Головна
 

Посилання

Сайт Президента України
Верховна Рада України
Урядовий портал
Офіційний веб-сайт Нацдержслужби України
Київська обласна державна адміністрація
Укрінформ
Липень 2011
П В С Ч П С Н
        1 2 3
4 5 6 7 8 9
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Друк
Рейтинг Користувача: / 94
НайгіршеНайкраще 
ВІДДІЛ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ
09000, м.Сквира, вул.Богачевського, 28
телефон – 5-25-71; E-mail:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Начальник відділу
РИБАК Сергій Васильович

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Сквирської

районної державної адміністрації

20 березня 2020 року № 81

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ адміністративних послуг

Сквирської районної державної адміністрації

  1. 1. Загальні положення

1.1.  Відділ адміністративних послуг Сквирської районної державної адміністрації (далі - Відділ) є структурним  підрозділом Сквирської районної державної адміністрації (далі - райдержадміністрація). Відділ утворюється головою райдержадміністрації та підпорядковується керівнику апарату райдержадміністрації, а підзвітний та підконтрольний Департаменту економічного розвитку і торгівлі Київської обласної державної адміністрації.

1.2. Відділ утворюється з метою забезпечення надання адміністративних послуг, в тому числі документів дозвільного характеру, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, здійснення матеріально-технічного та організаційного забезпечення діяльності Центру надання адміністративних послуг Сквирської районної державної адміністрації (далі – Центр).

На Відділ покладається здійснення функцій з керівництва та відповідальність за організацію діяльності Центру.

1.3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями Сквирської райдержадміністрації, цим Положенням.

1.4. Положення про Відділ затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації.

1.5. Структура, чисельність працівників Відділу визначається головою райдержадміністрації.

 

  1. 2. Основні завдання Відділу

2.1. Реалізація прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб у сфері надання адміністративних послуг.

2.2. Забезпечення прозорості процедури надання адміністративних послуг.

2.3. Запобігання проявам корупції та додержання рівності прав  суб'єктів  звернення  під  час надання адміністративних послуг.

2.4. Установлення єдиних  вимог до порядку надання адміністративних послуг.

2.5. Організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень.

2.6. Спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання.

2.7. Забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.

2.8 Забезпечення реалізації на території району державної політики у сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

 

  1. 3. Відділ відповідно до покладених на нього завдань

3.1. Забезпечує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та здійснює контроль за їх реалізацією.

3.2. Забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб.

3.3. Розробляє проєкти розпоряджень голови районної державної адміністрації, у визначених законом випадках - проєкти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень.

3.4. Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.

3.5. Розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян.

3.6. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Відділ.

3.7. Інформує населення про стан здійснення повноважень.

3.8. Забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки.

3.9. Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.

3.10. Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.

3.11. Забезпечує захист персональних даних.

3.12. Надає адміністративні послуги у випадках, передбачених законом.

3.13. Надає суб’єктам звернень вичерпну інформацію і консультації щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг.

3.14. Приймає від суб’єктів звернень документи, необхідні для надання адміністративних послуг, здійснює їх реєстрацію та подає документи (їх копії) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання.

3.15. Видає або забезпечує надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результати надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомляє про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг.

3.16. Організаційно забезпечує надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання.

3.17. Здійснює контроль за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень.

3.18. Забезпечує відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» проведення державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

3.19. Забезпечує відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та проведення інших реєстраційних дій.

3.20. Забезпечує ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та надання відомостей з нього.

3.21. Забезпечує ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та надання відомостей з нього.

3.22. Забезпечує формування та ведення реєстраційних справ.

3.23. Складає протоколи про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом.

3.24. Розглядає справи про адміністративні правопорушення та накладення стягнень.

3.25. Державний реєстратор Відділу забезпечує зберігання реєстраційних справ у паперовій формі у сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень та державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців відповідно до Порядку формування та зберігання реєстраційних справ, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 18.11.2016 № 3267/5.

3.26. Здійснює інші передбачені чинним законодавством повноваження.

 

4. Права Відділу

4.1. Безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку.

4.2. Погоджувати документи (рішення) в інших державних органах та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних».

4.3. Інформувати суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень.

4.4. Посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги.

4.5. Порушувати клопотання перед головою райдержадміністрації щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи Відділу та Центру.

4.6. Відділ, відповідно до законодавства, не несе відповідальність за кінцевий результат надання адміністративної послуги прийнятий суб’єктом надання адміністративної послуги.

 

5. Організація роботи Відділу

5.1. До складу Відділу входять начальник відділу, державний реєстратор та адміністратори, які є державними службовцями відповідно до Закону України «Про державну службу».

5.2. Відділ очолює начальник відділу адміністративних послуг Сквирської районної державної адміністрації (далі – начальник відділу), на якого покладається здійснення функцій керівника Центру.

Начальником відділу може бути повнолітній громадянин України, який вільно володіє  державною мовою та якому присвоєно ступінь вищої освіти не нижче магістра. Досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності повинен становити не менше одного року.

5.3.  Начальник відділу призначається на посаду і звільняється з посади керівником апарату райдержадміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з  Департаментом економічного розвитку та торгівлі Київської обласної державної адміністрації.

Державний реєстратор та адміністратори призначаються на посаду та звільняється з посади керівником апарату райдержадміністрації згідно із законодавством про державну службу.

5.4. Безпосереднім керівником начальника відділу є керівник апарату райдержадміністрації.

Безпосереднім керівником адміністраторів та державного реєстратора є начальник відділу.

5.5. Адміністратором може бути повнолітній громадянин України, який вільно володіє  державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче молодшого бакалавра або бакалавра за рішенням суб’єкта призначення.

Державним реєстратором може бути повнолітній громадянин України, який вільно володіє  державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче молодшого бакалавра або бакалавра за рішенням суб’єкта призначення, стаж роботи у сфері права не менше трьох років або на посаді державного реєстратора чи виконання функцій державного реєстратора не менше одного року та забезпечив успішне проходження спеціальної перевірки діяльності державного реєстратора в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань в порядку здійснення контролю, визначеному Кабінетом Міністрів України (для осіб, які до призначення на посаду державного реєстратора або виконання функцій державного реєстратора виконували функції державного реєстратора, перебуваючи у трудових відносинах з іншим суб’єктом державної реєстрації).

5.6. Службові обов’язки начальника відділу, адміністраторів та державного реєстратора визначаються посадовими інструкціями, що затверджуються керівником апарату райдержадміністрації.

5.7. Відділ забезпечує надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

Перелік адміністративних послуг, які надаються через Відділ, суб’єктами надання яких є органи виконавчої влади, визначається розпорядженням голови райдержадміністрації та включає адміністративні послуги органів виконавчої влади, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

5.8. Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями.

5.9. Графік роботи працівників Відділу визначається окремим розпорядженням голови райдержадміністрації.

5.10. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності Відділу здійснюється за рахунок державного бюджету.

5.11. Відділ має власні бланки.

5.12. Начальник відділу та адміністратори мають іменну печатку (штамп) із зазначенням свого прізвища, імені, по батькові та найменування центру надання адміністративних послуг.

Державний реєстратор має свою печатку, зразок та опис якої встановлює Міністерство юстиції України.

5.13. Штатний розпис та кошторис Відділу затверджує голова  райдержадміністрації у встановленому порядку.

5.14. Відділ забезпечується приміщеннями, телефонним зв'язком, засобами комп'ютерної техніки та оргтехніки, доступом до мережі Інтернет для здійснення повноважень, відповідно обладнаними місцями для зберігання документів.

 

6. Начальник відділу

6.1 Здійснює свою діяльність у межах наданих повноважень відповідно до Положення.

6.2. Здійснює керівництво Відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці.

6.3. Подає на затвердження голові райдержадміністрації положення про Відділ.

6.4. Вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Відділу.

6.5. Звітує перед головою райдержадміністрації про виконання покладених на Відділ завдань.

6.6. Може входити до складу колегії районної державної адміністрації.

6.7. Може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування району.

6.8. Представляє інтереси Відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням голови райдержадміністрації.

6.9. Видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в Центральному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Київ).

6.10. Забезпечує дотримання працівниками Відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.

6.11. Здійснює керівництво роботою Центру.

6.12. Організовує діяльність Центру, у тому числі щодо взаємодії із суб'єктами надання адміністративних послуг.

6.13. Координує діяльність адміністраторів, контролює якість та своєчасність виконання ними обов'язків.

6.14. Організовує інформаційне забезпечення роботи Центру, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів.

6.15.  Розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів.

6.16. Подає звітність щодо роботи Центру.

6.17. Здійснює листування з організаційних та інших питань діяльності Центру.

6.18. Може здійснювати функції адміністратора.

6.19. Має права, визначені цим Положенням.

6.20. Вносить в установленому порядку подання про заохочення працівників Відділу.

6.21. У випадку відсутності начальника відділу, його обов’язки покладаються на визначеного в наказі керівника апарату райдержадміністрації одного з адміністраторів Відділу.

7. Відповідальність

7.1. Адміністратори та державний реєстратор несуть дисциплінарну, цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність у порядку, встановленому законом.

7.2. Дії або бездіяльність адміністраторів можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.

7.3. Шкода, заподіяна фізичним або юридичним особам адміністраторами внаслідок їх неправомірних діянь, відшкодовується у встановленому законом порядку.

Шкода, завдана державним реєстратором під час виконання своїх обов’язків, підлягає відшкодуванню на підставі рішення суду, що набрало законної сили, у порядку, встановленому законом.

7.4. Держава, відшкодувавши шкоду, заподіяну адміністратором внаслідок незаконно прийнятих ним рішень, дій чи бездіяльності, має право зворотної вимоги до винної особи згідно із законом.

 

Начальник відділу

адміністративних послуг

райдержадміністрації                                                                                                                 Сергій РИБАК

Переглядів: 2394
 

Українські новини

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Joomla Templates by Joomlashack