Головна Райдержадміністрація Розпорядження голови РДА 2014
 

Посилання

Сайт Президента України
Верховна Рада України
Урядовий портал
Офіційний веб-сайт Нацдержслужби України
Київська обласна державна адміністрація
Укрінформ
Січень 2019
П В С Ч П С Н
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
2014
Друк
:

СКВИРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

28 серпня 2014 року                                                                                                         №377

Про внесення змін та доповнень

до тимчасового розподілу обов’язків між головою,

заступниками голови Сквирської районної

державної адміністрації

 

Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

1. Внести до тимчасового розподілу обов’язків між головою, заступниками голови Сквирської районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 03.07.2014 № 296 «Про розподіл обов’язків між головою, заступниками голови Сквирської районної державної адміністрації», наступні зміни та доповнення:

1) додаток 1 до розпорядження голови райдержадміністрації від 03.07.2014 № 296 викласти в новій редакції (додається).

 

2. Визнати таким, що втратив чинність, додаток 1 до розпорядження голови Сквирської районної державної адміністрації від 03.07.2014 № 296 «Про розподіл обов’язків між головою, заступниками голови Сквирської районної державної адміністрації».

 

 

 

 

Голова адміністрації                                                                                        А.П.Чичикало

Додаток

до розпорядження голови райдержадміністрації

28.08.2014_  № 377

 

ТИМЧАСОВИЙ    РОЗПОДІЛ

основних обов'язків між головою,  заступниками голови  Сквирської районної державної адміністрації

Голова адміністрації

(Чичикало А.П.)

Координує і контролює діяльність структурних підрозділів райдержадміністрації та забезпечує взаємодію з органами місцевого самоврядування з питань виконання покладених на державну адміністрацію завдань та здійснення органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади, а також

 

Координує і контролює діяльність таких структурних підрозділів адміністрації:

-   управління фінансів ;

- апарату райдержадміністрації;

- головного спеціаліста з взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи, запобігання та протидії корупції апарату райдержадміністрації;

 

Координує взаємодію адміністрації з такими територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади:

- міжрайонним відділом управління служби безпеки України в  Київській області;

- районним відділом ГУ МВС України в Київській області;

- Сквирським відділенням Тетіївської об'єднаної державної податкової інспекції ;

- сектором інспектування у Сквирському районі Білоцерківської об’єднаної державної фінансової інспекції Державної фінансової інспекції у Київській області;

- управлінням державної казначейської служби України у Сквирському районі;

- районним судом;

 

Координує взаємодію адміністрації з:

- прокуратурою району;

- банківськими установами;

 

Загальні функціональні повноваження заступників голови райдержадміністрації

Кожен із заступників голови адміні­страції відповідно до розподілу обов'язків:

 

1. Забезпечує виконання положень Конституції України, законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, основних завдань та повноважень районної державної адміністрації у визначених сферах діяль­ності, рішень Сквирської районної ради, спрямовує, координує та контролює роботу відповідних управлінь, відділів, інших структурних підрозділів адміністрації, а також районних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління райдержадміністрації, та інших щодо:

- реалізації в районі послань Президента України, Програм діяльності Кабінету Міністрів України, розробки відповідних заходів та планів;

 

 

2

- здійснення державного контролю за напрямами, визначеними у статті 16 Закону України «Про місцеві державні адміністрації;

- формування та виконання районного бюджету;

- підготовки проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку району, цільових програм з інших питань;

- розроблення і виконання районних програм та угод стосовно економічного, соціального і культурного розвитку району;

- аналізу і оцінки стану економічного, соціального та культурного розвитку району у відповідних сферах;

- забезпечення законності, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян;

- виконання доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, Прем'єр-міністра України, голів Київської обласної та районної державних адміністрацій;

- підготовки засідань консультативних, дорадчих, інших допоміжних органів, утворених головою районної державної адміністрації;

- розробки проектів розпоряджень голови адміністрації;

- вирішення питань діяльності відповідних управлінь, відділів, інших структурних підрозділів адміністрації відповідно до розподілу обов'язків.

 

2.  Вносить на розгляд голови райдержадміністрації пропозиції з питань:

-  що належать до компетенції райдержадміністрації;

- ініційованих центральними органами виконавчої влади, їх територіаль­ними підрозділами в районі, управліннями, іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування;

- щодо скасування наказів керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, що суперечать Конституції України та законам України, рішенням Консти­туційного Суду України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України;

- взаємодії райдержадміністрації з районною радою, територіальними підроз­ділами центральних органів виконавчої влади в районі, виконавчими комітетами міської та сільських рад.

 

3.  Відповідає за підготовку проектів розпоряджень голови райдержадмі­ністрації, планів роботи райдержадміністрації, інших документів, що утворю­ються в райдержадміністрації, вживає вичерпних заходів щодо забезпечення процедури  їх  підготовки,   врегулювання  розбіжностей   між  розробниками проектів  документів,   візує  та   вносить  на   розгляд   голови   адміністрації доопрацьовані проекти.

 

4. Дає доручення управлінням, відділам, іншим структурним підрозділам райдержадміністрації, виконавчим комітетам міської та сільських рад відповідно до розподілу обов'язків.

Організує надання у встановленому порядку державних (адміністратив­них), інформаційних, у тому числі через мережу Інтернет, послуг підпорядко­ваними структурами.

 

5. Бере  участь у розгляді питань відповідно до розподілу обов'язків в райдержадміністрації,  її структурних підрозділах, підрозділах центральних органів виконавчої влади в районі, виконавчих комітетах міської та сільських рад.

 

6.  За дорученням голови райдержадміністрації представляє райдерж­адміністрацію   з   відповідними   повноваженнями   на   переговорах  з  пред­ставниками іноземних державних органів, юридичних осіб та громадянами інших держав.

 

7.   За дорученням  голови райдержадміністрації забезпечує розгляд депутатських запитів та депутатських звернень народних депутатів України та депутатів місцевих рад,

 

3

виступає в засобах масової інформації, дає інтерв'ю з питань, віднесених до власної компетенції.

8.  В установленому порядку здійснює особистий прийом громадян та забезпечує розгляд їх звернень.

9.  Повертає ініціаторам звернення документи та інші матеріали, внесені з порушенням установленого порядку.

10.   Сприяє органам місцевого самоврядування та їх посадовим особам у взаємодії з райдержадміністрацією.

11. Забезпечує контроль за здійсненням органами місцевого самовряду­вання делегованих повноважень органів виконавчої влади.

12.  Забезпечує взаємодію райдержадміністрації з громадськими органі­заціями з урахуванням загальнодержавних і місцевих інтересів, у встанов­леному порядку сприяє виконанню їх статутних завдань, забезпечує додер­жання законних прав цих об'єднань громадян.

13.  Вносить голові адміністрації пропозиції щодо призначення на поса­ди та звільнення з посад керівників відповідних структурних підрозділів адміні­страції та їх заступників, а також пропозиції щодо заохочення або притягнення їх до дисциплінарної відповідальності.

14.  Здійснює за дорученням голови райдержадміністрації керівництво відповідними консультативними, дорадчими орга­нами, комісіями,  що утворюються головою райдержадміністрації.

15.  Погоджує структуру, штатний розпис, плани роботи управлінь, відділів, інших структурних підрозділів адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

16.  У встановленому порядку бере участь у проведенні     атестації та щорічної оцінки виконання відповідними державними службовцями покладе­них на них обов'язків і завдань.

17.  За рішенням голови райдержадміністрації здійснює інші функції повноваження.

 

Перший заступник голови адміністрації

(Нечипоренко І.В.)

 

Питання: реалізація повноважень райдержадміністрації у здійсненні державної

економічної політики та  політики в агропромисловому комплексі,   комплексного соціально – економічного  розвитку, у сфері управління майном, приватизації, сприяння розвитку підприємництва та  здійснення  державної регуляторної політики,  надання адміністративних послуг,  формування проекту районного бюджету, фінансів, планування та обліку, промисловості , розвитку переробної промисловості в агропромисловому комплексі, торгівлі, будівництва, зв’язку, використання та розподілу землі, природних ресурсів, інформатизації, оборонної роботи та мобілізаційної підготовки, виконання завдань у сфері охорони державної таємниці в райдержадміністрації, забезпечення законності, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян, боротьби із злочинністю та корупцією, охорони громадського порядку, капітальних вкладень, інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності, паливно – енергетичного комплексу, ветеринарної

медицини, виконання програм  охорони довкілля, благоустрою населених пунктів, охорони праці, дозвільної системи, ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, житлово – комунального та дорожнього господарства, надзвичайних ситуацій.

 

У разі відсутності голови адміністрації виконує його повноваження.

 

Координує та контролює діяльність таких структурних підрозділів адміністрації:

-відділу економічного розвитку райдержадміністрації;

- управління фінансів райдержадміністрації (в межах доручень голови адміністрації);

- управління агропромислового розвитку райдержадміністрації;

4

- відділу містобудування, архітектури райдержадміністрації;

- відділу  з питань цивільного захисту, ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та житлово-комунального господарства  (в межах доручень голови адміністрації);

-  юридичного сектору апарату райдержадміністрації (в межах доручень голови адміністрації);

 

- головного спеціаліста з взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи, запобігання та виявлення корупції апарату райдержадміністрації.

Координує діяльність адміністрації з такими територіальними підрозділами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади

 

- районним відділом ГУ МВС України у Київській області (в межах доручень голови адміністрації);

- районною службою цивільного захисту Головного територіального управління МНС України у Київській області;

- Державним управлінням екології та природних ресурсів в області;

- Державною інспекцією сільського господарства в Київській області;

-Білоцерківським міжрайонним управлінням Головного управління  Держсанслужби України у Київській області (в межах доручень голови адміністрації);

- міжрайонним відділом управлінням Державного департаменту України з питань виконання покарань у м.Києві та області;

-відділом Держземагенства у Сквирському районі;

- управлінням ветеринарної медицини в районі (в межах доручень голови адміністрації);

- районним відділом державної виконавчої служби;

- районним управлінням юстиції;

- районним військовим комісаром

- головною державною фітосанітарною інспекцією.

-  інспекцією державного технічного нагляду;

- районним відділом статистики (в межах доручень голови адміністрації);

 

Взаємодіє та сприяє діяльності:

-КП «Сквирське комунальне підприємство»

-районних підприємств торгівлі і побутового обслуговування населення.

-філії Сквирський РАЄ ЗАТ « А.Є.С.Київобленерго»;

-промислових підприємств;

-будівельних та дорожніх організацій;

-об'єднань, підприємств, установ, організацій паливно-енергетичного комплексу.

- районного відділу статистики ( в межах доручень голови райдержадміністрації);

- підприємств транспорту та зв'язку;

-об'єднань, підприємств, установ, організацій, науково-дослідних установ системи агропромислового комплексу;

- підприємств, установ та організацій водного, меліоративного, лісового господарства;

- підприємств зв'язку;

Координує комісії райдержадміністрації з відповідних питань.

Заступник голови адміністрації

( Риченко С.П.)

Питання: реалізація повноважень райдержадміністрації у сфері гуманітарної політики, адміністративно –територіального устрою, науки, освіти, культури, охорони здоров`я,

5

фізкультури і спорту, туризму, транспорту, заробітної плати, сім`ї, жінок, молоді та неповнолітніх, гендерної політики, міжнаціональних відносин, міграції, релігії, інформаційної та внутрішньої політики, соціального захисту, зайнятості населення, взаємодії між організаціями і політичними партіями, організація допомоги військовим та

їх сім’ям, які беруть участь у проведенні АТО на сході України, вирішення першочергових потреб та надання соціальної допомоги особам, які тимчасово переселені зі сходу України та АР Крим, участі у проведенні виборів і референдумів у межах, визначених законодавством, охорони пам`яток історії і культури.

 

В межах повноважень вносить на розгляд голови райдержадміністрації пропозиції щодо інвестиційних проектів та залучення інвестицій для розвитку інфраструктури району.

 

Координує та контролює діяльність таких структурних підрозділів адміністрації:

- управління соціального захисту населення райдержадміністрації;

- управління фінансів райдержадміністрації (в межах доручень голови адміністрації);

-відділу економічного розвитку райдержадміністрації (в межах доручень голови адміністрації);

-  юридичного сектору апарату райдержадміністрації (в межах доручень голови адміністрації);

- відділу освіти райдержадміністрації;

- сектору культури райдержадміністрації;

- сектору молоді та спорту райдержадміністрації;

- служби у справах дітей та сім'ї райдержадміністрації;

- сектору з питань внутрішньої політики та зв’язків з засобами масової інформації апарату райдержадміністрації.

 

Координує діяльність адміністрації з такими територіальними підрозділами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади

- управлінням Пенсійного фонду України у районі (в межах доручень голови адміністрації);

- районним відділом статистики (в межах доручень голови адміністрації);

- центральної районної лікарні;

- районним центром первинної медико-санітарної допомоги;

- районного центру соціальних служб для  сім`ї, дітей та молоді;

- районного центру зайнятості;

Взаємодіє та сприяє діяльності:

-Сквирської районної ради;

- відділення фонду соціального страхування від нещасних випадків;

- дирекції фонду соціального страхування з тимчасової втрати непрацездатності;

- закладів освіти обласного підпорядкування;

- Сквирського психоневрологічного інтернату;

-  організацій, установ гуманітарної сфери;

- районних утворень політичних партій та громадських організацій;

- перевізників;

- редакції газети "Вісник Сквирщини";

-  інших редакцій засобів масової інформації.

 

Координує комісії райдержадміністрації з відповідних питань.

Керівник апарату адміністрації                                                                 В.Л.Салтанюк

:  
Друк
:

СКВИРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

18 серпня 2014 року                                                                                                № 374

Про відзначення в районі Дня Державного

Прапора та 23-ї річниці  незалежності України

 

Відповідно до Закону України  “Про місцеві державні адміністрації”, Указу Президента України від 21 липня 2014 року № 608/2014 „Про відзначення 23-ї річниці незалежності України”,  доручення  Кабінету Міністрів України від 25 липня 2014 року              № 27681/1/1-14, розпорядження голови Київської облдержадміністрації від 08 серпня                 2014 року №250 «Про відзначення у Київській області 23-ї річниці незалежності України», з метою відзначення у серпні 2014 року Дня Державного Прапора та 23-ї річниці  незалежності України:

 

1. Утворити організаційний комітет для підготовки та відзначення в районі                      Дня Державного Прапора та 23-ї річниці незалежності України у складі згідно з додатком 1.

 

2. Затвердити план заходів для підготовки та відзначення у районі  Дня Державного Прапора та 23-ї річниці незалежності України (далі – план заходів) згідно з додатком 2.

 

3. Управлінням, іншим структурним підрозділам райдержадміністрації,  міськсільвиконкомам  забезпечити виконання зазначеного плану  заходів.

 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації Риченко С.П.

 

 

Голова адміністрації А.П.Чичикало

Додаток 1

до розпорядження голови адміністрації

18.08.2014 №  374

С К Л А Д

організаційного комітету для підготовки та відзначення Дня Державного Прапора та

23-ї  річниці незалежності України у Сквирському районі

Чичикало

Анатолій Петрович

 

Хвиль

Леся Юріївна

-

-

голова Сквирської районної державної адміністрації, голова оргкомітету;

 

голова Сквирської районної ради, співголова оргкомітету (за згодою);

Риченко

Світлана Петрівна

-

заступник голови Сквирської районної державної адміністрації, заступник голови оргкомітету

Члени організаційного комітету:

Писаренко

Віталій Григорович

 

Заболотний

Олександр Вікторович

-

-

Сквирський міський голова (за згодою);

 

 

начальник відділу освіти райдержадміністрації;

Лозинський

Віталій Леонідович

-

завідувач сектору  з питань внутрішньої політики та зв’язків зі ЗМІ апарату райдержадміністрації;

Ульянова

Марія Василівна

-

начальник управління  фінансів                         райдержадміністрації;

Лупул

Світлана Павлівна

-

начальник відділу економічного розвитку райдержадміністрації;

 

Шуляк

Ігор Миколайович

-

начальник служби цивільного захисту у Сквирському районі ГТУ МНС України у Київській області

(за згодою);

Керекеша

Людмила Петрівна

-

 

директор  районного Будинку культури;

 

Степанченко

Андрій Васильович

-

виконуючий обов’язки головного лікаря Сквирської Центральної районної лікарні (за згодою);

 

Бондарчук

Катерина Федорівна

-

редактор громадсько-політичної газети «Вісник Сквирщини» (за згодою) ;

Вовк

Юрій Леонідович

-

начальник районного відділу Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Київській області (за згодою)

Голуб

Ігор Володимирович

 

-

завідувач сектору молоді та спорту райдержадміністрації.

 

Керівник апарату адміністрації                                                               В.Л.Салтанюк

 

 

 

Додаток 2

до розпорядження голови адміністрації

18.08.2014 №  374

ЗАХОДИ

щодо підготовки та відзначення в районі

Дня Державного Прапора та

23-ї річниці незалежності України

1. Провести в місті, селах району, у трудових колективах урочисті збори представників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських і релігійних організацій та політичних партій.

 

Райдержадміністрація, міський та

сільські виконавчі комітети

до 22 серпня 2014 року

 

2. Організувати покладання квітів до пам’ятників захисникам і визволителям України, видатним державним діячам.

Райдержадміністрація, міський та

сільські виконавчі комітети

24 серпня 2014 року

 

3. Провести роботу з благоустрою населених пунктів району, упорядкування пам’яток історії і культури , обелісків, меморіалів, пам’ятних місць, пов’язаних з подіями на шляху до незалежності України, забезпечити святкове оформлення  населених пунктів району напередодні та під час святкування Дня Державного Прапора, 23-ї річниці незалежності, використовуючи державну символіку.

Райдержадміністрація, міський та

сільські виконавчі комітети

липень –серпень 2014 року

 

4. Провести велопробіг, присвячений Дню Державного Прапора України.

 

Сектор молоді та спорту райдержадміністрації

23 серпня 2014 року

 

5. Провести дитячі ранки, тематичні вечори, організувати виступи аматорських художніх колективів “Таланти твої, Сквирщино!”, присвячені Дню Державного Прапора та 23-й річниці незалежності України та святковий концерт.

 

Сектор культури, відділ освіти

райдержадміністрації,

сільські виконавчі комітети

18-24 серпня 2014 року

 

 

 

6. Організувати у музеях, бібліотеках, будинках культури району, клубах виставки робіт народних умільців і художників, книжкові виставки, провести цикли історичних читань з історії та культури України та Сквирського району.

 

Сектор  культури, відділ освіти

райдержадміністрації

серпень 2014 року

 

7. Провести єдиний день інформування населення, присвячений Дню Державного Прапора та 23-й річниці незалежності України.

 

Сектор з питань внутрішньої політики

та зв’язків зі ЗМІ райдержадміністрації

до 22 серпня 2014 року

 

8. Провести церемонію підняття Державного Прапора України біля приміщення  райдержадміністрації.

Апарат райдержадміністрації

23 серпня 2014 року

 

9.   Організувати  заходи із гідного вшанування пам`яті Героїв Небесної Сотні та осіб, які загинули, захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.

 

Міськсільвиконкоми

22-24 серпня 2014 року

 

10.   Звернутись до релігійних організацій з пропозицією провести  24 серпня                  2014 року молебні за Україну та український народ

 

Сектор з питань внутрішньої політики

та зв’язків зі ЗМІ райдержадміністрації

24 серпня 2014 року

 

11. Забезпечити висвітлення у засобах масової інформації ходу підготовки та відзначення в районі  Дня Державного Прапора України 23-ї річниці незалежності України

 

Редакція громадсько-політичної газети

“Вісник Сквирщини”, радіостудія «Шанс»

Липень -серпень 2014 року

 

12. Забезпечити напередодні та під час  проведення свят стабільної роботи підприємств харчової промисловості та торгівлі, громадського транспорту, комунального господарства, енергопостачання.

Відділ економічного розвитку   райдержадміністрації, міськсільвиконкоми

18-24 серпня 2014 року

 

 

 

13. Вжити заходів щодо організації у дні святкування 23-ї річниці незалежності України належного громадського порядку, особистої безпеки громадян  та   дорожнього руху в місцях проведення заходів.

 

Сквирський районний відділ

ГУ МВС України в Київській області

22 – 24 серпня 2014 року

 

14. Забезпечити чергування швидкої медичної допомоги у день                                            святкування 23-ї річниці незалежності  України в місцях проведення масових заходів.

 

Сквирська центральна районна лікарня

22-24 серпня 2014 року.

 

Керівник апарату адміністрації                                                                  В.Л.Салтанюк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:  
Друк
:

СКВИРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

15 серпня 2014 року                                                                                                               №373

Про призначення піклувальника

над неповнолітньою дитиною-сиротою,

Якубенком Іллею Олександровичем,

25.10.1998 року народження

 

Розглянувши матеріали заяви від 12.08.2014 року громадянки Якубенко Євгенії Сергіївни, 26.07.1926 року народження, що проживає за адресою: вул. Рози Люксембург, 39/1 м. Сквира Київської області, щодо призначення її піклувальником над неповнолітньою дитиною-сиротою, Якубенком Іллею Олександровичем, 25.10.1998 року народження, відповідно до Законів України „Про місцеві державні адміністрації”, „Про охорону дитинства”, „Про забезпечення організаційно – правових умов соціального захисту дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклуваннія”, «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми», «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю», ст.ст. 243, 244 Сімейного кодексу України, ст.ст. 58, 61 – 63 Цивільного кодексу України, на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 №866 „Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини”, та враховуючи розпорядження Сквирської  райдержадміністрації «Про надання статусу дитини-сироти» від 31.07.2014 № 351, висновку комісії з питань захисту прав дитини Сквирської райдержадміністрації від 13.08.2014 року               № 8/1 «Про доцільність призначення піклувальника над дитиною-сиротою, Якубенко Іллею Олександровичем, 25.10.1998 року народження»:

 

1. Призначити Якубенко Євгенію Сергіївну, 1926 року народження, піклувальником над неповнолітньою дитиною-сиротою, Якубенко Іллею Олександровичем, 25.10.1998 року народження.  Підопічний Якубенко Ілля Олександрович, 25.10.1998 року народження, буде проживати з   піклувальником Якубенко Є.С.

 

2. Зобов'язати піклувальника вживати заходів щодо захисту законних прав та інтересів підопічного:

1) самостійно визначати способи виховання з урахуванням думки дитини і рекомендацій органу опіки та піклування;

2) вимагати повернення дитини від будь-якої особи, яка тримає її у себе не на підставі закону або рішення суду;

3) давати чи не давати згоду на усиновлення підопічного;

4) самостійно здійснювати витрати, необхідні для задоволення потреб підопічного, за рахунок призначеної державної допомоги, пенсії, аліментів, доходів від майна підопічного;

5) представляти інтереси підопічного в установах, організаціях і закладах;

6) виховувати дитину, піклуватися про її здоров'я, психічний стан, фізичний і духовний розвиток, готувати до самостійного життя, забезпечувати її догляд і лікування;

7) створити належні побутові умови та умови для здобуття дитини повної загальної середньої освіти;

8) вживати заходів до захисту цивільних прав та інтересів підопічного;

9 )здійснювати двічі на рік повне медичне обстеження підопічного.

 

3. Відповідальним за збереження права на майно, речі особистого вжитку, Якубенка Іллі Олексанровича, 25.10.1998 року народження, призначити піклувальника Якубенко Євгенію Сергіївну.

 

4.Службі у справах дітей та сім'ї райдержадміністрації:

1) здійснювати нагляд за виконанням піклувальником своїх обов'язків, контролювати умови утримання, виховання, навчання дитини, дотримання її прав та цільовим використанням державної соціальної допомоги на дитину , над якою встановлено опіку;

2) забезпечити захист та дотримання житлових та майнових прав дитини-сироти;

3) забезпечити неповнолітню дитину-сироту, Якубенка Іллю Олександровича, 25.10.1998 року народження, пільговим оздоровленням.

 

5. Сквирському районному центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

забезпечити соціальний супровід дитини-сироти,  яка виховується під піклуванням, Якубенка Іллі Олександровича, 25.10.1998  року народження у разі, якщо виникає потреба у соціальному супроводі дитини, згідно із Законом України "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю" та Порядком провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 р.№ 866, соціальне обслуговування дітей здійснюється шляхом надання комплексу соціальних послуг або здійснення соціального супроводу.

 

6. Управлінню соціального захисту населення Сквирської райдержадміністрації призначити виплати державної соціальної допомоги на неповнолітню дитину, Якубенка Іллю Олександровича, 25.10.1998 року народження, над якою встановлено піклування у межах видатків, передбачених у державному бюджеті.

 

7.    Сквирському центру первинної медико-санітарної допомоги:

1) Закріпити дільничного лікаря за неповнолітнім Якубенком Іллею Олександровичем, 25.10.1998 року народження.

2) Забезпечити проходження двічі на рік дитиною медичного огляду та здійснення диспансерного нагляду за ним.

 

8. Відділу освіти Сквирської райдержадміністрації забезпечити права Якубенка Іллі Олександровича,  25.10.1998 року народження, на здобуття загальної середньої освіти.

 

9.  Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови    райдержадміністрації Риченко С.П.

 

Голова адміністрації                                                                                             А.П. Чичикало

:  
Друк
:

СКВИРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

12 серпня 2014 року                                                                                                  № 372

 

 

Про надання статусу дитини,

позбавленої батьківського піклування,

малолітньому Ковалю Максиму Григоровичу,

26.01.2013 року народження

 

 

Відповідно до Законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», ст. ст. 243,244 Сімейного Кодексу України, керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», врахувавши рішення Сквирського районного суду Київської області від 25.06.2014 року (справа                             № 376/1313/14-ц провадження № 2/376/624/2014):

 

1. Надати статус дитини, позбавленої батьківського піклування, малолітньому Ковалю Максиму Григоровичу, 26.01.2013 року народження.

 

2. Коваль Максим Григорович, 26.01.2013 року народження перебуває в комунальному закладі Київської обласної ради «Спеціалізований обласний будинок дитини м. Боярка» з 02.04.2013 року.

 

3. Службі у справах дітей та сім’ї райдержадміністрації відповідно до вимог чинного законодавства здійснювати постійний нагляд за дотриманням прав та інтересів дитини.

 

 

Голова адміністрації                                                                                       А.П. Чичикало

:  
Друк
:

СКВИРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

12  серпня   2014 року                                                                                               № 371

Про конкурс на заміщення вакантної

посади  головного спеціаліста

з мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації

Відповідно до Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, ст.15 Закону України „Про державну службу”:

 

Оголосити конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста з мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації.

 

 

 

Голова  адміністрації                                                                                        А.П.Чичикало

:  
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>

Сторінка 9 з 24

Українські новини

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Joomla Templates by Joomlashack