Головна Райдержадміністрація Розподіл обов'язків
 

Посилання

Сайт Президента України
Верховна Рада України
Урядовий портал
Офіційний веб-сайт Нацдержслужби України
Київська обласна державна адміністрація
Укрінформ
Жовтень 2006
П В С Ч П С Н
            1
2 3 4 5 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Розподіл обов'язків

 

 

СКВИРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

14 березня 2019 року № 71

Про розподіл обов’язків між головою,

першим заступником та заступниками голови

Сквирської районної державної адміністрації

 

Відповідно до Закону України "Про місцеві державні адміністрації":

1. Розподілити обов’язки між головою, першим заступником та заступниками голови Сквирської районної державної адміністрації згідно з додатком 1.

 

2. Установити, що:

2.1. доручення та вказівки голови, першого заступника та заступників голови райдержадміністрації, видані в межах їх компетентності, є обов’язковими для виконання управліннями, відділами іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними органами центральних органів виконавчої влади в районі, районними установами та організаціями, виконавчими комітетами Сквирської міської та сільських рад;

2.2. у разі відсутності голови райдержадміністрації, першого заступника та заступників голови райдержадміністрації або наявності відповідної вакансії, здійснення їх обов’язків забезпечується посадовими особами згідно з додатком 2.

 

3. Керівникам структурних підрозділів Сквирської районної державної адміністрації у місячний термін внести голові райдержадміністрації на розгляд пропозиції щодо змін у складі консультативних, дорадчих органів, комісій утворених при райдержадміністрації, та, у разі необхідності, до положень про них  згідно з новим розподілом обов’язків.

 

4. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови Сквирської районної державної адміністрації від 10.08.2017 № 475,                     від 19.02.2018 № 83, від 16.03.2018 № 132, від 25.04.2018 № 200,                           від 21.01.2019 № 13.

 

Голова адміністрації

 

Додаток 1

до розпорядження голови

адміністрації

від 14.03.2019 № 71

 

РОЗПОДІЛ

обов'язків між головою, першим заступником та заступниками голови

Сквирської районної державної адміністрації

Голова адміністрації

 

 

Спрямовує і контролює роботу першого заступника та заступників голови, керівника апарату райдержадміністрації, керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, діяльність міського та сільських виконавчих комітетів, забезпечує взаємодію з органами місцевого самоврядування району з питань виконання покладених на районну державну адміністрацію завдань та здійснення органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади, реалізацію повноважень райдержадміністрації з питань оборонної роботи, забезпечення законності і правопорядку, забезпечення взаємодії органів виконавчої влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, волонтерських та громадських організацій при вирішенні питань соціального захисту і реабілітації учасників антитерористичної операції, допомоги членам їх сімей та членам сімей загиблих військовослужбовців, які брали участь у проведенні антитерористичної операції; формування проекту районного бюджету, інформаційної діяльності та комунікацій громадськістю, правового забезпечення діяльності райдержадміністрації, в межах визначених законом повноважень з питань управління персоналом, структури і чисельності  райдержадміністрації та її структурних підрозділів, а також безпосередньо спрямовує діяльність таких структурних підрозділів райдержадміністрації та її апарату:

управління фінансів;

архівного сектору райдержадміністрації;

відділу фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації;

сектору контролю та роботи із зверненнями громадян апарату райдержадміністрації;

юридичного сектору апарату райдержадміністрації;

головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції апарату райдержадміністрації;

головного спеціаліста з питань мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації;

відділу управління персоналом та організаційної роботи апарату райдержадміністрації (в межах повноважень).

 

Координує взаємодію адміністрації з такими територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади в районі:

Білоцерківським міжрайонним відділом управління Служби Безпеки України в Київській області;

Сквирським відділом поліції ГУ Національної поліції у Київській області;

Сквирським відділенням Білоцерківської об'єднаної державної податкової інспекції головного управління ДФС у Київській області;

управлінням державної казначейської служби України у Сквирському районі Київської області.

 

Взаємодіє з:

Сквирською районною радою;

Сквирським відділом Білоцерківської місцевої прокуратури;

Сквирським районним військовим комісаріатом;

організаціями політичних партій, громадських організацій в районі;

Сквирським районним судом.

 

Погоджує відпустки, преміювання, встановлення надбавки за інтенсивність праці, надбавки за виконання особливо важливої роботи,  надання матеріальної допомоги на оздоровлення, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань керівникам структурних підрозділів Сквирської районної державної адміністрації.

 

Загальні функціональні повноваження першого заступника та

заступників голови райдержадміністрації

Перший заступник та заступники голови адміні­страції відповідно до розподілу обов'язків:

 

1. Забезпечують виконання положень Конституції України, законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, основних завдань та повноважень районної державної адміністрації у визначених сферах діяль­ності, рішень Сквирської районної ради, спрямовують, координують та контролюють роботу відповідних управлінь, відділів, інших структурних підрозділів адміністрації, а також районних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління райдержадміністрації, та інших щодо:

реалізації в районі послань Президента України, програм діяльності Кабінету Міністрів України, розробки відповідних заходів та планів;

здійснення державного контролю за напрямами, визначеними у статті 16 Закону України «Про місцеві державні адміністрації;

формування та виконання районного бюджету;

підготовки проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку району, цільових програм з інших питань;

розроблення і виконання районних програм та угод стосовно економічного, соціального і культурного розвитку району;

аналізу і оцінки стану економічного, соціального та культурного розвитку району у відповідних сферах;

забезпечення законності, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян;

виконання доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, Прем'єр-міністра України, голів Київської обласної та районної державних адміністрацій;

підготовки засідань консультативних, дорадчих, інших допоміжних органів, утворених головою районної державної адміністрації;

розробки проектів розпоряджень голови райдержадміністрації;

вирішення питань діяльності відповідних структурних підрозділів адміністрації відповідно до розподілу обов'язків.

 

2. Вносять на розгляд голови райдержадміністрації пропозиції з питань:

що належать до компетенції райдержадміністрації;

ініційованих центральними органами виконавчої влади, їх територіальними підрозділами в районі, структурними підрозділами райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування;

щодо скасування наказів керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, що суперечать Конституції України та законам України, рішенням Консти­туційного Суду України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України;

взаємодії райдержадміністрації з районною радою, територіальними підроз­ділами центральних органів виконавчої влади в районі, виконавчими комітетами міської та сільських рад.

 

3. Відповідають за підготовку проектів розпоряджень голови райдержадмі­ністрації, планів роботи райдержадміністрації, інших документів, що утворю­ються в райдержадміністрації, вживають вичерпних заходів щодо забезпечення процедури їх  підготовки, врегулювання розбіжностей між розробниками проектів документів, візують та   вносять на розгляд голови адміністрації доопрацьовані проекти.

 

4. Дають доручення структурним підрозділам райдержадміністрації, виконавчим комітетам міської та сільських рад відповідно до розподілу обов'язків.

Організовують надання у встановленому порядку державних (адміністратив­них), інформаційних, у тому числі через мережу Інтернет, послуг підпорядкованими структурами.

 

5. За дорученням голови райдержадміністрації беруть участь у розгляді питань відповідно до розподілу обов'язків в райдержадміністрації,  її структурних підрозділах, підрозділах центральних органів виконавчої влади в районі, виконавчих комітетах міської та сільських рад.

Від імені райдержадміністрації у встановленому порядку ведуть переговори та листування з юридичними і фізичними особами з питань, віднесених до їх компетенції.

 

6. За дорученням голови райдержадміністрації представляють райдержадміністрацію з відповідними повноваженнями на переговорах з представниками іноземних державних органів, юридичних осіб та громадянами інших держав.

 

7. За дорученням голови райдержадміністрації забезпечують  розгляд депутатських запитів та депутатських звернень народних депутатів України та депутатів місцевих рад, виступають в засобах масової інформації, дають інтерв'ю з питань, віднесених до їх компетенції.

 

8. В установленому порядку здійснюють особистий прийом громадян та забезпечують розгляд їх звернень.

 

9. Повертають ініціаторам звернення документи та інші матеріали, внесені з порушенням установленого порядку.

 

10. Сприяють органам місцевого самоврядування та їх посадовим особам у взаємодії з райдержадміністрацією та її структурними підрозділами.

 

11. Забезпечують контроль за здійсненням органами місцевого самовряду­вання делегованих повноважень органів виконавчої влади.

 

12. Забезпечують взаємодію райдержадміністрації з громадськими органі­заціями з урахуванням загальнодержавних і місцевих інтересів, у встанов­леному порядку сприяють виконанню їх статутних завдань, забезпечує додер­жання законних прав цих об'єднань громадян.

 

13. Здійснюють за дорученням голови райдержадміністрації керівництво відповідними консультативними, дорадчими орга­нами, комісіями, що утворюються головою райдержадміністрації.

 

14. Погоджують структуру, штатний розпис, плани роботи управлінь, відділів, інших структурних підрозділів адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

 

15. У встановленому порядку беруть участь у проведенні атестації та щорічної оцінки виконання відповідними державними службовцями покладе­них на них обов'язків і завдань.

 

16. Без довіреності представляють райдержадміністрацію у всіх судах усіх інстанцій при розгляді цивільних, господарських, адміністративних, кримінальних справ з повним обсягом прав сторони судового процесу з питань, віднесених до їх компетенції згідно з цим розподілом обов’язків. Від імені Сквирської районної державної  адміністрації підписують документи та листи, адресовані судам.

 

17. За рішенням голови райдержадміністрації здійснюють інші функції та повноваження.

 

Перший заступник голови адміністрації

Славінська О.В.

 

Питання: реалізація повноважень райдержадміністрації у здійсненні державної економічної політики та політики в агропромисловому, паливно-енергетичному комплексах, комплексного соціально-економічного розвитку, капітальних вкладень, інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності, управління майном, приватизації, сприяння розвитку підприємництва та  здійснення державної регуляторної політики, надання адміністративних послуг, формування проекту районного бюджету, фінансів, планування та обліку, промисловості, транспорту, зв’язку, інформатизації, розвитку переробної промисловості в агропромисловому комплексі, торгівлі, будівництва, використання та розподілу землі, природних ресурсів, оборонної роботи та мобілізаційної підготовки, виконання завдань у сфері ветеринарної медицини, охорони державної таємниці в райдержадміністрації, забезпечення законності, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян, боротьби із злочинністю та корупцією, охорони громадського порядку, виконання програм з енергозбереження та підвищення енегроефективності, зокрема в житловій сфері, охорони довкілля, благоустрою населених пунктів, дозвільної системи, ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, житлово-комунального та дорожнього господарства, надзвичайних ситуацій.

 

У разі відсутності голови адміністрації виконує його повноваження.

 

Координує та контролює діяльність таких структурних підрозділів адміністрації:

відділу економічного розвитку райдержадміністрації;

управління фінансів райдержадміністрації (в межах доручень голови адміністрації);

центру надання адміністративних послуг райдержадміністрації;

управління агропромислового розвитку райдержадміністрації;

сектору містобудування та архітектури райдержадміністрації;

відділу з питань цивільного захисту, ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та житлово-комунального господарства.

 

Координує діяльність адміністрації з такими територіальними підрозділами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади

Сквирським відділом поліції ГУ Національної поліції у Київській області (в межах доручень голови адміністрації);

Сквирським районним сектором Головного управління державної служби з надзвичайних ситуацій України у Київській області;

Державним управлінням екології та природних ресурсів в області;

Державною інспекцією сільського господарства в Київській області;

Білоцерківським міжрайонним відділом лабораторних досліджень державної установи «Київський обласний лабораторний центр МОЗ України» (в межах доручень голови адміністрації);

міжрайонним відділом управлінням Державного департаменту України з питань виконання покарань у м. Києві та області;

відділом Держгеокадастру у Сквирському районі;

управлінням Держпродспоживслужби  в Сквирському районі;

районним відділом державної виконавчої служби;

районного військового комісаріату (в межах доручень голови адміністрації);

головною державною фітосанітарною інспекцією;

інспекцією державного технічного нагляду;

управлінням статистики в Білоцерківському районі головного управління статистики в Київській області.

 

Взаємодіє та сприяє діяльності:

Сквирської районної та міської рад;

КП «Сквирське комунальне господарство»;

районним підприємствам торгівлі і побутового обслуговування населення;

Сквирського РП ПАТ "Київобленерго";

Сквирської дільниці Білоцерківської філії по експлуатації газового господарства ПАТ "Київоблгаз";

промисловим підприємствам;

будівельним та дорожнім організаціям;

об'єднанням, підприємствам, установам, організаціям паливно-енергетичного комплексу;

управлінню статистики в Білоцерківському районі головного управління статистики в Київській області ( в межах доручень голови райдержадміністрації);

підприємствам  транспорту та зв'язку;

перевізників;

об'єднанням, підприємствам, установам, організаціям, науково-дослідним установам системи агропромислового комплексу;

підприємствам, установам та організаціям водного, меліоративного, лісового господарства;

підприємствам зв'язку.

 

Координує комісії райдержадміністрації з відповідних питань.

Заступник голови адміністрації

Петрусевич І.О.

Питання: реалізація повноважень райдержадміністрації у сфері гуманітарної політики, адміністративно - територіального устрою, науки, освіти, культури, охорони здоров`я, фізкультури і спорту, туризму, заробітної плати, сім`ї, жінок, молоді та неповнолітніх, гендерної політики, міжнаціональних відносин, міграції, релігії, інформаційної та внутрішньої політики, охорони праці, соціального захисту, зокрема, оформлення та призначення житлових субсидій, зайнятості населення, взаємодії між громадськими організаціями і політичними партіями, організація забезпечення надання допомоги військовим та їх сім’ям, які беруть участь у проведенні АТО на сході України, вирішення першочергових потреб та надання соціальної допомоги особам, які тимчасово переселені зі сходу України та АР Крим, участі у проведенні виборів і референдумів у межах, визначених законодавством, охорони пам`яток історії і культури.

 

В межах повноважень вносить на розгляд голови райдержадміністрації пропозиції щодо інвестиційних проектів та залучення інвестицій для розвитку інфраструктури району.

 

Координує та контролює діяльність таких структурних підрозділів адміністрації:

управління соціального захисту населення райдержадміністрації;

управління фінансів райдержадміністрації (в межах доручень голови адміністрації);

відділу економічного розвитку райдержадміністрації (в межах доручень голови адміністрації);

відділу освіти райдержадміністрації;

відділу культури, релігій, туризму, молоді та спорту;

служби у справах дітей та сім'ї райдержадміністрації.

 

Координує діяльність адміністрації з такими територіальними підрозділами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади

Сквирським об’єднаним управлінням Пенсійного фонду України Київської області (в межах доручень голови адміністрації);

управлінням статистики в Білоцерківському районі головного управління статистики в Київській області (в межах доручень голови адміністрації);

Сквирською центральною районною лікарнею;

КНП «Сквирський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»;

районним  центром соціальних служб для  сім`ї, дітей та молоді;

районним центром зайнятості;

територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Сквирського району;

районним військовим комісаріатом (в межах доручень голови адміністрації).

Взаємодіє та сприяє діяльності:

Сквирської районної та міської рад;

Сквирському відділенню управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Київській області;

закладів освіти районного підпорядкування;

Сквирського психоневрологічного інтернату;

організацій, установ гуманітарної сфери;

районних утворень політичних партій та громадських організацій;

редакції районної газети "Вісник Сквирщини";

інших редакцій засобів масової інформації.

 

Координує комісії райдержадміністрації з відповідних питань.

Керівник апарату адміністрації                                              В. САЛТАНЮК


Додаток 2

до розпорядження голови

адміністрації

від 14.03.2019 № 71

 

ЗДІЙСНЕННЯ ОБОВ’ЯЗКІВ

голови райдержадміністрації, заступників голови райдержадміністрації

у разі їх відсутності або за наявності відповідної вакансії

 

Посада

Хто заміщає

Голова адміністрації

 

Перший заступник голови адміністрації

Славінська О.В.

 

Перший заступник голови адміністрації

Славінська О.В.

 

Заступник голови адміністрації

Петрусевич І.О.

Заступник голови адміністрації

Петрусевич І.О.

 

 

Перший заступник голови адміністрації

Славінська О.В.

 

Керівник апарату адміністрації                                              В. САЛТАНЮК

Переглядів: 8843
 

Українські новини

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Joomla Templates by Joomlashack