Головна Регуляторна політика Оприлюднення проектів регуляторних актів Власні регуляторні акти Аналіз регуляторного впливу розпорядження голови Сквирської районної державної адміністрації «Про Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг»
 

Посилання

Сайт Президента України
Верховна Рада України
Урядовий портал
Офіційний веб-сайт Нацдержслужби України
Київська обласна державна адміністрація
Укрінформ
Вересень 2014
П В С Ч П С Н
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Аналіз регуляторного впливу розпорядження голови Сквирської районної державної адміністрації «Про Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг» Друк
Рейтинг Користувача: / 12
НайгіршеНайкраще 

Аналіз регуляторного впливу розпорядження

голови Сквирської  районної державної адміністрації

«Про Перелік адміністративних послуг,

які надаються через Центр надання адміністративних послуг»

 

1.Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати.

Проект регуляторного акту розроблено з метою реалізації Закону України  «Про адміністративні послуги» та розпорядження Кабінету Міністрів України від  16.05.2014 № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг».

Відповідно до частини шостої статті 12 Закону України «Про адміністративні послуги» (далі - Закон) центр надання адміністративних послуг надає послуги відповідно до переліку адміністративних послуг, що визначається органом, який його утворив - Сквирською районною державною адміністрацією.

Відповідно до частини сьомої статті 12 Закону перелік адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг, має включати адміністративні послуги органів виконавчої влади, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

Прийняття розпорядження голови Сквирської  районної державної адміністрації  «Про Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг» дасть змогу розв’язати проблеми та недоліки об’єктивного та суб’єктивного характеру, що створюють значні труднощі для одержувачів адміністративних послуг в  районі :

- відсутність достатньої інформації щодо порядку надання адміністративних послуг;

- представники органів, які надають адміністративні послуги розміщені в різних приміщеннях;

- необхідність звернення до декількох представників органів, які надають адміністративні послуги для вирішення питань, що передують отриманню кінцевого документа як результату надання адміністративної послуги.

- одержувачу послуг необхідно здійснити багато погоджувальних дій у значної кількості представників органів, які надають адміністративні послуги, що збільшує термін отримання адміністративної послуги;

- наявність різноманітних баз даних виконавчих органів влади та інших відомств, не пов’язаних між собою, та необхідність збору одержувачем послуг підтверджуючої інформації з різних організацій для отримання кінцевого результату;

- відсутність єдиної системи взаємодії представників органів, які надають адміністративні послуги щодо надання адміністративних послуг;

- відсутність відкритої та зрозумілої інформації щодо надання адміністративних послуг.

 

2. Цілі державного регулювання.

Основною метою проекту є створення зручних і сприятливих умов отримання адміністративних послуг громадянами, суб’єктами господарювання, забезпечення відкритості інформації про діяльність органів виконавчої влади.

Головним завданням прийняття цього акта є: побудова ефективної системи надання адміністративних послуг представниками органів, які надають адміністративні послуги в  районі шляхом визначення Переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг Сквирської районної державної адміністрації.

Прийняття розпорядження  забезпечить дотримання законності, прозорості та юридичної визначеності в системі надання адміністративних послуг.

 

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей.

Розглянуто такі альтернативні способи досягнення визначених цілей:

У разі залишення ситуації без змін досягнення визначених цілей не можливе, так як дана процедура  не відповідає вимогам Закону.

Від такої альтернативи необхідно відмовитись.

Прийняття даного проекту  розпорядження дасть  можливість:

- звернувшись до адміністратора у центрі суб’єкти господарювання та громадяни матимуть можливість раціонально скоротити  кількість документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг;

- безперешкодно суб’єктам господарювання та  громадянам одержувати необхідну інформацію для отримання адміністративної послуги;

- реалізація прав та інтересів громадян  та суб’єктів господарювання через публічне обговорення проекту регуляторного акта.

На підставі вищевикладеного можна дійти висновку, що дана альтернатива є прийнятною та забезпечує реалізацію Закону України «Про адміністративні послуги».

 

4. Механізми та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми.

Для розв’язання проблемного питання пропонується прийняти розпорядження голови Сквирської  районної державної адміністрації  «Про Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг» .

Реалізація такого регуляторного акта забезпечить надання адміністративних послуг, виключно через Центр надання адміністративних послуг Сквирської районної державної адміністрації, а також реалізувати основні принципи  державної політики у сфері  надання адміністративних послуг у частині  забезпечення оперативності, доступності та зручності для суб’єктів  звернень.

5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акту.

На дію цього регуляторного акта можуть вплинути економічна криза -  нестабільне матеріальне становище суб’єктів господарювання може призвести до відмови від провадження господарської діяльності. Також негативним фактором можуть бути темпи інфляції, при яких вартість (у разі платності) адміністративних послуг можуть значно підвищитись.

Позитивно на дію цього регуляторного акту може вплинути розвиток сучасних комп’ютерних технологій, який дасть змогу підвищити ефективність та прозорість діяльності Центру надання адміністративних послуг, створити зручні та сприятливі умови для отримання послуг громадянами, суб’єктами господарювання, забезпечить підвищення якості надання адміністративних послуг.

Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта.

Впровадження вимог цього регуляторного акту не потребує додаткових витрат з бюджету. Перевагою впровадження регуляторного акту є спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання.

Нагляд та контроль за додержанням вимог акта.

Здійснення контрольного нагляду за додержанням вимог цього регуляторного акту буде здійснюватись райдержадміністрацією шляхом проведення базового, повторного та періодичного відстеження. Звіти по відстеженням даного регуляторного акту будуть надаватись до спеціально уповноваженого органу та публікуватись в засобах масової інформації.

Поставлені цілі досягаються при виконанні вимог цього регуляторного акта з найменшими витратами для суб’єктів господарювання, громадян та держави.

 

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта. Аналіз вигод та витрат.

Даний регуляторний акт, певним чином, впливає на інтереси суб’єктів господарювання, громадян та органів виконавчої влади, а також підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління. Проведення аналізу вигод та витрат у повному обсязі є складною процедурою, оскільки передбачає систематичний збір та аналіз інформації, розрахунок вигод та витрат для значного проміжку часу, застосування різних математичних та економічних моделей, тощо.

Для визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого проекту, що виникають у різних груп суб’єктів, на які поширюється його дія, наведені вигоди та витрати у текстовій формі та занесені до таблиці вигод та витрат.

 

 

Таблиця вигод та витрат

 

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси держави

-   Дотримання вимог Закону України  «Про адміністративні послуги».

-        Забезпечення прозорості в системі надання адміністративних послуг, оперативності, доступності та зручності для суб’єктів звернень при наданні адміністративних послуг.

Немає, реалізація проекту розпорядження не потребує додаткових витрат з державного бюджету.

Інтереси суб’єктів господарювання

Забезпечення прозорості в системі надання адміністративних послуг, оперативності, доступності та зручності для суб’єктів звернень при наданні адміністративних послуг.

немає

Інтереси громадян

Забезпечення прозорості в системі надання адміністративних послуг, оперативності, доступності та зручності для суб’єктів звернень при наданні адміністративних послуг

немає

 

Проаналізувавши вигоди та витрати, що виникають від запровадження регуляторного акта, вважаємо за доцільне впровадження зазначеного розпорядження.

 

7. Строк дії регуляторного акта.

Пропонується встановити необмежений термін дії розпорядження – до внесення змін у перелік адміністративних послуг, обумовлених змінами у чинному законодавстві, а також за інших обставин, що зумовлюють необхідність відміни або перегляду даного розпорядження.

Показники результативності регуляторного акта.

У результаті впровадження регуляторного акта буде досліджуватися та вивчатися:

- кількість адміністративних органів, які за принципом організаційної єдності надають адміністративні послуги у Центрі надання адміністративних послуг Сквирської районної державної адміністрації;

- кількість суб’єктів господарювання та фізичних осіб на яких буде поширюватися дія акта (кількість звернень одержувачів адміністративних послуг);

- рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта;

- кількість наданих адміністративних послуг;

- середній термін розгляду звернення;

- кількість скарг одержувачів послуг з приводу порушення порядку та якості надання адміністративні послуг.

 

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта.

Результативність цього регуляторного акта буде відстежуватись статистичним методом, шляхом аналізу статистичних даних, наданих працівниками Центру надання адміністративних послуг.

Базове відстеження результативності дії цього акту буде здійснено в порядку та строки, визначені статтею 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». Здійснення відстеження результативності даного регуляторного акту дозволить зробити необхідні висновки та запровадити більш повну та ефективну дію цього акту.

Не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом, буде проведене повторне відстеження результативності цього акту, де будуть відображені показники за період, з моменту закінчення проведення базового відстеження.

За цими порівняльними даними, після зазначеного строку, буде встановлена повнота та ефективність введення в дію регуляторного акта.

Протягом кожних трьох років з моменту виконання заходів по проведенню повторного відстеження результативності регуляторного акта, при умові його чинності, буде здійснено періодичне відстеження результативності, де будуть відображені відповідні показники, у порівнянні з попереднім відстеженням результативності акта.

 

 

 

Голова адміністрації                                                                   А.П. Чичикало

 

Переглядів: 603
 

Українські новини

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Joomla Templates by Joomlashack