фінансово-господарської діяльності.

 

V. Організація роботи відділу

 

5.1. Керівником відділу є начальник відділу-головний бухгалтер, який організовує роботу відділу.

5.2. Начальник відділу-головний бухгалтер призначається на посаду та звільняється з посади керівником апарату райдержадміністрації.

5.3. Начальник відділу-головний бухгалтер (особа, що претендує на посаду головного бухгалтера) повинен відповідати таким вимогам до професійно-кваліфікаційного рівня:

мати повну вищу освіту в галузі економіки та фінансів, стаж роботи на державній службі, за фахом та на керівних посадах не менш як три роки;

знати закони, інші акти законодавства з питань регулювання господарської діяльності та ведення бухгалтерського обліку, у тому числі нормативно-правові акти Національного банку, національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі, нормативно-правові акти Мінфіну, Державної казначейської служби щодо порядку ведення бухгалтерського обліку, складення фінансової та бюджетної звітності, порядок оформлення операцій і організації документообігу за розділами обліку, форми та порядок проведення розрахунків, порядок приймання, передачі товарно-матеріальних та інших цінностей, зберігання і витрачання коштів, правила проведення та оформлення результатів інвентаризації активів і зобов'язань, основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби.

5.4. Прийняття (передача) справ начальником відділу-головним бухгалтером у разі призначення на посаду або звільнення з посади здійснюється після проведення внутрішньої перевірки стану бухгалтерського обліку та звітності, за результатами якої оформляється відповідний акт.

 

VІ. Начальник відділу – головний бухгалтер

 

6.1. Начальник відділу-головний бухгалтер:

6.1.1. організовує роботу з ведення бухгалтерського обліку та забезпечує виконання завдань, покладених на відділ;

6.1.2.здійснює керівництво діяльністю відділу, забезпечує раціональний та ефективний розподіл посадових обов'язків між її працівниками з урахуванням вимог щодо забезпечення захисту інформації та запобігання зловживанням під час ведення бухгалтерського обліку;

6.1.3. погоджує проекти договорів (контрактів), у тому числі про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, забезпечуючи дотримання вимог законодавства щодо цільового використання бюджетних коштів та збереження майна;

6.1.4здійснює у межах своїх повноважень заходи щодо відшкодування винними особами збитків від нестач, розтрат, крадіжок;

6.1.5.здійснює нарахування і виплату заробітної плати працівникам апарату, відділу економічного розвитку, сектору містобудування та архітектури, архівного сектору, відділу з питань цивільного захисту, ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та житлово – комунального господарства, відділу освіти, відділу культури, релігії, туризму, молоді та спорту, відділу адміністративних послуг та службі у справах дітей та сім’ї райдержадміністрації;

6.1.6.подає голові райдержадміністрації або керівникові апарату райдержадміністрації пропозиції щодо:

визначення облікової політики, технології оброблення облікових даних, у тому числі системи та форм внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та правил документообігу, додаткової системи рахунків і регістрів аналітичного обліку, звітності та контролю за господарськими операціями;

визначення оптимальної структури відділу та чисельності її працівників;

призначення на посаду та звільнення з посади працівників відділу;

створення умов для належного збереження майна, цільового та ефективного використання фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів;

визначення джерел погашення кредиторської заборгованості;

забезпечення відділу нормативно-правовими актами, довідковими та інформаційними матеріалами щодо ведення бухгалтерського обліку та складення звітності;

6.1.7. підписує звітність та документи, які є підставою для:

перерахування податків і зборів (обов'язкових платежів);

проведення розрахунків відповідно до укладених договорів;

приймання і видачі грошових коштів;

оприбуткування та списання рухомого і нерухомого майна;

проведення інших господарських операцій;

6.1.8.здійснює:

відображення у бухгалтерському обліку всіх господарських операцій, що проводяться бюджетною установою;

складання та своєчасне подання звітності;

цільове та ефективне використання фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів, збереження майна;

списання (передачу) рухомого і нерухомого майна бюджетної установи згідно вимог чинного законодавства;

контроль за правильністю проведення розрахунків при здійсненні оплати товарів, робіт та послуг, відповідністю перерахованих коштів обсягам виконаних робіт, придбаних товарів чи наданих послуг згідно з умовами укладених договорів, у тому числі договорів оренди;

контроль за відповідністю взятих бюджетних зобов'язань відповідними бюджетними асигнуваннями;

перевірку додержання вимог законодавства під час здійснення попередньої оплати товарів, робіт та послуг у разі їх закупівлі за бюджетні кошти;

6.1.9.погодження документів, пов'язаних з витрачанням фонду заробітної плати, встановленням посадових окладів і надбавок працівникам;

6.1.10. виконує інші обов'язки, передбачені законодавством.

6.2. Начальник відділу-головний бухгалтер у разі отримання від голови адміністрації чи керівника апарату розпорядження вчинити дії, які суперечать законодавству, інформує їх у письмовій формі про неправомірність такого розпорядження.

6.3. Начальник відділу-головний бухгалтер або особа, яка його заміщує, не може отримувати безпосередньо за чеками та іншими документами готівкові кошти і товарно-матеріальні цінності, а також виконувати обов'язки голови адміністрації на період його тимчасової відсутності.

6.4. Працівники відділу, які призначаються на посаду та звільняються з посади у порядку, встановленому законодавством про працю, підпорядковуються начальнику відділу-головному бухгалтеру.

6.5. У разі тимчасової відсутності начальника відділу-головного бухгалтера (відрядження, відпустки, тимчасової втрати працездатності тощо) обов’язки виконує головний спеціаліст відділу фінансово – господарського забезпечення апарату райдержадміністрації.

6.6. Організація та координація діяльності начальника відділу-головного бухгалтера, контроль за виконанням ним своїх повноважень здійснюються Державною казначейською службою шляхом оцінки його діяльності.

6.7. Оцінка виконання начальником відділу-головним бухгалтером своїх повноважень проводиться відповідно до Порядку проведення оцінки виконання головним бухгалтером бюджетної установи своїх повноважень, затвердженого наказом МФУ №1537 від 01.12.2011 року та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 16 грудня 2011 року за №1460/20198.

6.8. Начальник відділу-головний бухгалтер у разі невиконання або неналежного виконання покладених на нього повноважень несе відповідальність згідно із законодавством.

 

 

 

Начальник-головний бухгалтер

відділу фінансово-господарського

забезпечення апарату адміністрації А. ЛІТВІНКО

 

Переглядів: 19
 Друк

Про внесення змін до розпорядження голови Сквирської районної державної адміністрації від 25 жовтня 2018 року № 412 "Про утворення комісії щодо проведення інвентаризації технічного стану меліоративних фондів меліорованих земель в Сквирському районі Київської області"

Відповідно до статті 41 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", на виконання листа Київської обласної державної адміністрації від 03 жовтня 2018 року № 11-21/4871 та з метою забезпечення збереження та раціонального використання меліорованих земель в районі:

 

Внести зміни до розпорядження голови Сквирської районної державної адміністрації від 25 жовтня 2018 року № 412 "Про утворення комісії щодо проведення інвентаризації технічного стану меліоративних фондів меліорованих земель в Сквирському районі Київської області", виклавши додаток (склад комісії щодо проведення інвентаризації технічного стану меліоративних фондів меліорованих земель в Сквирському районі Київської області) в новій редакції, що додається.

 

 

 

Голова адміністрації В. ГАЛЮК

 

Переглядів: 21
 Друк

Про схвалення змін до Сквирської

районної комплексної програми

"Турбота" на 2016 – 2020 роки

Відповідно до Закону України "Про місцеві державні адміністрації":

 

1. Схвалити зміни до Сквирської районної комплексної програми "Турбота" на 2016 – 2020 роки (далі – Програма), що додаються.

 

2. Сквирській районній державній адміністрації в установленому порядку організувати подання змін до Програми на розгляд сесії Сквирської районної ради.

 

3. Управлінню фінансів Сквирської районної державної адміністрації за рахунок коштів, затверджених у районному бюджеті на 2019 – 2020 роки, передбачати кошти на фінансування заходів Програми, виходячи з фінансового ресурсу та пріоритетів.

 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови Сквирської районної державної адміністрації Славінську О.В.

 

 

 

Голова адміністрації В. ГАЛЮК

 

 

 

СХВАЛЕНО

розпорядження голови

Сквирської районної

державної адміністрації

від 13 листопада 2018 року № 435

 

 

 

ЗМІНИ

до районної комплексної програми "Турбота"

на 2016 – 2020 роки

 

Розділ 6 "Фінансово – економічне обґрунтування до проекту Сквирської районної комплексної програми "Турбота" на 2016 – 2020 роки" викласти в такій редакції:

 

 

№ з/п Програма "Турбота" Сума коштів

на

2016 рік Сума коштів

на

2017 рік Сума коштів

на

2018 рік Сума коштів

на

2019 рік Сума коштів

на

2020 рік

Всього: 120,90 300,00 500,00 800,00 800,00

 

 

 

Начальник управління

соціального захисту

населення адміністрації Н. РОГОЗА

 

Переглядів: 20
 Друк

Про надання дозволу на розроблення технічної

документації із землеустрою щодо встановлення

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі

(на місцевості) для передачі її у власність

територіальній громаді Пустоварівської

сільської ради для ведення товарного

сільськогосподарського виробництва

в адміністративних межах Пустоварівської

сільської ради Сквирського району Київської області

Розглянувши заяву Пустоварівської сільської ради в особі голови Скочинського М.О. - власника земельної частки (пай) про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі її у власність для ведення товарного сільськогосподарського виробництва в адміністративних межах Пустоварівської сільської ради Сквирського району Київської області взамін сертифіката на право на земельну частку (пай) - серія КВ № 017451, враховуючи рішення Сквирського районного суду Київської області від 15.04.2010 року справа № 2-о-20/2010 р., державний акт на право колективної власності на землю КСП «Колос» та керуючись пунктом 7 статті 13 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, статтями 17, 25, 81, 116, 122 Земельного кодексу України, законами України “Про землеустрій”, «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення процедури відведення земельних ділянок та зміни їх цільового призначення», статтею 5 Закону України “Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)”:

 

1. Надати дозвіл Пустоварівській сільській раді (що розташована за адресою: площа Ватутіна, буд. 18 А, с. Пустоварівка, Сквирський район, Київська область, ідентифікаційний код юридичної особи 04360698) на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення

 

2

 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі її у власність територіальній громаді Пустоварівської сільської ради для ведення товарного сільськогосподарського виробництва в адміністративних межах Пустоварівської сільської ради за № 815 згідно з схемою поділу земель колективної власності КСП «Колос».

 

2. Розроблення технічної документації розпочати після укладення договору із землевпорядною організацією, яка відповідно до статті 26 Закону України «Про землеустрій» може бути розробником документації із землеустрою.

 

3. Пустоварівської сільській раді виготовити технічну документацію та подати її на затвердження до адміністрації.

 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації згідно з розподілом обов’язків.

 

Голова адміністрації В. ГАЛЮК

 

Переглядів: 28
 Друк

Про надання дозволу на розроблення технічної

документації із землеустрою щодо встановлення

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі

(на місцевості) для передачі її у власність

територіальній громаді Пустоварівської

сільської ради для ведення товарного

сільськогосподарського виробництва

в адміністративних межах Пустоварівської

сільської ради Сквирського району Київської області

Розглянувши заяву Пустоварівської сільської ради в особі голови Скочинського М.О. - власника земельної частки (пай) про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі її у власність для ведення товарного сільськогосподарського виробництва в адміністративних межах Пустоварівської сільської ради Сквирського району Київської області взамін сертифіката на право на земельну частку (пай) - серія КВ № 017868, враховуючи рішення Сквирського районного суду Київської області від 15.04.2010 року справа № 2-о-18/2010 р., державний акт на право колективної власності на землю КСП «Колос» та керуючись пунктом 7 статті 13 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, статтями 17, 25, 81, 116, 122 Земельного кодексу України, законами України “Про землеустрій”, «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення процедури відведення земельних ділянок та зміни їх цільового призначення», статтею 5 Закону України “Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)”:

 

1. Надати дозвіл Пустоварівській сільській раді (що розташована за адресою: площа Ватутіна, буд. 18 А, с. Пустоварівка, Сквирський район, Київська область, ) на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі її у

 

 

2

 

власність територіальній громаді Пустоварівської сільської ради для ведення товарного сільськогосподарського виробництва в адміністративних межах Пустоварівської сільської ради за № 822 згідно з схемою поділу земель колективної власності КСП «Колос».

 

2. Розроблення технічної документації розпочати після укладення договору із землевпорядною організацією, яка відповідно до статті 26 Закону України «Про землеустрій» може бути розробником документації із землеустрою.

 

3. Пустоварівської сільській раді виготовити технічну документацію та подати її на затвердження до адміністрації.

 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації згідно з розподілом обов’язків.

 

 

 

Голова адміністрації В. ГАЛЮК

 

Переглядів: 19
 Друк

Про затвердження Положення

про радника голови Сквирської

районної державної адміністрації

(поза штатом)

Відповідно до Закону України "Про місцеві державні адміністрації", з метою залучення досвідчених, висококваліфікованих фахівців до виконання окремих робіт щодо підвищення ефективності та сприяння здійсненню повноважень райдержадміністрації у всіх галузях та сферах діяльності:

 

1. Затвердити Положення про радника голови Сквирської районної державної адміністрації (поза штатом) (додається).

 

2. Затвердити зразок посвідчення радника голови Сквирської районної державної адміністрації (поза штатом) (додається).

 

3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови Сквирської районної державної адміністрації від 14 липня 2010 року № 507 "Про затвердження Положення про радника голови Сквирської районної державної адміністрації (поза штатом)".

 

4. Контроль за виконанням цього розпорядженням залишаю за собою.

 

 

 

Голова адміністрації В. ГАЛЮК

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови

Сквирської районної

державної адміністрації

від 12 листопада 2018 року № 432

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про радника голови Сквирської районної державної адміністрації

(поза штатом)

 

1. Положення про радника голови Сквирської районної державної адміністрації на громадських засадах (далі - Положення) встановлює правовий статус та визначає повноваження і компетенцію радника голови Сквирської районної державної адміністрації на громадських засадах.

 

2. Радник голови Сквирської районної державної адміністрації на громадських засадах (далі - радник) призначається розпорядженням голови Сквирської районної державної адміністрації на строк його повноважень. Повноваження радника можуть бути припинені достроково за його власним бажанням або за рішенням голови Сквирської районної державної адміністрації.

 

3. Радник призначається з числа осіб, які своєю професійною або громадською діяльністю заслужили авторитет та суспільне визнання, досягли професійних успіхів у відповідній сфері діяльності. Склад радників формується головою Сквирської районної державної адміністрації особисто, виходячи з потреби та з урахуванням напрямків роботи райдержадміністрації, відповідних сфер державного управління.

 

4. Радник у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови Сквирської районної державної адміністрації, а також цим Положенням.

 

5. Основними завданнями радника є сприяння голові Сквирської районної державної адміністрації у здійсненні його повноважень, вироблення пропозицій та рекомендацій щодо підвищення ефективності діяльності Сквирської районної державної адміністрації.

 

6. Відповідно до покладених завдань радник:

1) вносить в установленому порядку пропозиції голові Сквирської районної державної адміністрації щодо визначення пріоритетних напрямів розвитку району у відповідній сфері та шляхів їх реалізації;

2) аналізує політичні, соціально-економічні, правові та інші суспільні процеси, що відбуваються в районі, готує та подає в установленому порядку пропозиції щодо можливих дій та позиції Сквирської районної державної адміністрації;

3) здійснює аналіз нормативно-правових актів, у тому числі нормативно-правових актів голови Сквирської районної державної адміністрації, подає в установленому порядку пропозиції щодо їх удосконалення;

4) співпрацює з відповідними консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, службами та комісіями, утвореними головою Сквирської районної державної адміністрації;

5) виконує інші доручення голови Сквирської районної державної адміністрації;

6) готує аналітичні, інформаційні, довідкові матеріали голові Сквирської районної державної адміністрації;

7) вносить пропозиції щодо вдосконалення, підвищення ефективності роботи структурних підрозділів Сквирської районної державної адміністрації.

 

7. Для виконання завдань радник може залучатися до:

1) проведення експертиз пропозицій, надання консультацій з питань політичного, соціально-економічного, правового та іншого характеру, стратегічного розвитку району;

2) підготовки структурними підрозділами Сквирської районної державної адміністрації проектів розпоряджень та доручень голови Сквирської районної державної адміністрації, проектів цільових програм, рішень районної ради, які вносяться на розгляд районної ради головою Сквирської районної державної адміністрації, інших документів нормативного та організаційно-розпорядчого характеру;

3) здійснення аналізу проектів розпоряджень та доручень, внесених на розгляд голові Сквирської районної державної адміністрації, підготовки висновків та пропозицій за результатами їх розгляду;

4) опрацювання пропозицій з удосконалення механізму взаємодії голови Сквирської районної державної адміністрації з територіальними органами центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, політичними партіями, громадськими організаціями, профспілками тощо;

5) підготовки матеріалів до прес-конференцій, виступів, доповідей, зустрічей та робочих поїздок голови Сквирської районної державної адміністрації;

6) підготовки пропозицій з проведення заходів за участю голови Сквирської районної державної адміністрації;

7) організації та проведення семінарів, конференцій, «круглих столів» тощо; здійснення за дорученням Сквирської районної державної адміністрації інших функцій.

 

8. Радник має право:

1) брати участь у засіданнях колегії Сквирської районної державної адміністрації, нарадах, інших заходах, які проводяться Сквирською районною державною адміністрацією;

2) брати участь у роботі консультативно-дорадчих органів, утворених головою Сквирської районної державної адміністрації;

3) вносити голові Сквирської районної державної адміністрації пропозиції з питань прийняття управлінських рішень, підвищення ефективності роботи Сквирської районної державної адміністрації та її структурних підрозділів.

 

9. Радник зобов'язаний:

1) відповідально ставитися до виконання покладених на нього завдань і функцій, визначених цим Положенням;

2) своєчасно і сумлінно виконувати доручення голови Сквирської районної державної адміністрації;

3) дотримуватися високої культури спілкування, шанобливо ставитися до посадових та службових осіб Сквирської районної державної адміністрації, інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування, громадян;

4) не допускати дій і вчинків, які можуть негативно вплинути або нанести шкоду авторитету Сквирської районної державної адміністрації як місцевого органу виконавчої влади.

 

10. На підставі розпорядження голови Сквирської районної державної адміністрації про призначення відділ управління персоналом та організаційної роботи Сквирської районної державної адміністрації видає раднику службове посвідчення встановленого зразка, яке втрачає дію після закінчення повноважень голови Сквирської районної державної адміністрації, який його призначив, та підлягає поверненню.

 

11. Організаційне, технічне та інші види забезпечення діяльності радника здійснюється апаратом Сквирської районної державної адміністрації.

 

 

 

Начальник відділу управління

персоналом та організаційної

роботи апарату адміністрації О. ЮРЧУК

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови

Сквирської районної

державної адміністрації

від 12 листопада 2018 року № 432

 

 

 

Зразок посвідчення

радника голови Сквирської районної державної адміністрації

(поза штатом)

 

 

 

 

Сквирська районна державна адміністрація

 

ПРІЗВИЩЕ

ІМ’Я, ПО-БАТЬКОВІ –

радник голови райдержадміністрації

(поза штатом)

 

 

 

ПОСВІДЧЕННЯ №_____

 

Видане ______________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

«____» __________ 2014 року

 

Голова

райдержадміністрації

 

________В. ГАЛЮК

Фото

3х4

М.п.

 

 

 

Начальник відділу управління

персоналом та організаційної

роботи апарату адміністрації О. ЮРЧУК

 

Переглядів: 26
 Друк

Компромісів не буде, Росія відповість за свої злочини. Президент зібрав у столиці рідних військовополонених моряків. 24 українських військових опинилися у полоні понад тиждень тому – ФСБ захопило їх, і три українські кораблі в нейтральних водах під час спроби переходу в український порт Маріуполь. Глава держави пообіцяв – жодного воїна країна в біді не залишить.

Детальніше за посиланням: https://fex.net/439882846081

Переглядів: 39
 Друк

Запроторити за грати розкрадачів грошей на дороги і показати громадянам, скільки премій виписують собі місцеві чиновники - Президент на Івано-Франківщині розкрив секрети пришвидшення економічного зростання. Петро Порошенко взяв участь у раді регіонального розвитку і дав задачі на найближчі пару років місцевим управлінцям.

Гроші на ремонт доріг, реформу медицини на селі та розвиток регіонів є, а той, хто каже, що їх немає - бреше або краде. Президент зробив кілька жорстких заяв під час зустрічі з управлінцями на Франківщині. Проконтролювати свою владу Глава держави запропонував самим громадянам - для цього звернувся до Мніфіну аби той розкрив доступ до місцевих бюджетів і дав можливість всім перевіряти як витрачаються гроші.

 

Переглядів: 12
 Друк

Запроторити за грати розкрадачів грошей на дороги і показати громадянам, скільки премій виписують собі місцеві чиновники - Президент на Івано-Франківщині розкрив секрети пришвидшення економічного зростання. Петро Порошенко взяв участь у раді регіонального розвитку і дав задачі на найближчі пару років місцевим управлінцям.

Гроші на ремонт доріг, реформу медицини на селі та розвиток регіонів є, а той, хто каже, що їх немає - бреше або краде. Президент зробив кілька жорстких заяв під час зустрічі з управлінцями на Франківщині. Проконтролювати свою владу Глава держави запропонував самим громадянам - для цього звернувся до Мніфіну аби той розкрив доступ до місцевих бюджетів і дав можливість всім перевіряти як витрачаються гроші.

Детальніше за посиланням: https://fex.net/043613464786

Переглядів: 14
 


Сторінка 1 з 2
<< Початок < Попередня 1 2 Наступна > Кінець >>

Українські новини

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Joomla Templates by Joomlashack