Головна Райдержадміністрація Розпорядження голови РДА 2014
 

Посилання

Сайт Президента України
Верховна Рада України
Урядовий портал
Офіційний веб-сайт Нацдержслужби України
Київська обласна державна адміністрація
Укрінформ
Січень 2019
П В С Ч П С Н
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
2014
Друк
:

СКВИРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

08  жовтня 2014 року                                                                                                      №454

Про схвалення проекту районної цільової програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення  пожежної безпеки на 2014-2017 роки

 

Відповідно до Законів України «Про загальнодержавну цільову програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного  та природного характеру на 2013-2017 роки», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адміністрації», Кодексу цивільного захисту України, постанов Кабінету Міністрів України від 27 червня 2012 року № 590 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми забезпечення пожежної безпеки на 2012-2015 роки», від 24 лютого 2003 року № 202 «Про затвердження Положення про місцеву пожежну охорону», від 29 березня 2001 року № 308 «Про Порядок створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків», від 19 серпня 2002 року № 1200 «Про затвердження Порядку забезпечення населення і особового складу невоєнізованих формувань засобами радіаційного та хімічного захисту», розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року № 1473-р «Про підготовку та проведення у 2009-2014 роках технічної інвентаризації захисних споруд цивільної оборони (цивільного захисту)», розпорядження Президента України від 14 липня 2001 року № 190/2001-рп «Про невідкладні заходи щодо запобігання загибелі людей на водних об’єктах», «Правил охорони життя людей на водних об’єктах України», затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи 03 грудня 2001 року № 272, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 01 лютого 2002 року за № 95/6383, розпорядження Київської обласної державної адміністрації від 11 грудня 2013 року № 474 «Про схвалення проекту обласної цільової програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на 2014-2017 роки»:
 
1. Схвалити проект районної цільової програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на 2014-2017 роки (далі – проект Програми), що додається.

 

2. Начальнику відділу з питань цивільного захисту, ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та житлово-комунального господарства райдержадміністрації у встановленому порядку організувати подання райдержадміністрацією зазначеного проекту Програми на розгляд Сквирській районній раді.

 

3. Після затвердження Сквирською районною радою у встановленому порядку Програми:

3.1. Управлінню фінансів райдержадміністрації під час формування місцевого бюджету на відповідні роки передбачати кошти на фінансування заходів Програми, виходячи з реальних можливостей бюджету та його пріоритетів.

3.2. Структурним підрозділам районної державної адміністрації, міськсільвиконкомам забезпечити безумовне виконання заходів Програми та щороку до 05 січня інформувати райдержадміністрацію через відділ з питань цивільного захисту, ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та житлово-комунального господарства райдержадміністрації про хід виконання Програми для узагальнення і подальшого інформування облдержадміністрації.

 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

 

 

Виконуючий обов’язки

голови адміністрації                                                                               І.В. Нечипоренко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СХВАЛЕНО

 

Розпорядження виконуючого обов’язки

голови адміністрації

__________________________ ____

Районна цільова програма

захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій

техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки

на 2014-2017 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Сквира

2014 рік

ЗМІСТ

 

 

 

 

стор.

1.

Паспорт районної цільової програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на 2014-2017 роки

 

 

 

3

2.

Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

 

4

3.

Визначення мети Програми

5

4.

Обґрунтування  шляхів і способів розв’язання проблеми,  обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми

 

 

5

5.

Перелік завдань, заходів програми та результативні показники

 

6

6.

Напрями діяльності та заходи Програми

6

7.

Координація та контроль за ходом виконання Програми

12

 

 

Додатки до Програми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ

РАЙОННОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ І ТЕРИТОРІЙ ВІД НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТЕХНОГЕННОГО ТА ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ НА 2014-2017 РОКИ

1.

 

Ініціатор розроблення програми

 

Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, ДСНС України.

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Закон України «Про загальнодержавну цільову програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2013-2017 роки» від 07.06.2012  № 4909-VІ, Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 № 5403-VI, постанова Кабінету Міністрів України від

27.06.2012 № 590 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми забезпечення пожежної безпеки на 2012-2015 роки», розпорядження голови Київської облдержадміністрації від 11.12.2013 № 474 «Про схвалення проекту обласної цільової програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення  пожежної безпеки на 2014-2017 роки».

3.

Розробник програми

Відділ з питань цивільного захисту, ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та житлово-комунального господарства Сквирської  райдержадміністрації.

4.

Співрозробники програми

Сквирський районний сектор ГУ Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Київській області.

5.

Відповідальний виконавець програми

Відділ з питань цивільного захисту, ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та житлово-комунального господарства Сквирської райдержадміністрації.

6.

Учасники програми

Сквирський районний сектор ГУ Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Київській області, відділи  містобудування та архітектури, освіти, економічного розвитку, управління фінансів райдержадміністрації, міськсільвиконкоми

7.

Термін реалізації програми

2014 – 2017 роки.

7.1.

Етапи виконання програми
(для довгострокових програм)

Один етап, з 2014 по 2017 роки.

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми
(для комплексних програм)

Районний

 

 

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього:

тис. грн..   1376.400

 

у тому числі:

9.1.

кошти районного бюджету

тис. грн.     1021.000

9.2.

кошти інших джерел

тис. грн.      355.400

 

ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ,

НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

 

Районна цільова програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення  пожежної безпеки на 2014-2017 роки (далі – Програма) розроблена на виконання Закону України «Про загальнодержавну цільову програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2013-2017 роки» від 07.06.2012 № 4909-VІ, Кодексу цивільного захисту України від 02.10.2012 № 5403-VI, постанови Кабінету Міністрів України від 27.06.2012 № 590 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми забезпечення пожежної безпеки на 2012-2015 роки», розпорядження Київської обласної державної адміністрації від 11.12.2013 № 474 «Про схвалення проекту обласної цільової програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на 2014-2017 роки» і спрямована на:

-  реалізацію державної політики захисту населення і територій Сквирського району від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру;

-  вдосконалення системи забезпечення техногенної та пожежної безпеки населених пунктів;

- створення та подальшого розвитку спеціалізованих та добровільних аварійно-рятувальних служб, служб, підрозділів і формувань цивільного захисту;

- забезпечення захисту життя і здоров’я громадян від надзвичайних ситуацій та їх негативних наслідків при користуванні водними об’єктами району тощо;

- забезпечення населення і особового складу невоєнізованих формувань цивільного захисту засобами індивідуального захисту;

- створення матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків;

- забезпечення оповіщення населення про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій техногенного, природного або воєнного (військового) характеру.

В зв’язку з введенням в дію з 01.07.2013 Кодексу цивільного захисту України, а також прийняттям інших пов’язаних з ним законодавчих та нормативно-правових актів, потребують удосконалення та приведення у відповідність до законодавства організація і структура територіальної (районної) підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, планування та впровадження основних заходів цивільного захисту населення і територій .

Потребують приведення до рівня сучасних вимог матеріально-технічне оснащення органів управління та сил цивільного захисту, заміни та модернізації техніка та спорядження, що перебувають на озброєнні підрозділів оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, спеціалізованих та добровільних аварійно-рятувальних служб, підрозділів та формувань, а також інших підрозділів, які залучаються до виконання завдань цивільного захисту.

Впродовж 2011 – 2013 років не в повному обсязі здійснені заходи щодо створення матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків місцевого рівнів. Зазначена робота потребує продовження і завершення.

На території Сквирського району функціонує  21 потенційно-небезпечний об’єкт.

Щорічно експлуатуються несанкціоновані місця для купання, які потребують узаконення та приведення їх в належний санітарний стан. Основна частка загиблих або потерпілих на водних об’єктах зареєстрована саме на них. Причиною цього є користування водними об’єктами, що не призначені для купання, нехтування простішими правилами безпеки поводження на воді, відсутність пляжів та інших місць масового відпочинку населення біля водних об’єктів, в першу чергу – сезонними рятувальними постами.

Викликає занепокоєння і стан протипожежного захисту населених пунктів району, в першу чергу – сільських. Такому становищу сприяв процес розпаювання та приватизації колгоспного майна, під час якого припиняли своє існування сільські пожежні команди, а їх майно, в тому числі пожежні автомобілі та пожежні депо, переходило у приватну власність та використовувалось не за прямим призначенням. В період з 2011 по 2013 роки органами виконавчої влади та місцевого самоврядування планувалось створення підрозділів місцевої пожежної охорони (далі – МПО) в с. Дулицьке-2012 рік, с. Кривошиїнці-2012 та с. Кам’яна-Гребля-2013 рік, проте за відсутністю фінансування не було створено жодного підрозділу МПО. Поряд з цим не виділяються кошти на проведення замірів опору ізоляції електромережі і електроустановок, на придбання первинних засобів пожежогасіння.

Таким чином, забезпечення техногенної та пожежної безпеки населених пунктів району, рятування людей під час пожеж, надзвичайних ситуацій, а також при користуванні водними об’єктами, матеріальне забезпечення належного реагування на надзвичайні ситуації тощо потребує виділення значних коштів з бюджетів усіх рівнів. Без належного фінансування зазначених заходів унеможливлюється організація цивільного захисту населення і територій району, а МПО на селі, так само як і інші   добровільні  підрозділи і формування, приречені на поступову самоліквідацію.

ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ПРОГРАМИ

 

Головною метою Програми є послідовне зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, підвищення рівня безпеки населення і захищеності територій від наслідків таких ситуацій, забезпечення захисту населення, навколишнього природного середовища і небезпечних об’єктів, об’єктів підвищеної небезпеки, об’єктів з масовим перебуванням людей та населених пунктів від пожеж, підвищення рівня протипожежного захисту та створення сприятливих умов для реалізації державної політики у сфері пожежної безпеки.

ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І СПОСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ, ОБСЯГІВ ТА ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ; СТРОКИ ТА ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

 

Оптимальним варіантом розв’язання проблеми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру є реалізація державної політики у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій шляхом системного здійснення першочергових заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій.

Розв’язання проблеми забезпечення пожежної безпеки полягає у комплексному вирішенні проблемних питань у сфері пожежної безпеки шляхом впровадження організаційних засад функціонування системи протипожежного захисту на всіх рівнях, підвищення ефективності управління з боку органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань забезпечення пожежної безпеки, удосконалення науково-технічної і ресурсної бази, що сприятиме підвищенню рівня пожежної безпеки в населених пунктах та на об’єктах району.

Джерелами фінансування Програми є кошти місцевих бюджетів всіх рівнів, у тому числі - місцеві бюджети районного, міського, сільського  рівнів, кошти підприємств, установ і організацій всіх форм власності, добровільні пожертвування фізичних і юридичних осіб, благодійних організацій та об’єднань громадян, інші, незаборонені законодавством джерела.

Фінансування Програми за рахунок коштів місцевих бюджетів всіх рівнів здійснюється в обсягах, передбачених рішеннями районної ради про районний бюджет на відповідний рік, виходячи з реальних можливостей районного бюджету та його пріоритетів.

Програму передбачається виконати в один етап, протягом 2014 – 2017 років.

 

ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ, ЗАХОДІВ  ПРОГРАМИ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ

 

У рамках виконання Програми передбачається вирішити наступні завдання та здійснити заходи за такими основними напрямами:

удосконалення системи управління силами та засобами територіальної (районної) підсистеми єдиної системи цивільного захисту;

подальший розвиток районних сил цивільного захисту, забезпечення їх належного матеріально-технічного забезпечення та оснащення сучасним обладнанням;

інженерний захист територій від надзвичайних ситуацій;

запобігання виникненню та створення передумов для своєчасної та успішної ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на об’єктах і територіях, що характеризуються незадовільним техногенним та екологічним станом;

продовження роботи з впровадження локальних систем виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій на об'єктах підвищеної небезпеки i локальних систем оповіщення населення у зонах можливого ураження та персоналу зазначених об'єктів на випадок виникнення аварії;

створення нових аварійно-рятувальних підрозділів та служб, відновлення діяльності та подальший розвиток підрозділів місцевої пожежної охорони, добровільних протипожежних формувань, інших спеціалізованих та добровільних аварійно-рятувальних підрозділів (формувань) як спеціалізованих та невоєнізованих формувань цивільного захисту;

забезпечення гарантованого Конституцією України права громадян на захист їх життя і здоров’я від надзвичайних ситуацій та їх негативних наслідків;

оновлення та модернізація існуючого фонду захисних споруд цивільного захисту, створення передумов для будівництва нових захисних споруд цивільного захисту шляхом впровадження інженерно-технічних вимог цивільного захисту в містобудівній та іншій проектній документації;

організація та здійснення запобіжних заходів на випадок виникнення надзвичайних ситуацій, створення передумов для їх локалізації та ліквідації, забезпечення проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт, надання одноразової допомоги та забезпечення нормальних умов життєдіяльності для громадян, які постраждали від наслідків надзвичайних ситуацій, в тому числі шляхом розгортання та утримання тимчасових пунктів проживання та харчування;

забезпечення оповіщення населення про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій техногенного, природного або воєнного (військового) характеру;

удосконалення системи підготовки фахівців з питань цивільного захисту, навчання населення тощо;

забезпечення захисту населення, навколишнього природного середовища і небезпечних об’єктів, об’єктів підвищеної небезпеки, об’єктів з масовим перебуванням людей та населених пунктів від пожеж, підвищення рівня протипожежного захисту та створення сприятливих умов для реалізації державної політики у сфері пожежної безпеки.

вжиття інших комплексних та спеціальних заходів цивільного захисту.

Заходи і завдання, а також передбачувані обсяги фінансування програми по роках наведені у додатку № 1.

Завдання по створенню (відновленню) та подальшому розвитку пожежно-рятувальних підрозділів місцевої пожежної охорони, що повинні бути реалізовані за рахунок коштів місцевих бюджетів районного, сільського рівнів, по роках наведені у додатку  № 3.

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ ПРОГРАМИ

1. Удосконалення управління у сфері цивільного захисту:

1.1. Переглянути структуру та штатну чисельність  органів управління цивільним захистом у складі  адміністрації підприємств, установ та організацій району, привести їх у відповідність до встановлених нормативів.

Відділ з питань ЦЗ,ЛНЧК та ЖКГ райдержадміністрації,

Сквирський РС ГУ ДСНС

2014 рік.

2. Впровадження локальних систем виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій на об'єктах підвищеної небезпеки i локальних систем оповіщення населення у зонах можливого ураження та персоналу зазначених об'єктів на випадок виникнення аварії:

2.1. Продовжити роботи щодо обладнання об’єктів підвищеної небезпеки локальними системами виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій і локальними системами оповіщення.

Сквирський РС ГУ ДСНС,

балансоутримувачі об’єктів

підвищеної  небезпеки

2014 – 2017 роки.

2.2. Забезпечити контроль за ходом оснащення об’єктів підвищеної небезпеки локальними системами виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій і локальними системами оповіщення населення у зонах можливого ураження та персоналу зазначених об'єктів на випадок виникнення аварії.

Сквирський РС ГУ ДСНС,

балансоутримувачі об’єктів

підвищеної  небезпеки

2014 – 2017 роки.

 

3. Рекомендувати органам місцевого самоврядування розглянути питання щодо cтворення нових аварійно-рятувальних підрозділів, відновлення діяльності та подальший розвиток підрозділів місцевої пожежної охорони, добровільних протипожежних формувань, інших спеціалізованих служб, підрозділів та формувань цивільного захисту (цивільної оборони):                                                                   Міськсільвиконкоми,

Сквирський РС ГУ ДСНС,

Відділ з питань ЦЗ,ЛНЧК та ЖКГ райдержадміністрації власники і  балансоутримувачі об’єктів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             підвищеної небезпеки та потенційно-небезпечних об’єктів

2014 - 2017 роки.

3.2. Зобов’язати об’єкти підвищеної небезпеки та потенційно-небезпечні об’єкти забезпечити їх обов’язкове обслуговування на договірній основі аварійно-рятувальними службами.

Сквирський РС ГУ ДСНС

Відділ з питань ЦЗ,ЛНЧК та ЖКГ райдержадміністрації, Міськсільвиконкоми, власники і  балансоутримувачі об’єктів підвищеної небезпеки та потенційно-небезпечних об’єктів

2014 - 2017 роки.

3.3. Рекомендувати органам місцевого самоврядування відновити діяльність підрозділів місцевої пожежної охорони, які припинили своє існування у попередні роки, забезпечити розвиток існуючих та створення нових підрозділів місцевої, добровільної пожежної охорони, спеціалізованих та добровільних аварійно-рятувальних служб, підрозділів і формувань цивільного захисту іншого спрямування згідно з  додатком № 3.

 

Міськсільвиконкоми

Відділ з питань ЦЗ,ЛНЧК та ЖКГ райдержадміністрації,

Сквирський РС ГУ ДСНС,

 

2014 - 2017 роки.

3.4. Рекомендувати об’єктам господарювання всіх форм власності відновити або створити нові добровільні протипожежні та аварійно-рятувальні формування цивільного захисту.

Відділ з питань ЦЗ,ЛНЧК та ЖКГ райдержадміністрації,

Сквирський РС ГУ ДСНС,

Міськсільвиконкоми

2014 - 2017 роки.

3.5. Забезпечити фінансування та матеріально-технічне забезпечення пожежно-рятувальних підрозділів місцевої пожежної охорони за рахунок коштів місцевих бюджетів всіх рівнів та інших джерел, незаборонених законодавством.

Управління фінансів райдержадміністрації, Міськсільвиконкоми

Постійно.

 

4. Впровадження інженерно-технічних вимог цивільного захисту (цивільної оборони), забезпечення захисту населення в захисних спорудах цивільного захисту (цивільної оборони):

4.1. Завершити технічну інвентаризацію захисних споруд цивільного захисту як об’єктів нерухомого майна.

Відділ з питань ЦЗ,ЛНЧК та ЖКГ райдержадміністрації,

Сквирський РС ГУ ДСНС, балансоутримувачі ЗСЦЗ

01.01.2015

4.2. Вирішити питання щодо подальшої долі захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони), що в результаті приватизації об’єктів господарю­вання залишились безгосподарними.

Відділ з питань ЦЗ,ЛНЧК та ЖКГ райдержадміністрації,

Сквирський РС ГУ ДСНС

2014 рік.

4.3. З урахуванням результатів технічної інвентаризації відкоригувати обліки наявного фонду захисних споруд цивільного захисту, розрахунки укриття всіх категорій населення.

Відділ з питань ЦЗ,ЛНЧК та ЖКГ райдержадміністрації,

Сквирський РС ГУ ДСНС

2014 рік.

4.4. Забезпечити укладення угод на збереження і утримання захисних споруд цивільного захисту, що перебувають у державній та кому­нальній власності, з власниками об’єктів, які їх фактично зберігають, утри­мують або використовують для власних господарчих, побутових та інших не забо­ро­нених законодавством  потреб.

Відділ з питань ЦЗ,ЛНЧК та ЖКГ райдержадміністрації,

Сквирський РС ГУ ДСНС

2015 рік.

4.5. Забезпечити врахування у місцевих бюджетах (кошторисах) витрат, пов’язаних з утриманням належних захисних споруд цивільного захисту, та здійснювати відповідні видатки на зазначені цілі.

Управління фінансів райдержадміністрації,

Міськсільвиконкоми

Постійно.

4.6. Продовжити роботу по створенню фонду захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) шляхом взяття на облік найпростіших укриттів, а також інших заглиблених споруд та приміщень, що знаходяться в підвальних поверхах і можуть бути використані для укриття населення.

Відділ з питань ЦЗ,ЛНЧК та ЖКГ райдержадміністрації,

Сквирський РС ГУ ДСНС

2014-2017 роки.

4.7. Забезпечити проведення один раз на два роки оглядів-конкурсів захисних споруд цивільного захисту.

Сквирський РС ГУ ДСНС,

Відділ з питань ЦЗ,ЛНЧК та ЖКГ райдержадміністрації

2015, 2017 роки.

4.8. Організувати проведення обстеження на наявність вибухонебез­печних предметів земельних ділянок (територій), призначених для здійснення нового будівництва, проведення робіт з видобутку корисних копалин, інших  робіт з інженерної підготовки територій.

Сквирський РС ГУ ДСНС,

Відділ містобудування та архітектури райдержадміністрації,

Міськсільвиконкоми

Постійно.

4.9.  Забезпечити надання проектантам, забудовникам (інвесторам), органам місцевого самоврядування та іншим зацікавленим органам вихідних даних та завдань на розробку розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту при виконанні містобудівної та інших видів проектної документації.

Відділ містобудування та архітектури райдержадміністрації,

Міськсільвиконкоми

Постійно.

5. Створення матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків:

5.1. Забезпечити  накопичення  та  утримання  матеріальних  резервів для запо­бігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного харак­теру та їх наслідків на об’єктах, призначених або пристосованих для їх зберігання, з урахуванням їх оперативної доставки до зон можливих надзвичайних ситуацій.

Міськсільвиконкоми Відділ з питань ЦЗ,ЛНЧК та ЖКГ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              райдержадміністрації, Сквирський РС ГУ ДСНС,

Постійно.

5.2. Забезпечити належне зберігання та облік матеріальних резервів  для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків.

Міськсільвиконкоми,  Відділ з питань ЦЗ,ЛНЧК та ЖКГ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              райдержадміністрації, Сквирський РС ГУ ДСНС,

Постійно

5.3. У разі використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків забезпечити їх поповнення та подальше накопичення  за рахунок відповідних місцевих бюджетів.

Управління фінансів райдержадміністрації,

Міськсільвиконкоми, Відділ з питань ЦЗ,ЛНЧК та ЖКГ                                                                  райдержадміністрації,     Сквирський РС ГУ ДСНС,

Постійно.

5.4. Під час організації робіт з ліквідації надзвичайних ситуацій на відпо­відних територіях і розташованих на них об’єктах забезпечити порядок використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків відповідно до рівня надзвичайної ситуації.

Відділ з питань ЦЗ,ЛНЧК та ЖКГ райдержадміністрації,

Сквирський РС ГУ ДСНС,

Міськсільвиконкоми

Постійно.

5.5. У разі недостатньої наявності матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх нас­лід­ків чи повного їх використання передбачати у планах щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій залучення матеріальних резервів наступного вищого рівня.

Сквирський РС ГУ ДСНС,

Відділ з питань ЦЗ,ЛНЧК та ЖКГ райдержадміністрації,

Управління фінансів райдержадміністрації, Міськсільвиконкоми

Постійно.

5.6. Здійснювати відпуск матеріально-технічних цінностей з матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків тільки за рішеннями відповідних керівників органів місцевого самоврядування.

Міськсільвиконкоми

Сквирський РС ГУ ДСНС,

Відділ з питань ЦЗ,ЛНЧК та ЖКГ райдержадміністрації,

Управління фінансів райдержадміністрації,

Постійно.

5.7. Вжити заходів щодо створення матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків об’єктового рівня.                                                                        Сквирський РС ГУ ДСНС,

Відділ з питань ЦЗ,ЛНЧК та ЖКГ райдержадміністрації,

Управління фінансів райдержадміністрації, Міськсільвиконкоми, об’єкти господорювання

Постійно.

6. Забезпечення захисту життя та здоров’я громадян під час користування водними об’єктами району:

6.1. Організувати роботу по визначенню органами місцевого самоврядування місць для купання та масового відпочинку громадян на водних об’єктах (далі - пляжі), оформлення на них відповідних документів.

Міськсільвиконкоми,

Сквирський РС ГУ ДСНС,

Відділ з питань ЦЗ,ЛНЧК та ЖКГ райдержадміністрації,

Постійно.

6.2. Щорічно перед початком купального сезону забезпечити проведення обстеження дна акваторій водних об’єктів у районі пляжів, очищення їх від сторонніх предметів, облаштування пляжів у відповідності до діючих вимог.

Міськсільвиконкоми

Сквирський РС ГУ ДСНС,

Відділ з питань ЦЗ,ЛНЧК та ЖКГ райдержадміністрації,

Постійно.

6.3. Вжити заходів щодо забезпечення органами місцевого самоврядування,  власниками баз відпочинку та інших місць масового відпочинку населення біля водних об’єктів впродовж купального сезону чергування на пляжах рятувальників на сезонних рятувальних постах, оснащених необхідним рятувальним облад­нанням.

Міськсільвиконкоми

Постійно.

6.4. Забезпечити проходженнями рятувальниками сезонних та постійних рятувальних постів початкової та подальшої професійної підготовки у спеціалізованих навчальних закладах.

Сквирський РС ГУ ДСНС,

Міськсільвиконкоми

Постійно.

6.5. Провести роботу по встановленню попереджувальних знаків, надписів у місцях біля водних об’єктів, де  купання або відпочинок заборонені.

Міськсільвиконкоми

2014-2017 роки.

6.6. Забезпечити доведення до населення інформації щодо правил користування водними об’єктами, поводження на воді, прийоми надання первинної допомоги особам, які потопають.

Сквирський РС ГУ ДСНС,

Міськсільвиконкоми, Відділ з питань ЦЗ,ЛНЧК та ЖКГ райдержадміністрації

Постійно.

6.7. В межах компетенції ініціювати перегляд чинних договорів оренди водних об’єктів з метою внесення змін (доповнень) до них в частині обов’язкового покладання відповідальності за дотримання правил охорони життя людей на водних об’єктах на конкретних посадових осіб, а також включення відповідних вимог до тих, що будуть укладатись.

Юридичний сектор апарату райдержадміністрації,

Відділ з питань ЦЗ,ЛНЧК та ЖКГ райдержадміністрації,

Сквирський РС ГУ ДСНС,

Міськсільвиконкоми

Постійно.

 

7. Забезпечення пожежної безпеки:

7.1. Сприяти зміцненню боєготовності та боєздатності підрозділів державної, місцевої, відомчої та  добровільної пожежної охорони, що розташовані на території району.

Сквирський РС ГУ ДСНС,

Міськсільвиконкоми

Постійно.

7.2. Забезпечити нормативні витрати води для цілей пожежегасіння в системах водопостачання населених пунктів.

Сквирський РС ГУ ДСНС,

Міськсільвиконкоми

Постійно.

7.3. Забезпечити участь у проведення щорічного фестивалю дружин юних пожежників, змагань підрозділів місцевої пожежної охорони.

Сквирський РС ГУ ДСНС,

Міськсільвиконкоми, Відділ освіти райдержадміністрації

2015 – 2017 роки.

7.4. Забезпечити навчання населення району правилам пожежної безпеки у побуті.

Сквирський РС ГУ ДСНС,

Міськсільвиконкоми

Постійно.

7.5. Ініціювати розгляд на сесіях відповідних сільських (селищних) рад питання щодо призначення відповідальних осіб за забезпечення на відповідній території заходів пожежної безпеки.

Сквирський РС ГУ ДСНС,

Міськсільвиконкоми

2014 рік.

7.6. Організувати проведення щорічних шкільних, районних, місцевих, змагань юних рятувальників «Школа безпеки», участь команди Сквирського району в обласних змаганнях.

Сквирський РС ГУ ДСНС,

Відділ з питань ЦЗ,ЛНЧК та ЖКГ райдержадміністрації, Відділ освіти райдержадміністрації,

Міськсільвиконкоми

Постійно.

  1. 6. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Координацію дій між виконавцями Програми, контроль за станом її виконання, визначення порядку взаємного інформування (із зазначенням конкретних строків), звітування тощо здійснює відділ з питань цивільного захисту, ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та житлово-комунального господарства райдержадміністрації.

Звітування про хід виконання програми здійснюється:

учасниками виконання заходів програми до відділу з питань цивільного захисту, ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та житлово-комунального господарства райдержадміністрації щоквартально, щорічно, до 05 числа місяця, наступного за звітним періодом.

 

 

Керівник апарату адміністрації                                                                    В.Л.Салтанюк

 

Начальнику відділу з питань цивільного захисту, ліквідації наслідків

Чорнобильської катастрофи та житлово-комунального

господарства райдержадміністрації                                                                                       М.С.Ворушило

 

 

 


 

 

Додаток 1

Ресурсне забезпечення районної цільової програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на 2014-2017 роки

 

 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

 

Етапи та терміни виконання програми

Усього витрат на виконання програми

(тис. грн.)

I

 

2014 рік

2015 рік

2016 рік

2017 рік

Обсяг ресурсів, усього (тис. грн.),
у тому числі:

129.100

482.200

437.100

320.000

1376.400

районний бюджет

 

70.000

317.000

317.000

317.000

1021.000

Кошти не бюджетних джерел

 

76.100

162.200

117.100

-

355.400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

Напрями діяльності та заходи районної цільової програми

захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру,

забезпечення пожежної безпеки на 2014 – 2017 роки

 


з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень,
у тому числі:

Очікуваний результат (в натуральних вимірниках)

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

1.1.

Забезпечення гарантованого Конституцією України права громадян на захист їх життя і здоров’я від надзвичайних ситуацій та їх негативних наслідків

Встановлення попереджувальних знаків, обстеження дна акваторій водних об’єктів, облаштування пляжів та інших місць масового відпочинку населення біля водних об’єктів, забезпечення їх сезонними рятувальними постами

 

2014-2017

РДА, сільські (міська) ради (згідно повноважень)

Місцеві бюджети районного, міського, сільського (селищного) рівнів

161.000

Встановлення  попереджувальних знаків, обстеження дна акваторії водних об’єктів, облаштування пляжу та інших місць масового відпочинку населення біля водних об’єктів

2014

 

РДА

Місцеві бюджети відповідних рівнів

5.000

 

2015

 

РДА

Місцеві

бюджети відповідних рівнів

52.000

 

2016

 

РДА

Місцеві бюджети відповідних рівнів

52.000

2017

 

РДА

Місцеві бюджети відповідних рівнів

52.000

1.2.

Організація та здійснення запобіжних заходів на випадок виникнення надзвичайних ситуацій, створення передумов для їх локалізації та ліквідації, забезпечення проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт, надання одноразової допомоги та забезпечення нормальних умов життєдіяльності для громадян, які постраждали від наслідків надзвичайних ситуацій, в тому числі шляхом розгортання  пунктів обігріву.

Продовження заходів із створення матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків  місцевого та об’єктового рівнів,  у тому числі:

2014-2017

 

 

 

РДА

Місцеві бюджети відповідних рівнів

260.000

Створення районного матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків в обсязі 100 % від затвердженої номенклатури, забезпечення проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт, надання допомоги та забезпечення нормальних умов життєдіяльності громадянам,  постраждалим від наслідків надзвичайних ситуацій

 

2014

 

РДА

Місцеві бюджети відповідних рівнів

65.000

 

2015

 

РДА

Місцеві бюджети відповідних рівнів

65.000

 

2016

 

РДА

Місцеві бюджети відповідних рівнів

65.000

2017

РДА

Місцеві бюджети відповідних рівнів

65.000

ІІ. Забезпечення пожежної безпеки

 

2.2.

 

 

Утворення та забезпечення функціонування підрозділів місцевої пожежної охорони

(згідно з розрахунками додатку № 3)

 

2015-2017

 

 

РДА, сільські (селищні) ради

 

Місцеві бюджети відповідних рівнів (сільські, селищні)

 

600.000

 

3 підрозділи

2015

200.000

1 підрозділ

2016

200.000

1 підрозділ

2017

200.000

1 підрозділ

2.4.

Виведення сигналів від систем пожежної автоматики на пульти пожежного та техногенного спостереження

2014-2016

РДА, суб’єкти господарювання, РС ГУ ДСНС у Київській області

Кошти суб’єктів господарювання

110.000

11 об’єктів

2014

20.000

2 об’єкти

2015

50.000

5 об’єктів

2016

40.000

4 об’єкти

2.5.

Підвищення вогнестійкості будівель та споруд, шляхом просочення конструкцій вогнетривкими сумішами

2014-2016

РДА, суб’єкти господарювання

 

Кошти суб’єктів господарювання

105.000

10 об’єктів

2014

21.000

2 об’єкти

2015

42.000

4 об’єктів

2016

42.000

4 об’єкти

2.6.

Приведення у робочий стан димових і вентиляційних каналів і їх обслуговування

 

 

2014-2016

РДА, суб’єкти господарювання

Кошти суб’єктів господарювання

140.400

12 будівлі та споруди

2014

35.100

3 будівлі та споруди

2015

70.200

6 будівель та споруд

2016

35.100

3 будівлі та споруди

 


Додаток  3

Заходи і завдання

по створенню (відновленню) та подальшому розвитку

пожежно-рятувальних підрозділів місцевої пожежної охорони

з/п

Район, населений пункт

Кількість відновлених та знову створених підрозділів

Всього

2015

2016

2017

1

2

3

4

5

6

1.

Сквирський район

с. Дулицьке

с. Кривошиїнці

с. Пустоварівка

 

1

 

 

1

 

 

 

1

 

 

ВСЬОГО по району:

1

1

1

3

 

 

 

:  
Друк
:

СКВИРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

08 жовтня 2014 року                                                                                            №453

Про внесення змін до штатного

розпису установ культури

Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», рішення сесії Сквирської районної ради від 12.08.2014 № 04-31-06 «Про переведення утримання сільських закладів культури з районного на сільські бюджети» з метою поліпшення соціально-економічного та культурного розвитку сіл Сквирського району, покращення якості надання послуг в галузі «Культура» більш ефективного витрачання видатків бюджету, на виконання ст..88 Бюджетного кодексу України, враховуючи пропозиції постійних депутатських комісій та керуючись ст..43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

 

  1. Внести зміни до штатних розписів закладів культури:

1.1.           Вивести з 01.01.2015 зі штатного розпису централізованої клубної системи та централізованої бібліотечної системи штатні одиниці  працівників сільських будинків культури, сільських клубних закладів та сільських бібліотек-філіалів і віднести  їх до штатних розписів сільських рад в наступному порядку:

 

п/п

Назва населеного пункту

Посада

Тарифний розряд

Кількість

штатних одиниць

1

Антонів

Директор СБК

Художній керівник

Техпрацівник

Бібліотекар І кат.

11

10

2

9

1

0,75

0,25

0,5

2.

Буки

Директор СБК

Техпрацівник

Бібліотекар І кат.

10-10%

2

9

0,25

0,25

0,5

3.

В.Єрчики

Директор СБК

Техпрацівник

Бібліотекар

11

2

8

0,5

0,25

0,5

4.

В.Половецьке

Директор СБК

Художній керівник

Техпрацівник

Завідуюча бібліотекою-філіалом

Провідний бібліотекар

12

11

2

12

11

1

0,5

0,5

1

1

5.

Кривошиїнці

 

 

 

Цапіївка

Директор СБК

Художній керівник

Техпрацівник

Бібліотекар

Завідуюча клубом

Техпрацівник

Бібліотекар І кат

12

11

2

8

10

2

9

1

0,5

0,5

1

0,5

0,25

0,5

6.

Горобіївка

 

 

 

Лаврики

Директор СБК

Художній керівник

Техпрацівник

Бібліотекар

Завідуюча клубом

Бібліотекар

10

9

2

8

10-10%

8

1

0,5

0,5

1

0,5

0,5

7.

М.Єрчики

Директор СБК

Техпрацівник

Бібліотекар

10-10%

2

8

0,5

0,25

0,5

8.

Домантівка

 

 

Квітневе

Завідуючий  клубом

Техпрацівник

Бібліотекар І кат.

Завідуючий клубом

Техпрацівник

Бібліотекар І кат.

10-10%

2

9

10-10%

2

9

0,5

0,25

0,5

0,5

0,25

0,5

9.

М.Лисовці

 

 

Миньківці

Директор СБК

Техпрацівник

Бібліотекар

Завідуюча клубом

Техпрацівник

Бібліотекар І кат

10-10%

2

8

10-10%

2

9

0,5

0,25

0,5

0,5

0,25

0,5

10.

Оріховець

Директор СБК

Техпрацівник

Бібліотекар

10

2

8

0,5

0,25

1

11.

Самгородок

Директор СБК

Техпрацівник

Завідуюча бібліотекою-філіалом

10

2

12

1

0,25

1

12.

Рогізна

Директор СБК

Техпрацівник

Бібліотекар

10-10%

2

8

0,5

0,25

0,5

13.

Дулицьке

Директор СБК

Художній керівник

Техпрацівник

Бібліотекар

12

11

2

8

0,5

1

0,25

0,5

14.

 

 

 

 

Тхорівка

 

 

Директор СБК

Художній керівник

Техпрацівник

Бібліотекар ІІ кат.

11

10

2

9

 

 

1

0,5

0,25

1

15.

Селезенівка

Директор СБК

Техпрацівник

Бібліотекар

10-10%

2

8

0,5

0,25

0,5

16.

Шапіївка

 

 

 

Токарівка

Директор СБК

Техпрацівник

Бібліотекар

 

Завідуюча клубом

Техпрацівник

Бібліотекар

10

2

8

 

10

2

8

0,5

0,25

0,5

 

0,5

0,25

0,5

17.

Пустоварівка

Директор СБК

Художній керівник

Техпрацівник

Бібліотекар І кат.

12

11

2

9

1

1

0,5

1

18

К.Гребля

Директор СБК

Техпрацівник

Бібліотекар

10-10%

2

8

0,5

0,25

0,5

19.

Шаліївка

 

 

Терешки

Директор СБК

Техпрацівник

Бібліотекар І кат.

Завідуючий клубом

Техпрацівник

Бібліотекар І кат.

11

2

9

10-10%

2

9

1

0,5

0,5

0,5

0,25

0,25

20.

Чубинці

 

 

 

 

 

 

Таборів

Директор СБК

Керівник народного аматорського фольклорного ансамблю «Терниця»

Художній керівник

Техпрацівник

Провідний бібліотекар

Завідуючий клубом

Техпрацівник

Провідний бібліотекар

12

9

 

 

11

2

11

10-10%

2

11

1

0,5

 

 

0,5

0,5

0,75

0,5

0,25

0,25

21.

Руда

Бібліотекар ІІ кат.

9

1

22.

Шамраївка

Директор СБК

Художній керівник

Техпрацівник

Завідуюча бібліотекою-філіалом

12

11

2

12

 

1

1

0,5

1

23.

Пищики

 

 

 

Безугляки

Директор СБК

Художній керівник

Техпрацівник

Бібліотекар

Завідуючий клубом

Техпрацівник

Бібліотекар

10

9

2

8

10-10%

2

8

1

0,75

0,5

1

0,5

0,25

0,5

24.

Н.Пустоварівка

 

 

Ленінське

Директор СБК

Техпрацівник

Бібліотекар ІІ кат.

Бібліотекар ІІ кат.

10

2

9

9

0,5

0,25

0,25

0,5

25

Красноліси

Завідуючий клубом

Техпрацівник

Бібліотекар

10-10%

2

8

0,5

0,25

0,5

26

Мовчанівка

 

Рибчинці

Бібліотекар

 

Завідуючий клубом

Техпрацівник

Бібліотекар

8

 

10-10%

2

8

0,5

 

0,5

0,25

0,5

27.

Каленна

Завідуючий клубом

Техпрацівник

Бібліотекар

10-10%

2

8

0,5

0,25

0,5

 

1.2.  Вивести зі штатного розпису централізованої системи штатні одиниці    Слободянського клубу та бібліотеки і віднести їх до штатного розпису міської ради:

 

1

Слобода

 

Завідуючий клубом

Техпрацівник

Бібліотекар

Техпрацівник

10-10%

2

8

2

0,5

0,25

1

0,25

 

  1. Сектору культури райдержадміністрації, виконавчим комітетам сільських рад внести зміни до штатних розписів закладів культури та у встановленому порядку здійснити заходи пов’язані із структурними та кадровими змінами.

 

  1. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації Риченко С.П.

Виконуючий обов’язки

голови адміністрації                                                                                 І.В.Нечипоренко

:  
Друк
Рейтинг Користувача: / 1
НайгіршеНайкраще 
:

СКВИРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

07 жовтня 2014 року                                                                                           №449

Про Програму розвитку надання

адміністративних послуг у Сквирському районі

на 2014-2015 роки

Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про адміністративні послуги», розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.5.2014 № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг» та з метою удосконалення надання адміністративних послуг у Сквирському районі:

 

1. Схвалити проект Програми розвитку адміністративних послуг у Сквирському районі на 2014-2015 роки (далі - Програма), що додається.

 

2. Сектору адміністративних та дозвільних процедур апарату райдержадміністрації в установленому порядку подати проект Програми Сквирській районній раді на затвердження.

 

3. Управлінню фінансів райдержадміністрації забезпечити фінансування витрат на реалізацію Програми в межах  реальних фінансових ресурсів.

 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

Виконуючий обов’язки

голови адміністрації                                                                                    І.В. Нечипоренко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження виконуючого обов’язки голови

райдержадміністрації

07.10.2014 №449

П Р О Г РА М А

розвитку надання адміністративних послуг

у Сквирському районі

на 2014-2015 роки

І. Загальна частина

Відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» від 06.09.2012 №5203-VІ адміністративна послуга - результат здійснення владних повноважень суб’єктом надання адміністративних послуг за заявою фізичної або юридичної особи, спрямований на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов’язків такої особи відповідно до закону.

Завданням  надання адміністративних послуг є спрощення звернення фізичних та юридичних осіб до суб’єктів надання адміністративних послуг та оптимальне отримання  ними результатів адміністративних послуг у  терміни, визначені законодавством України. З цією метою  та у зв’язку з боротьбою та протидією корупції на виконання статті 12 Закону України «Про адміністративні послуги», відповідно до статей 6, 25, 39, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,  керуючись  постановою Кабінету Міністрів України від 20.02.2013 №118 «Про  затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг» та на виконання розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 05.03.2013 №82 «Про організацію виконання в області Закон України «Про адміністративні послуги» з метою спрощення процедур надання адміністративних послуг та поліпшення їх якості в районі, створення зручних умов для громадян і суб’єктів господарської діяльності при отриманні адміністративних послуг, забезпечення відкритості та прозорості діяльності органів державної влади», розпорядженням голови Сквирської райдержадміністрації № 258 від 06.08.2013 утворено Центр надання адміністративних послуг.

Реалізацію державної політики у сфері надання адміністративних послуг в Сквирському районі забезпечує Центр надання адміністративних послуг Сквирської райдержадміністрації (далі в тексті - Центр).

Матеріально-технічна база Центру не відповідає сучасним стандартам і потребам. Приміщення, в якому розміщується Центр, потребує поточного ремонту.

У зв’язку з вкрай складною ситуацією в країні, фактичне фінансування Центру з державного бюджету відсутнє. Разом з тим Закон України «Про адміністративні послуги» та постанови Кабінету Міністрів України ставлять вимоги до належної організації комплектування центрів надання адміністративних послуг, створення оптимальних умов для працівників Центру та якісного обслуговування жителів району в найкоротший термін.

Наразі Центром надається 12 адміністративних послуг, з 01.01.2015 таких послуг стане 52.

Розв’язання перелічених проблем передбачається Програмою розвитку надання адміністративних послуг у Сквирському районі на 2014-2015 роки (далі в тексті - Програма).

 

ІІ. Мета та основні завдання

Мета Програми полягає у створенні належних умов надання адміністративних послуг в Сквирському районі.

 

Основними завданнями Програми є:

- зміцнення матеріально-технічної бази Центру надання адміністративних послуг для створення умов належного видання адміністративних послуг;

- організація централізованого зберігання електронних та інформаційних ресурсів;

- забезпечення якісного та своєчасного надання адміністративних послуг фізичним та юридичним особам, що звертаються за їх отриманням;

- захист від несанкціонованого доступу, незаконного використання конфіденційної  інформації Центру.

Програма дасть змогу сконцентрувати зусилля місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування на виконанні визначених завдань та забезпечити ефективне проведення державної політики у сфері надання адміністративних послуг та забезпечити ефективне проведення державної політики в зазначеній сфері на території Сквирського району на 2014-2015 роки.

 

ІІІ. Фінансове забезпечення

Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється в межах коштів, передбачених місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, відповідальними за виконання Програми у державному та місцевому бюджетах, а  також за рахунок інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.

Орієнтований обсяг фінансування завдань Програми  становить 131,9 тис. грн.

 

ІV. Очікувані результати

Виконання Програми дасть змогу:

- створити належні умови для здійснення діяльності Центру по наданню адміністративних послуг;

- запровадити сучасні інформаційні технології, створити систему інформаційних ресурсів та забезпечити їх належне зберігання та використання в Центрі;

- забезпечити умови гарантованого збереження документів, а також охоронну та пожежну безпеку.

 

V. Координація роботи і контроль за виконанням Програми

Координацію і контроль за виконанням  Програми покласти на представників Сквирської районної ради та Сквирської райдержадміністрації.

Додаток 1

План заходів щодо розвитку надання адміністративних послуг у Сквирському районі на 2014-2015 роки

1. Зміцнення матеріально-технічної бази Центру надання адміністративних послуг та створення належних умов надання адміністративних послуг:

- поточний ремонт приміщень Центру

Центр надання адміністративних послуг

2014-2015 роки

 

-  забезпечення Центру оргтехнікою – копіювальні апарати (багатофункціональні пристрої)

Центр надання адміністративних послуг

2014-2015 роки

 

- забезпечення Центру засобами зв’язку – телефонні апарати, факс

Центр надання адміністративних послуг

2014-2015 роки

2. Забезпечення нової надійної охорони приміщення Центру:

- встановлення металевих  грат на вікна

Центр надання адміністративних послуг

2014-2015 роки

 

- встановлення дверей (вхідні, внутрішні)

Центр надання адміністративних послуг

2014-2015 роки

 

3. Підвищення рівня пожежної безпеки Центру надання адміністративних послуг:

- придбання первинних засобів пожежогасіння (вогнегасників)

Центр надання адміністративних послуг

2014-2015 роки

 

 

Керівник апарату                                                                                                В.Л.Салтанюк

Додаток 2

Передбачувані обсяги фінансування

Програми розвитку адміністративних процедур

Сквирського району на 2014-2015 роки

Найменування

заходу

Назва установи

Орієнтований обсяг фінансування

(грн.)

У тому числі за роками

Місцевий бюджет (грн.)

2014

2015

1.Поточний ремонт приміщень  Центру:

Центр надання адміністративних послуг РДА

84300

34900

49400

84300

- ремонт стін, стелі та підлоги в коридорі та секторі прийому

20900

20900

 

20900

- заміна вікон в секторі прийому

6400

4000

2400

6400

- ремонт кабінету №5 для кадастрових реєстраторів

19000

4000

15000

19000

- ремонт сходів

6000

6000

 

6000

- встановлення ринв

4000

 

4000

4000

- ремонт даху гаража

10000

 

10000

10000

- облаштування санвузла

18000

 

18000

18000

2.Придбання оргтехніки та витратних матеріалів

Центр надання адміністративних послуг РДА

20600

5200

15400

20600

3.Забезпечення Центру засобами зв’язку (телефонні апарати, факс)

Центр надання адміністративних послуг РДА

4000

1000

3000

4000

4.Виготовлення та встановлення металевих  грат на вікна (10 шт.)

Центр надання адміністративних послуг РДА

12000

12000

12000

5.Встановлення дверей (вхідні, внутрішні – 5 шт.)

Центр надання адміністративних послуг РДА

10000

10000

10000

6.Придбання первинних засобів пожежогасіння (вогнегасників)

Центр надання адміністративних послуг РДА

1000

1000

1000

Всього

131900

63100

68800

131900

Керівник апарату                                                                                                В.Л.Салтанюк

:  
Друк
:

СКВИРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

29 жовтня 2014 року                                                                                                          №478

Про затвердження проекту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки у

спільну часткову  власність гр. Шовкун Раїсі Василівні,

Шовкуну Олексію Юрійовичу та Мельничук Галині Юріївні

для ведення товарного сільськогосподарського

виробництва в межах Сквирської міської ради

Сквирського району Київської області

Розглянувши заяву гр. Шовкун Раїси Василівни, Шовкуна Олексія Юрійовича та Мельничук Галини Юріївнипро затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва гр.Шовкун Раїсі Василівні, Шовкуну Олексію Юрійовичу, Мельничук Галині Юріївнімежах Сквирської міської ради Сквирського району Київської області та керуючись ст.ст. 17, 22, п.гч.1 ст.81, 125, 126 Земельного кодексу України, ст.6, п.7 ст.13, ст.41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Законом України «Про землеустрій», Законом України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)»:

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва гр.Шовкун Раїсі Василівні, Шовкуну Олексію Юрійовичу, Мельничук Галині Юріївнів межах Сквирської міської ради Сквирського району Київської області, категорія земель-землі сільськогосподарського призначення-рілля.

 

2. Передати у спільну часткову власність гр.Шовкун Раїсі Василівні , гр.Шовкуну Олексію Юрійовичу , гр.Мельничук Галині Юріївні земельну ділянку, кадастровий номер 3024010100:05:009:0040, площею 2,5482га (з них ріллі-2,5482га), оформити гр.Шовкун Раїсі Василівні, Шовкуну Олексію Юрійовичу, Мельничук Галині Юріївні право спільної часткової власності на земельну ділянку.

 

3. Встановити правові обмеження на використання земельної ділянки:

3.1. До набрання чинності Закону України «Про обіг земель сільськогосподарського призначення», не допускається  купівля-продаж або іншим способом відчуження і зміна цільового призначення (використання) земельної ділянки.

3.2. Дотримуватись природоохоронних, санітарно-епідеміологічних та інших вимог, встановлених чинним законодавством України.

 

 

 

 

4. Відділу Держземагентства у Сквирському районі внести відповідні зміни до державного земельного кадастру.

 

5.Документацію із землеустрою передати до відділу Держземагентства у Сквирському районі для формування Державного фонду документації із землеустрою.

 

6. Контроль за виконанням  цього розпорядження  покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Нечипоренка І.В.

 

Тимчасово виконуючий обов’язки

голови адміністрації                                                                                                            Р.В.Лінда

:  
Друк
:

СКВИРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

29  жовтня 2014 року                                                                                                                №477

 

Про затвердження проекту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки у власність

гр. Соколюк Галині Борисівні для ведення

товарного сільськогосподарського виробництва

в межах Оріховецької сільської ради

Сквирського району Київської області

 

Розглянувши заяву гр.Соколюк Галини Борисівни про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва гр.Соколюк Галині Борисівні в межах Оріховецької сільської ради Сквирського району Київської області та керуючись ст.ст. 17, 22, п.гч.1 ст.81, 125, 126 Земельного кодексу України, ст.6, п.7 ст.13, ст.41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Законом України «Про землеустрій», Законом України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)»:

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва гр.Соколюк Галині Борисівні в межах Оріховецької сільської ради Сквирського району Київської області, категорія земель-землі сільськогосподарського призначення-рілля.

 

2. Передати у власність гр.Соколюк Галині Борисівні земельну ділянку,кадастровий номер 3024085200:03:014:0022, площею 2,7913га (з них ріллі-2,7913га,оформити гр.Соколюк Галині Борисівні право власності на земельну ділянку.

 

3. Встановити правові обмеження на використання земельної ділянки:

3.1. До набрання чинності Закону України «Про обіг земель сільськогосподарського призначення», не допускається  купівля-продаж або іншим способом відчуження і зміна цільового призначення (використання) земельних ділянок.

3.2. Дотримуватись природоохоронних, санітарно-епідеміологічних та інших вимог, встановлених чинним законодавством України.

 

4. Відділу Держземагентства у Сквирському районі внести відповідні зміни до державного земельного кадастру.

 

5.Документацію із землеустрою передати до відділу Держземагентства у Сквирському районі для формування Державного фонду документації із землеустрою.

 

6. Контроль за виконанням  цього розпорядження  покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Нечипоренка І.В.

 

Тимчасово виконуючий обов’язки

голови адміністрації                                                                                                               Р.В.Лінда

:  
Більше статтей...
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>

Сторінка 5 з 24

Українські новини

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Joomla Templates by Joomlashack