Головна Райдержадміністрація Розпорядження голови РДА 2017 грудень № 748 21 грудня 2017 року "Про затвердження інструкції з питань обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, та доповнення переліку відомостей, що становлять службо"
 

Посилання

Сайт Президента України
Верховна Рада України
Урядовий портал
Офіційний веб-сайт Нацдержслужби України
Київська обласна державна адміністрація
Укрінформ
Січень 2018
П В С Ч П С Н
1 2 3 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

№ 748 21 грудня 2017 року "Про затвердження інструкції з питань обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, та доповнення переліку відомостей, що становлять службо" Друк
Рейтинг Користувача: / 0
НайгіршеНайкраще 

Про затвердження інструкції з питань обліку,

зберігання, використання і знищення документів

та інших матеріальних носіїв інформації,

що містять службову інформацію, та доповнення переліку

відомостей, що становлять службову інформацію

в Сквирській районній державній адміністрації

Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про доступ до публічної інформації» та постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року № 1893736 «Про затвердження Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію», з метою забезпечення єдиного порядку обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, які створюються в процесі діяльності Сквирської районної державної адміністрації:

1. Затвердити Інструкцію з питань обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв інформації, які містять відомості, що становлять службову інформацію, згідно з додатком.

2. Доповнити розділ ІV «Інформація з питань оборонної та мобілізаційної роботи» переліку відомостей, що становлять службову інформацію в Сквирській районній державній адміністрації, пунктом 16 такого змісту «Відомості про забезпечення необхідних умов утримання особового складу підрозділів територіальної оборони Сквирського району в умовах особливого періоду або надзвичайного стану».

3. Визнати таким, що втратив чинність, підпункт 1.2. пункту 1 розпорядження голови Сквирської районної державної адміністрації від 18 липня 2011 року № 393.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника апарату Сквирської районної державної адміністрації Салтанюка В.Л.

Голова адміністрації В.В.Галюк


ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Сквирської

районної державної адміністрації

21 грудня 2017 року № 748

І Н С Т Р У К Ц І Я

з питань обліку, зберігання і використання документів

та інших матеріальних носіїв інформації, які містять відомості,

що становлять службову інформацію

І. Загальні положення

1. Інструкція з питань обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію (далі - Інструкція) визначає єдині вимоги до ведення обліку, зберігання, використання документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію (далі - документи) в апараті, управліннях, відділах, інших структурних підрозділах Сквирської районної державної адміністрації (далі - райдержадміністрація).

2. До службової може належати інформація, що міститься в документах, які становлять внутрішньовідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробкою напряму діяльності райдержадміністрації або здійсненням контрольних, наглядових функцій райдержадміністрацією, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.

3. Обмеження доступу до інформації здійснюється відповідно до Закону України „Про доступ до публічної інформації” при дотриманні сукупності таких вимог:

1) виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя;

2) розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам;

3) шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні.

4. Документам, які місять відомості, що становлять службову інформацію, присвоюється гриф „Для службового користування”.

5. Проставлення грифу „Для службового користування” здійснюється відповідно до Переліку відомостей, що становлять службову інформацію, виконавцем документа.

6. Працівники, яким доручено опрацьовувати документ, що містить службову інформацію, визначаються головою райдержадміністрації, його заступниками, керівниками структурних підрозділів у резолюції до такого документа.

7. Перелік відомостей, що становлять службову інформацію, розробляється експертною комісією за пропозиціями структурних підрозділів райдержадміністрації.

8. Питання щодо необхідності присвоєння документу грифа “Для службового користування” вирішується виконавцем або посадовою особою, яка підписує документ, відповідно до переліку відомостей та з дотриманням вимог частини другої статті 6 та статті 9 Закону України “Про доступ до публічної інформації”.

9. До прийняття рішення про присвоєння документу грифа “Для службового користування” особи, зазначені в пункті 8 цієї Інструкції, повинні:

1) перевірити, чи належить інформація, яку містить документ, до категорій, визначених у частині першій статті 9 Закону України “Про доступ до публічної інформації”;

2) встановити, чи належить відповідна інформація до такої, доступ до якої згідно із законом не може бути обмежено, в тому числі шляхом віднесення її до службової інформації;

3) перевірити дотримання сукупності вимог, передбачених частиною другою статті 6 Закону України “Про доступ до публічної інформації”.

10. Експертна комісія утворюється розпорядженням голови.

До складу експертної комісії включаються працівники юридичного сектору апарату райдержадміністрації, головний спеціаліст з питань мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації, працівники інших структурних підрозділів райдержадміністрації з числа найбільш кваліфікованих фахівців. У разі потреби для участі в роботі експертної комісії можуть залучатися фахівці управлінь, відділів, інших структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) з метою розгляду питань, що належать до їх компетенції.

11. Рішення експертної комісії оформляється протоколом.

12. На підставі рішення експертної комісії відповідні відомості включаються до переліку відомостей, що становлять службову інформацію, який затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації.

13. Організація в райдержадміністрації роботи з документами, що містять службову інформацію, покладається на загальний відділ апарату райдержадміністрації.

Розпорядженням голови райдержадміністрації визначається працівник з числа працівників загального відділу апарату райдержадміністрації (далі - уповноважений працівник), відповідальний за роботу з документами, які містять відомості, що становлять службову інформацію.

Уповноваженому працівнику та іншим працівникам, які готують, підписують, обліковують, зберігають чи здійснюють інші операції з документами, що містять службову інформацію, забороняється повідомляти будь-кому усно або письмово відомості, що містяться у цих документах, якщо на це не має письмової резолюції голови райдержадміністрації або його заступників.

14. Відповідальність за організацію та забезпечення дотримання в структурних підрозділах райдержадміністрації порядку ведення обліку, зберігання та використання документів, що містять службову інформацію, покладається на їх керівників.

Особи, винні у порушенні порядку ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, їх втраті або розголошенні службової інформації, що в них міститься, притягуються до дисциплінарної або іншої відповідальності, передбаченої законом.

ІІ. Приймання і реєстрація (облік) документів

1. Приймання і реєстрація (облік) документів з грифом „Для службового користування” здійснюється у загальному відділі апарату райдержадміністрації відповідно до Інструкції з діловодства в апараті, головних управліннях, управліннях та інших структурних підрозділах Сквирської районної державної адміністрації, затвердженої розпорядженням голови райдержадміністрації від 01.03.2012 № 80.

2. Кореспонденція з грифомДля службового користування, що надходить до апарату райдержадміністрації, приймається і розкривається уповноваженим працівником у загальному відділі апарату райдержадміністрації.

При цьому перевіряються номери, кількість сторінок та примірників документів, а також наявність додатків, зазначених у супровідному листі.

3. У разі відсутності у конвертах (пакетах) документів або додатків до них складається акт у двох примірниках, один з яких надсилається відправнику.

4. Надіслані не за адресою документи з грифом “Для службового користування” повертаються відправникові без їх розгляду.

5. У разі надходження документів з грифом „Для службового користування” у неробочий час, вони приймаються відповідальними черговими.

6. Реєстрації підлягають усі вхідні, вихідні та внутрішні документи з грифом „Для службового користування”. Вони обліковуються за кількістю сторінок, а видання (книги, журнали, брошури) - за кількістю примірників.

7. Реєстрація вхідних, вихідних документів з грифом “Для службового користування” здійснюється окремо від документів, які не містять службову інформацію, з дотриманням вимоги щодо одноразовості реєстрації.

При цьому до реєстраційного індексу документа додається відмітка “ДСК”.

Вихідному супровідному листу та кожному додатку до нього присвоюється власний реєстраційний індекс.

Вхідному супровідному листу та додаткам до нього на паперових носіях присвоюється один номер. На кожному додатку на лицьовому боці першого аркуша проставляється відмітка, наприклад: “До вх. 1172/03-15 ДСК від 01.09.2016”.

На додатках, що підлягають поверненню, така відмітка проставляється на зворотному боці останнього аркуша документа.

8. Супровідний лист, що має примітку “без додатка - відкрита інформація”, також реєструється в реєстраційних формах, що використовуються для реєстрації документів, що містять службову інформацію.

9. Реєстрація документів з грифом “Для службового користування” здійснюється в журналах за відповідною формою.

ІІІ. Друкування, розмноження і розсилання документів

1. Відповідальність за випуск документів з грифом „Для службового користування”, що тиражуються, несуть керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, у яких тиражуються документи з грифом „Для службового користування”, одержані від сторонніх організацій, можуть бути розмножені тільки за їх згодою.

2. Друкування документів з грифом Для службового користування здійснюється у загальному відділі аппарату райдержадміністрації або уповноваженим працівником. У правому верхньому куті першої сторінки документа, що містить службову інформацію, проставляються гриф “Для службового користування” та номер примірника, наприклад:

“Для службового користування

Прим. № 3”.

3. На зворотному боці останнього аркуша примірника документа, що залишається у справі райдержадміністрації, у нижньому лівому куті зазначаються кількість надрукованих примірників; перелік номерів примірників з найменуваннями адресатів (не більше чотирьох); номер пункту переліку відомостей райдержадміністрації або реквізити акта комісії з питань роботи із службовою інформацією, згідно з якими інформацію віднесено до службової; назва та обліковий номер автоматизованого робочого місця, з якого друкувався документ, наприклад:

“Надруковано три примірники.

Прим. № 1 - Мін’юсту

Прим. № 2 - Мінфіну

Прим. № 3 - до справи № 02-10

Пункт 3.7 переліку відомостей

АРМ інвентарний номер 5”.

4. У разі надсилання документа більш як чотирьом адресатам складається список на розсилку, в якому зазначається перелік адресатів, проставляються номери примірників, що відправляються відповідним адресатам, а замість конкретних найменувань адресатів на документі робиться узагальнений напис, наприклад:

“Прим. № 1-8 - за списком на розсилку;

Прим. № 9 - до справи № 02-10”.

5. Надруковані і підписані документи з грифом Для службового користування”, разом з їх чернетками та варіантами, передаються для реєстрації уповноваженому працівнику.

Чернетки і варіанти знищуються виконавцем та уповноваженим працівником, про що на копії вихідного документа робиться запис: „Чернетки і варіанти знищені. Дата. Підписи.

6. Розмноження документів з грифом “Для службового користування” здійснюється загальним відділом апарату райдержадміністрації або іншим структурним підрозділом райдержадміністрації, визначеним розпорядчим документом, відповідно до розрахунку розсилання.

7. На кожному примірнику розмноженого документа від руки проставляється номер примірника.

8. Під час розмноження документів з грифом „Для службового користування” з використанням засобів копіювально-розмножувальної техніки заходи технічного захисту інформації здійснюються відповідно до законодавства.

9. Розсилання тиражу документів з грифом „Для службового користування” здійснюється на підставі розрахунків розсилання документів райдержадміністрації, підписаних виконавцем документа, із зазначенням облікових номерів примірників, що розсилаються.

10. Пересилання документів з грифом Для службового користування до інших організацій у межах України здійснюється рекомендованими, цінними поштовими відправленнями або курєрською поштою.

Пересилання документів з грифом Для службового користування” за межі України допускається лише за письмовою резолюцією голови райдержадміністрації.

11. Документи, справи і видання з грифом Для службового користування, що розсилаються, повинні бути вкладені у конверти або упаковані таким чином, щоб виключалася можливість доступу до них.

12. На упаковці або конверті зазначаються адреси і найменування одержувача та відправника, номери вкладених документів з проставленням позначки ДСК.

На конвертах (упаковках) документів з грифом „Для службового користування” не зазначаються прізвища і посади керівників структурних підрозділів райдержадміністрації і виконавців документів, а також найменування структурних підрозділів.

13. Ознайомлення представників засобів масової інформації з документами з грифом Для службового користування та передавання їм таких матеріалів допускається за письмовими дозволом голови райдержадміністрації. Такі документи попередньо розглядаються експертними комісіями, які приймають письмові рішення про доцільність їх передавання або можливість зняття грифа „Для службового користування”, якщо на момент ознайомлення або передавання відомості, що містяться у документах, втратили первісне значення.

14. Якщо в документах з грифом Для службового користування містяться відомості, що належать до компетенції інших організацій, передавання їх у засоби масової інформації може бути здійснене лише за письмовою згодою цих організацій. Забороняється надсилати за кордон видання з грифом Для службового користування у порядку книгообміну або експонування на виставках, презентаціях тощо.

ІV. Формування виконаних документів у справи

1. Документи з грифом Для службового користування після їх виконання формуються у справи. Порядок формування цих справ передбачається номенклатурами справ для несекретного діловодства.

2. Документи з грифом Для службового користування залежно від службової потреби дозволяється формувати у справи окремо або разом з іншими несекретними документами з одного й того ж питання.

3. Після закінчення діловодного року справа Документи з грифом Для службового користування переглядається посторінково членами експертної комісії райдержадміністрації та у разі потреби приймається рішення про переформування документів. Документи постійного зберігання, що містяться у цій справі, формуються в окрему справу, якій надається окремий заголовок і яка додатково включається до номенклатури справ. Документи тимчасового зберігання залишаються у цій справі згідно із затвердженою номенклатурою справ.

Якщо у справі Документи з грифом Для службового користування містяться тільки документи тимчасового зберігання, вона може не переформовуватися. Термін зберігання такої справи встановлюється відповідно до найбільшого терміну зберігання документів, що містяться в цій справі.

Якщо члени експертної комісії за результатами перегляду наявних у справі документів дійдуть висновку, що вони за сукупністю містять відомості, які становлять державну таємницю, про це складається відповідний акт. Цій справі надається гриф обмеження доступу згідно із законодавством про державну таємницю.

V. Використання документів

із грифом „Для службовогокористування. Зняття грифа

1. До роботи з документами, які місять гриф Для службового користування допускаються працівники, які відповідно до службових повноважень мають безпосереднє відношення до вирішення питань, про які йдеться у цих документах.

2. Забороняється користуватися відомостями з документів з грифом Для службового користування для відкритих виступів або опублікування у засобах масової інформації, експонувати такі документи на відкритих виставках, демонструвати їх на стендах, у вітринах або інших громадських місцях.

3. Представники інших організацій допускаються до ознайомлення і роботи з документами з грифом „Для службового користування” з дозволу голови райдержадміністрації, за наявності письмового запиту організацій, в яких вони працюють, із зазначенням характеру завдання, що виконується.

Виписки з документів і видань з грифом „Для службового користування” робляться працівниками, які відповідно до службових повноважень мають безпосереднє відношення до вирішення питань, про які йдеться у цих документах, у зошитах, що мають аналогічний гриф. Такі зошити після заповнення усіх сторінок здаються в режимно-секретний сектор.

4. Зняття копій, а також здійснення виписок з документів з грифом „Для службового користування” здійснюється працівниками, які відповідно до службових повноважень мають безпосереднє відношення до вирішення питань про які йдеться в документах, проводиться з дозволу керівника чи структурного підрозділу райдержадміністрації.

5. Справи постійного та тривалого (понад 10 років) зберігання з грифом Для службового користування періодично переглядаються з метою можливого зняття цього грифа. Перегляд здійснюється під час передачі справ із структурних підрозділів райдержадміністрації до її архівного підрозділу, у процесі зберігання справ в архівному підрозділі (як правило не менше як один раз на 5 - 10 років), а також під час підготовки справ постійного зберігання для передачі до державної архівної установи.

Рішення про зняття з документів грифа Для службового користування приймається експертною комісією.

6. Рішення комісії оформляється актом, що складається за довільною формою та затверджується керівником апарату чи структурного підрозділу райдержадміністрації. В акті перелічуються заголовки та номери за описом справ, з яких знімається гриф Для службового користування.

Один примірник акта разом із справами передається до архівного підрозділу райдержадміністрації, а справи постійного зберігання - до відповідної державної архівної установи. Про зняття грифа обмеження доступу до документа повідомляються всі організації, яким надсилався цей документ.

7. На обкладинках справ гриф Для службового користуванняпогашається штампом або записом від руки із зазначенням дати і номера акта, що став підставою для зняття грифа.

Відповідні відмітки вносяться до опису і номенклатури справ.

VI. Відбір документів для зберігання і знищення

1. Експертиза цінності документів з грифом “Для службового користування” та їх підготовка до архівного зберігання здійснюються в установленому законодавством порядку.

2. У кінці кожної закінченої справи з грифом “Для службового користування” на окремому аркуші робиться засвідчувальний напис, в якому зазначаються цифрами і словами кількість аркушів у справі, кількість аркушів внутрішнього опису, а також:

наявність літерних і пропущених номерів аркушів;

номери аркушів з наклеєними фотографіями, кресленнями, вирізками тощо;

номери великоформатних аркушів;

номери конвертів з укладеннями;

кількість аркушів укладень.

3. Після засвідчувального напису працівник, який сформував справу, ставить підпис із зазначенням посади, прізвища і дати, який засвідчується печаткою загального відділу апарату райдержадміністрації. Усі наступні зміни у складі справи (пошкодження аркушів, заміна документів копіями, долучення нових документів) зазначаються у засвідчувальному написі з посиланням на відповідний розпорядчий документ.

4. Справи з грифом “Для службового користування” після проведення експертизи цінності документів, що містяться в ній, підшиваються через чотири проколи спеціальними суровими нитками або дратвою. Справи постійного та тривалого (понад десять років) строків зберігання та особові справи оправляються у тверду обкладинку.

5. Справи постійного та тривалого зберігання з грифом “Для службового користування” та особові справи включаються у відповідні описи справ разом з документами, що містять відкриту інформацію. При цьому в описі до номера справи та у графі “Індекс справи (тому, частини) з документами з грифом “Для службового користування” додається відмітка “ДСК”.

6. Вилучені для знищення за результатами експертизи цінності справи з грифом “Для службового користування”, строк зберігання яких закінчився, включаються до акта про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду (далі - акт про вилучення документів), що складається відповідно до вимог, установлених щодо всіх справ установи в цілому.

7. Документи, справи, видання з грифом “Для службового користування”, вилучені для знищення експертною комісією райдержадміністрації у складі не менше трьох членів, підлягають знищенню шляхом подрібнення носіїв інформації або в інший спосіб (спалювання, розплавлення, розчинення тощо), який виключає можливість їх прочитання та відновлення.

Електронні носії інформації знищуються або переробляються у спосіб, що виключає можливість повного або часткового відновлення збереженої на них інформації.

8. В акті про вилучення документів робиться запис про знищення відповідних документів, справ із зазначенням прізвищ, ініціалів членів експертної комісії, їх підписів, дати знищення.

9. Після знищення документів з грифом “Для службового користування” в облікових формах (картках, журналах, номенклатурах справ, описах справ тривалого (понад десять років) зберігання робиться відмітка “Документи знищено. Акт від ___ ________ 20__ р. № __”.

10. Телефонні та адресні довідники, стенографічні записи з грифом “Для службового користування”, друкарський брак, виявлений під час друкування видань із зазначеним грифом, можуть знищуватися без акта про вилучення документів, але з відміткою в облікових формах, що засвідчується підписами не менш як трьох працівників установи, які провели таке знищення.

VII. Забезпечення схоронності документів.

Перевірка їх наявності

1. Документи з грифом „Для службового користування” повинні зберігатися у службових приміщеннях і бібліотеках у шафах (сховищах), які надійно замикаються та опечатуються. Забороняється зберігати такі документи у непристосованих приміщеннях.

2. Справи з грифом „Для службового користування”, видані для роботи, підлягають поверненню у загальний відділ апарату райдержадміністрації того ж дня.

3. Окремі справи з грифом „Для службового користування” з дозволу керівника структурного підрозділу райдержадміністрації можуть перебувати у виконавця протягом терміну, необхідного для виконання завдання, за умови повного забезпечення їх схоронності і додержання правил зберігання.

4. Передача документів з грифом „Для службового користування” від їх виконавців іншим працівникам здійснюється тільки через відмітку у журналі передачі таких документів, який ведеться загальним відділом апарату райдержадміністрації або уповноваженими працівниками структурних підрозділів райдержадміністрації.

5. Забороняється виносити документи з грифом „Для службового користування” за межі службових приміщень райдержадміністрації.

У разі потреби, керівник структурного підрозділу може дозволити виконавцю винести за межі службового приміщення райдержадміністрації документи з грифом „Для службового користування” для їх погодження, підписання в організаціях, що знаходяться у межах одного населеного пункту.

6. У разі зміни уповноваженого працівника, який є відповідальний за облік і зберігання документів (справ) з грифом „Для службового користування”, складається у довільній формі акт прийому-передачі цих документів (справ) іншому уповноваженому працівнику.

7. Перевірка наявності документів з грифом „Для службового користування” здійснюється щорічно експертною комісією.

Результати перевірки наявності документів оформляються актом, відповідно до Інструкції з діловодства.

8. Про факти втрати документів з грифом Для службового користування або розголошення відомостей, що містяться в них, терміново доводиться до відома керівника апарату райдержадміністрації та юридичного сектору апарату райдержадміністрації із зазначенням обставин втрати документів чи розголошення відомостей та про вжиті заходи.

9. Для розслідування факту втрати документів з грифом „Для службового користування” або встановлення факту розголошення відомостей, що містяться в них, розпорядженням голови райдержадміністрації призначається спеціальна комісія.

Спеціальна комісія має право отримувати від працівників райдержадміністрації письмові та усні пояснення з питань, що є предметом розслідування, витребувати необхідні документи (їх копії), оглядати приміщення і сховища.

10. Члени комісії з питань роботи із службовою інформацією та спеціальної комісії несуть персональну відповідальність за повноту, всебічність і об’єктивність висновків розслідування, нерозголошення інформації, яка стосується розслідування.

11. За результатами розслідування, яке триває не довше ніж один місяць, складається акт, що підписується членами комісії з питань роботи із службовою інформацією або спеціальної комісії та подається голові райдержадміністрації на затвердження. За наявності обґрунтованих пропозицій відповідної комісії, прийнятих на її засіданні, строк проведення розслідування може бути продовжено за резолюцією голови райдержадміністрації не більш як на один місяць.

Розслідування починається з дати підписання розпорядчого документа про його проведення та завершується датою затвердження акта про результати проведення розслідування.

12. В окремому розділі акта про результати проведення розслідування зазначаються обставини, причини та умови настання відповідного випадку, рівень заподіяної шкоди або негативного впливу на діяльність установ, а також наводиться перелік втрачених документів.

13. Відмітка про втрату документів вноситься загальним відділом апарату райдержадміністрації до реєстраційних та облікових форм із зазначенням реєстраційних даних акта про результати проведення розслідування.

14. Довідка про причини відсутності втрачених документів, підписана керівником відповідного структурного підрозділу, передається до архівного підрозділу установи для включення її до справи.

15. За порушення, що призвели до розголошення інформації Для службового користування, втрати або незаконного знищення документів з грифом Для службового користування, а також інших вимог цієї Інструкції, винні особи несуть відповідальність згідно із законодавством.

Керівник апарату райдержадміністрації В.Л. Салтанюк

Переглядів: 250
 

Українські новини

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Joomla Templates by Joomlashack