Головна Райдержадміністрація Розподіл обов'язків
 

Посилання

Сайт Президента України
Верховна Рада України
Урядовий портал
Офіційний веб-сайт Нацдержслужби України
Київська обласна державна адміністрація
Укрінформ
Жовтень 2006
П В С Ч П С Н
            1
2 3 4 5 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Розподіл обов'язків

 

 

СКВИРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від 06 квітня 2020 р.                      м. Сквира                            № 91

Про розподіл обов’язків між головою,

першим заступником голови

Сквирської районної державної

адміністрації

Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

1. Розподілити обов’язки між головою, першим заступником голови Сквирської районної державної адміністрації згідно з додатком 1.

2. Установити, що:

2.1. доручення та розпорядження голови Сквирської районної державної адміністрації є обов’язковими для виконання структурними підрозділами Сквирської районної державної адміністрації, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади в районі, підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери управління Сквирської районної державної адміністрації, виконавчих комітетів Сквирської міської та сільських рад;

2.2. доручення першого заступника Сквирської районної державної адміністрації, видані в межах його компетенції, є обов’язковими для виконання структурними підрозділами Сквирської районної державної адміністрації;

3. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови Сквирської районної державної адміністрації від 14 березня 2019 року № 71 "Про розподіл обов'язків між головою, першим заступником та заступниками голови Сквирської районної державної адміністрації", від 03 вересня               2019 року "Про внесення змін до розпорядження голови Сквирської районної державної адміністрації від 14.03.2019 № 71 "Про розподіл обов’язків між головою, першим заступником та заступниками голови Сквирської районної державної адміністрації".

Голова адміністрації Оксана Славінська


Додаток

до розпорядження  голови адміністрації

06 квітня 2020 року №91

РОЗПОДІЛ ОБОВ’ЯЗКІВ

між головою, першим заступником

голови Сквирської районної державної адміністрації

Голова райдержадміністрації

Славінська О.В.

Спрямовує і контролює роботу першого заступника, керівника апарату райдержадміністрації, керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, діяльність міського та сільських виконавчих комітетів, забезпечує взаємодію з органами місцевого самоврядування району з питань виконання покладених на районну державну адміністрацію завдань та здійснення органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади, реалізацію повноважень райдержадміністрації з питань оборонної роботи, мобілізаційної підготовки та цивільного захисту, забезпечення законності і правопорядку, забезпечення взаємодії органів виконавчої влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, волонтерських та громадських організацій при вирішенні питань соціального захисту і реабілітації учасників антитерористичної операції, допомоги членам їх сімей та членам сімей загиблих військовослужбовців, які брали участь у проведенні антитерористичної операції; формування проекту районного бюджету, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю, правового забезпечення діяльності райдержадміністрації, в межах визначених законом повноважень з питань управління персоналом, структури і чисельності  райдержадміністрації та її структурних підрозділів, а також безпосередньо спрямовує діяльність таких структурних підрозділів райдержадміністрації та її апарату:

фінансового відділу райдержадміністрації ;

архівного відділу райдержадміністрації;

сектору фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації;

відділу документообігу, контролю, організаційно-інформаційного забезпечення та розгляду звернень громадян апарату райдержадміністрації (в межах повноважень);

головного спеціаліста-юрисконсульта райдержадміністрації (в межах повноважень);

головного спеціаліста з питань оборонної та режимно-секретної роботи, протидії та запобігання корупції апарату райдержадміністрації;

головного спеціаліста з питань управління персоналом апарату райдержадміністрації (в межах повноважень);

Координує взаємодію адміністрації з такими територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади в районі:

Білоцерківським міжрайонним відділом управління Служби Безпеки України в Київській області;

Сквирським відділом поліції ГУ Національної поліції у Київській області;

Сквирського районного сектору ГУ ДСНС України у Київській області;

Сквирським відділенням Білоцерківської об'єднаної державної податкової інспекції головного управління ДФС у Київській області;

Сквирським відділом обслуговування громадян (сервісний центр) головного управління пенсійного фонду України в Київській області;

управлінням державної казначейської служби України у Сквирському районі Київської області.

Взаємодіє з:

Сквирською районною радою;

Сквирським відділом Білоцерківської місцевої прокуратури;

Сквирським районним військовим комісаріатом;

організаціями політичних партій, громадських організацій в районі;

Сквирським районним судом.

Погоджує відпустки, преміювання, встановлення надбавки за інтенсивність праці, надбавки за виконання особливо важливої роботи,  надання матеріальної допомоги на оздоровлення, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань керівникам структурних підрозділів Сквирської районної державної адміністрації.

Загальні функціональні повноваження першого заступника

голови райдержадміністрації

Перший заступник голови адміністрації відповідно до розподілу обов'язків:

1. Забезпечує виконання положень Конституції України, законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, основних завдань та повноважень районної державної адміністрації у визначених сферах діяль­ності, рішень Сквирської районної ради, спрямовує, координує та контролює роботу відповідних управлінь, відділів, інших структурних підрозділів адміністрації, а також районних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління райдержадміністрації, та інших щодо:

реалізації в районі послань Президента України, програм діяльності Кабінету Міністрів України, розробки відповідних заходів та планів;

здійснення державного контролю за напрямами, визначеними у статті 16 Закону України «Про місцеві державні адміністрації;

формування та виконання районного бюджету;

підготовки проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку району, цільових програм з інших питань;

розроблення і виконання районних програм та угод стосовно економічного, соціального і культурного розвитку району;

аналізу і оцінки стану економічного, соціального та культурного розвитку району у відповідних сферах;

забезпечення законності, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян;

виконання доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, Прем'єр-міністра України, голів Київської обласної та районної державних адміністрацій;

підготовки засідань консультативних, дорадчих, інших допоміжних органів, утворених головою районної державної адміністрації;

розробки проектів розпоряджень голови райдержадміністрації;

вирішення питань діяльності відповідних структурних підрозділів адміністрації відповідно до розподілу обов'язків.

2. Вносить на розгляд голови райдержадміністрації пропозиції з питань:

що належать до компетенції райдержадміністрації;

ініційованих центральними органами виконавчої влади, їх територіальними підрозділами в районі, структурними підрозділами райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування;

щодо скасування наказів керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, що суперечать Конституції України та законам України, рішенням Консти­туційного Суду України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України;

взаємодії райдержадміністрації з Сквирською районною радою, територіальними підроз­ділами центральних органів виконавчої влади в районі, виконавчими комітетами Сквирської міської та сільських рад.

3. Відповідає за підготовку проектів розпоряджень голови райдержадмі­ністрації, планів роботи райдержадміністрації, інших документів, що утворю­ються в райдержадміністрації, вживає вичерпних заходів щодо забезпечення процедури їх  підготовки, врегулювання розбіжностей між розробниками проектів документів, візує та вносить на розгляд голови адміністрації доопрацьовані проекти.

4. Дає доручення структурним підрозділам райдержадміністрації, виконавчим комітетам міської та сільських рад відповідно до розподілу обов'язків.

Організовує надання у встановленому порядку державних (адміністратив­них), інформаційних, у тому числі через мережу Інтернет, послуг підпорядкованими структурами.

5. За дорученням голови райдержадміністрації бере участь у розгляді питань відповідно до розподілу обов'язків в райдержадміністрації,  її структурних підрозділах, підрозділах центральних органів виконавчої влади в районі, виконавчих комітетах міської та сільських рад.

Від імені райдержадміністрації у встановленому порядку веде переговори та листування з юридичними і фізичними особами з питань, віднесених до  його компетенції.

6. За дорученням голови райдержадміністрації представляє райдержадміністрацію з відповідними повноваженнями на переговорах з представниками іноземних державних органів, юридичних осіб та громадянами інших держав.

7. За дорученням голови райдержадміністрації забезпечуює  розгляд депутатських запитів та депутатських звернень народних депутатів України та депутатів місцевих рад, виступає в засобах масової інформації, дає інтерв'ю з питань, віднесених до його  компетенції.

8. В установленому порядку здійснює особистий прийом громадян та забезпечує розгляд їх звернень.

9. Повертає ініціаторам звернення документи та інші матеріали, внесені з порушенням установленого порядку.

10. Сприяє органам місцевого самоврядування та їх посадовим особам у взаємодії з райдержадміністрацією та її структурними підрозділами.

11. Забезпечує контроль за здійсненням органами місцевого самовряду­вання делегованих повноважень органів виконавчої влади.

12. Забезпечує взаємодію райдержадміністрації з громадськими органі­заціями з урахуванням загальнодержавних і місцевих інтересів, у встанов­леному порядку сприяює виконанню їх статутних завдань, забезпечує додер­жання законних прав цих об'єднань громадян.

13. Здійснює за дорученням голови райдержадміністрації керівництво відповідними консультативними, дорадчими орга­нами, комісіями, що утворюються головою райдержадміністрації.

14. Погоджує структуру, штатний розпис, плани роботи управлінь, відділів, інших структурних підрозділів адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

15. У встановленому порядку бере  участь у проведенні атестації та щорічної оцінки виконання відповідними державними службовцями покладе­них на них обов'язків і завдань.

16. Без довіреності представляє райдержадміністрацію у всіх судах усіх інстанцій при розгляді цивільних, господарських, адміністративних, кримінальних справ з повним обсягом прав сторони судового процесу з питань, віднесених до його компетенції згідно з цим розподілом обов’язків. Від імені Сквирської районної державної  адміністрації підписує документи та листи, адресовані судам.

17. За рішенням голови райдержадміністрації здійснює інші функції та повноваження.

Перший заступник голови адміністрації

Центило-Гіптенко О.Л.

Питання: реалізація повноважень райдержадміністрації:

у здійсненні державної економічної політики та політики в агропромисловому, паливно-енергетичному комплексах, комплексного соціально-економічного розвитку, капітальних вкладень, інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності, управління майном, приватизації, сприяння розвитку підприємництва,  здійснення державної регуляторної політики, надання адміністративних послуг, формування проекту районного бюджету, фінансів, планування та обліку, промисловості, транспорту, зв’язку, інформатизації, розвитку переробної промисловості в агропромисловому комплексі, торгівлі, будівництва, використання та розподілу землі, природних ресурсів, оборонної роботи та мобілізаційної підготовки;

у сфері гуманітарної політики, науки, освіти, культури, охорони здоров`я, фізкультури і спорту,  заробітної плати, сім`ї, жінок, молоді та неповнолітніх, гендерної політики, міжнаціональних відносин, міграції, інформаційної та внутрішньої політики, охорони праці, соціального захисту, зокрема, оформлення та призначення житлових субсидій, зайнятості населення, взаємодії між громадськими організаціями і політичними партіями, організація забезпечення надання допомоги військовим та їх сім’ям, які беруть участь у проведенні АТО на сході України, вирішення першочергових потреб та надання соціальної допомоги особам, які тимчасово переселені зі сходу України та АР Крим, участі у проведенні виборів і референдумів у межах, визначених законодавством, охорони пам`яток історії і культури;

виконання завдань у сфері ветеринарної медицини, охорони державної таємниці в райдержадміністрації, забезпечення законності, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян, боротьби із злочинністю та корупцією, охорони громадського порядку,

виконання програм з енергозбереження та підвищення енегроефективності, зокрема в житловій сфері, охорони довкілля, благоустрою населених пунктів, дозвільної системи, ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, житлово-комунального та дорожнього господарства, надзвичайних ситуацій.

В межах повноважень вносить на розгляд голови райдержадміністрації пропозиції щодо інвестиційних проектів та залучення інвестицій для розвитку інфраструктури району.

У разі відсутності голови адміністрації виконує його повноваження.

Координує та контролює діяльність таких структурних підрозділів адміністрації:

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації;

Відділу з питань житлово-комунального господарства, енергетики, охорони довкілля та цивільного захисту;

Відділу архітектури, містобудування та інфраструктури;

Відділ адміністративних послуг;

Відділу фінансів райдержадміністрації (в межах доручень голови адміністрації);

Сектору освіти райдержадміністрації;

Сектору культури,  молоді та спорту;

Служби у справах дітей та сім'ї райдержадміністрації.

Координує діяльність адміністрації з такими територіальними підрозділами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади

Сквирським відділом поліції ГУ Національної поліції у Київській області (в межах доручень голови адміністрації);

Сквирським районним сектором Головного управління державної служби з надзвичайних ситуацій України у Київській області;

Сквирським відділом обслуговування громадян (сервісний центр) головного управління пенсійного фонду України в Київській області;

управлінням статистики в Білоцерківському районі головного управління статистики в Київській області (в межах доручень голови адміністрації);

комунальним некомерційним підприємством Сквирської районної ради «Сквирська центральна районна лікарня»;

комунальним некомерційним підприємством  Сквирської районної ради «Сквирський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»;

Сквирською районною філією Київського обласного центру зайнятості;

районним центром соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді;

територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Сквирського району;

Сквирським районним військовим комісаріатом;

Державним управлінням екології та природних ресурсів в області;

управлінням у Сквирському районі головного управління  Держпродспоживслужби у Київській області;

управлінням фітосанітарної безпеки головного управління держспоживслужби в Київській області;

Білоцерківським міжрайонним відділом лабораторних досліджень державної установи «Київський обласний лабораторний центр МОЗ України» (в межах доручень голови адміністрації);

міжрайонним відділом управлінням Державного департаменту України з питань виконання покарань у м. Києві та області;

відділу  у Сквирському районі Головного управління  Держгеокадастру  у Київській області;

відділу державної виконавчої служби у Сквирському районі Головного територіального управління юстиції у Київській області;

Взаємодіє та сприяє діяльності:

Сквирської районної та Сквирської міської рад;

закладів освіти районного підпорядкування;

Сквирського психоневрологічного інтернату;

організацій, установ гуманітарної сфери;

районних утворень політичних партій та громадських організацій;

засобів масової інформації в районі

інспекцією державного технічного нагляду;

КП  «Сквирське  комунальне  господарство»;

КП «Сквир-водоканал»;

КП "БЛАГОУСТРІЙ";

районним підприємствам торгівлі і побутового обслуговування населення;

Сквирським РП  приватне акціонерне товариство «Київобленерго»;

Сквирською філією  ПАТ «Київоблгаз»;

промисловим підприємствам;

будівельним та дорожнім організаціям;

об'єднанням, підприємствам, установам, організаціям паливно-енергетичного комплексу;

підприємствам  транспорту та зв'язку;

перевізників;

об'єднанням, підприємствам, установам, організаціям, науково-дослідним установам системи агропромислового комплексу;

підприємствам, установам та організаціям водного, меліоративного, лісового господарства;

підприємствам зв'язку.

Координує комісії райдержадміністрації з відповідних питань.

Керівник апарату райдержадміністрації                            Віктор Салтанюк

Переглядів: 9121
 

Українські новини

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Joomla Templates by Joomlashack