Головна Соціальна сфера Управління соціального захисту населення
 

Посилання

Сайт Президента України
Верховна Рада України
Урядовий портал
Офіційний веб-сайт Нацдержслужби України
Київська обласна державна адміністрація
Укрінформ
Липень 2018
П В С Ч П С Н
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Управління соціального захисту населення Сквирської райдержадміністраці інформує: Друк
:

Постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року №1057 затверджено Порядок проведення психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції та постраждалих учасників Революції Гідності.

Для проходження психологічної реабілітації учасник антитерористичної операції, постраждалий учасник Революції Гідності звертається до управління соціального захисту населення із заявою та відповідними документами.

За детальною інформацією звертатись до відділу з питань обслуговування інвалідів, ветеранів війни і праці та правильністю призначення та ви плати пенсії управління соціального захисту населення Сквирської райдержадміністрації за адресою: м.Сквира, пров.Якушкіна,3, каб. №4 (телефон для довідок 5-16-41).

Також повідомляємо, що управлінням соціального захисту населення Сквирської райдержадміністрації прийняте рішення щодо включення до списку Суб’єктів надання послуг із психологічної реабілітації такий санаторно-курортний заклад:

Дочірнє товариство «Санаторій для дітей з батьками «Скадовськ» закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця», адреса: Херсонська обл., Скадовський район, м.Скадовськ, вул. Набережна,1

 

19.07.2018

 

:  
ЦІКАВО ПРО ЗВІЛЬНЕННЯ, ВІДПУСТКУ ТА ПРАЦЮ НЕПОВНОЛІТНІХ! Друк
:

Неповнолітні мають рівне з іншими громадянами право на працю та відпустку.

Гарантії при наданні відпусток неповнолітнім:

Особи віком до 18 років мають право на щорічну основну відпустку тривалістю 31 календарний день у зручний для них час.

Щорічна основна відпустка неповнолітнім може надаватись також у перший рік роботи за їх заявою до настання шестимісячного строку безперервної роботи на даному підприємстві, в організації, установі.

Ненадання щорічної відпустки особам віком до 18 років протягом робочого року забороняється. Це означає, що заміна неповнолітнім всіх видів відпусток грошовою компенсацією не допускається.

Трудовим законодавством України передбачено додатковий захист підлітків від незаконного звільнення. Слід пам’ятати, що існує низка особливостей під час звільнення неповнолітніх працівників

Звільнення працівників молодше 18 років з ініціативи роботодавця допускається, крім додержання загального порядку звільнення, тільки за згодою районної (міської) служби у справах дітей (ст.198 КЗпП). До того ж, звільнення на підставах, зазначених у пунктах 1,2 і 6 ст.40 КЗпП, проводиться лише в окремих випадках і не допускається без працевлаштування. Такими підставами є:

• зміни в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників (п.1 ст.40 КЗпП);

• виявлення невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров’я, які перешкоджають продовженню даної роботи (п.2 ст.40 КЗпП);

• поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу (п.6 ст.40 КЗпП).

У випадку, якщо виявлено порушення передбаченого порядку звільнення неповнолітніх працівників, таке звільнення має бути визнане незаконним з поновленням такого працівника на роботі відповідно до ст.235 КЗпП.

Окрім цього, батьки, усиновителі та піклувальники неповнолітнього, а також державні органи та службові особи, на яких покладено нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю, мають право вимагати розірвання трудового договору з неповнолітнім, у тому числі й строкового, коли продовження його чинності загрожує здоров’ю неповнолітнього або порушує його законні інтереси (ст. 199 КЗпП).

Кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується (ст. 43 Конституції України).

Заробітна плата працівникам молодше вісімнадцяти років при скороченій тривалості щоденної роботи виплачується в такому ж розмірі, як працівникам відповідних категорій при повній тривалості щоденної роботи.

Тривалість робочого часу неповнолітніх

Категорія неповнолітніх для працівників віком від 16 до 18 років для осіб віком від 15 до 16 років учнів віком від 14 до 15 років, які працюють в період канікул

Тривалість робочого часу 36 годин на тиждень 24 години на тиждень 24 години на тиждень

Тривалість робочого часу учнів, які працюють протягом навчального року у вільний від навчання час, не може перевищувати половини максимальної тривалості робочого часу для осіб відповідного віку.

 

Підлітків забороняється призначати на роботи, які пов'язані виключно з підійманням, утриманням або переміщенням важких речей.

До роботи, що потребує підіймання та переміщення важких речей, допускаються підлітки, які не мають медичних протипоказань, що засвідчено відповідним лікарським свідоцтвом. До тривалої роботи по підійманню та переміщенню важких речей підлітки до 15 років не допускаються.

Роботодавець повинен забезпечити обов'язкове проходження працюючими у нього підлітками попереднього та наступних періодичних медичних оглядів.

Обов'язковим повинен бути рівномірний розподіл тижневого робочого часу за днями п'яти- або шестиденного робочого тижня.

Робота підлітків з вантажами не повинна становити більше 1/3 робочого часу.

Вага окремого вантажу та сумарна вага вантажу, який повинні підіймати та переміщувати підлітки, не повинна перевищувати граничних норм.

Граничні норми підіймання та переміщення вантажів підлітками під час короткочасної та тривалої роботи

Календарний вік (років) Граничні норми ваги вантажу (кг)

Короткочасна робота (1-2 підняття та переміщення вантажу) протягом 1 год. робочого часу Тривала робота (більше ніж 2 підняття та переміщення протягом 1 год. робочого часу

14 5 2,5 - -

15 12 6 8,4 4,2

16 14 7 11,2 5,6

17 16 8 12,6 6,3

Граничні норми сумарної ваги вантажу для підлітків у разрахунку

на 1 год. робочого часу

Календарний вік (років) Сумарна вага вантажів (кг), що підіймаються (переміщуються) при виконанні роботи (сумарна вага вантажу дорівнює добутку ваги вантажу на кількість його підйомі переміщень)

з рівня робочої поверхні з підлоги

юнаки дівчата юнаки дівчата

14 10 5 7 3,5

15 48 12 24 6

16 160 40 80 20

17 272 72 130 32

 

17.07.2018р.

Ходаківська А.М.

головний спеціаліст з питань

трудових відносин та оплати праці

відділу з питань праці

управління соціального

захисту населення

райдержадміністрації

 

:  
Що таке нормування праці? Друк
:

Для забезпечення високої ефективності виробництва, що є основою конкурентоздатності підприємництва в ринкових умовах, вкрай важливо оптимізувати витрачання всіх видів задіяних ресурсів: найманої праці, сировини, матеріалів, енергії, обладнання тощо. Першим кроком на шляху до оптимізації витрачання ресурсів є нормування, тобто науково обґрунтоване визначення кількості ресурсів, об'єктивно необхідних для ефективного підприємництва за наявного рівня розвитку продуктивних сил.

Нормування праці — це основа її організації на підприємстві. В загальному визначенні нормування праці — це вид діяльності з управління підприємством, спрямований на встановлення оптимальних співвідношень між витратами та результатами праці, а також між чисельністю працівників різних груп та кількістю одиниць обладнання.

Зміст роботи з нормування праці на підприємстві включає: аналіз виробничого процесу; поділ його на частини; вибір оптимального варіанта технології й організації праці; проектування режимів роботи обладнання, прийомів і методів роботи, систем обслуговування робочих місць, режимів праці і відпочинку; розрахунок норм у відповідності з особливостями технологічного і трудового процесів; їх впровадження і подальше коректування в зв'язку зі зміною організаційно-технічних умов трудової діяльності.

Норма встановлює саме необхідні витрати та результати праці. Норми праці повинні відповідати найефективнішим для умов конкретної ділянки роботи варіантам технологічного процесу, організації праці, виробництва і управління. Норми праці повинні відображати найефективніший варіант використання наявних трудових і матеріальних ресурсів.

Норма праці є тією першоосновою, з якої починається і на якій ґрунтується весь процес планування праці і виробництва: на основі норм праці розраховують трудомісткість виробничої програми, визначають необхідну чисельність персоналу і його структуру на підприємстві, розраховують економічну ефективність науково-технічних та організаційних нововведень тощо.

Норми праці — це складова частина організації оплати праці на підприємстві, це активний засіб забезпечення оптимального співвідношення між мірою праці та мірою її оплати, що відповідає вимогам соціальної справедливості. Встановлення точних, рівнонапружених норм праці для кожного робочого місця дає можливість об'єктивно визначити розмір трудового внеску окремих колективів та виконавців у загальний результат діяльності підприємства. Це означає, що науково обґрунтовані норми є ефективним засобом позитивної мотивації праці, спрямованої на активізацію трудової віддачі працівників.

Отже, нормування праці є важливою ланкою як технологічної та організаційної підготовки виробництва, так і оперативного управління ним. Будь-які суттєві зміни в технологій та організації праці і виробництва повинні супроводжуватися зміною норм праці.

У ринкових умовах науково обґрунтоване нормування праці стає одним з найдієвіших засобів забезпечення конкурентноздатності підприємства, оскільки сприяє скороченню затрат праці, економії коштів на оплату праці, а отже — зниженню собівартості продукції і підвищенню ефективності господарювання.

Основними видами норм праці є:

• норма часу – це необхідні затрати часу одного працівника або бригади на виконання одиниці роботи (продукції);

• норма виробітку – це кількість одиниць продукції визначеного виду, яка повинна бути виготовлена одним працівником або бригадою за даний проміжок часу;

• норма обслуговування – визначає необхідну кількість верстатів, робочих місць, одиниць виробничої площі та інших виробничих об’єктів, що закріплені для обслуговування за одним робітником або бригадою;

• норма чисельності – визначає кількість працівників, необхідну для виконання визначеного обсягу роботи або для обслуговування одного або декількох агрегатів;

• нормоване завдання – визначає необхідний асортимент і обсяг робіт, які повинні бути виконані одним робітником або бригадою за певний проміжок часу.

 

 

18.07.2018р.

Кучер І.Д.

начальник відділу

з питань праці

управління соціального

захисту населення

райдержадміністрації

 

:  
Управління соціального захисту населення Сквирської райдержадміністраці інформує: Друк
:

Постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1057 затверджено Порядок проведення психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції та постраждалих учасників Революції Гідності.

Для проходження психологічної реабілітації учасник антитерористичної операції, постраждалий учасник Революції Гідності звертається до управління соціального захисту населення із заявою та відповідними документами.

За детальною інформацією звертатись до відділу з питань обслуговування інвалідів, ветеранів війни і праці та правильністю призначення та ви плати пенсії управління соціального захисту населення сквирської райдержадміністрації за адресою: м. Сквира, пров. Якушкіна,3, каб. №4 (телефон для довідок 5-16-41).

Також повідомляємо, що управлінням соціального захисту населення Сквирської райдержадміністрації прийняте рішення щодо включення до списку Суб’єктів надання послуг із психологічної реабілітації такі санаторно-курортні заклади:

1. Товариство з обмеженою діяльністю «Санаторій «Токарі»;

2. Дочірнє підприємство «Санаторій Верховина».

 

:  
Інформація для учасників антитерористичної операції Друк
:

Управління соціального захисту населення Сквирської райдержадміністрації повідомляє, що 12 грудня 2017 року за № 1057 прийнято постанову Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції».

Цей Порядок визначає механізм організації проведення психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції структурними підрозділами з питань соціального захисту населення обласних, Київської міської держадміністрацій, районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад.

Для проходження психологічної реабілітації учасник антитерористичної операції або його законний представник звертається до управління соціального захисту за місцем реєстрації або за місцем фактичного проживання (перебування), а для діючих військовослужбовців — за місцем перебування (розташування військової частини (підрозділу).

До заяви про направлення учасника антитерористичної операції на психологічну реабілітацію учасник АТО додає копії та оригінали документів:

• посвідчення учасника бойових дій, або інваліда війни, або учасника війни;

• документа, що підтверджує безпосередню участь в антитерористичній операції або забезпеченні її проведення з безпосереднім перебуванням в районах антитерористичної операції у період її проведення.

Управління соціального захисту інформує учасника антитерористичної операції про порядок проведення заходів із психологічної реабілітації.

Протягом одного робочого дня з дати надходження заява реєструється в журналі обліку та приймається рішення щодо укладення договору про надання послуг із психологічної реабілітації із суб’єктом надання послуг, якого обрав учасник антитерористичної операції.

Спеціаліст управління надсилає обраному учасником антитерористичної операції суб’єкту надання послуг запит щодо його готовності до надання послуг із психологічної реабілітації, узгодження дати початку її проведення та укладення договору про надання послуг із психологічної реабілітації.

Після надходження від суб’єкта надання послуг письмового підтвердження щодо готовності надання послуг із психологічної реабілітації та узгодження дати початку її проведення управління укладає договір із суб’єктом надання послуг та учасником АТО.

Послуги із психологічної реабілітації можуть надаватися в індивідуальній та груповій формі. У разі проходження реабілітації в стаціонарних установах тривалість курсу не перевищує 18 днів.

Психологічна реабілітація учасника антитерористичної операції може проводитись із залученням членів його сім’ї, а також інших осіб (з урахуванням інтересів і потреб такого учасника та за його згодою), зокрема тих, які разом з ним проходили або проходять військову службу.

Надання послуг із психологічної реабілітації у стаціонарних умовах може проводитися не більше ніж один раз протягом бюджетного періоду.

Одночасно інформуємо, що гранична вартість послуг із психологічної реабілітації учасників АТО у 2018 році та перелік суб’єктів, що надаватимуть послуги із психологічної реабілітації будуть оприлюднені додатково.

Більш детальну інформацію учасники антитерористичної операції Сквирського району можуть отримати в управлінні соціального захисту населення Сквирської райдержадміністрації за адресою: м. Сквира, пров. Якушкіна,3, каб. №4, або за телефоном: 5-16-41.

 

:  
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>

Сторінка 1 з 15

Українські новини

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Joomla Templates by Joomlashack