Головна
 

Посилання

Сайт Президента України
Верховна Рада України
Урядовий портал
Офіційний веб-сайт Нацдержслужби України
Київська обласна державна адміністрація
Укрінформ
Березень 2020
П В С Ч П С Н
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Середа, 18 березня 2020


Друк

Відповідно до Законів України "Про місцеві державні адміністрації», «Основи законодавства України про охорону здоров'я»:

 

1. Схвалити районну Програму фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства Сквирської районної ради «Сквирська центральна районна лікарня» на 2020 рік у новій редакції (далі - Програма), що додається.

 

2. Сквирській районній державній адміністрації в установленому порядку організувати подання Програми у новій редакції на розгляд сесії Сквирської районної ради.

 

3. Відділу фінансів райдержадміністрації під час планування та уточнення бюджету запланувати кошти, виходячи із фінансового ресурсу бюджету та пріоритетів.

 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

Голова адміністрації                                              Оксана СЛАВІНСЬКА

СХВАЛЕНО

Розпорядження голови Сквирської

районної державної адміністрації

17 березня 2020 року № 80

РАЙОННА ПРОГРАМА

ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ

комунальноГО некомерційноГО підприємствА

СКВИРСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ «СКВИРСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ»

НА 2020 РІК

(у новій редакції)

 

 

 

Сквира

2020р.

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

1.

Ініціатор розроблення Програми

КНП СРР «Сквирська ЦРЛ»

 

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади           про розроблення програми

Програма схвалена розпорядженням голови Сквирської районної державної адміністрації від 17 березня 2020 року

№ 79

2.

Розробник Програми

КНП СРР «Сквирська ЦРЛ»

3.

Співрозробники Програми

Сквирська районна державна адміністрація

4.

Відповідальний виконавець Програми

КНП СРР «Сквирська ЦРЛ», Сквирська районна державна адміністрація

5.

Учасники Програми

КНП СРР «Сквирська ЦРЛ»

6.

Термін реалізації Програми

2020 рік

7.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Державний, місцеві бюджети, медична субвенція та інші кошти, не заборонені чинним законодавством

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, до кінця 2020 року

42 625,7 тис. грн.

Загальний обсяг фінансових ресурсів фінансової підтримки до кінця року може змінюватися в сторону збільшення

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Загальні положення

 

Комунальне некомерційне підприємство Сквирської районної ради «Сквирська центральна районна лікарня» (далі — Лікарня) створено за рішенням Сквирської районної ради (далі — Засновник) від 23.05.2019 № 05-33-07  шляхом реорганізації (перетворення) Сквирської центральної районної лікарні і є правонаступником зазначеного закладу охорони здоров’я.

Програма розроблена на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Бюджетного кодексу України та інших нормативно-правових актів.

У Програмі визначено цілі розвитку комунального некомерційного підприємства «Сквирська центральна районна лікарня», проведено аналіз надання медичних, господарських та інших послуг. Програмою визначено основні завдання, вирішення яких сприятимуть наданню кваліфікованої медичної допомоги мешканцям Сквирського району, міста Сквира та іншим громадянам.

Лікарня належить до сфери управління Сквирської районної державної адміністрації (далі — Орган управління).

Лікарня підзвітна і підконтрольна Засновнику, Органу управління.

Підприємство є самостійним господарюючим суб’єктом із статусом комунального некомерційного підприємства та наділено усіма правами юридичної особи. Підприємство має самостійний баланс, здійснює фінансові операції через розрахунковий рахунок в Сквирському управлінні державної казначейської служби України у Київській області та розрахункові рахунки в установі банку.

Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, яка не передбачає отримання прибутку згідно з нормами відповідних законів та спрямовану на досягнення, збереження, зміцнення здоров'я населення та інші соціальні результати.

Лікарня обслуговує 35350 осіб населення (дорослих – 29407, дітей – 5943), з них по віку:

-         0-6 років – 2233 (6,3%)

-         7-14 років – 2756 (7,8%)

-         15-17 років – 954 (2,7%)

-         18-34 років – 8402 (23,7%)

-         35-49 років – 7500 (21,2%)

-         50-59 років – 3825 (10,8%)

-         60-69 років – 4250 (12,0%)

-         70 і старші – 5430 (15,3%)

Кількість штатних посад по КНП СРР «Сквирська ЦРЛ» становить 392,5 одиниць, в т. ч.:

лікарі                                                        — 80,75 од.;

фахівці з базовою та неповною

вищою медичною освітою                       — 154,75 од;

молодший медичний персонал               — 78,5 од.;

спеціалісти (не медики)                            — 4,5 од.;

інші                                                           — 74 од.;

 

2. Опис проблеми, на розв’язання якої спрямована програма

Основним медичним закладом для надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги мешканцям Сквирського району та м. Сквира визначено комунальне некомерційне підприємство Сквирської районної ради «Сквирська центральна районна лікарня». На даний час підприємство є багатопрофільним медичним закладом, забезпечено необхідним кадровим потенціалом та матеріально-технічною базою, має в своєму складі всі необхідні структурні підрозділи для надання кваліфікованої медичної допомоги.

За даними статистичної звітності за 9 місяців 2019 року було проліковано 3750 пацієнтів у стаціонарі в т.ч. проведено 706 оперативних втручань (в т.ч. 52 ургентних), прийнято 164 пологи, здійснено 119080 амбулаторних відвідувань. Проведено 13475 рентгендіагностичних обстежень (в т.ч. 12866 флюорографічних), 9189 обстеження в кабінеті функціональної діагностики, 6327 ультразвукових досліджень, тощо. Виконання плану ліжко-днів склало 88,3%. Зазначені показники свідчать про високий потенціал структурних підрозділів лікарні та наявний резерв для надання кваліфікованої медичної допомоги мешканцям Сквирського району та інших районів.

 

3. Мета програми

 

Основною метою діяльності комунального некомерційного підприємства Сквирської районної ради «Сквирська центральна районна» є медична практика, спрямована на збереження, поліпшення та відновлення здоров’я населення, здійснення іншої діяльності в сфері охорони здоров’я, необхідної для належного забезпечення профілактики, діагностики і лікування хвороб, травм, отруєнь чи інших розладів здоров’я, іншої діяльності, розвиток медичної бази шляхом технічного забезпечення.

Покращення якості медичної допомоги можливо лише при впровадженні нових інноваційних методів лікування, закупівлі сучасного медичного обладнання та матеріальній мотивації праці медичних працівників. Досягнення даної мети можливо лише за умови раціонального використання наявних фінансових та кадрових ресурсів, консолідації бюджетів різних рівнів для оплати послуг, які будуть надаватися комунальним некомерційним підприємством Сквирської районної ради «Сквирська центральна районна».

Основним підходом до концепції реформування є створення належних відповідних умов надання якісної, своєчасної медичної допомоги.

При даних умовах кошти медичної субвенції та районного бюджету на фінансування галузі охорони здоров’я будуть поділятися через новий, сучасний механізм закупівлі медичних послуг. Відбувається перехід від фінансування постатейних кошторисів закладів охорони здоров’я — бюджетних установ, розрахованих відповідно до їх існуючої інфраструктури (кількості ліжок, персоналу тощо), до оплати за результат (тобто фактично пролікованих випадків, проведених операцій, діагностичних обстежень тощо) закладам, які перетворюються на автономних постачальників цих послуг – комунальні некомерційні підприємства.

Таким чином, в подальшому буде запроваджено принцип «гроші ходять за пацієнтом», а не за інфраструктурою закладів охорони здоров’я та іншими надавачами послуг, що в свою чергу створює всі умови для повноцінного розвитку госпітального округу.

 

4. Обґрунтування шляхів розв’язання проблеми,

строки виконання програми

 

Для досягнення мети цієї Програми пропонується надання кваліфікованої ургентної та планової стаціонарної і спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги, а також лікувально-профілактичної допомоги у відповідності з договорами про надання медичних послуг мешканцям Сквирського району.

Виконання Програми здійснюється згідно затвердженого плану фінансової підтримки, з урахуванням змін до чинного законодавства.

 

5. Напрями діяльності та заходи Програми

 

Програмою визначено такі основні завдання:

5.1. Кадрове забезпечення (підвищення професійної підготовки медичних працівників – курси, семінари, конференції, тренінги, тощо).

5.2. Розвиток інформаційних технологій:

- придбання комп’ютерних комплектів для забезпечення лікарів автоматизованими робочими місцями;

- придбання медичних інформаційних програм та їх облаштування;

- створення локальної мережі;

- укладення договору з Національною службою здоров’я з метою отримання оплати за подані діагностичні і комунальні амбулаторні послуги.

5.3. Надання медичних та інших послуг фізичним та юридичним особам на безвідплатній та відплатній основі у випадках та на умовах, визначених законами України, нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України та виданими на їх виконання нормативними актами місцевих органів виконавчої влади, а також на підставі та умовах, визначених договорами про медичне обслуговування.

5.4. Забезпечення виконання програми збору донорської крові.

5.5. Покращення матеріально-технічної бази (проведення ремонтів приміщень, наявного автотранспорту, забезпечення санітарного транспорту паливно-мастильними матеріалами, поступова заміна застарілих меблів у структурних підрозділах ЦРЛ, придбання постільної білизни, одноразової стерильної білизни, тощо).

5.6. Поліпшення забезпечення стаціонарних відділень Лікарні лікарськими, дезінфекційними засобами, виробами медичного призначення.

5.7. Участь у виконанні державних та регіональних програмах щодо діагностики і лікування окремих захворювань.

5.8. Оплата комунальних послуг.

5.9. Оплата роботи медичних працівників за результатами надання медичних послуг відповідно до затверджених стандартів та протоколів.

5.10. Виплата заробітної плати та соціальних виплат за рахунок медичної субвенції.

 

6. Фінансова підтримка виконання програми

Фінансове забезпечення Програми здійснюється відповідно до законодавства України за рахунок:

— коштів місцевого бюджету;

— коштів медичної субвенції;

— коштів державного бюджету;

— залучення додаткових коштів для розвитку якісної медицини району базуючись на Законі України «Про державно-приватне партнерство»;

— інших джерел фінансування не заборонених законодавством України.

Кошти, отримані за результатами діяльності, використовуються Підприємством на виконання запланованих заходів Програми.

Обсяги фінансування Програми шляхом надання фінансової підтримки на 2020 рік (додаток) – визначаються рішеннями Сквирської районної ради.

Підприємство має бути включено до мережі головного розпорядника бюджетних коштів як одержувач та використовувати виділені кошти згідно з планом використання.

Звіт про виконання плану використання бюджетних коштів надається комунальним некомерційним підприємством Сквирської районної ради «Сквирська центральна районна лікарня» до ГУ ДКСУ у Київській області щоквартально.

Розпорядником коштів даної Програми є Сквирська районна державна адміністрація.

7. Очікувані результати виконання програми

1. Медичні працівники Лікарні, які будуть надавати медичні послуги, в результаті впровадження програми, отримують сучасне інформаційне забезпечення робочого місця.

2. Укладання договорів з ОТГ сусідніх районів, КНП СРР «Сквирський РЦПМСД» про надання медичних послуг населенню.

3. Можливість забезпечення діагностичним обладнанням і збільшення потужності ЦРЛ до багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування І рівня в Білоцерківському госпітальному окрузі.

4. Забезпечення мешканців Сквирського району спеціалізованими послугами на базі ЦРЛ (покращення доступності медичних послуг).

5. Зменшення фінансового навантаження на родичів пацієнтів по транспортуванню і обстеженню в медичних закладах ІІІ рівня.

6. Можливість запровадити систему оплати праці залежно від результатів та ефективності роботи, широко використовувати індивідуальні трудові договори.

 

8. Координація та контроль щодо виконання Програми

Координація та контроль за станом виконання заходів, передбачених Програмою, покладається на Сквирську районну державну адміністрацію.

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її заходів і завдань відповідно до Методичних рекомендацій з питань перетворення закладів охорони здоров’я з бюджетних установ у комунальні некомерційні підприємства.

Виконання Програми у повному обсязі можливе за умови стабільної фінансової підтримки.

 

Директор КНП СРР

"Сквирська ЦРЛ"                                                                    Андрій ЧИЖ

 

 

 

Додаток до Програми

(розділ ІV)

Завдання та заходи районної програми

фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства

Сквирської районної ради «Сквирська центральна районна лікарня»

№ з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Строк вико­нання заходу

Джерела фінансування

Орієнтов­ні обсяги фінан­сування,

(тис. грн.)

1.

Видатки на оплату праці

- згідно штатного розпису

2020

Державний,

районний бюджети

31547,0

2.

Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю

- господарчих, будівельних, електротоварів, меблів та інших малоцінних предметів;

- паливно-мастильних матеріалів, запчастин до транспортних засобів;

- придбання комплектувальних виробів і деталей для ремонту всіх видів виробничого та невиробничого обладнання;

- канцелярського та письмового приладдя; бланків, паперу та інше;

- інших товарів.

2020

Районний бюджет

700,0

3.

Придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів

- лікарських засобів;

-  виробів медичного призначення;

- дрібний медичний інвентар;

- малоцінне медичне обладнання.

2020

Районний бюджет

2000,0

 

 

 

 

Продовження таблиці

 

4.

Придбання продуктів харчування

 

2020

Районний бюджет

500,0

5.

Оплата послуг (крім комунальних):

- згідно з укладеними договорами на оплату послуг.

2020

Районний бюджет

800,0

6.

Видатки на відрядження

 

2020

Районний бюджет

120,0

7.

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

- оплата теплопостачання;

- оплата водопостачання та водовідведення;

- оплата електроенергії;

- оплата інших енергоносіїв;

- оплата енергосервісу.

2020

Районний бюджет

6318,7

8.

Соціальне забезпечення

 

2020

Районний бюджет

110,0

9.

Інші поточні видатки

- сплата податків, зборів, обов’язкових платежів, штрафів, пені тощо.

2020

Районний бюджет

30,0

10.

Капітальні видатки придбання обладнання і предметів довгострокового користування

- придбання медичного обладнання

2020

Районний бюджет

500,0

 

Всього

42625,7

 

Бюджетні кошти

42625,7

Переглядів: 8
 Друк

Відповідно до статті 29 Закону України «Про захист населення                         від інфекційних хвороб», постанов Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. за № 211 «Про запобігання поширенню на території України корона вірусу COVID-19» та від 16 березня 2020 року № 215 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211», рішення позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайної ситуації від 10 березня 2020 року (протокол № 2), рішень Київської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 10 березня 2020 року (протокол № 3) та від
16 березня 2020 року (протокол № 4), зважаючи на актуальність загрози погіршення епідеміологічної ситуації в Україні та з метою попередження розповсюдження коронавірусної інфекції (COVID -19) на території району:

 

1. Внести зміни до розпорядження голови Сквирської райдержадміністрації від 12 березня 2020 № 72 « Про запобігання поширення на території Сквирського району коронавірусу COVID-19», виклавши його в такій редакції:

 

«1. Керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації,  Сквирському міському, сільським головам  забезпечити:

1.1. організацію виконання та контроль за дотриманням на території Сквирського району  вимог постанов Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211, від 16 березня 2020 року № 215, відповідно до яких з
12 березня до 3 квітня 2020 року установлено карантин та заборонено:

1) відвідування закладів освіти її здобувачами до 3 квітня 2020 р.;

 

 

2

 

2) з 00 год. 01 хв. 17 березня 2020 р. до 3 квітня 2020 р. проведення всіх масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів, у яких бере участь понад 10 осіб, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

3) з 00 год. 01 хв. 17 березня 2020 р. до 3 квітня 2020 р. роботу суб’єктів господарювання, яка передбачає приймання відвідувачів, зокрема закладів громадського харчування (ресторанів, кафе тощо), закладів розважальної діяльності, фітнес-центрів, закладів культури, торговельного і побутового обслуговування населення, крім роздрібної торгівлі продуктами харчування, пальним, засобами гігієни, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, засобами зв’язку, провадження банківської та страхової діяльності, а також торговельної діяльності і діяльності з надання послуг з громадського харчування із застосуванням адресної доставки замовлень за умови забезпечення відповідного персоналу засобами індивідуального захисту;

4) з 12 год. 00 хв. 18 березня 2020 р. до 3 квітня 2020 р.:

регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним транспортом у приміському, міжміському внутрішньообласному і міжобласному сполученні (крім перевезення легковими автомобілями);

перевезення понад 10 пасажирів одночасно в одному транспортному засобі, що здійснює регулярні пасажирські перевезення на міських маршрутах у звичайному режимі руху;

перевезення понад 10 пасажирів одночасно в автобусах, які виконують регулярні пасажирські перевезення на міських автобусних маршрутах в режимі маршрутного таксі;

заїзд на територію автостанцій автобусів, які здійснюють перевезення пасажирів у приміському, міжміському внутрішньообласному і міжобласному сполученні, та реалізацію власниками автостанцій квитків автомобільним перевізникам, які виконують такі перевезення;

1.2. контроль за своєчасним і повним проведенням профілактичних і протиепідемічних заходів;

 

2. Керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації,  Сквирському міському, сільським головам забезпечити:

безперебійну роботу закладів роздрібної торгівлі продуктами харчування, пальним, засобами гігієни, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, засобами зв’язку, провадження банківської та страхової діяльності.

 

3. Комунальному некомерційному підприємству Сквирської районної ради «Сквирська центральна районна лікарня», комунальному некомерційному підприємству Сквирської районної ради «Сквирський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» забезпечити:

 

 

3

 

тимчасове припинення проведення планових заходів з госпіталізації та планових операцій, крім термінових та невідкладних;

максимальну готовність та перепрофілювання медичних закладів для прийому та лікування інфікованих хворих у тяжких станах.

 

4. Сквирському відділу поліції ГУ ДСНС у Київській області вжити заходів, спрямованих на виконання постанов Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211, від 16 березня 2020 року № 215 і цього розпорядження.

 

5. Сектору освіти райдержадміністрації  здійснити заходи щодо організації навчання учнів  з використанням технологій дистанційного навчання.

 

6. Керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації,  Сквирському міському, сільським головам:

посилити інформаційно-роз’яснювальну роботу з населенням щодо дотримання санітарно-гігієнічних норм і правил запобігання зараженню інфекцією;

забезпечити виконання профілактичних заходів щодо попередження масового розповсюдження гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом, і гострих респіраторних інфекцій.

 

7. Управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації розробити механізм доставки продовольства та предметів першої необхідності одиноким особам похилого віку.

 

8. Комунальному некомерційному підприємству Сквирської районної ради «Сквирська  центральна районна лікарня», комунальному некомерційному підприємству  Сквирської районної ради «Сквирський районний центр первинної медико-санітарної допомоги:

забезпечити готовність закладів охорони здоров’я  для надання медичної допомоги особам, які відповідають визначенню випадку захворювання на коронавірус COVID-19, підтримання необхідного запасу засобів медичного призначення, захисного одягу, засобів захисту органів дихання, профілактичних препаратів, дезінфекційних засобів тощо;

забезпечити створення та ведення обліку наявного резерву медичного персоналу, що перебуває поза межами системи охорони здоров’я  (зокрема медпрацівників з епідеміологічною підготовкою, що змінили місце роботи, працездатних пенсіонерів тощо);

опрацювати питання першочергового забезпечення засобами індивідуального медичного захисту, зокрема респіраторами, медичних працівників та в разі необхідності розглянути можливість здійснення їх закупівлі;

 

 

4

 

вжити вичерпних заходів до підготовки працівників медичних закладів, правоохоронних органів та інших служб, задіяних у заходах з протидії поширенню коронавірусу COVID-19, до правильного використання засобів індивідуального захисту;

забезпечити проведення посиленого моніторингу стану захворюваності та контролю за виконанням санітарно-епідемічних заходів, своєчасне подання інформації та пропозицій для прийняття ефективних управлінських рішень;

організувати постійний моніторинг  епідемічної ситуації з урахуванням ризику занесення корона вірусної інфекції з сусідніх територій та держав та щоденно інформувати райдержадміністрацію про виконання заходів і поточний стан справ;

уточнити перелік сил та засобів, які можуть бути залучені до проведення протиепідемічних заходів та забезпечити їх готовність до виконання визначених завдань.

 

9. Рекомендувати територіальним органам міністерств та інших центральних органів виконавчої влади в районі, виконавчим комітетам Сквирської міської, сільських рад, підприємствам, установам, організаціям забезпечити організацію позмінної роботи працівників, максимально перевести здійснювану персоналом роботу на віддалений доступ із застосуванням електронних комунікацій і технологій.

 

10. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

Голова адміністрації                                             Оксана СЛАВІНСЬКА

Переглядів: 20
 Друк

Відповідно до закону України "Про місцеві державні адміністрації, на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року        № 211 "Про запобігання поширенню на території України коронавірусу   COVID-19", наказу департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації від 11 березня 2020 року № 64 "Про тимчасове призупинення освітнього процесу в закладах освіти усіх типів та форм власності", рішення комісії Сквирської районної державної адміністрації з ТЕБ та НС від 12 березня 2020 року, протокол № 4 та з метою попередження поширення коронавірусної інфекції COVID-19:

1. Призупинити з 12 березня по 03 квітня 2020 року освітній процес у закладах дошкільної й загальної середньої освіти Сквирського району у зв’язку з оголошенням карантину.

2. Припинити проведення масових заходів у закладах освіти, культури Сквирського району до завершення карантину.

3. Виконуючій обов’язки завідувача сектору освіти Сквирської районної державної адміністрації Мазур Л.М.:

3.1. забезпечити тимчасове призупинення освітнього процесу в закладах освіти та довести інформацію до керівників закладів освіти;

3.2. забезпечити постійне інформування департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації, Сквирської районної державної адміністрації про вжиті заходи та ситуацію в закладах освіти району;

3.3. забезпечити проведення дистанційного навчання;

3.4. переведення працівників освіти на роботу в дистанційний режим та на виконання інших видів робіт (організаційно-методичні, методичні, наукові тощо);

3.5. призупинити процес опалення приміщень закладів освіти району, враховуючи температурний режим;

3.6. проводити серед здобувачів освіти, працівників закладів освіти та громадськості інформаційно-роз’яснювальну роботу з питань запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби, спричиненої вірусом, гострих респіраторних інфекцій.

4. Контроль за виконання цього розпорядження залишаю за собою.

 

 

Голова адміністрації                                                    Оксана СЛАВІНСЬКА

Переглядів: 20
 Друк

Відповідно до статті 29 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України корона вірусу COVID-19», розпорядження тимчасово виконуючого обов’язки голови Київської обласної державної адміністрації від 12 березня 2020 №138 «Про запобігання поширенню на території Київської області коронавірусу COVID-19", рішення позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайної ситуації від 10 березня 2020 року (протокол № 2), рішення Київської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 10 березня 2020 року (протокол № 3), рішення комісії Сквирської районної державної адміністрації з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 12 березня 2020 року (протокол № 4), зважаючи на актуальність загрози погіршення епідеміологічної ситуації в Україні та з метою попередження поширення коронавірусу COVID-19 на території Сквирського району:

 

1. Сектору освіти Сквирської районної державної адміністрації, головам виконавчих комітетів міської та сільських рад забезпечити:

1.1. організацію виконання та контроль за дотриманням на території Сквирського району вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211, відповідно до якої з 12 березня до 3 квітня 2020 року установлено карантин та заборонено:

відвідування закладів освіти її здобувачами;

проведення всіх масових заходів, у яких бере участь понад 200 осіб, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Спортивні заходи дозволяється проводити без участі глядачів (уболівальників);

1.2. контроль за своєчасним і повним проведенням профілактичних і протиепідемічних заходів;

1.3. контроль за місцем перебування учнів, які під час карантину перебуватимуть  поза межами навчальних закладів.

1.4.здійснити заходи щодо організації дистанційного навчання учнів.

 

3. Керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації,  головам виконавчих комітетів міської та сільських рад району:

посилити інформаційно-роз’яснювальну роботу з населенням щодо дотримання санітарно-гігієнічних норм і правил запобігання зараженню інфекцією;

забезпечити виконання профілактичних заходів щодо попередження масового розповсюдження гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом, і гострих респіраторних інфекцій;

обмежити проведення культурно-масових заходів на відповідних територіях з метою недопущення поширення гострих респіраторних вірусних інфекцій, у тому числі спричинених коронавірусом COVID-19 до стабілізації епідеміологічної ситуації;

забезпечити щоденне подання до департаменту охорони здоров’я Київської обласної державної адміністрації інформації про здійснення заходів щодо запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 для її узагальнення.

 

4. Управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації розробити механізм доставки продовольства та предметів першої необхідності одиноким особам похилого віку.

 

5. Комунальному некомерційному підприємству Сквирської районної ради «Сквирська  центральна районна лікарня», комунальному некомерційному підприємству  Сквирської районної ради «Сквирський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»:

забезпечити готовність закладів охорони здоров’я  для надання медичної допомоги особам, які відповідають визначенню випадку захворювання на коронавірус COVID-19, підтримання необхідного запасу засобів медичного призначення, захисного одягу, засобів захисту органів дихання, профілактичних препаратів, дезінфекційних засобів тощо;

забезпечити створення та ведення обліку наявного резерву медичного персоналу, що перебуває поза межами системи охорони здоров’я  (зокрема медпрацівників з епідеміологічною підготовкою, що змінили місце роботи, працездатних пенсіонерів тощо);

опрацювати питання першочергового забезпечення засобами індивідуального медичного захисту, зокрема респіраторами, медичних працівників та в разі необхідності розглянути можливість здійснення їх закупівлі;

вжити вичерпних заходів до підготовки працівників медичних закладів, правоохоронних органів та інших служб, задіяних у заходах з протидії поширенню коронавірусу COVID-19, до правильного використання засобів індивідуального захисту;

забезпечити проведення посиленого моніторингу стану захворюваності та контролю за виконанням санітарно-епідемічних заходів, своєчасне подання інформації та пропозицій для прийняття ефективних управлінських рішень;

організувати постійний моніторинг епідемічної ситуації з урахуванням ризику занесення корона вірусної інфекції з сусідніх територій та держав;

уточнити перелік сил та засобів, які можуть бути залучені до проведення протиепідемічних заходів та забезпечити їх готовність до виконання визначених завдань.

 

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

 

 

 

Голова адміністрації                                               Оксана СЛАВІНСЬКА

Переглядів: 20
 Друк

На виконання Указу Президента України від 07 лютого 2008 року
№ 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про звернення громадян», на виконання розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від                      28 лютого 2020 року № 100 та з метою підвищення в Сквирському районі ефективності роботи зі зверненнями громадян, усунення недоліків у цій роботі:

 

1. Затвердити заходи щодо виконання в Сквирському районі Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» (далі – заходи), що додаються.

 

2. Структурним підрозділам Сквирської районної державної адміністрації,  виконавчим комітетам міської та сільських рад вжити невідкладних заходів щодо забезпечення реалізації конституційних прав громадян на письмове звернення та особистий прийом, обов’язкове одержання обґрунтованої відповіді, неухильного виконання норм Закону України «Про звернення громадян», упорядкування роботи із зверненнями громадян, зокрема щодо:

недопущення надання неоднозначних, необґрунтованих або неповних відповідей за зверненнями громадян, із порушенням строків, установлених законодавством, безпідставної передачі розгляду звернень іншим органам;

недопущення практики визнання заяв чи скарг необґрунтованими без роз’яснення заявникам порядку оскарження прийнятих за ними рішень;

створення умов для участі заявників у перевірці поданих ними заяв чи скарг, надання можливості знайомитися з матеріалами перевірок відповідних звернень;

 

 

2

 

взяття під особистий контроль керівниками відповідних органів розгляду звернень громадян та забезпечення проведення першочергового особистого прийому громадян, пільги яких встановлено законом;

приділення особливої уваги вирішенню проблем, з якими звертаються ветерани війни та праці, особи з інвалідністю, громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітні сім’ї, одинокі матері та інші громадяни, які потребують соціального захисту та підтримки;

запровадження постійного контролю за організацією роботи посадових та службових осіб зі зверненнями громадян;

з’ясування причин, що породжують повторні звернення громадян, систематичного аналізу випадків безпідставної відмови в задоволенні законних вимог заявників, проявів упередженості, халатності та формалізму при розгляді звернень громадян;

вжиття заходів для поновлення прав і свобод громадян, порушених унаслідок недодержання вимог законодавства про звернення громадян, притягнення винних осіб, у встановленому порядку, до відповідальності, у тому числі до дисциплінарної, за невиконання чи неналежне виконання службових обов’язків щодо розгляду звернень громадян;

продовження функціонування «гарячих» ліній і «телефонів довіри», проведення широкої роз’яснювальної роботи з питань реалізації громадянами права на звернення та особистий прийом;

забезпечити безумовне виконання заходів. Про хід їх виконання інформувати Сквирську районну державну адміністрацію у строки, визначені в заходах.

 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника апарату Сквирської районної державної адміністрації Салтанюка В.Л.

 

 

 

Голова адміністрації                                                       Оксана СЛАВІНСЬКА

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Сквирської

районної державної адміністрації

11  березня 2020 року № 71

 

 

ЗАХОДИ

щодо виконання в Сквирському районі Указу Президента України
від 07 лютого 2008 року № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо
забезпечення реалізації та гарантування конституційного
права на звернення до органів державної влади та органів
місцевого самоврядування»

 

1. Запровадити постійний моніторинг за дотриманням законодавства з питань розгляду звернень громадян у структурних підрозділах Сквирської райдержадміністрації, виконавчих комітетах міської та сільських рад Сквирського району.

Відділ документообігу, контролю,

організаційно-інформаційної роботи

та розгляду звернень громадян

апарату райдержадміністрації

Постійно.

 

2. Періодично, не рідше одного разу на рік, надавати голові Сквирської райдержадміністрації узагальнюючу інформацію про стан роботи із зверненнями громадян керівників структурних підрозділів Сквирської райдержадміністрації, виконавчих комітетів міської та сільських рад.

 

Відділ документообігу, контролю,

організаційно-інформаційної роботи

та розгляду звернень громадян

апарату райдержадміністрації

 

 

3. Аналізувати та узагальнювати питання, що порушуються у зверненнях громадян, особливо повторних, виявляти причини, що їх породжують, та за результатами такого аналізу вносити в установленому порядку пропозиції щодо розв’язання найбільш актуальних проблем.

 

2

Структурні підрозділи Сквирської

райдержадміністрації,

відділ документообігу,

контролю, організаційно-

інформаційної роботи та

розгляду звернень громадян

апарату райдержадміністрації,

виконавчі комітети міської та

сільських рад Сквирського району

Постійно.

 

4. Затверджувати графіки проведення особистого прийому громадян посадовими особами райдержадміністрації, передбачивши, зокрема, участь в особистому прийомі першого заступника голови райдержадміністрації, проведення особистого прийому не рідше чотирьох разів на місяць, у тому числі - двох особистих виїзних прийомів та забезпечувати проведення прийомів громадян за затвердженим графіком.

Відділ документообігу, контролю,

організаційно-інформаційної роботи

та розгляду звернень громадян

апарату райдержадміністрації

До 18 лютого щороку.

 

 

5. Забезпечити систематичне висвітлення через засоби масової інформації та розміщення на офіційних вебсайтах Сквирської районної державної адміністрації та відповідних структурних підрозділів райдержадміністрації, виконавчих комітетів міської та сільських рад Сквирського району узагальнених матеріалів щодо організації роботи із зверненнями громадян, графіків проведення особистих та особистих виїзних прийомів громадян посадовими особами.

Структурні підрозділи Сквирської

райдержадміністрації,

відділ документообігу,

контролю, організаційно-

інформаційної роботи та

розгляду звернень громадян

апарату райдержадміністрації,

виконавчі комітети міської та

сільських рад Сквирського району

Постійно.

3

 

6. Затверджувати річний графік перевірок додержання законодавства про звернення громадян у структурних підрозділах райдержадміністрації, виконавчих комітетах міської та сільських рад Сквирського району, передбачивши проведення перевірок діяльності кожної з них не рідше одного разу на рік.

 

Відділ документообігу, контролю,

організаційно-інформаційної роботи

та розгляду звернень громадян

апарату райдержадміністрації

До 31 грудня щороку.

 

7. Забезпечити проведення засідань постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян на чолі з керівниками відповідних органів із включенням до її складу представників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів.

Відділ документообігу, контролю,

організаційно-інформаційної роботи

та розгляду звернень громадян

апарату райдержадміністрації

 

Постійно.

 

 

Керівник апарату адміністрації                                     Віктор САЛТАНЮК

Переглядів: 7
 Друк

Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

1. Схвалити зміни до Програми матеріально-технічного забезпечення управління соціального захисту населення Сквирської райдержадміністрації в 2020 році (далі - Програма), що додаються.

 

2. Сквирській районній державній адміністрації в установленому порядку організувати подання змін до Програми на розгляд сесії Сквирської районної ради.

 

3. Відділу фінансів Сквирської районної державної адміністрації під час уточнення районного бюджету на 2020 рік, передбачити кошти на виконання заходів Програми, виходячи з реальної можливості бюджету та його пріоритетів.

 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

Голова адміністрації                                                     Оксана СЛАВІНСЬКА

СХВАЛЕНО

Розпорядження голови Сквирської

районної державної адміністрації

11 березня 2020 року № 68

 

 

Зміни

до Програми матеріально-технічного забезпечення

управління соціального захисту населення

Сквирської райдержадміністрації в 2020 році

 

Внести до Програми матеріально-технічного забезпечення управління соціального захисту населення Сквирської райдержадміністрації в 2020 році, схваленої розпорядженням виконуючої обов’язки голови Сквирської районної державної адміністрації від 30 січня 2020 року № 25, такі зміни:

 

Викласти в новій редакції:

Паспорт Програми (додаток 1);

Розділ ІІІ «Механізм та джерела фінансування Програми» (додаток 2).

 

 

Начальник управління соціального

захисту населення Сквирської

районної державної адміністрації                                    Надія РОГОЗА

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

ПАСПОРТ

Програми матеріально-технічного забезпечення

управління соціального захисту населення

Сквирської районної державної адміністрації в 2020 році

 

11

Ініціатор розроблення Програми

Сквирська районна державної адміністрації

 

2

Розробник програми

Управління соціального захисту населення Сквирської районної державної адміністрації

33

Відповідальний виконавець програми

Управління соціального захисту населення Сквирської райдержадміністрації

44

Учасники програми

Управління соціального захисту населення Сквирської райдержадміністрації;

відділ фінансів Сквирської райдержадміністрації; Сквирська районна державна адміністрація

55

Термін реалізації Програми

2020 рік

66

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми

 

81150 грн.

77

Джерело фінансування

Районний бюджет

_______________________________________

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

ІІІ. МЕХАНІЗМ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ

 

Фінансування заходів Програми буде здійснюватись за рахунок:

коштів районного бюджету, виходячи з реальних можливостей районного бюджету на відповідний бюджетний рік ;

коштів, передбачених в кошторисах бюджетної установи, з урахуванням додатка 1 до Програми.

Передача коштів здійснюється із районного бюджету шляхом надання відповідної субвенції державному бюджету на виконання заходів Програми.

Головним розпорядником коштів визначити відділ фінансів Сквирської районної державної адміністрації.

Напрямки використання коштів, які пропонується залучити на виконання програми:

придбання предметів, матеріалів, оргтехніки (в т.ч. придбання матеріалів для проведення поточного ремонту приміщення, паперу, канцелярського приладдя,оргтехніки та інше);

оплата послуг (у тому числі: оплата послуг з технічного обслуговування, ремонту комп’ютерної та оргтехніки, поточного ремонту адміністративної будівлі управління та інше).

Переглядів: 8
 Друк

Відповідно до законів України "Про місцеві державні адміністрації", "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", "Про оборону України", Указу Президента України від 01.05.2014 року № 447 "Про заходи щодо підвищення обороноздатності держави", Положення про територіальну оборону України, затвердженого Указом Президента України від 23.09.2016 № 406/2016:

 

1. Схвалити зміни до районної Програми підтримки заходів та робіт з територіальної оборони на території Сквирського району на 2020 рік (далі – Програма), що додаються.

 

2. Сквирській районній державній адміністрації організувати подання змін до Програми на розгляд сесії Сквирської районної ради.

 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова адміністрації                                                     Оксана СЛАВІНСЬКА


СХВАЛЕНО

Розпорядження голови Сквирської

районної державної адміністрації

11 березня  2020 року № 67

Зміни до районної Програми

підтримки заходів та робіт з територіальної оборони на території Сквирського району на 2020 рік

Внести до районної Програми підтримки заходів та робіт з територіальної оборони на території Сквирського району на 2020 рік такі зміни:

 

1) паспорт Програми викласти в новій редакції:

 

1.

Ініціатор розроблення Програми

Сквирський районний військовий комісаріат

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа

Розпорядження виконуючої обов’язки голови Сквирської районної державної адміністрації від 28 жовтня 2019 року № 292 «Про схвалення проєкту районної Програми підтримки заходів та робіт з територіальної оборони на території Сквирського району на 2020 рік»

3.

Розробник Програми

Сквирська районна державна адміністрація, Сквирський районний військовий комісаріат

4.

Відповідальний виконавець Програми

Відділ фінансів Сквирської районної державної адміністрації, Сквирський районний військовий комісаріат

5.

Учасники Програми

Сквирська районна державна адміністрація, Сквирський районний військовий комісаріат

6.

Термін реалізації Програми

2020 рік

7.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Районний, міський і сільські бюджети

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього:

259, 644 тис. грн.

2

8.1

в тому числі бюджетних коштів:

259, 644 тис. грн.

 

з них районного бюджету

259, 644 тис. грн.

 

з місцевих бюджетів

-

8.2

в тому числі з інших джерел фінансування

-

 

 

2) Розділ 3 Програми "Фінансове забезпечення Програми" доповнити абзацом три такого змісту:

"Розпорядником бюджетних коштів визначити відділ фінансів Сквирської районної державної адміністрації".

 

 

 

Головний спеціаліст з питань оборонної

та режимно-секретної роботи, протидії

та запобігання корупції

апарату райдержадміністрації Ігор НОСАНЧУК

Переглядів: 18
 Друк

Відповідно до Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, на виконання рішень сесій Сквирської районної ради від 03.03.2016 року № 08-06-07 „Про програму відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, здійснення представницьких та інших заходів на 2016-2020 роки”, від 19.12.2019 року № 01-40-07 ”Про районний бюджет Сквирського району на 2020 рік”.

 

1. Виділити кошти для придбання квітів з метою вшанування пам`яті великого сина українського народу Тараса Григоровича Шевченка, який вніс значний вклад у розвиток української державності і культури та з нагоди річниці від дня його народження.

 

2. Відділу фінансів Сквирської районної державної адміністрації профінансувати Сквирську райдержадміністрацію в сумі 400 грн. 00 коп. (чотириста грн. 00 коп.) за рахунок загальних асигнувань, передбачених у районному бюджеті на 2020 рік на виконання Програми відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, здійснення представницьких та інших заходів на 2016-2020 роки, згідно з кошторисом витрат, що додається.

 

3. Сектору фінансово-господарського забезпечення апарату Сквирської райдержадміністрації провести оплату відповідно до кошторису витрат.

 

Голова адміністрації                                              Оксана СЛАВІНСЬКА

Додаток

до розпорядження голови адміністрації

10 березня 2020 року № 66

 

 

 

Кошторис витрат

Перелік витрат

Кількість

(шт.)

Ціна

Сума витрат, грн

Гвоздики

20

20,00

400,00

Всього

400,00

 

 

Завідувач сектору-головний бухгалтер сектору

фінансово-господарського забезпечення

апарату райдержадміністрації                                      Аліна ЛІТВІНКО

Переглядів: 10
 Друк

Відповідно до Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, на виконання рішень сесій Сквирської районної ради від 03.03.2016 року № 08-06-07 „Про програму відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, здійснення представницьких та інших заходів на 2016-2020 роки”, від 19.12.2019 року № 01-40-07 ”Про районний бюджет Сквирського району на 2020 рік”.

 

1. Виділити кошти для придбання ритуального вінка та гвоздик з метою вшанування пам`яті Недашківського Івана Володимировича, колишнього голову ГО інвалідів Чорнобиля «Союз. Чорнобиль. Україна.».

 

2. Відділу фінансів Сквирської районної державної адміністрації профінансувати Сквирську райдержадміністрацію в сумі 639 грн. 00 коп. (шістсот тридцять дев`ять грн. 00 коп.) за рахунок загальних асигнувань, передбачених у районному бюджеті на 2020 рік на виконання Програми відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, здійснення представницьких та інших заходів на 2016-2020 роки, згідно з кошторисом витрат, що додається.

 

3. Сектору фінансово-господарського забезпечення апарату Сквирської райдержадміністрації провести оплату відповідно до кошторису витрат.

 

Голова адміністрації                                                  Оксана СЛАВІНСЬКА

Додаток

до розпорядження голови адміністрації

10 березня 2020 року № 65

 

 

 

Кошторис витрат

Перелік витрат

Кількість

(шт.)

Ціна

Сума витрат, грн

Вінок ритуальний

1

319,00

319,00

Гвоздики

16

20,00

320,00

Всього

639,00

 

Завідувач сектору-головний бухгалтер сектору

фінансово-господарського забезпечення

апарату райдержадміністрації                                        Аліна ЛІТВІНКО

Переглядів: 7
 Друк

Відповідно до Законів України «Про місцеві державні адміністрації»,               «Про благоустрій населених пунктів», розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 березня 2010 року № 777-р «Деякі питання проведення щорічної акції «За чисте довкілля» та дня благоустрою територій населених пунктів», розпорядження голови Київської облдержадміністрації від 04.03.2020 № 121 «Про проведення в Київській області двомісячника благоустрою населених пунктів», з метою забезпечення утримання територій населених пунктів у належному стані, їх санітарного очищення, збереження об'єктів загального користування та створення умов, сприятливих для життєдіяльності населення:

 

1. Провести з 16 березня по 16 травня 2020 року в Сквирському районі двомісячник благоустрою населених пунктів (далі – двомісячник благоустрою).

 

2. Утворити районний штаб з питань організації проведення в Сквирському районі двомісячника благоустрою населених пунктів (далі – районний штаб) у складі згідно з додатком 1.

 

3. Виконкомам міської та сільських рад:

3.1. забезпечити виконання комплексу заходів, спрямованих на поліпшення стану довкілля, а саме: озеленення, благоустрою населених пунктів та прилеглих до них територій, очищення водних джерел тощо;

3.2. організувати ліквідацію стихійних сміттєзвалищ, очищення від сміття та металобрухту лісосмуг уздовж доріг;

3.3. виконати запланований обсяг робіт щодо ремонту доріг, тротуарів, шляхових смуг, павільйонів на зупинках пасажирського транспорту в межах повноважень;

3.4. привести в належний санітарний та естетичний стан прибудинкові території, парки, сквери, дитячі, спортивні та господарські майданчики інші об’єкти благоустрою населених пунктів;

 

2

 

3.5. провести у рамках двомісячника благоустрою 11 квітня 2020 року акції «Посади своє дерево» та «Зробимо Україну чистою»;

3.6. залучати до проведення заходів двомісячника благоустрою громадськість, учнівську та студентську молодь;

3.7. інформувати про хід проведення двомісячника благоустрою районний штаб через          відділ з питань житлово-комунального господарства, енергетики, охорони довкілля та цивільного захисту райдержадміністрації 27 березня, 8 та 28 квітня, 12 травня  2020 року.

 

4. З метою виконання заходів, визначених у підпунктах 3.1-3.7 пункту 3 цього розпорядження, розбити територію району на 4 сектори, закріпивши за ними відповідальну особу на рівні не нижче керівника структурного підрозділу райдержадміністрації, згідно з додатком 2:

4.1. відповідальними за сектори забезпечити розподіл  територій  секторів на шість-десять підсекторів, та закріпити  за ними відповідальну особу на рівні сільських  голів із залученням керівників великих підприємств незалежно від форм власності, а також депутатів районних рад (за згодою);

4.2. забезпечити розподіл між особами, відповідальними за  підсектори, територій підсекторів на дві-чотири зони відповідальності, закріпивши за ними депутатів сільських, міської рад, залучивши активних мешканців приватного сектору, волонтерів, учнівську та студентську молодь, громадські організації, військовослужбовців, представників бізнесу, які здійснюють свою діяльність на відповідній території (за згодою).

4.3.відповідальним забезпечити щоденний контроль за  виконання запланованих заходів з благоустрою у секторах, підсекторах та зонах відповідальності.

 

5. Рекомендувати засобам масової інформації району широко інформувати населення про хід проведення двомісячника благоустрою.

 

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

Голова адміністрації Оксана СЛАВІНСЬКА

Додаток 1

до розпорядження голови адміністрації

10 березня 2020 року № 64

С К Л А Д

районного штабу з  питань організації проведення

у Сквирському районі двомісячника благоустрою населених пунктів

Славінська

Оксана Вікторівна

голова Сквирської районної державної адміністрації, керівник  штабу

 

Ворушило

Микола Степанович

 

 

 

 

Ломінська

Наталія Борисівна

 

начальник відділу з питань житлово-                                        комунального господарства, енергетики, охорони довкілля та цивільного захисту райдержадміністрації, заступник керівника штабу

 

головний спеціаліст відділу з питань житлово-комунального господарства, енергетики, охорони довкілля та цивільного захисту райдержадміністрації, секретар штабу

Члени штабу

Бондарчук

Катерина Федорівна

 

 

Гаман-Корнелюк

Людмила Василівна

 

 

Довгаль

Микола Петрович

 

директор (головний редактор) приватного підприємства «Редакція районної газети «Вісник Сквирщини» (за згодою);

 

начальник відділу містобудування, архітектури та інфраструктури райдержадміністрації;

 

начальник управління у Сквирському районі Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області ( за згодою);

 

Заболотний

Олександр Вікторович

 

завідувач сектору освіти райдержадміністрації;

 

Іванько

Оксана Станіславівна

 

завідувачка сектору культури, молоді та спорту райдержадміністрації;

Колесник-Гавронська

Наталія Володимирівна

директор  КНП СРР «Сквирський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»                      (за згодою);

 

 

2

Продовження додатка

Скарбовійчук

Олександр Петрович

 

Скарбовійчук

Роман Петрович

начальник КП « Сквирське комунальне господарство» (за згодою);

 

начальник підрозділу № 6 Сквира ДП «Київський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (за згодою);

 

Скочко

Валерій Анатолійович

 

Сквирський  міський  голова ( за згодою);

 

Степаненко

Ольга Василівна

начальник КП «Сквираблагоустрій»                        (за згодою);

 

Титарчук

Василь Іванович

голова районного відділення Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад                     (за згодою);

 

Троценко

Роман Володимирович

директор ТОВ «Білоцерківське ШЕУ»                    (за згодою);

 

 

Шамрай

Роман Михайлович

начальник Сквирського РВ ГУ  НП в Київській області  (за згодою).

 

Начальник відділу з питань ЖКГ,

енергетики, охорони довкілля та ЦЗ

райдержадміністрації                                                          Микола ВОРУШИЛО

Переглядів: 5
 


Сторінка 1 з 3
<< Початок < Попередня 1 2 3 Наступна > Кінець >>

Українські новини

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Joomla Templates by Joomlashack