Головна Райдержадміністрація Розпорядження голови РДА 2019 Жовтень №250 від 11 жовтня 2019 р."Про внесення змін до Інструкції з діловодства в апараті та структурних підрозділах Сквирської районної державної адміністрації"
 

Посилання

Сайт Президента України
Верховна Рада України
Урядовий портал
Офіційний веб-сайт Нацдержслужби України
Київська обласна державна адміністрація
Укрінформ
Жовтень 2019
П В С Ч П С Н
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 31      

№250 від 11 жовтня 2019 р."Про внесення змін до Інструкції з діловодства в апараті та структурних підрозділах Сквирської районної державної адміністрації" Друк
Рейтинг Користувача: / 0
НайгіршеНайкраще 

Про внесення змін до Інструкції з діловодства

в апараті та структурних підрозділах

Сквирської районної державної адміністрації

Відповідно до законів України "Про місцеві державні адміністрації", "Про електронні довірчі послуги", постанови Кабінету Міністрів України                    від 17 квітня 2019 року № 375 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 950 і від 17 січня 2018 р. № 55":

 

Внести до Інструкції з діловодства в апараті та структурних підрозділах Сквирської районної державної адміністрації, затвердженої розпорядженням голови Сквирської районної державної адміністрації від 31жовтня 2018 року           № 418, зміни, що додаються.

 

 

Виконуюча обов’язки

голови адміністрації                                                     Оксана СЛАВІНСЬКА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження виконуючої обов’язки голови Сквирської районної державної адміністрації

11 жовтня 2019 року № 250

 

ЗМІНИ,

що вносяться до Інструкції з діловодства в апараті та структурних підрозділах Сквирської районної державної адміністрації

 

У Інструкції з діловодства в апараті та структурних підрозділах Сквирської районної державної адміністрації (далі – Інструкція), затвердженої розпорядженням голови Сквирської районної державної адміністрації              від 31 жовтня 2018 року № 418:

 

1. У тексті Інструкції:

 

слова „електронний цифровий підпис”, „інформаційне повідомлення” „електронна печатка”, „електронна позначка часу” в усіх відмінках і формах числа замінити відповідно словами „кваліфікований електронний підпис”, „електронне повідомлення”, „кваліфікована електронна печатка”, „кваліфікована електронна позначка часу”;

слова „архів установи” в усіх відмінках замінити словами „архівний підрозділ установи” у відповідному відмінку;

слова „по батькові” виключити;

слова „ім’я”, „Ім’я”, „ініціал", „Ініціал", „ініціал імені" в усіх відмінках замінити словами „власне ім’я”, „Власне ім’я” у відповідному відмінку, крім підпункту 36 пункту 11, пункту 89 та пункту 126;

слова „головний розробник”, „Головний розробник” в усіх відмінках замінити відповідно словами „розробник”, „Розробник” у відповідному відмінку;

слова „проект” в усіх відмінках замінити словами „проєкт”;

слова „Про електронний цифровий підпис" замінити словами „Про електронні довірчі послуги”;

слова „Глава Адміністрації Президента України”, „Адміністрація Президента України” в усіх відмінках замінити відповідно словами „Керівник Офісу Президента України”, „Офіс Президента України”.

 

2. Пункт 1 Інструкції викласти в такій редакції:

„1. Інструкція з діловодства в апараті та структурних підрозділах Сквирської районної державної адміністрації (далі – Інструкція) встановлює загальні вимоги щодо документування управлінської інформації, визначає порядок організації роботи з документами в електронній та паперовій формах, створеними у діловодстві в апараті та структурних підрозділах Сквирської районної державної адміністрації (далі – адміністрація), з моменту їх створення або одержання і до моменту відправлення або передавання до архівного підрозділу апарату, структурних підрозділів адміністрації, загальні засади функціонування та використання системи електронної взаємодії органів виконавчої влади (далі – система взаємодії СЕВ), оперативний інформаційний обмін з використанням службової електронної пошти та загальні правила здійснення моніторингу стану виконання управлінських рішень.".

3. Пункти 3 – 7 викласти в такій редакції:

„3. Особливості організації діловодства з документами, що містять інформацію з обмеженим доступом, визначаються окремими нормативно-правовими актами та не регулюються цією Інструкцією.

4. Вимоги Інструкції до роботи з первинно-обліковою, банківською, фінансовою, звітно-статистичною, науково-технічною документацією поширюються лише в частині загальних принципів роботи з документами.

5. Особливості організації діловодства за зверненнями громадян, запитами на публічну інформацію визначаються окремими нормативно-правовими актами та не регулюються цією Інструкцією.

6. Документування управлінської інформації та діловодство стосовно документів, що містять інформацію з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом, електронних документів, що не можуть бути застосовані як оригінал згідно з вимогами закону та документів, вимога щодо опрацювання яких у паперовій формі встановлена актами Кабінету Міністрів України, здійснюється у паперовій формі.

7. Основна форма організації діловодства в адміністрації є електронна після впровадження системи електронного документообігу в промислову експлуатацію.

 

4. У пункті 11 Інструкції:

 

у підпункті 1 після слова „обіг" доповнити словом „(проходження)", а слово „архіву" замінити словами „архівного підрозділу апарату, структурного підрозділу Сквирської райдержадміністрації";

 

у підпункті 13 слова „порядкових номерів, їх реєстраційних індексів, дат” замінити словами „порядкових номерів документів, їх реєстраційних індексів, дат, кількості сторінок”;

 

підпункти 15 і 16 викласти в такій редакції:

 

„15) електронна резолюція – реквізит, який створений у системі електронного документообігу адміністрації та який вноситься до реєстраційно-моніторингової картки електронного документа і нерозривно пов’язаний із нею. Електронна резолюція містить стислий зміст доручення (вказівки) посадової особи щодо його виконання та пов’язаний з нею кваліфікований електронний підпис цієї посадової особи. Електронна резолюція є єдиною допустимою електронною формою реалізації доручень, виданих в електронній формі, візуалізація якої визначається Інструкцією;

 

16) електронна справа – сукупність файлів електронних документів, що входять до неї, електронного внутрішнього опису та засвідчувального напису справи;”;

 

підпункт 29 викласти в такій редакції:

„29) реєстратор – працівник служби діловодства або особа, на яку покладено функції реєстрації документів, уповноважені на здійснення реєстрації вхідних та/або внутрішніх, та/або вихідних документів в апараті, структурних підрозділах адміністрації;”;

у підпункті 32 слова „автоматизованого виконання завдань щодо організації роботи” замінити словами „автоматизації організації роботи”;

підпункт 33 викласти в такій редакції:

„33) служба діловодства – загальний відділ апарату адміністрації, у структурних підрозділах адміністрації – відділ, сектор або відповідальна особа, що забезпечує реєстрацію, облік, організацію документообігу службових документів, зберігання документаційного фонду або його частини до передавання на зберігання до архівного підрозділу апарату, структурного підрозділу, або відповідальна особа структурного підрозділу адміністрації, на яку покладено виконання завдань і функцій цієї служби;

підпункти 35 та 37 виключити;

у підпункті 38:

слово „посадова” виключити.

 

5. У пункті 16 Інструкції:

в абзаці шостому слова „методичне керівництво" замінити словами „надання методичної допомоги";

абзаци дев’ятий та одинадцятий виключити;

в абзаці десятому слова „загальний нагляд за правильністю” замінити словами „перевірку правильності”.

 

6. Пункт 18 Інструкції викласти в такій редакції:

„18. Технічне супроводження СЕД та його програмно-апаратне забезпечення, відповідальність за збереженість документів та сформованих справ, забезпечення функціонування єдиного масиву електронних документів, а також формування структури електронних довідників у СЕД покладаються на уповноважений структурний підрозділ адміністрації.

Забезпечення захисту інформації, що обробляється в СЕД, покладається на уповноважений структурний підрозділ адміністрації або працівника апарату або структурного підрозділу адміністрації, на якого покладається виконання завдань та функцій структурного підрозділу з питань захисту інформації.

 

7. Доповнити пункт 36 після абзацу другого новим абзацом такого змісту:

 

„Виготовлення бланків конкретних видів документів допускається, якщо кількість зареєстрованих документів у паперовій формі такого виду перевищує
2 тис. одиниць на рік. Якщо кількість зареєстрованих документів у паперовій формі менше 2 тис. одиниць, документ друкується з текстового редактора, в якому його створено, без застосування бланків, виготовлених друкарським способом.”.

 

У зв’язку з цим абзаци третій – восьмий вважати відповідно абзацами четвертим – дев’ятим.

 

8. У пункті 45:

абзац дев’ятий виключити;

в абзаці тринадцятому слова „(для розпоряджень, наказів лише QR-код)," замінити словами „(для державної реєстрації актів лише QR-код),".

 

9. Підрозділ „Адресат” розділу “II. Документування управлінської інформації” Інструкції викласти в такій редакції:

 

„Адресат та особисте звертання

49. Документи адресуються установі, її структурним підрозділам або конкретній посадовій особі. У разі адресування документа установі або її структурним підрозділам без зазначення посадової особи їх найменування наводяться у називному відмінку, наприклад:

Національне агентство з питань державної служби

Якщо документ надсилається посадовій особі, найменування установи та її структурного підрозділу наводяться у називному відмінку, а посада і прізвище адресата – у давальному, наприклад:

Державна архівна служба

 

Начальнику фінансово-економічного управління

 

Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ

У разі коли документ адресується керівникові установи або його заступникові, найменування установи входить до складу найменування посади адресата, яке наводиться у давальному відмінку, наприклад:

 

Голові Державної митної служби

 

Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ

Якщо документ адресується кільком однорідним за характером діяльності установам, зазначається узагальнене найменування адресатів, наприклад:

 

Центральним державним архівам

Документ не повинен мати більше чотирьох адресатів. Слово „копія” перед найменуванням другого – четвертого адресатів не ставиться. У разі надсилання документа більше ніж чотирьом адресатам складається список на розсилку із зазначенням на кожному документі тільки одного адресата.

 

Реквізит „Адресат” може включати адресу. Порядок і форма запису відомостей про адресу установи повинні відповідати Правилам надання послуг поштового зв’язку, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України              від 05 березня 2009 р. № 270 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 23, ст. 750). Повна адреса зазначається у разі надсилання документа разовим кореспондентам, наприклад:

 

Міністерство юстиції

вул. Городецького, буд. 13,

м. Київ, 01001

У разі надсилання документа фізичній особі спочатку зазначається у давальному відмінку власне ім’я та прізвище, потім поштова адреса, наприклад:

 

Олександру Гончаруку

вул. Сурикова, буд. 3а, кв. 1,

м. Київ, 03178

 

У разі надсилання документа органам законодавчої і виконавчої влади, постійним кореспондентам їх поштова адреса на документах не зазначається.

 

У разі коли документ адресується конкретній особі, у листі нижче атрибута „адресат” може наводитись особисте звертання у кличному відмінку:

 

Пане (пані) Власне ім’я

або

Пане (пані) Прізвище

або

Пане (пані) посада або звання

або

Панове

 

Наприклад:

Пане Олексію

Пані Іваненко

Пані директор

Пане полковнику

 

У разі необхідності перед словом „Пане”, „Пані” або „Панове” може використовуватися слово „Шановний”, „Шановна” або „Шановні” відповідно, наприклад:

Шановна пані Ковальська.”.

 

10. У пункті 50 Інструкції:

 

абзаци четвертий – сьомий викласти в такій редакції:

 

„Якщо документ у паперовій формі затверджується розпорядженням, наказом, то гриф затвердження складається зі слова „ЗАТВЕРДЖЕНО” (без лапок), назви виду документа, яким затверджується створений документ, у називному відмінку, його дати і номера. Наприклад:

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Сквирської

районної державної адміністрації

20 березня 2018 року  № 56

Гриф затвердження розміщується у правому верхньому кутку першої сторінки документа.

 

У разі коли електронний документ затверджується розпорядженням, наказом, гриф затвердження складається із слова „ЗАТВЕРДЖЕНО”, назви (у називному відмінку) виду документа, яким затверджується створений документ, із зазначенням дати його затвердження і номера, наприклад:

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів

12 березня 2017 року № 298

Гриф затвердження візуалізується у верхньому правому куті першої сторінки документа.

У разі затвердження документа кількома посадовими особами грифи затвердження розташовуються на одному рівні.”.

 

11. Пункт 55 Інструкції викласти в такій редакції:

„55. Заголовок до тексту (короткий зміст) документа повинен містити стислий виклад суті документа. Заголовок до тексту документа (короткий зміст), обсяг якого перевищує 150 знаків (п’ять рядків), дозволяється продовжувати до межі правого поля. Крапка в кінці заголовка не ставиться.

Заголовок (короткий зміст) відповідає на питання „про що?”, „кого?”, „чого?”. Наприклад: наказ (про що?) про надання відпустки; лист (про що?) про організацію наради, протокол (чого?) засідання атестаційної комісії; посадова інструкція (кого?) головного спеціаліста.

Супровідні листи, доповідні та службові записки дозволяється складати без заголовка.”.

 

12. Назву підрозділу „Відмітки про наявність додатків" розділу „II. Документування управлінської інформації" Інструкції викласти в такій редакції:

„Оформлення додатків".

 

13. Пункт 64  Інструкції викласти в такій редакції:

 

„64. На додатках до положень, правил, інструкцій тощо проставляється відмітка у верхньому правому куті першої сторінки додатка, яка включає номер додатка, заголовок нормативно-правового акта та посилання на відповідну структурну одиницю, наприклад:

Додаток 5

до Інструкції з діловодства в апараті, структурних підрозділах Київської обласної державної адміністрації

(пункт 8.3)

 

Сторінки кожного додатка мають свою нумерацію. У кінці під текстом додатка проставляється риска, що свідчить про його закінчення.

Додатки до розпоряджень, наказів, що доповнюють та/або пояснюють зміст основного документа, повинні мати відмітку з посиланням на цей документ, його дату і номер, наприклад:

Додаток

до розпорядження голови адміністрації

01 квітня 2018 року № 295

 

Додаток

до наказу керівника апарату адміністрації

04 квітня 2018 року  № 295

 

14. У пункті 65 Інструкції:

 

абзац третій викласти в такій редакції:

 

„Якщо документ має додаток, повне найменування якого наводиться в його тексті, відмітка про наявність цього додатка оформлюється за такою формою:

Додаток: на 7 арк. у 2 прим.

доповнити пункт абзацами такого змісту:

„Якщо до документа додається інший документ, який має додатки, відмітку про наявність додатка оформляють за такою формою:

Додаток: лист Укрдержархіву від 20 вересня 2018 р.

№ 595/04-12 і додаток до нього,

всього на 20 арк. в 1 прим."

 

15. У пункті 66:

абзац десятий викласти в такій редакції:

„Листи, що надсилаються Секретаріату Кабінету Міністрів України, міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, територіальним органам центральних органів виконавчої влади, депутатам місцевих рад, підприємствам, установам, організаціям, що належать до сфери управління адміністрації, підписуються головою адміністрації або посадовою особою, що виконує обов’язки голови адміністрації, або заступниками голови, керівником апарату адміністрації згідно з розподілом обов’язків.";

 

доповнити пункт після абзацу тринадцятого новим абзацом такого змісту:

 

„Проекти доповідних і службових записок підписуються керівником структурного підрозділу установи згідно з визначеною компетенцією або особою, що виконує його обов’язки.".

 

У зв’язку з цим абзаци чотирнадцятий – двадцять четвертий вважати відповідно абзацами п’ятнадцятими – двадцять п’ятим.

 

16. Пункт 84 Інструкції викласти у такій редакції:

„84. Зовнішнє погодження проєктів документів, створених у паперовій формі, оформляється шляхом проставлення на них грифа погодження, який включає в себе слово „ПОГОДЖЕНО”, найменування посади особи та установи, з якою погоджується проєкт документа, особистий підпис посадової особи, скріплений гербовою печаткою, власне ім’я, прізвище і дату або назву документа, що підтверджує погодження, його дату і номер (індекс), наприклад:

 

ПОГОДЖЕНО

Міністр юстиції

підпис                    Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ

Дата

ПОГОДЖЕНО

Протокол засідання

Центральної експертно-перевірної

комісії Укрдержархіву

Дата                          №".

 

17. Пункт 90 Інструкції доповнити після абзацу другого новими абзацами такого змісту:

Погодження та підписання проєкту електронного документа здійснюється у такому порядку:

проєкт електронного документа спочатку візується його автором, керівником підпорядкованого підрозділу та керівником структурного підрозділу (відповідального підрозділу) та уповноваженими особами інших структурних підрозділів установи, зазначеними в реєстраційно-моніторинговій картці;

проєкт електронного документа візується заступником керівника установи, який координує роботу структурного підрозділу, відповідального за підготовку проєкту електронного документа (погодження інших заступників керівника установи, які координують роботу заінтересованих підрозділів, не вимагається);

у разі погодження проєктів розпоряджень, наказів в електронній формі проєкт розпорядження, наказу візується уповноваженим представником юридичної служби за результатами проведення юридичної експертизи та керівником структурного підрозділу (спеціалістом) з питань запобігання та виявлення корупції;

проєкт електронного документа візується всіма посадовими особами (погоджувачами), наявність візи яких передбачено в реєстраційно-моніторинговій картці, при цьому візування проєкту електронного документа не затверджує зазначений документ;

проєкт підписується керівником (підписувачем), який затверджує електронний документ.

У зв’язку з цим абзаци третій – двадцять дев’ятий вважати відповідно абзацами четвертим – тридцять п’ятим.

 

18. Абзац восьмий пункту 92 Інструкції викласти в такій редакції:

„Після підписання документа керівником установи в електронній формі він автоматизовано реєструється та автоматично надсилається через систему взаємодії. Паперовий примірник, який відповідно до номенклатури справ має постійний або тривалий (понад 10 років) строк зберігання, разом з роздрукованим переліком посадових осіб, якими погоджено проєкт документа (найменування посади, власне ім’я та прізвище, дата погодження), уповноважена особа служби керівника передає до служби діловодства лише для зберігання та формування у справу згідно з номенклатурою справ.".

 

19. Пункт 93 Інструкції  викласти в такій редакції:

„93. У разі коли підписувачем документа є заступник керівника установи, відповідний електронний документ після погодження в установленому порядку надходить через СЕД до відповідного підписувача або уповноваженої особи, що організовує та забезпечує його роботу, а у разі коли підписувачем документа є керівник структурного підрозділу – безпосередньо до відповідного підписувача.".

 

20. У пункті 99 Інструкції:

абзац другий викласти в такій редакції:

„Напис про засвідчення паперової копії документа у паперовій формі складається із слів „Згідно з оригіналом”, найменування посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, власного імені та прізвища, дати засвідчення копії та проставляється нижче реквізиту документа „Підпис”, наприклад:

Згідно з оригіналом

Провідний спеціаліст

відділу організації діловодства           підпис             Власне ім’я  ПРІЗВИЩЕ

Дата";

доповнити пункт після абзацу другого новим абзацом такого змісту:

„У випадках надсилання копій документів через СЕВ, надсилання копій документів кільком адресатам (розсилка), інших випадках, передбачених Інструкцією, засвідчення паперових копій документа у паперовій формі здійснюють згідно з вимогами пункту 99 цієї Інструкції.".

 

У зв’язку з цим абзаци третій – четвертий вважати відповідно абзацами четвертим – п’ятим.

 

21. Пункт 100 викласти в такій редакції:

„100. На копіях документів у паперовій формі, щодо яких здійснюється виїмка, зазначається найменування посади особи, яка засвідчила копію, її особистий підпис, дата засвідчення та відбиток печатки служби діловодства, наприклад:

 

Згідно з оригіналом

 

Провідний спеціаліст відділу

підпис

Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ

відбиток печатки служби діловодства

 

Дата

 

 

На копіях вихідних документів, що залишаються у справах адміністрації, повинні бути візи посадових осіб, з якими вони погоджені, та візи виконавців.

 

Копія документа повинна відповідати оригіналу.

Витяги з документів оформлюються у порядку, визначеному для оформлення копій документів.".

 

22. Пункт 103 Інструкції викласти в такій редакції:

„103. Після завершення роботи з документом у паперовій формі проставляється відмітка про його виконання. Відмітка про виконання документа свідчить про те, що роботу над документом завершено і його можна долучити до справи. Відмітка може містити слова „До справи”, номер справи, посилання на дату і реєстраційний індекс документа, який засвідчує його виконання, найменування посади, підпис і дату. Якщо документ не потребує письмової відповіді, зазначаються короткі відомості про виконання. Підпис і дату відмітки проставляє працівник, який створив документ, або керівник структурного підрозділу. Зазначений реквізит проставляється від руки у лівому куті нижнього поля першої сторінки, наприклад:

 

До справи № 03-10

До справи № 05–19

Або

 

Лист-відповідь від 20.05.2011
№ 03-10/01/802

Питання вирішено позитивно під час телефонної розмови 04.03.2018

 

 

посада   підпис Власне ім’я  ПРІЗВИЩЕ 21. 05.2011

посада   підпис  Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ 21. 05.2011

Відмітка про закінчення виконання документа в електронній формі вноситься до реєстраційно-моніторингової картки та містить автоматично згенеровані системою електронного документообігу слова „До справи”, номер справи, а також короткі відомості про його виконання, наприклад:

До справи № 03-10 
Лист-відповідь від 20.05.2017 № 03-10/01/802

або

До справи № 05-19 
Питання вирішено позитивно під час телефонної 
розмови 04.03.2017".

23. У пункті 106 Інструкції слова „основних питань” замінити словом „основної”.

 

24. Абзац третій пункту 115 Інструкції викласти в такій редакції:

„Розпорядча частина наказу починається із слова “наказую”, а розпорядження – “зобов’язую”, яке друкується жирним шрифтом, після якого ставиться двокрапка.”.

 

25. Підпункт 2 пункту 119 викласти в такій редакції:

„2) розпорядча частина розпорядження, наказу починається з пункту:

„1. Внести до розпорядження (наказу) … такі зміни:” у разі викладення змін у тексті наказу (розпорядження);

„1. Внести до розпорядження (наказу) … зміни, що додаються.” у разі викладення змін у вигляді окремого документа;".

 

26. Пункти 136 і 137 викласти в такій редакції:

„136. Проєкти розпоряджень, наказів в електронній формі готуються та погоджуються відповідно до загальних вимог підготовки та погодження проєктів електронних документів, визначених цією Інструкцією та Регламентом Сквирської райдержадміністрації, на бланку, що автоматично генерується СЕД.

Перед поданням на підпис нормативно-правового акта, який підлягає державній реєстрації, автор проєкту друкує його із системи СЕД разом із згенерованим СЕД бланком, на якому візуалізується автоматично сформований QR-код.

На роздрукованому проєкті розпорядження, наказу в електронній формі вимагається лише проставлення власноручної візи уповноваженого представника юридичної служби, яким проведено юридичну експертизу зазначеного проєкту.

 

137. Підписання розпоряджень, наказів здійснюється в електронній та у разі необхідності паперовій формі. Розпорядження, накази з адміністративно-господарських питань готуються та підписуються лише в електронній формі після впровадження в адміністрації системи електронного документообігу в промислову експлуатацію.".

27. У пункті 161 Інструкції слова „реєстраційний індекс і дату документа” замінити словом „документ”, а після слів „текст (основний реквізит службового листа)” доповнити словами „та особисте звертання (у разі потреби)”.

 

28. Пункт 185 Інструкції викласти в такій редакції:

„185. Усі документи, що адресовані Сквирській районній державній адміністрації, голові адміністрації, заступникам голови адміністрації, керівнику апарату адміністрації приймаються та реєструються централізовано службою діловодства апарату адміністрації. Документи, що адресовані структурним підрозділам Сквирської районної державної адміністрації, приймаються та реєструються централізовано службами діловодства структурних підрозділів адміністрації.".

 

29. Абзац другий пункту 188 Інструкції викласти в такій редакції:

„У разі відсутності додатків, зазначених у документі, або окремих аркушів, а також за наявності помилок в оформленні документа, що унеможливлює його виконання (відсутність підпису, відбитка печатки, грифу затвердження тощо), документ не реєструється і повертається відправникові із зазначенням причини повернення або йому повідомляється про повернення документа телефоном.".

 

30. Пункт 195 Інструкції викласти в такій редакції:

„195. Під час попереднього розгляду визначається:

 

чи має документ бути допущений до реєстрації;

 

чи потребує розгляду керівництвом установи або передачі після реєстрації до структурного підрозділу або структурних підрозділів відповідно до функціонального розподілу обов’язків в установі;

 

чи належить до документів термінового розгляду (опрацювання).".

 

31. У пункті 199 Інструкції:

абзац сьомий викласти в такій редакції:

„відсутній пов’язаний з електронним документом кваліфікований електронний підпис підписувача чи пов’язана з ним кваліфікована електронна печатка установи, наявність якої на ньому передбачена цією Інструкцією;”;

доповнити пункт після абзацу восьмого новим абзацом такого змісту:

„пов’язані з електронним документом кваліфіковані електронні підписи та/або печатки неможливо перевірити з дотриманням вимог частини другої статті 18 Закону України „Про електронні довірчі послуги”;”.

 

У зв’язку з цим абзаци дев’ятий – одинадцятий вважати відповідно абзацами десятим – дванадцятим.

 

32. У пункті 200 Інструкції:

в абзаці третьому слово „відсутності,” замінити словами „відсутності вхідні та вихідні документи реєструються”;

доповнити пункт після абзацу третього новим абзацом такого змісту:

„У веб-модулі системи взаємодії додатково реєструються лише документи, які надійшли або будуть відправлені через систему взаємодії.".

 

У зв’язку з цим абзаци четвертий, п’ятий і шостий вважати відповідно абзацами п’ятим, шостим і сьомим.

 

33. У пункті 202 Інструкції слова і цифри „код уніфікованої форми документа відповідно до Державного класифікатора управлінської документації ДК 010-98,” і „строк зберігання електронного документа (відповідно до номенклатури справ),” виключити.

 

34. Пункти 203, 205 Інструкції викласти в такій редакції:

 

„203. До додаткових реквізитів, що вносяться до реєстраційно-моніторингової картки, належать: внутрішнє переадресування електронного документа між структурними підрозділами установи, наявність і перелік додатків, проміжні строки виконання, інформація про зміну та перенесення строків виконання, припинення моніторингу електронного документа, електронні повідомлення системи взаємодії, код документа згідно з тематичним класифікатором установи, строк передавання до архівного підрозділу установи, позначка про належність документа до документів термінового розгляду, строк зберігання електронного документа (відповідно до номенклатури справ).”;

 

„205. Реєстрація вхідної і вихідної кореспонденції установи здійснюється службою діловодства установи централізовано в єдиній системі.".

 

35. У абзаці другому пункту 217 Інструкції слово „(QR-код)” замінити словами „або QR-код”.

 

36. Пункти 218 – 220 Інструкції викласти в такій редакції:

 

„218. Перевірка кваліфікованого електронного підпису чи печатки здійснюється з дотриманням Порядку використання електронних довірчих послуг в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях державної форми власності,затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 р. № 749 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 76, ст. 2528).

219. В апараті, структурних підрозділах Сквирської райдержадміністрації  організовується централізоване сховище кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів або застосовується онлайн-перевірка сертифікатів відкритих ключів безпосередньо з електронного переліку кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг.

220. Перевірка та підтвердження кваліфікованого електронного підпису та/або печатки здійснюється з дотриманням вимог частини другої статті 18 Закону України „Про електронні довірчі послуги.”.

 

37. В абзаці третьому пункту 224 Інструкції слова „структурні підрозділи установи” замінити словами „керівники структурних підрозділів установи (у разі необхідності можуть бути визначені працівники установи, до компетенції яких належить зазначене в резолюції питання);”.

 

38. В абзаці другому пункту 229:

 

перше речення викласти в такій редакції: „Якщо електронний документ розіслано працівникам апарату, структурних підрозділів Сквирської райдержадміністрації для ознайомлення через СЕД, працівники вносять відмітку про їх ознайомлення, а у разі розсилання для ознайомлення під підпис – підтверджують накладанням кваліфікованого електронного підпису.”.

39. У другому реченні пункту 231 Інструкції слова „Телеграми, акти” замінити словом „Акти”, а слова „запити, звернення” – словами „запити і звернення народних депутатів”.

 

40. Пункт 245 Інструкції викласти в такій редакції:

 

„245. Реєстрація вихідних електронних документів здійснюється в автоматизованому режимі у СЕД за фактом їх підписання.".

 

41. У пункті 263 Інструкції слова „та централізовано” і „в автоматизованому режимі” виключити.

 

42. Абзац четвертий пункту 265 Інструкції викласти в такій редакції:

 

„Відхилення адресатом електронного документа без зазначення підстав, що визначені у пункті 199 цієї Інструкції, вважається свідомим порушенням.".

 

43. Абзац другий пункту 269 Інструкції виключити.

 

44. У пункті 270 Інструкції:

абзац перший викласти в такій редакції:

„270. Журнал обміну складається з таких розділів:”;

 

в абзаці четвертому слова „до атрибутів розділу отриманих додаються” замінити словами „складові, аналогічні до складових розділу отримані, а також”.

 

45. В абзаці третьому пункту 271 слова „у вигляді документа або сторінки в електронній або паперовій формі” виключити.

 

46. Абзац сьомий пункту 272 Інструкції  після слова „користувачем” доповнити словами „системи взаємодії”;

 

47. У пункті 307 цифру «7» виключити, слова „день одержання документа адресатом” замінити словами „день реєстрації документа органом, який визначив відповідне завдання.".

 

48. У пункті 321:

 

в абзаці першому слова та цифри „(додаток 26)" та „(додаток 27)" виключити;

 

в абзаці шостому слова „у формі електронної таблиці” замінити словами і цифрами „у формі електронної таблиці (додатки 26 і 27)”.

 

49. Пункти 342 і 344 викласти в такій редакції:

 

„342. Формування електронних справ здійснюється у СЕД в автоматизованому режимі на підставі індексу електронної справи.";

 

„344. Під час формування електронних справ слід дотримуватися загальних правил з урахуванням таких вимог:

 

групувати в електронні справи документи, виконані протягом одного календарного року, крім перехідних електронних справ (ведуться протягом кількох років);

 

документ-відповідь групується за ініціативним документом;

 

включати в електронні справи лише оригінали електронних документів чи їх примірники або у разі їх відсутності засвідчені в установленому порядку копії документів, зокрема електронні копії паперових оригіналів та електронні копії електронних документів;

обсяг електронної справи не обмежується кількістю електронних документів;

обсяг електронної справи (кількість документів), що містить документи постійного та тривалого (понад 10 років) строків зберігання, повинен відповідати обсягу справи, сформованої з паперових примірників електронного документа.

Для документів постійного та тривалого (понад 10 років) строків зберігання, створених на виконання вхідного електронного документа, головним виконавцем виготовляється паперова копія цього вхідного документа, яка зберігається у структурному підрозділі та формується у справу відповідно до затвердженої номенклатури справ.".

 

50. У пункті 355 Інструкції після слова „примірників” доповнити словами „або копій”.

 

51. У додатках 16, 23, 28, 31 до Інструкції слово „Ім’я" замінити словами „Власне ім’я".

 

52. У додатках 10, 11, 15, 21, 24, 25 до Інструкції слова „ініціали", „Ініціал" замінити словами „Власне ім’я".

 

53. У додатках 18,19 до Інструкції слова „Ініціал імені" замінити словами „Власне ім’я".

 

54. У додатку 13 до Інструкції:

 

назву додатка після слів „або засвідчуються” доповнити словом „кваліфікованою”;

 

доповнити додаток пунктом 24 такого змісту:

 

„24. Аркуші погодження проєктів нормативно-правових актів.”.

 

55. У пункті 2 додатка 22 до Інструкції слова і цифри „протягом 15 днів з дня його надходження, якщо Верховною Радою України не встановлено інший строк” замінити словами „згідно з вимогами Закону України „Про статус народного депутата України”.

 

56. Додатки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 26, 27, 29, 30 викласти у редакції, що додаються.

 

57. Доповнити Інструкцію додатком 32, що додається.

Начальник загального відділу

апарату адміністрації                                                           Ірина ВОЙНІЛОВИЧ

СХВАЛЕНО:                                                                     СХВАЛЕНО:

Протокол засідання ЕК                                                    Протокол засідання ЕК

архівного сектору Сквирської                                       Сквирської райдержадміністрації

райдержадміністрації

від 09.10.2019 № 4                                                              від 07.10.2019 № 1

 

Додаток 1

до Інструкції з діловодства в апараті та структурних підрозділах Сквирської районної державної адміністрації

(пункт 19)

 

 

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА
оформлення документів

1. Для оформлення текстів службових документів використовується гарнітура Times New Roman, шрифт розміром 12—14 друкарських пунктів або 8—12 друкарських пунктів для друкування реквізиту „Прізвище виконавця і номер його телефону”, виносок, пояснювальних написів до окремих елементів тексту документа або його реквізитів тощо.

2. При оформленні застосовується шрифт:

напівжирний шрифт великими літерами — для назви виду документа;

напівжирний (прямий або курсив) — для заголовків та короткого змісту документа.

3. При оформленні текстів міжрядковий інтервал повинен становити:

1 — для складових тексту документа, реквізиту „Додаток” та посилання на документ, що став підставою для підготовки (видання) поточного документа;

1,5 — для складових частин реквізитів „Адресат” та „Гриф затвердження”;

1,5—3 — для відокремлення реквізитів документа один від одного.

4. Власне ім’я та прізвище в реквізиті „Підпис” розміщується на рівні останнього рядка назви посади.

5. Максимальна довжина рядка багаторядкових реквізитів (крім реквізиту тексту) — 73 міліметри (28 друкованих знаків).

6. Якщо короткий зміст до тексту перевищує 150 знаків (5 рядків), його дозволяється продовжувати до межі правого поля. Крапка в кінці заголовка не ставиться.

7. Під час оформлення документів слід дотримуватися таких відступів від межі лівого поля документа:

125 міліметрів — для розшифрування підпису в реквізиті „Підпис”;

100 міліметри — для реквізитів „Гриф затвердження”;

90 міліметрів — для реквізиту „Адресат”;

10 міліметрів — для абзаців у тексті;

Продовження додатка 1

 

0 міліметрів:

для слів „СЛУХАЛИ”, „ВИСТУПИЛИ”, „ВИРІШИЛИ”, „УХВАЛИЛИ”, „НАКАЗУЮ”, „ЗОБОВ’ЯЗУЮ;

для реквізитів „Дата документа”, „Короткий зміст документа”, „Текст” (без абзаців), „Відмітка про наявність додатків”, „Прізвище виконавця і номер його телефону”, „Відмітка про виконання документа і надсилання його до справи”, слово „Додаток, реквізити „Додаток” та слово „Підстава” запису про посилання на документ, що став підставою для підготовки (видання) поточного документа, найменування посади у реквізиті „Підпис”, засвідчувального напису „Згідно з оригіналом” та для першого реквізита „Гриф затвердження”, якщо їх в документі два.

8. Під час оформлення документів (додатків до них) на двох і більше сторінках друга та наступні сторінки повинні бути пронумеровані.

9. Номери сторінок ставляться посередині верхнього поля сторінки арабськими цифрами без зазначення слова „сторінка” та розділових знаків. Перша сторінка не нумерується ні в документі, ні в кожному з додатків. Документ і кожен з додатків мають окрему нумерацію.

10. Тексти документів друкуються на одному боці аркуша. Документи не постійного строку зберігання обсягом більше 20 сторінок допускається друкувати на лицьовому і зворотному боці аркуша, при цьому реквізит „Підпис” повинен бути розміщений на лицьовому, а не на зворотному боці останнього аркуша документа.

11. QR-код розміром 21 на 21 мм розміщується в нижньому лівому куті першої сторінки документа.

__________________________________________

 

 

 

 

Додаток 2

до Інструкції з діловодства в апараті та структурних підрозділах Сквирської районної державної адміністрації

(пункт 33)

 

 

Зразок загального бланка АДМІНІСТРАЦІЇ

 

 

 

СКВИРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

(місце для назви виду документа)

 

від ________  20___ р.                    м. Сквира                                 №_________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формат А4 (297х210)

___________________________________________________

 

Додаток 3

до Інструкції з діловодства в

апараті та структурних підрозділах Сквирської районної державної адміністрації

(пункт 33)

 

Зразок бланка листа АДМІНІСТРАЦІЇ

СКВИРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Київської області

вул. Богачевського, 28, м. Сквира, 09001,тел. 0 (4568) 5-13-05,

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду ,  код згідно з ЄДРПОУ24208857

 

від __________20___р. №_________ на № __________ від ________20___р.

 

 

 

 

 

 

Формат А4 (297х210)

 Додаток 4

до Інструкції з діловодства в апараті та структурних підрозділах Сквирської районної державної адміністрації

(пункт 33)

 

 

 

Зразок бланка листа ГОЛОВИ АДМІНІСТРАЦІЇ

ГОЛОВА

СКВИРСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Київської області

вул. Богачевського, 28, м. Сквира, 09001,тел. 0 (4568) 5-13-05,

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду ,  код згідно з ЄДРПОУ24208857

____________________________________________________________________________________________

від _______20___р. №_____                                            на № __________ від ________20___р.

Формат А4 (297х210)Додаток 5

до Інструкції з діловодства в апараті та структурних підрозділах Сквирської районної державної адміністрації

(пункт 33)

 

Зразок бланка листа АДМІНІСТРАЦІЇ

для листування іноземними мовами

 

 

СКВИРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Богачевського, 28, м. Сквира,

09001

тел. 5-13-05

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду ,

веб-сайт: http://skvira-rda.org.ua,

код згідно з ЄДРПОУ 24208857

SKVYRSKA DISTRICT

STATE ADMINISTRATION

KIEV REGION

vul. Bohachevskoho, 28, m. Skvyra,

09001, Ukraine,

tel. 5-13-05

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду ,

web: http://skvira-rda.org.ua,

code according to YeDRPOU 24208857

№ _____________ від ____________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формат А4 (297х210)

___________________________________________________________

 

Додаток 6

до Інструкції з діловодства в апараті та структурних підрозділах Сквирської районної державної адміністрації

(пункт 33)

 

 

Зразок бланка листа

СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУАДМІНІСТРАЦІЇ

 

НАЗВА СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ АДМІНІСТРАЦІЇ

СКВИРСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНої АДМІНІСТРАЦІї

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Довідкові дані про структурний підрозділ адміністрації

від _______20___р. №_____                                      на № __________ від ________20___р.

Формат А4 (297х210)

 

 

___________________________________________________________

 

 

Додаток 7

до Інструкції з діловодства в апараті та структурних підрозділах Сквирської районної державної адміністрації

(пункт 33)

 

Зразок  бланка  РОЗПОРЯДЖЕННЯ  АДМІНІСТРАЦІЇ

СКВИРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від ______ жовтня 2019 р.            м. Сквира                                      № _______

Формат А4 (297х210)

____________________________________________

 

Додаток 8

до Інструкції з діловодства в апараті та структурних підрозділах Сквирської районної державної адміністрації

(пункт 33)

 

 

Зразок бланка НАКАЗУ АПАРАТУ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

АПАРАТ

СКВИРСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

НАКАЗ

 

 

від __________ 20 ____ р.           м. Сквира                                   № __________

Формат А4 (297х210)

________________________________________________

 

 

 

Додаток 9

до Інструкції з діловодства в апараті та структурних підрозділах Сквирської районної державної адміністрації

(пункт 33)

 

Зразок бланка НАКАЗУ

структурного підрозділу АДМІНІСТРАЦІЇ

 

 

 

 

НАЗВА СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ АДМІНІСТРАЦІЇ

СКВИРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

НАКАЗ

 

 

від __________ 20____ р.             м. Сквира                                        № _______

Формат А4 (297х210)

________________________________________________

 

Додаток 26

до Інструкції з діловодства в апараті та структурних підрозділах Сквирської районної державної адміністрації

(пункт 321)

 

 

ПРИМІРНА ФОРМА
електронної таблиці номенклатури справ структурного підрозділу

 

Підрозділ:

Розділ

Управління протоколу

Відділ офіційного листування та перекладу

Рік:

20____

Протокол ЕК:

№ ________ від __________ 20___ р.

 

Індекс

справи

Заголовок справи

Кількість справ (томів)

Строк зберігання

Робочі позначки

 

Підсумковий запис

 

 

 

 

 

 

Разом

Перехідні

ЕПК

Усього справ

 

 

 

 

з них

 

 

 

кількість справ постійного зберігання

 

 

 

кількість справ тривалого зберігання

 

 

 

кількість справ тимчасового зберігання

 

 

 

Кваліфіковані електронні підписи*

 

 

 

(посада)

(кваліфікована електронна позначка часу)

(статус)

головний спеціаліст

___:__ __.__.20____

підтверджено

керівник архівного підрозділу

(особа, відповідальна за архів установи)

___:__ __.__.20____

підтверджено

Начальник Управління протоколу

___:__ __.__.20____

підтверджено

 

* Вимагаються кваліфіковані електронні підписи особи, відповідальної за діловодство у підрозділі укладання, якою сформовано таблицю (складено номенклатуру), керівника підрозділу укладання та відповідального (уповноваженого) працівника архівного підрозділу установи. Підтвердження та реквізити посадової особи — підписувача візуалізуються системою під час перевірки відповідного кваліфікованого електронного підпису.

 

_____________________________________________________________

 

Додаток 27

до Інструкції з діловодства в апараті та структурних підрозділах Сквирської районної державної адміністрації

(пункт 321)

 

ПРИМІРНА ФОРМА

електронної таблиці зведеної номенклатури справ установи

 

Установа:       Апарат Сквирської районної державної адміністрації

Рік:      20____

Протокол ЕК:           № ________ від __________

Протокол ЕПК:        № ________ від __________

Розділ: Загальний відділ*

 

Розділ

Індекс

справи

Заголовок справи

Кількість справ (томів)

Строк зберігання

Робочі позначки

 

Підсумковий запис

 

 

 

 

 

 

Разом

Перехідні

ЕПК

Усього справ

 

 

 

 

з них

 

 

 

кількість справ постійного зберігання

 

0

0

кількість справ тривалого зберігання

 

 

0

 

 

 

 

Кваліфіковані електронні підписи**

 

 

 

(посада)

(кваліфікована електронна позначка часу

(статус)

головний спеціаліст

___:__ __.__.20____

підтверджено

керівник архівного підрозділу

(особа, відповідальна за архів установи)

___:__ __.__.20____

підтверджено

керівника служби діловодства

 

___:__ __.__.20____

підтверджено

керівника апарату Київської обласної державної адміністрації

 

___:__ __.__.20____

 

підтверджено

____________________

*Інструмент фіксованого відбору даних зведеної номенклатури справ для поточного відображення (варіанти відбору: всі підрозділи, загальний відділ, управління юридичного забезпечення).

** Вимагаються кваліфіковані електронні підписи відповідального (уповноваженого) працівника архівного підрозділу установи, яким сформовано таблицю (складено номенклатуру), керівника архівного підрозділу установи, керівника служби діловодства та керівника установи. Підтвердження та реквізити посадової особи — підписувача візуалізуються системою під час перевірки відповідного кваліфікованого електронного підпису.

___________________________________________________

 

Додаток 29

до Інструкції з діловодства в апараті та структурних підрозділах Сквирської районної державної адміністрації

(пункт 370)

 

ПРИМІРНА ФОРМА
для внесення даних опису справ в електронну таблицю
системи електронного документообігу

 

Установа:

Назва установи

Підрозділ:

Назва структурного підрозділу установи

Рік:

20____

Протокол ЕК:

№ _______ від _______  *

Протокол ЕПК:

№ _______ від _______ **

 

Індекс справи

Заголовок справи (тому)

Дата початку

Дата закінчення

Кількість сторінок

Строк зберігання

Робочі позначки

 

У цей опис включено

___ справ  з № __-___ по № ___-____.

Пропущено справи

№ ___-___ і ___-____

Передано за описом

30 справ

Кваліфіковані електронні підписи***

(посада)

(кваліфікована електронна позначка часу)

(статус)

головний спеціаліст

___:__ __.__.20____

підтверджено

керівник укладання*

 

___:__ __.__.20____

 

підтверджено

керівник архівного підрозділу

(посадова особа, відповідальна за архів)

 

___:__ __.__.20____

 

підтверджено

керівник служби діловодства**

___:__ __.__.20____

підтверджено

_______________________________

* Для опису справ підрозділу.

** Для зведеного опису справ установи.

*** Для зведеного опису справ установи вимагаються кваліфіковані електронні підписи відповідального (уповноваженого) працівника архівного підрозділу установи, якою сформовано таблицю (складено опис), керівника архівного підрозділу  установи та керівника служби діловодства. Для опису справ підрозділу вимагаються кваліфіковані електронні підписи особи, відповідальної за діловодство у підрозділі укладання, якою сформовано таблицю (складено опис), керівника архівного підрозділу установи та керівника підрозділу укладання. Підтвердження та реквізити посадової
особи – підписувача візуалізуються системою під час перевірки відповідного кваліфікованого електронного підпису.____

____________________________________________

 

Додаток 30

до Інструкції з діловодства в апараті та структурних підрозділах Сквирської районної державної адміністрації

(пункт 370)

 

ПРИМІРНА ФОРМА
для внесення даних акта про вилучення для знищення документів
в електронну таблицю системи електронного документообігу

АКТ про вилучення для знищення документів

Номер акта:

_____

Дата акта:

_______ 20_____

Установа:

Назва установи

Підрозділ:

Підрозділ укладання

Підстава:

 

протокол ЕПК:

№  ______ від ________ 20 ____

 

Індекс справи

Заголовок справи (тому)

Дата початку

Дата закінчення

Кількість справ (томів)

Строк зберігання

Робочі позначки

 

Разом до знищення

7 справ за 2015—2017 рік.

Кількість документів

1271 (одна тисяча двісті сімдесят один)

Приймально-здавальна накладна:

 

№ 741 від 12.12.2017 *

Метод знищення

видалення з бази даних

Кваліфіковані електронні підписи

(посада)

(кваліфікована електронна позначка часу)

(статус)

головний спеціаліст **

__:__ __.__.20____

підтверджено

головний спеціаліст ***

__:__ __.__.20____

підтверджено

керівник підрозділу укладання

__:__ __.__.20____

підтверджено

керівник служби діловодства

__:__ __.__.20____

підтверджено

керівник установи ******

__:__ __.__.20____

підтверджено

головний спеціаліст *******

__:__ __.__.20____

підтверджено

_____________________

* Не обов’язкове поле.

Продовження додатка 30

** Особа, відповідальна за діловодство у підрозділі укладання, якою сформовано таблицю (складено акт).

*** Посадова особа, яка проводила експертизу цінності.

**** Керівник підрозділу укладання.

***** Керівник служби діловодства.

****** Керівник установи.

******* Особа, яка знищила (у разі наявності кваліфікованого електронного підпису).

 

_______________________________________________________________-

 

Додаток 32

до Інструкції з діловодства в апараті та структурних підрозділах Сквирської районної державної адміністрації

(пункт 32)

Зразок бланка листа АДМІНІСТРАЦІЇ

 

СКВИРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Богачевського, 28, м. Сквира, 09001,

тел. 0 (4568) 5-13-05,e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду ,

код згідно з ЄДРПОУ24208857

від _________20____р.  № _____________

на № ____________ від _________20___р.

Формат А4 (297х210)

_________________________________

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови Сквирської районної державної адміністрації

від 31 жовтня 2018 року № 418

(у редакції

розпорядження виконуючої

обов’язки голови Сквирської районної державної адміністрації

11 жовтня 2019 року № 250)

ІНСТРУКЦІЯ

з діловодства в апараті та структурних підрозділах

Сквирської районної державної адміністрації

I. Загальні положення

1.  Інструкція з діловодства в апараті та структурних підрозділах Сквирської районної державної адміністрації (далі – Інструкція) встановлює загальні вимоги щодо документування управлінської інформації, визначає порядок організації роботи з документами в електронній та паперовій формах, створеними у діловодстві в апараті та структурних підрозділах Сквирської районної державної адміністрації (далі – адміністрація), з моменту їх створення або одержання і до моменту відправлення або передавання до архівного підрозділу апарату, структурних підрозділів адміністрації, загальні засади функціонування та використання системи електронної взаємодії органів виконавчої влади (далі – система взаємодії СЕВ), оперативний інформаційний обмін з використанням службової електронної пошти та загальні правила здійснення моніторингу стану виконання управлінських рішень.

2. Інструкція розроблена відповідно до положень Конституції України, законів України “Про місцеві державні адміністрації”, “Про електронні документи та електронний документообіг”, “Про електронні довірчі послуги”, інших законів України, нормативно–правових актів, Типової інструкції з документування управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну, Типової інструкцію з діловодства в міністерствах, інших центральних та місцевих органах виконавчої влади, Регламенту організації взаємодії органів виконавчої влади в електронній формі, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року № 55 (далі – Типова Інструкція), Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015  № 1000/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 червня 2015 р. за № 736/27181, державної уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації (ДСТУ 4163-2003).

3. Особливості організації діловодства з документами, що містять інформацію з обмеженим доступом, визначаються окремими нормативно-правовими актами та не регулюються цією Інструкцією.

4. Вимоги Інструкції до роботи з первинно-обліковою, банківською, фінансовою, звітно-статистичною, науково-технічною документацією поширюються лише в частині загальних принципів роботи з документами.

5. Особливості організації діловодства за зверненнями громадян, запитами на публічну інформацію визначаються окремими нормативно-правовими актами та не регулюються цією Інструкцією.

6. Документування управлінської інформації та діловодство стосовно документів, що містять інформацію з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом, електронних документів, що не можуть бути застосовані як оригінал згідно з вимогами закону та документів, вимога щодо опрацювання яких у паперовій формі встановлена актами Кабінету Міністрів України, здійснюється у паперовій формі.

7. Основна форма організації діловодства в адміністрації є електронна після впровадження системи електронного документообігу в промислову експлуатацію.

8. Проходження в діловодстві адміністрації одного і того ж документа в електронній та паперовій формі не допускається.

9. Документування управлінської інформації в електронній формі в адміністрації здійснюється із застосуванням електронного цифрового підпису, електронної печатки та електронної позначки часу.

Використання електронної позначки часу під час накладання електронного цифрового підпису або електронної печатки є обов’язковим.

 

10. До електронних документів, підписаних (погоджених) із застосуванням електронного цифрового підпису або засвідчених електронною печаткою, вимагати відтворення візуального підпису або відбитка печатки незалежно від особливостей оформлення документів не допускається.

 

11. У цій Інструкції терміни вживаються у такому значенні:

1) електронний документообіг – обіг (проходження) службових електронних документів з моменту їх створення або одержання до завершення виконання, відправлення, знищення або передавання до архівного підрозділу апарату, структурного підрозділу Сквирської райдержадміністрації;

 

2) електронний аудіовізуальний документ — електронний документ, зміст якого представлено у вигляді відеоряду, зображення і/або запису звуку, для фіксування і/або відтворення яких застосовують відповідну апаратуру, на який накладено кваліфікований електронний підпис;

3) бланк електронного або паперового документа (далі - бланк) - уніфікована форма документа адміністрації або її структурного підрозділу з відповідними реквізитами;

4) електронний  цифровий  підпис - вид електронного підпису, отриманого за  результатом  криптографічного  перетворення набору електронних  даних, який  додається до цього набору або логічно з ним  поєднується і дає змогу  підтвердити його  цілісність  та ідентифікувати підписувача. Електронний  цифровий підпис накладається  за  допомогою  особистого  ключа та перевіряється за допомогою відкритого ключа;

5) кваліфікована електронна печатка - електронні дані, які додаються створювачем електронної печатки до інших електронних даних або логічно з ними пов’язуються і використовуються для визначення походження та перевірки цілісності пов’язаних електронних даних;

6) кваліфікована електронна позначка часу - електронні дані, які пов’язують інші електронні дані з конкретним моментом часу для засвідчення наявності цих електронних даних на цей момент часу;

7) візуалізація - процес відтворення даних у формі, що є сприйнятною людиною;

8) витяг - засвідчена копія частини тексту електронного або паперового документа, який містить певний обсяг інформації або запису реєстру;

9) візування проєкту електронного документа (візування) — накладання посадовою особою електронного цифрового підпису на проєкт електронного документа для засвідчення факту погодження цією особою завізованого проєкту документа;

10) електронна копія електронного документа - візуальне подання електронного документа в електронній формі без електронних цифрових підписів, якими його було завізовано та/або підписано, відповідність та правовий статус якої засвідчено електронною печаткою;

11) паперова копія оригіналу електронного документа - візуальне подання електронного документа у паперовій формі, яке засвідчене в порядку, встановленому цією Інструкцією;

12) електронна копія оригіналу паперового документа (фотокопія) - візуальне подання паперового документа в електронній формі, отримане шляхом сканування (фотографування) паперового документа, відповідність оригіналу та правовий статус якого засвідчено електронною печаткою установи;

13) електронний внутрішній опис документів справи — окремий обліковий електронний документ, що містить перелік заголовків до текстів електронних документів справи із зазначенням порядкових номерів документів, їх реєстраційних індексів, дат, кількості сторінок та найменування файлів відповідних електронних документів;

14) електронний журнал - окремий реєстр системи електронного документообігу, що містить записи про зареєстровані документи, об’єднані за певною ознакою або групою ознак;

15) електронна резолюція – реквізит, який створений у системі електронного документообігу адміністрації та який вноситься до реєстраційно-моніторингової картки електронного документа і нерозривно пов’язаний із нею. Електронна резолюція містить стислий зміст доручення (вказівки) посадової особи щодо його виконання та пов’язаний з нею кваліфікований електронний підпис цієї посадової особи. Електронна резолюція є єдиною допустимою електронною формою реалізації доручень, виданих в електронній формі, візуалізація якої визначається Інструкцією;

16) електронна справа – сукупність файлів електронних документів, що входять до неї, електронного внутрішнього опису та засвідчувального напису справи;

17) електронний довідник - електронно-довідковий перелік прикладного характеру, в якому зібрано типові набори даних;

18) електронне повідомлення - автоматично або у разі необхідності автоматизовано створена та передана в електронній формі інформація про доставку/ отримання/ відмову в реєстрації/ реєстрацію електронного документа адресатом та інше;

19) індикатори стану виконання документів — визначені критерії етапів проходження документів в установі з метою їх моніторингу;

20) контроль - комплекс заходів, що здійснюються для перевірки та оцінки виконання поставлених завдань (управлінських рішень);

21) система моніторингу — комплексна автоматизована система безперервного збору, обробки, систематизації та аналізу інформації про стан виконання управлінських рішень (електронних та паперових документів);

22) опис справ в електронній формі - довідник в електронній формі, призначений для обліку та розкриття змісту одиниць зберігання, одиниць обліку, закріплення їх систематизації в межах архівного фонду;

23)      підписання проєкту електронного документа (підписання) — накладання уповноваженою особою (уповноваженими особами), зазначеною (зазначеними) у реквізитах підписувача такого документа, електронного цифрового підпису (підписів) на проєкт електронного документа для засвідчення факту його затвердження;

24)      погоджувач — посадова особа, що здійснює візування (погодження) проєкту документа;

25)      правовий статус — набрання електронними даними юридичної сили;

26)      примірник електронного документа — файл, який містить набір даних, тотожний оригіналу електронного документа;

27)      проєкт електронного документа — документ в електронній формі до накладення електронного цифрового підпису уповноваженою особою (уповноваженими особами), зазначеною (зазначеними) у реквізитах підписувача такого документа;

28)      редакційна правка — будь-яке редагування проєкту електронного документа, виконуване розробником, погоджувачем або підписувачем;

29)      реєстратор – працівник служби діловодства або особа, на яку покладено функції реєстрації документів, уповноважені на здійснення реєстрації вхідних та/або внутрішніх, та/або вихідних документів в апараті, структурних підрозділах адміністрації;

30)      реєстраційно-моніторингова картка — картка в електронній формі, що містить вичерпну інформацію про створення, одержання, проходження, виконання, відправлення, зберігання та знищення документа незалежно від форми його створення;

31)      реквізит електронного документа — інформація, зафіксована в електронному документі та реєстраційно-моніторинговій картці для його ідентифікації, організації обігу та надання йому юридичної сили;

32)      система електронного документообігу (далі - СЕД) - сукупність програмно-технічних засобів, призначених для автоматизації організації роботи щодо організації роботи з електронними документами у діловодстві адміністрації;

33) служба діловодства – загальний відділ апарату адміністрації, у структурних підрозділах адміністрації – відділ, сектор або відповідальна особа, що забезпечує реєстрацію, облік, організацію документообігу службових документів, зберігання документаційного фонду або його частини до передавання на зберігання до архівного підрозділу апарату, структурного підрозділу, або відповідальна особа структурного підрозділу адміністрації, на яку покладено виконання завдань і функцій цієї служби;

34) служба контролю - сектор контролю та роботи із зверненнями громадян апарату адміністрації, у структурних підрозділах адміністрації – структурний підрозділ з діловодства або спеціально визначена посадова особа, відповідальні за здійснення моніторингу стану виконання управлінських рішень та контролю за відповідністю їх виконання поставленому завданню;

35) службова електронна пошта — електронна пошта (поштова скринька) працівника адміністрації, сформована з використанням доменного імені у домені gov.ua для обміну управлінською інформацією, яка не має юридичної сили;

36) уповноважена особа - особа, яка наділена правом вчиняти дії та відповідає згідно із законодавством за наслідки їх вчинення;

37) управлінська інформація - сукупність необхідних даних, які сприятимуть вирішенню управлінських рішень;

38) управлінське рішення - будь-яке завдання, визначне посадовою особою або колегіальним органом в межах повноважень та спрямоване на досягнення поставлених цілей;

39) формування електронних справ — групування виконаних електронних документів у справи відповідно до номенклатури справ.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України “Про електронні документи та електронний документообіг”, “Про електронні довірчі послуги”, “Про Національний архівний фонд та архівні установи”, а також Регламенті організації взаємодії органів виконавчої влади в електронній формі, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 р. № 55.

 

12. Відповідальність за організацію діловодства у Сквирській районній державній адміністрації, її апараті та структурних підрозділах несуть, відповідно, голова, керівник апарату, керівники структурних підрозділів апарату та районної державної адміністрації.

13. За підготовлений проєкт документа відповідальним

Переглядів: 83
 

Українські новини

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Joomla Templates by Joomlashack