Головна Райдержадміністрація Розподіл обов'язків
 

Посилання

Сайт Президента України
Верховна Рада України
Урядовий портал
Офіційний веб-сайт Нацдержслужби України
Київська обласна державна адміністрація
Укрінформ
Жовтень 2006
П В С Ч П С Н
            1
2 3 4 5 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Розподіл обов'язків

 

СКВИРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

16 березня 2018 року № 132

Про внесення змін до розподілу обов’язків

між головою, заступниками голови

Сквирської районної державної адміністрації

Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

Внести до розподілу обов’язків між головою, заступниками голови Сквирської районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням від 10 серпня 2017 року № 475 такі зміни:

Розділ «Голова адміністрації (Галюк В.В.) додатка 1 до розпорядження доповнити абзацом такого змісту:

«Погоджує відпустки, преміювання, встановлення надбавок, надання матеріальної допомоги на оздоровлення, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань керівникам структурних підрозділів Сквирської районної державної адміністрації».

Голова..адміністрації В.В. Галюк

СКВИРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

19 лютого 2018 року № 83

Про внесення змін до розподілу обов’язків

між головою, заступниками голови

Сквирської районної державної адміністрації

Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

Внести до розподілу обов’язків між головою, заступниками голови Сквирської районної державної адміністрації (далі - Розподіл), затвердженого розпорядженням від 10 серпня 2017 року № 475, зміни, а саме:

1) у розділі Розподілу «Заступник голови адміністрації» позицію «Хлєбік О.Ю» замінити на позицію «Вакансія»;

2) додаток 2 до Розподілу викласти в новій редакції (додається).

Голова...адміністрації В.В. Галюк

Додаток

до розпорядження голови

Сквирської районної

державної адміністрації

19 лютого 2018 року № 83

ЗДІЙСНЕННЯ ОБОВ’ЯЗКІВ

голови райдержадміністрації,

заступників голови райдержадміністрації

у разі їх відсутності або за наявності відповідної вакансії

 

Посада

Хто заміщає

Голова адміністрації

Галюк В.В.

Перший заступник голови адміністрації

Славінська О.В.

Перший заступник голови адміністрації

Славінська О.В.

Заступник голови адміністрації

(вакансія)

Заступник голови адміністрації

(вакансія)

Перший заступник голови адміністрації

Славінська О.В.

 

Керівник апарату адміністрації В.Л. Салтанюк

 

СКВИРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

10 серпня 2017 року                                                                                                      № 475

Про розподіл обов’язків між головою,

заступниками голови Сквирської районної

державної адміністрації

 

Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

 

1. Розподілити обов’язки між головою, заступниками голови Сквирської районної державної адміністрації згідно з додатком 1.

 

2. Установити, що доручення та вказівки заступників голови райдержадміністрації, видані в межах їх компетентності, є обов’язковими для виконання управліннями, відділами іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними органами центральних органів виконавчої влади в районі, районними установами та організаціями, виконавчими комітетами Сквирської міської та сільських рад.

 

3. Установити, що у разі відсутності голови райдержадміністрації, заступників голови райдержадміністрації або наявності відповідної вакансії, здійснення їх обов’язків забезпечується посадовими особами згідно з додатком 2.

 

4. Заступникам голови Сквирської районної державної адміністрації у місячний термін внести голові райдержадміністрації на розгляд пропозиції щодо змін у складі консультативних, дорадчих органів, комісій згідно з новим розподілом обов’язків.

 

5. Визнати таким,  що втратило чинність, розпорядження голови Сквирської районної державної адміністрації від 12.07.2016 № 298 «Про розподіл обов’язків між головою, заступниками голови Сквирської районної державної адміністрації».

 

 

 

Виконуюча обов’язки

голови адміністрації                                                                              О.В. Славінська


Додаток 1

до розпорядження виконуючої обов’язки голови адміністрації

10 серпня 2017 року № 475

 

РОЗПОДІЛ

основних обов'язків між головою, заступниками голови

Сквирської районної державної адміністрації

Голова адміністрації

(Галюк В.В.)

Координує і контролює діяльність структурних підрозділів райдержадміністрації та забезпечує взаємодію з органами місцевого самоврядування з питань виконання покладених на державну адміністрацію завдань та здійснення органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади, а також

 

Координує і контролює діяльність таких структурних підрозділів адміністрації:

- управління фінансів;

- апарату райдержадміністрації;

- головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції апарату райдержадміністрації;

- головного спеціаліста з питань мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації.

 

Координує взаємодію адміністрації з такими територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади:

- Білоцерківським міжрайонним відділом управління Служби Безпеки України в  Київській області;

- Сквирським відділом поліції ГУ Національної поліції у Київській області;

- Сквирським відділенням Білоцерківської об'єднаної державної податкової інспекції головного управління ДФС у Київській області;

- управлінням державної казначейської служби України у Сквирському районі Київської області;

- Сквирським районним судом.

 

Координує взаємодію адміністрації з:

- Сквирським відділом Білоцерківської місцевої прокуратури.

 

 

Загальні функціональні повноваження заступників голови райдержадміністрації

Кожен із заступників голови адміні­страції відповідно до розподілу обов'язків:

 

1. Забезпечує виконання положень Конституції України, законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, основних завдань та повноважень районної державної адміністрації у визначених сферах діяль­ності, рішень Сквирської районної ради, спрямовує, координує та контролює роботу відповідних управлінь, відділів, інших структурних підрозділів адміністрації, а також районних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління райдержадміністрації, та інших щодо:

- реалізації в районі послань Президента України, Програм діяльності Кабінету Міністрів України, розробки відповідних заходів та планів;

- здійснення державного контролю за напрямами, визначеними у статті 16 Закону України «Про місцеві державні адміністрації;

- формування та виконання районного бюджету;

- підготовки проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку району, цільових програм з інших питань;

- розроблення і виконання районних програм та угод стосовно економічного, соціального і культурного розвитку району;

- аналізу і оцінки стану економічного, соціального та культурного розвитку району у відповідних сферах;

- забезпечення законності, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян;

- виконання доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, Прем'єр-міністра України, голів Київської обласної та районної державних адміністрацій;

- підготовки засідань консультативних, дорадчих, інших допоміжних органів, утворених головою районної державної адміністрації;

- розробки проектів розпоряджень голови адміністрації;

- вирішення питань діяльності відповідних управлінь, відділів, інших структурних підрозділів адміністрації відповідно до розподілу обов'язків.

 

2. Вносить на розгляд голови райдержадміністрації пропозиції з питань:

- що належать до компетенції райдержадміністрації;

- ініційованих центральними органами виконавчої влади, їх територіаль­ними підрозділами в районі, управліннями, іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування;

- щодо скасування наказів керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, що суперечать Конституції України та законам України, рішенням Консти­туційного Суду України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України;

- взаємодії райдержадміністрації з районною радою, територіальними підроз­ділами центральних органів виконавчої влади в районі, виконавчими комітетами міської та сільських рад.

 

3. Відповідає за підготовку проектів розпоряджень голови райдержадмі­ністрації, планів роботи райдержадміністрації, інших документів, що утворю­ються в райдержадміністрації, вживає вичерпних заходів щодо забезпечення процедури їх  підготовки, врегулювання розбіжностей між розробниками проектів документів, візує та   вносить на розгляд голови адміністрації доопрацьовані проекти.

 

4. Дає доручення управлінням, відділам, іншим структурним підрозділам райдержадміністрації, виконавчим комітетам міської та сільських рад відповідно до розподілу обов'язків.

Організує надання у встановленому порядку державних (адміністратив­них), інформаційних, у тому числі через мережу Інтернет, послуг підпорядкованими структурами.

 

5. Бере участь у розгляді питань відповідно до розподілу обов'язків в райдержадміністрації,  її структурних підрозділах, підрозділах центральних органів виконавчої влади в районі, виконавчих комітетах міської та сільських рад.

 

6. За дорученням голови райдержадміністрації представляє райдержадміністрацію   з відповідними повноваженнями на переговорах з представниками іноземних державних органів, юридичних осіб та громадянами інших держав.

 

7. За дорученням голови райдержадміністрації забезпечує розгляд депутатських запитів та депутатських звернень народних депутатів України та депутатів місцевих рад,

виступає в засобах масової інформації, дає інтерв'ю з питань, віднесених до власної компетенції.

 

8. В установленому порядку здійснює особистий прийом громадян та забезпечує розгляд їх звернень.

 

9. Повертає ініціаторам звернення документи та інші матеріали, внесені з порушенням установленого порядку.

 

10. Сприяє органам місцевого самоврядування та їх посадовим особам у взаємодії з райдержадміністрацією.

 

11. Забезпечує контроль за здійсненням органами місцевого самовряду­вання делегованих повноважень органів виконавчої влади.

 

12. Забезпечує взаємодію райдержадміністрації з громадськими органі­заціями з урахуванням загальнодержавних і місцевих інтересів, у встанов­леному порядку сприяє виконанню їх статутних завдань, забезпечує додер­жання законних прав цих об'єднань громадян.

 

13. Вносить голові адміністрації пропозиції щодо призначення на поса­ди та звільнення з посад керівників відповідних структурних підрозділів адміні­страції та їх заступників, а також пропозиції щодо заохочення або притягнення їх до дисциплінарної відповідальності.

 

14. Здійснює за дорученням голови райдержадміністрації керівництво відповідними консультативними, дорадчими орга­нами, комісіями, що утворюються головою райдержадміністрації.

 

15. Погоджує структуру, штатний розпис, плани роботи управлінь, відділів, інших структурних підрозділів адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

 

16. У встановленому порядку бере участь у проведенні атестації та щорічної оцінки виконання відповідними державними службовцями покладе­них на них обов'язків і завдань.

 

17. За рішенням голови райдержадміністрації здійснює інші функції та повноваження.

 

 

Перший заступник голови адміністрації

(Славінська О.В.)

 

Питання: реалізація повноважень райдержадміністрації у здійсненні державної економічної політики та політики в агропромисловому, паливно – енергетичному комплексах, комплексного соціально – економічного розвитку, капітальних вкладень, інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності,  управління майном, приватизації, сприяння розвитку підприємництва та  здійснення  державної регуляторної політики,  надання адміністративних послуг, формування проекту районного бюджету, фінансів, планування та обліку, промисловості , транспорту, зв’язку, інформатизації, розвитку переробної промисловості в агропромисловому комплексі, торгівлі, будівництва, використання та розподілу землі, природних ресурсів, оборонної роботи та мобілізаційної підготовки, виконання завдань у сфері ветеринарної медицини, охорони державної таємниці в райдержадміністрації, забезпечення законності, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян, боротьби із злочинністю та корупцією, охорони громадського порядку, виконання програм з енергозбереження та підвищення енегроефективності, зокрема в житловій сфері, охорони довкілля, благоустрою населених пунктів, дозвільної системи, ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, житлово-комунального та дорожнього господарства, надзвичайних ситуацій.

 

У разі відсутності голови адміністрації виконує його повноваження.

 

Координує та контролює діяльність таких структурних підрозділів адміністрації:

- відділу економічного розвитку райдержадміністрації;

- управління фінансів райдержадміністрації (в межах доручень голови адміністрації);

- управління агропромислового розвитку райдержадміністрації;

- сектору містобудування та архітектури райдержадміністрації;

- відділу  з питань цивільного захисту, ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та житлово-комунального господарства;

- юридичного сектору апарату райдержадміністрації (в межах доручень голови адміністрації);

- головного спеціаліста з питань мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації (в межах доручень голови адміністрації);

- головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції апарату райдержадміністрації (в межах доручень голови адміністрації).

 

Координує діяльність адміністрації з такими територіальними підрозділами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади

- Сквирським відділом поліції ГУ Національної поліції у Київській області (в межах доручень голови адміністрації);

- Сквирським районним сектором Головного управління державної служби з надзвичайних ситуацій України у Київській області;

- Державним управлінням екології та природних ресурсів в області;

- Державною інспекцією сільського господарства в Київській області;

- Білоцерківським міжрайонним відділом лабораторних досліджень державної установи «Київський обласний лабораторний центр МОЗ України» (в межах доручень голови адміністрації);

- міжрайонним відділом управлінням Державного департаменту України з питань виконання покарань у м.Києві та області;

- відділом Держгеокадастру у Сквирському районі;

- управлінням Держпродспоживслужби  в Сквирському районі;

- районним відділом державної виконавчої служби;

- районного військового комісаріату (в межах доручень голови адміністрації);

- головною державною фітосанітарною інспекцією;

-  інспекцією державного технічного нагляду;

- управлінням статистики в Білоцерківському районі головного управління статистики в Київській області.

Взаємодіє та сприяє діяльності:

- Сквирської районної та міської рад;

- КП «Сквирське комунальне господарство»;

- районним підприємствам торгівлі і побутового обслуговування населення;

- Сквирського РП ПАТ "Київобленерго";

- Сквирської дільниці Білоцерківської філії по експлуатації газового господарства ПАТ "Київоблгаз";

- промисловим підприємствам;

- будівельним та дорожнім організаціям;

- об'єднанням, підприємствам, установам, організаціям паливно-енергетичного комплексу;

- управлінню статистики в Білоцерківському районі головного управління статистики в Київській області ( в межах доручень голови райдержадміністрації);

- підприємствам  транспорту та зв'язку;

- перевізників;

- об'єднанням, підприємствам, установам, організаціям, науково-дослідним установам системи агропромислового комплексу;

- підприємствам, установам та організаціям водного, меліоративного, лісового господарства;

- підприємствам зв'язку.

 

Координує комісії райдержадміністрації з відповідних питань.

Заступник голови адміністрації

(Вакансія)

Питання: реалізація повноважень райдержадміністрації у сфері гуманітарної політики, адміністративно - територіального устрою, науки, освіти, культури, охорони здоров`я, фізкультури і спорту, туризму, заробітної плати, сім`ї, жінок, молоді та неповнолітніх, гендерної політики, міжнаціональних відносин, міграції, релігії, інформаційної та внутрішньої політики, охорони праці, соціального захисту, зокрема, оформлення та призначення житлових субсидій, зайнятості населення, взаємодії між громадськими організаціями і політичними партіями, організація забезпечення надання  допомоги військовим та їх сім’ям, які беруть участь у проведенні АТО на сході України, вирішення першочергових потреб та надання соціальної допомоги особам, які тимчасово переселені зі сходу України та АР Крим, участі у проведенні виборів і референдумів у межах, визначених законодавством, охорони пам`яток історії і культури.

 

В межах повноважень вносить на розгляд голови райдержадміністрації пропозиції щодо інвестиційних проектів та залучення інвестицій для розвитку інфраструктури району.

 

Координує та контролює діяльність таких структурних підрозділів адміністрації:

- управління соціального захисту населення райдержадміністрації;

- управління фінансів райдержадміністрації (в межах доручень голови адміністрації);

- відділу економічного розвитку райдержадміністрації (в межах доручень голови адміністрації);

-  юридичного сектору апарату райдержадміністрації (в межах доручень голови адміністрації);

- відділу освіти райдержадміністрації;

- відділу культури, релігій, туризму, молоді та спорту;

- служби у справах дітей та сім'ї райдержадміністрації;

- загального відділу апарату райдержадміністрації (в межах доручень голови адміністрації).

- головного спеціаліста з питань мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації (в межах доручень голови адміністрації);

- головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції апарату райдержадміністрації (в межах доручень голови адміністрації).

 

Координує діяльність адміністрації з такими територіальними підрозділами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади

- Сквирським об’єднаним управлінням Пенсійного фонду України Київської області (в межах доручень голови адміністрації);

- управлінням статистики в Білоцерківському районі головного управління статистики в Київській області (в межах доручень голови адміністрації);

- Сквирською центральною районною лікарнею;

- КЗ «Сквирський центр первинної медико-санітарної допомоги»;

- районним  центром соціальних служб для  сім`ї, дітей та молоді;

- районним центром зайнятості;

- територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Сквирського району;

- районним військовим комісаріатом (в межах доручень голови адміністрації).

Взаємодіє та сприяє діяльності:

- Сквирської  районної та міської рад;

- Сквирському відділенню управління виконавчої дирекції Фонду соціального          страхування України у Київській області;

- закладів освіти районного підпорядкування;

- Сквирського психоневрологічного інтернату;

-  організацій, установ гуманітарної сфери;

- районних утворень політичних партій та громадських організацій;

- редакції газети "Вісник Сквирщини";

- інших редакцій засобів масової інформації.

 

Координує комісії райдержадміністрації з відповідних питань.

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                                                        В.Л. Салтанюк


Додаток 2

до розпорядження виконуючої обов’язки голови адміністрації

10 серпня 2017 року № 475

 

ЗДІЙСНЕННЯ ОБОВ’ЯЗКІВ

голови райдержадміністрації,

заступників голови райдержадміністрації

у разі їх відсутності або за наявності відповідної вакансії

 

Посада

Хто заміщає

Голова адміністрації

Галюк В.В.

Перший заступник голови адміністрації

Славінська О.В.

 

Перший заступник голови адміністрації

Славінська О.В.

 

Заступник голови адміністрації


Заступник голови адміністрації


 

 

Перший заступник голови адміністрації

Славінська О.В.

 

Керівник апарату адміністрації

Салтанюк В.Л.

Заступник голови адміністрації

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                                                       В.Л. Салтанюк

Переглядів: 7635
 

Українські новини

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Joomla Templates by Joomlashack