Головна Райдержадміністрація Розпорядження голови РДА 2018 Червень № 9 25.06.2018 "Про Порядок здійснення преміювання, встановлення надбавок та виплати матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань державним службовцям апарату Сквирської районної державної адміністрації та її структурних підрозді"
 

Посилання

Сайт Президента України
Верховна Рада України
Урядовий портал
Офіційний веб-сайт Нацдержслужби України
Київська обласна державна адміністрація
Укрінформ
Липень 2018
П В С Ч П С Н
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

№ 9 25.06.2018 "Про Порядок здійснення преміювання, встановлення надбавок та виплати матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань державним службовцям апарату Сквирської районної державної адміністрації та її структурних підрозді" Друк
Рейтинг Користувача: / 0
НайгіршеНайкраще 

Про  Порядок здійснення преміювання,

встановлення  надбавок та виплати

матеріальної  допомоги для вирішення

соціально-побутових питань

державним службовцям апарату

Сквирської районної державної адміністрації

та її структурних підрозділів без статусу

юридичної особи публічного права

Керуючись Законами України «Про місцеві державні адміністрації», «Про оплату праці», «Про державну службу», «Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань проходження державної служби», постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 №15 «Питання оплати праці працівників державних органів», Типовим положенням про преміювання державних службовців органів державної влади, інших державних органів, їхніх апаратів (секретаріатів), затвердженим наказом Міністерства соціальної політики України від 13.06.2016 № 646, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30 червня 2016 року за № 903/29033, від 23.05.2018 № 434 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів», листом Національного агентства України з питань державної служби від 14.06.2018 № 4464/13-18

НАКАЗУЮ:

Затвердити Порядок здійснення преміювання, встановлення надбавок та виплати матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань державним службовцям апарату Сквирської районної державної адміністрації та її структурних підрозділів без статусу юридичної особи публічного права.

 

Керівник апарату адміністрації В.Л.Салтанюк

 

 

ПОГОДЖЕНО

Голова первинної

профспілкової організації

районної державної адміністрації

 

____________________О.А. Юрчук ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ керівника апарату Сквирської районної державної адміністрації

 

________ червня 2018 року №_____

 

ПОРЯДОК

 

здійснення преміювання, встановлення надбавок та виплати матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань державним службовцям апарату Сквирської районної державної адміністрації та її структурних підрозділів без статусу юридичної особи публічного права

 

І. Загальні положення

 

1.1 Порядок здійснення преміювання, встановлення надбавок та виплати матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань державним службовцям апарату Сквирської районної державної адміністрації та її структурних підрозділів без статусу юридичної особи публічного права (далі – Порядок) розроблений відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про оплату праці», «Про державну службу», «Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань проходження державної служби», постанови Кабінету Міністрів України

від 18.01.2017 №15 «Питання оплати праці працівників державних органів»,

Типового положення про преміювання державних службовців органів державної влади, інших державних органів, їхніх апаратів (секретаріатів), затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 13.06.2016 № 646, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 червня 2016 року за № 903/29033, постанови Кабінету Міністрів України від 08.08.2016 №500 «Про затвердження Порядку надання державним службовцям матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань».

 

1.2. Преміювання державних службовців апарату Сквирської районної державної адміністрації та її структурних підрозділів без статусу юридичної особи публічного права (далі – державних службовців) за цим Порядком здійснюється з метою матеріального стимулювання високопродуктивної та

ініціативної праці, підвищення її ефективності, якості, зацікавленості в досягненні її кінцевого результату та посиленням персональної відповідальності державних службовців за доручену роботу або поставлені завдання.

2

1.3. Державним службовцям можуть встановлюватись такі види премій:

1) премія за результатами щорічного оцінювання службової діяльності;

2) місячна або квартальна премія відповідно до особистого внеску в загальний результат роботи.

 

1.4. Загальний розмір премій, передбачених пунктом 1.3 цього розділу, які може отримати працівник за рік, не може перевищувати 30 відсотків фонду його посадового окладу за рік.

 

1.5. Фонд преміювання встановлюється в розмірі 20 відсотків загального фонду посадових окладів за рік та економії фонду оплати праці.

 

1.6. До набрання чинності пунктами 1.4 та 1.5 цього розділу, преміювання проводиться в межах наявних коштів на оплату праці, передбачених у кошторисі відповідно до вимог чинного законодавства України.

 

1.7. Державним службовцям може встановлюватись надбавка за інтенсивність праці та надаватись матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань.

 

1.8. Вид преміювання, передбаченого підпунктом 1.3 цього розділу, визначає керівник апарату райдержадміністрації залежно від особливостей виконання функцій і завдань райдержадміністрації.

 

ІІ. Загальний порядок нарахування державним службовцям премії, встановлення надбавок та виплати матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань

 

2.1. Преміювання державних службовців здійснюється за умов дотримання ними чинного законодавства, трудової дисципліни, правил внутрішнього службового розпорядку Сквирської районної державної адміністрації.

 

2.2. Розмір місячної або квартальної премії державних службовців залежить від їх особистого внеску в загальний результат роботи апарату, структурного підрозділу райдержадміністрації з урахуванням таких критеріїв:

1) складність та обсяг виконуваної роботи;

2) ініціативність у роботі;

3) якість виконання завдань, визначених положеннями про апарат,

структурний підрозділ, у якому працюють державні службовці, їх посадовою інструкцією, а також доручень керівництва райдержадміністрації та їх безпосередніх керівників;

4) терміновість виконання завдань;

5) виконання додаткового обсягу завдань (участь у роботі комісій,

 

3

робочих груп, тощо).

 

2.3. Преміювання державних службовців за результатами щорічного оцінювання службової діяльності проводиться у разі отримання ними відмінної оцінки за результатами щорічного оцінювання у поточному році.

 

2.4 Розмір премії за результатами щорічного оцінювання службової діяльності встановлюється в однакових відсотках до посадового окладу для державних службовців, які отримали відмінну оцінку за результатами щорічного оцінювання у поточному році.

 

2.5. Надбавка за інтенсивність праці встановлюється державним службовцям з урахуванням таких критеріїв:

1) якість та складність підготовлених документів;

2) терміновість виконання завдань, опрацювання та підготовки документів;

3) ініціативність у роботі.

 

2.6. Надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця виплачується державним службовцям у розмірі, визначеному відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 „Питання оплати праці працівників державних органів”.

 

2.7. Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань надається один раз на рік в розмірі, що не перевищує середньомісячну заробітну плату.

 

2.8. Нарахування державним службовцям премії, надбавок, здійснюється щомісяця або щокварталу не пізніше останнього дня місяця або кварталу, за який здійснюється преміювання.

 

ІІІ. Загальні умови преміювання, встановлення надбавок та виплати матеріальної допомоги для вирішення

соціально-побутових питань державним службовцям

 

3.1. Премія, надбавка за інтенсивність праці державним службовцям нараховуються за фактично відпрацьований робочий час, за винятками, встановленими цим Порядком.

 

3.2. Державним службовцям, щойно прийнятим на роботу, які пропрацювали перший повний місяць, премії не нараховуються і не виплачуються.

 

3.3. Протягом строку випробування при прийнятті на роботу державним службовцям премія та надбавка не встановлюється.

 

4

3.4. Державним службовцям, які звільнені з роботи в місяці, за який проводиться преміювання, премії не нараховуються і не виплачуються.

 

3.5. Премії не нараховуються за період знаходження державних службовців у відпустках усіх видів, передбачених чинним законодавством, тимчасової непрацездатності, підтвердженої лікарняним листком, стажування в інших установах, прогулу, при винесенні державним службовцям дисциплінарних стягнень.

 

3.6. У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи надбавка за інтенсивність праці державним службовцям скасовується або її розмір зменшується.

 

3.7. Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань державним службовцям надається на підставі їхніх заяв на ім’я керівника апарату райдержадміністрації.

 

ІV. Порядок нарахування та встановлення премії

державним службовцям

 

4.1. Нарахування та визначення конкретного розміру премії державним службовцям здійснюється відповідно до цього Порядку.

 

4.2. Відділ фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації щомісяця (щокварталу) розраховує фонд преміювання і доводить зазначену інформацію до відома голови, керівника апарату райдержадміністрації у формі розрахунку згідно з додатком, що додається.

 

4.3. Рішення про нарахування премії державним службовцям, діяльність яких координує і контролює голова адміністрації згідно з розподілом обов’язків між головою, першим заступником та заступниками голови адміністрації, приймається ним особисто, або особою, що виконує його обов’язки, на підставі інформації про виконану роботу та погоджується ним шляхом візування з визначенням конкретного розміру премії. Відповідно до погодження голови адміністрації видається наказ керівника апарату райдержадміністрації.

 

4.4. Рішення про нарахування та визначення конкретного розміру премії державним службовцям апарату приймається керівником апарату райдержадміністрації на підставі інформації про виконану роботу, яку готують керівники структурних підрозділів апарату на його ім’я.

 

4.5. Рішення про нарахування та визначення конкретного розміру премії структурним підрозділам адміністрації без статусу юридичної особи публічного права приймається керівником апарату райдержадміністрації на підставі

 

5

подання першого заступника, заступника голови райдержадміністрації, які координують і контролюють їх діяльність згідно з розподілом обов’язків.

 

4.6. Встановлення премії державним службовцям здійснюється відповідно до наказу керівника апарату райдержадміністрації, що розробляє за його дорученням відділ управління персоналом та організаційної роботи апарату районної державної адміністрації, до якого додається розрахунок економії фонду заробітної плати (додаток ).

 

4.7. Підставою нарахування премії державним службовцям, зазначеним в пунктах 4.3, 4.4, 4.5 цього розділу, для відділу фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації є розпорядження голови райдержадміністрації про виплату коштів на преміювання державних службовців, яке видається відповідно до наказу керівника апарату райдержадміністрації.

 

V. Порядок нарахування та визначення державним службовцям надбавки за інтенсивність праці

 

5.1. Нарахування та визначення конкретного розміру надбавки за інтенсивність праці державним службовцям здійснюється відповідно до цього Порядку.

 

5.2. Рішення про нарахування надбавки за інтенсивність праці державним службовцям, діяльність яких координує і контролює голова адміністрації згідно з розподілом обов’язків між головою, першим заступником та заступниками голови адміністрації, приймається ним особисто, або особою, що виконує його обов’язки, на підставі інформації про виконану роботу з урахуванням критеріїв зазначених в п. 2.5. та погоджується ним шляхом візування з визначенням конкретного розміру надбавки за інтенсивність праці. Відповідно до погодження голови райдержадміністрації видається наказ керівника апарату райдержадміністрації.

 

5.3. Рішення про нарахування та визначення конкретного розміру надбавки за інтенсивність праці державним службовцям апарату приймається керівником апарату райдержадміністрації на підставі інформації з урахуванням критеріїв, зазначених в п. 2.5., яку на його ім’я готують керівники структурних підрозділів апарату.

 

5.4. Рішення про нарахування та визначення конкретного розміру надбавки за інтенсивність праці державним службовцям структурних підрозділів адміністрації без статусу юридичної особи публічного права ухвалюється керівником апарату райдержадміністрації на підставі подання першого заступника, заступника голови райдержадміністрації, які координують

 

 

6

 

і контролюють їх діяльність згідно з розподілом обов’язків з урахуванням критеріїв, зазначених в п. 2.5 цього Порядку.

 

5.5. Встановлення надбавки за інтенсивність праці державним службовцям здійснюється відповідно до наказу керівника апарату райдержадміністрації, що розробляє за його дорученням відділ управління персоналом та організаційної роботи апарату районної державної адміністрації.

 

5.6. Підставою для нарахування надбавки за інтенсивність праці державним службовцям, зазначеним в пунктах 5.2, 5.3, 5.4 цього Порядку, для відділу фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації є розпорядження голови райдержадміністрації про виплату коштів на встановлення надбавки за інтенсивність праці державних службовців, що видається відповідно до наказу керівника апарату райдержадміністрації.

 

VІ. Порядок нарахування та виплати державним службовцям матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань.

 

6.1. Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань державним службовцям надається на підставі їхніх заяв на ім’я керівника апарату райдержадміністрації.

 

6.1. Надання матеріальної допомоги на вирішення-соціально побутових питань державним службовцям здійснюється відповідно до наказу керівника апарату.

 

6.2. Державним службовцям, переведеним з одного державного органу в інший, матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань надається за умови, що вони не отримували її за попереднім місцем роботи у році, в якому були переведені.

 

6.3. Підставою для нарахування матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань для відділу фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації є розпорядження голови райдержадміністрації про виплату коштів на матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань державним службовцям, яке видається відповідно до наказу керівника апарату райдержадміністрації.

 

 

Начальник відділу-головний

бухгалтер відділу фінансово -

господарського забезпечення

апарату райдержадміністрації А.О. Літвінко

 

 

 

Додаток

до Порядку

 

Форма

 

Розрахунок економії фонду заробітної плати _______________

райдержадміністрації за __________ 201__ року

 

П.І.Б. Посада Нарахована заробітна плата (без лікарняних та премій), грн. Розмір премії (пропозиція)

відсоток до встанов-леного окладу Сума, грн.

 

 

 

 

Плановий місячний фонд заробітної плати тис.грн.

Фактично нарахована заробітна плата 0,0 тис.грн.

у т.ч.:

- за посадовими окладами тис.грн.

- надбавка за ранг державних службовців тис.грн.

- надбавка за вислугу років тис.грн.

- надбавка за роботу з таємними документами тис.грн.

- надбавка за інтенсивність праці згідно з постановою КМУ від 18.01.2017 № 15 (державних службовців) тис.грн.

- надбавка за виконання особливо важливої роботи згідно з постановою КМУ від 18.01.2017 № 15 (державних службовців) тис.грн.

- надбавка за складність і напруженість в роботі згідно з наказом Мінпраці України від 02.10.1996 № 77 (робітникам) тис.грн.

- надбавки та доплати водіям згідно з наказом Мінпраці України від 02.10.1996 № 77 тис.грн.

- відпускні тис.грн.

- оплата перших 5-ти днів тимчасової непрацездатності тис.грн.

- грошова допомога державним службовцям тис.грн.

- матеріальна допомога для оздоровлення працівників, які виконують функції з обслуговування тис.грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

Продовження додатка

 

 

- матеріальна допомога робітникам, водіям тис.грн.

- матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань державним службовцям тис.грн.

- матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань працівникам, які виконують функції з обслуговування тис.грн.

- інші виплати тис.грн.

Економія фонду заробітної плати за ________ місяць 201__ року (місяць, за який буде виплачена премія) тис.грн.

Економія фонду заробітної плати за попередній період тис.грн.

Економія фонду заробітної плати, всього тис.грн.

Планується виділити на преміювання, всього тис.грн.

з них на преміювання керівників тис.грн.

Загальна чисельність працівників, яким планується виплата премії осіб

у т.ч. керівний склад осіб

 

 

 

Керівник (підпис) (П.І.Б.)

 

Головний бухгалтер (підпис) (П.І.Б.)

 

 

 

 

Начальник відділу-головний

бухгалтер відділу фінансово -

господарського забезпечення

апарату райдержадміністрації А.О. Літвінко

 

Переглядів: 129
 

Українські новини

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Joomla Templates by Joomlashack