Головна Регуляторна політика Оприлюднення проектів регуляторних актів Власні регуляторні акти Аналіз регуляторного впливу розпорядження голови Сквирської районної державної адміністрації «Про затвердження Регламенту та Положення Центру надання адміністративних послуг»
 

Посилання

Сайт Президента України
Верховна Рада України
Урядовий портал
Офіційний веб-сайт Нацдержслужби України
Київська обласна державна адміністрація
Укрінформ
Лютий 2014
П В С Ч П С Н
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    

Аналіз регуляторного впливу розпорядження голови Сквирської районної державної адміністрації «Про затвердження Регламенту та Положення Центру надання адміністративних послуг» Друк
Рейтинг Користувача: / 17
НайгіршеНайкраще 

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати.

Для отримання адміністративних послуг суб’єкти господарювання та населення вимушені багаторазово звертатись до різних адміністративних органів, іноді навіть у рамках отримання однієї послуги, вистоювати черги в очікуванні прийому відповідними працівниками адміністративних органів та очікувати результат надання адміністративних послуг невизначений період часу. До того ж, іноді має місце затягування розгляду заяв, клопотань, звернень, що негативно впливає на розвиток підприємництва та сприяє формуванню в суспільстві негативного іміджу влади.

Необхідність прийняття розпорядження голови Сквирської районної державної адміністрації «Про затвердження Регламенту та Положення Центру надання адміністративних послуг» дасть змогу розв’язати проблеми та недоліки об’єктивного та суб’єктивного характеру, що створюють значні труднощі для одержувачів адміністративних послуг в  районі :

 

 • відсутність достатньої інформації щодо порядку надання адміністративних послуг;
 • представники органів, які надають адміністративні послуги розміщені в різних приміщеннях;
 • необхідність звернення до декількох представників органів, які надають адміністративні послуги для вирішення питань, що передують отриманню кінцевого документа як результату надання адміністративної послуги.
 • одержувачу послуг необхідно здійснити багато погоджувальних дій у значної кількості представників органів, які надають адміністративні послуги, що збільшує термін отримання адміністративної послуги;
 • наявність різноманітних баз даних виконавчих органів влади та інших відомств, не пов’язаних між собою, та необхідність збору одержувачем послуг підтверджуючої інформації з різних організацій для отримання кінцевого результату;
 • відсутність єдиної системи взаємодії представників органів, які надають адміністративні послуги щодо надання адміністративних послуг;
 • відсутність відкритої та зрозумілої інформації щодо надання адміністративних послуг.

 

2. Цілі регулювання

Основною метою проекту є створення зручних і сприятливих умов отримання адміністративних послуг громадянами, суб’єктами господарювання, забезпечення відкритості інформації про діяльність органів виконавчої влади.

Головним завданням прийняття цього акту є: побудова ефективної системи надання адміністративних послуг представниками органів, які надають адміністративні послуги в  районі шляхом забезпечення функціонування Центру надання адміністративних послуг.

Прийняття цього акту чітко визначить порядок організації роботи та взаємодії учасників Центру надання адміністративних послуг – адміністраторів, державних адміністраторів, органів виконавчої влади, установ, їх посадових та службових осіб, задіяних у забезпеченні організації надання встановленого переліку адміністративних послуг у Центрі надання адміністративних послуг.

Основними цілями прийняття розпорядження є затвердження Положення та Регламенту роботи Центру надання адміністративних послуг з метою забезпечення надання адміністративних послуг, що дозволить:

 • забезпечити отримання суб’єктами господарювання адміністративних послуг в одному приміщенні за принципом «єдиного вікна» у чітко встановлені строки;
 • організувати надання адміністративних послуг у найкоротший строк, в комфортних умовах та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;
 • спростити процедури отримання адміністративних послуг та поліпшити якість їх надання;
 • забезпечити вільний доступ суб’єктів звернень до інформації про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються в Центрі надання адміністративних послуг;
 • удосконалити взаємодію виконавчих органів, місцевих дозвільних органів, посадових осіб цих органів у сфері організації надання адміністративних послуг за принципом «організаційної єдності».

 

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей.

Розглянуто такі альтернативні способи досягнення визначених цілей:

Перша альтернатива - у разі залишення ситуації без змін досягнення визначених цілей не можливе, так як на районному рівні відсутній чіткий порядок організації роботи та взаємодії учасників Центру надання адміністративних послуг – адміністраторів, органів виконавчої влади, установ, їх посадових та службових осіб, задіяних у забезпеченні організації надання переліку адміністративних послуг у Центрі надання адміністративних послуг.

Від такої альтернативи необхідно відмовитись.

Друга альтернатива - розробка та прийняття відповідного нормативного акту на вищому рівні. Таке регулювання буде недосконалим, оскільки Типове положення не завжди враховує всі зміни в законодавстві; кожен район необхідно розглядати окремо, враховуючи його специфіку.

На підставі вищевикладеного можна дійти висновку, що від такої альтернативи необхідно відмовитися.

Третя альтернатива – прийняття даного розпорядження вирішить існуючу проблему щодо забезпечення можливості отримання суб’єктами господарювання та населенням адміністративних послуг в одному приміщенні за принципом «єдиного вікна» у чітко визначені строки, з мінімальними витратами часу на очікування прийому адміністраторами у Центрі надання адміністративних послуг.

 

4. Механізм та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми.

Механізмом розв’язання проблеми є затвердження Положення про Центр надання адміністративних послуг Сквирської районної державної адміністрації та Регламенту Центру надання адміністративних послуг Сквирської районної державної адміністрації, в яких визначаються основні положення та порядок організації роботи центру надання адміністративних послуг при Сквирській районній державній адміністрації, порядок дій адміністраторів центру та їх взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг:

 • організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;
 • спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;
 • забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора;
 • забезпечення надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг;
 • визначення  завдань та обов’язків адміністратора та суб’єктів надання адміністративних послуг Центру надання адміністративних послуг.

Реалізація цього регуляторного акту забезпечить дотримання єдиного прозорого механізму щодо організації надання адміністративних послуг в одному приміщені через адміністратора шляхом його взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг.

Даним розпорядженням визначаються конкретні положення роботи Центру, механізм взаємодії адміністратора (державного адміністратора) з представниками: органів виконавчої влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які задіяні у забезпеченні виконання покладених на Центр завдань з організації надання адміністративних послуг.

 

5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту.

Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акту.

На дію цього регуляторного акта можуть вплинути економічна криза -  нестабільне матеріальне становище суб’єктів господарювання може призвести до відмови від провадження господарської діяльності. Також негативним фактором можуть бути темпи інфляції, при яких вартість (у разі платності) адміністративних послуг можуть значно підвищитись.

Позитивно на дію цього регуляторного акту може вплинути розвиток сучасних комп’ютерних технологій, який дасть змогу підвищити ефективність та прозорість діяльності Центру надання адміністративних послуг, створити зручні та сприятливі умови для отримання послуг громадянами, суб’єктами господарювання, забезпечить підвищення якості надання адміністративних послуг.

Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта.

Впровадження вимог цього регуляторного акту не потребує додаткових витрат з бюджету. Перевагою впровадження регуляторного акту є спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання.

Нагляд та контроль за додержанням вимог акта.

Здійснення контрольного нагляду за додержанням вимог цього регуляторного акту буде здійснюватись райдержадміністрацією шляхом проведення базового, повторного та періодичного відстеження.

Звіти по відстеженням даного регуляторного акту будуть надаватись до спеціально уповноваженого органу та публікуватись на офіційному веб-сайті Сквирської районної державної адміністрації.

 

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акту. Аналіз вигод та витрат.

Вигоди

Витрати

Сфера інтересів держави

- відкритість, прозорість та зрозумілість процедур з надання адміністративних послуг;

-дотримання принципу організаційної єдності;

- раціональна мінімізація кількості документів та процедурних дій, необхідних для надання адміністративних послуг;

-мінімізація черг суб’єктів звернення в адміністративних органах;

-вивільнення (збільшення) часу в адміністративних органах для виконання посадових обов’язків стосовно якісного надання адміністративних послуг завдяки мінімізації або повній відсутності прямого спілкування з суб’єктами звернень;

-мінімізація корупційної складової;

- оперативність вирішення питань, пов’язаних з наданням адміністративних послуг;

-налагодження прозорих і партнерських стосунків у співпраці учасників Центру, адміністративних органів та суб'єктів звернень;

- формування в суспільстві позитивного іміджу влади.

На утримання Центру надання адміністративних послуг.

Сфера інтересів суб’єктів господарювання

-доступність та зручність;

- належні умови для очікування та заповнення необхідних документів (бланків, заяв тощо), у тому числі для осіб з обмеженими фізичними можливостями (особливими потребами);

-чітке визначення переліку документів, необхідних для отримання відповідної адміністративної послуги;

- отримання адміністративних послуг у одному приміщенні за принципом організаційної єдності;

-мінімізація часу на очікування в черзі;

-мінімізація кількості відвідувань Центру для отримання результату надання адміністративної послуги;

- можливість отримання бланків заяв за місцем отримання послуги;

- контроль адміністраторів за обґрунтованістю плати за адміністративні послуги;

- отримання у приміщенні Центру професійних консультацій щодо порядку надання адміністративних послуг та допомоги в оформленні документів, необхідних для їх отримання;

- вивільнення часу, який раніше витрачався на багаторазові відвідування різних адміністративних органів та перебування в чергах для отримання конкретної послуги;

-визначеність та зменшення термінів надання адміністративних послуг;

- наявність та доступність інформації про перелік та порядок надання адміністративних послуг;

- доступ суб'єктів звернень до інформації про стан, хід та результати розгляду їх звернень.

У суб’єктів господарювання  додаткові витрати не очікуються

Сфера інтересів громадян

- доступність та зручність (місце розташування,  режим роботи Центру);

- належні умови для очікування та заповнення необхідних документів (бланків, заяв тощо), у тому числі для осіб з обмеженими фізичними можливостями (особливими потребами);

-чітке визначення переліку документів, необхідних для отримання відповідної адміністративної послуги;

- отримання адміністративних послуг у одному приміщенні за принципом «єдиного вікна»;

- мінімізація часу на очікування в черзі;

- мінімізація кількості відвідувань Центру для отримання результату надання адміністративної послуги;

-можливість отримання бланків заяв за місцем отримання послуги;

- контроль адміністраторів за обґрунтованістю плати за адміністративні послуги;

- отримання у приміщенні Центру професійних консультацій щодо порядку надання адміністративних послуг та допомоги в оформленні документів, необхідних для їх отримання;

- вивільнення часу, який раніше витрачався на багаторазові відвідування різних адміністративних органів та перебування в чергах для отримання конкретної послуги;

- визначеність та зменшення термінів надання адміністративних послуг;

- наявність та доступність інформації про перелік та порядок надання адміністративних послуг;

- доступ суб'єктів звернень до інформації про стан, хід та результати розгляду їх звернень.

Додаткові витрати не очікуються.

 

 

7. Запропонований строк дії регуляторного акта.

Даний проект регуляторного акту – розпорядження голови райдержадміністрації «Про затвердження Регламенту та Положення Центру надання адміністративних послуг» є загальнообов’язковим до застосування та може бути використаним протягом необмеженого терміну. Він запроваджується без встановлення обмежень по часу, проте існує ймовірність, що на нього можуть вплинути невизначені зовнішні та внутрішні чинники, передбачити які на сьогодні не є реальними. Тому, дія даного акту є необмежена до моменту настання факторів, які можуть вплинути на суттєвий зміст цього акту або на його цілі.

 

8. Визначення показників результативності регуляторного акта.

У результаті впровадження регуляторного акта буде досліджуватися та вивчатися:

 • кількість суб’єктів господарювання та фізичних осіб, на яких буде поширюватися дія акта;
 • кількість звернень одержувачів адміністративних послуг, у розрізі суб'єктів господарювання та фізичних осіб;
 • кількість адміністративних органів, які за принципом організаційної єдності надають адміністративні послуги у Центрі;
 • час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта,
 • рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта;
 • кількість наданих адміністративних послуг;
 • середній час надання адміністративної послуги;
 • кількість скарг одержувачів послуг з приводу порушення порядку та якості надання адміністративні послуг.

Дія регуляторного акта поширюється на мешканців Сквирського району та суб'єктів господарювання (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), які зареєстровані у Сквирському районі.

Регуляторний акт не вплине на розмір надходжень до місцевого бюджетів та розмір коштів, що витрачатиметься суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта.

Передбачається, що час, який витрачатиметься суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта, зменшиться.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта – високий. Регуляторний акт оприлюднений на офіційному веб-сайті Сквирської районної державної адміністрації.

 

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності регуляторного акта.

Заходи з відстеження будуть здійснюватись сектором адміністративних та дозвільних процедур апарату Сквирської районної державної адміністрації.

З огляду на показники результативності, визначені в попередньому розділі аналізу регуляторного впливу, відстеження результативності цього регуляторного акту буде здійснюватись статистичним методом шляхом збору та обробки інформації роботи зазначеного Центру, соціологічним методом шляхом анкетування споживачів адміністративних послуг.

Базове відстеження буде здійснюватись до набрання чинності цього регуляторного акту.

Повторне відстеження результативності регуляторного акту буде проведено через рік з дня набрання чинності регуляторного акту.

Періодичне відстеження результативності проводиться кожня три роки після проведення повторного відстеження результативнорсті.

 

 

 

Голова адміністрації                                                                      В.Г. Губський

 

 

Переглядів: 613
 

Українські новини

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Joomla Templates by Joomlashack