Головна Соціальна сфера Управління соціального захисту населення
 

Посилання

Сайт Президента України
Верховна Рада України
Урядовий портал
Офіційний веб-сайт Нацдержслужби України
Київська обласна державна адміністрація
Укрінформ
Листопад 2019
П В С Ч П С Н
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Друк
:

12.11.2019 року під керівництвом заступника голови райдержадміністрації Ірини Петрусевич відбулося засідання комісії з питань забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей, на якому було розглянуто пакет документів щодо призначення грошової компенсації особі з інвалідністю внаслідок війни ІІ групи відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 № 719 «Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей» . За результатами прийнято рішення щодо призначення грошової компенсації.

:  
№204 05 вересня 2019 року "Про затвердження Положення про комісію з питань надання адресної матеріальної допомоги військовослужбовцям, учасникам антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил та членам їх сімей Сквирської р..." Друк
:

Про затвердження Положення                      Зареєстровано в Головному

про комісію з питань надання                       територіальному управлінні

адресної матеріальної                                     юстиції у Київській області

допомоги                                                          28 жовтня 2019 р. за № 90/1285

військовослужбовцям,

учасникам антитерористичної

операції, операції Об’єднаних

сил та членам їх сімей

Сквирської районної державної

адміністрації Київської області

Відповідно до законів України "Про місцеві державні адміністрації","Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", з метою забезпечення надання адресної матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил та членам їх сімей, членам сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил, а також військовослужбовцям, які підписали контракт на проходження військової служби в зоні проведення операції Об’єднаних сил, ефективного використання бюджетних ресурсів Сквирського району Київської області

 

1. Затвердити Положення про комісію з питань надання адресної матеріальної допомоги військовослужбовцям, учасникам антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил та членам їх сімей Сквирської районної державної адміністрації Київської області, що додається.

 

2. Юридичному сектору апарату Сквирської районної державної адміністрації Київської області забезпечити подання цього розпорядження на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493/92 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади" (із змінами).

 

3. Організацію виконання цього розпорядження покласти на управління соціального захисту населення Сквирської районної державної адміністрації Київської області.

 

4. Це розпорядження набуває чинності після його державної реєстрації, але не раніше дня офіційного опублікування.

 

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Сквирської районної державної адміністрації Київської області згідно з функціональним розподілом обов’язків.

 

 

Виконуюча обов’язки

голови адміністрації                                                                   О. СЛАВІНСЬКА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження виконуючої обов’язки голови Сквирської районної державної адміністрації Київської області

05 вересня 2019 року № 204

Зареєстровано в Головному

територіальноу управлінні

юстиції у Київській області

28 жовтня 2019 р. за № 90/1285

ПОЛОЖЕННЯ

про комісію з питань надання адресної матеріальної допомоги військовослужбовцям, учасникам антитерористичної операції,

операції Об’єднаних сил та членам їх сімей

Сквирської районної державної адміністрації Київської області

 

І. Загальні положення

 

1.1. Комісія з питань надання адресної матеріальної допомоги військовослужбовцям, учасникам антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил та членам їх сімей Сквирської районної державної адміністрації Київської області (далі – Комісія) – це постійно діючий колегіальний орган, утворений з метою забезпечення надання адресної матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил та членам їх сімей, членам сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил, а також військовослужбовцям, які підписали контракт на проходження служби в зоні проведення операції Об’єднаних сил, ефективного використання бюджетних ресурсів Сквирського району Київської області.

 

1.2. Адресна матеріальна допомога надається за рахунок коштів районного бюджету відповідно до Порядку використання коштів районного бюджету для надання адресної матеріальної допомоги військовослужбовцям, учасникам антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил та членам їх сімей, затвердженого розпорядженням виконуючої обов’язки голови Сквирської районної державної адміністрації Київської області від 22 липня 2019 року      № 163, зареєстрованого в Головному територіальному управлінні юстиції у Київській області 09 серпня 2019 року за № 74/1269 (далі – Порядок).

 

1.3. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Бюджетним кодексом України, законами України "Про місцеві державні адміністрації", "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та цим Положенням.

 

1.4. Сквирська районна державна адміністрація Київської області, при якій утворено Комісію, здійснює організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Комісії, забезпечує належні умови для її роботи.

 

ІІ. Склад та порядок створення Комісії

2.1. Склад Комісії визначається та затверджується розпорядженням голови Сквирської районної державної адміністрації Київської області.

2.2. До складу Комісії входять:

голова Комісії – заступник голови Сквирської районної державної адміністрації Київської області;

заступник голови Комісії – начальник управління соціального захисту населення Сквирської районної державної адміністрації Київської області;

секретар Комісії – працівник управління соціального захисту населення Сквирської районної державної адміністрації Київської області;

представники структурних підрозділів Сквирської районної державної адміністрації Київської області;

представники Сквирської районної ради Київської області (за згодою);

представники громадських об’єднань ветеранів і учасників антитерористичної операції, організації Об’єднаних сил Сквирського району Київської області (за згодою).

 

ІІІ. Основні завдання Комісії

 

3.1. Сприяння реалізації конституційного права громадян на отримання адресної матеріальної допомоги.

 

3.2. Всебічне і об’єктивне вивчення документів, що надходять від заявників, з метою вирішення питань надання адресної матеріальної допомоги військовослужбовцям, учасникам антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил та членам їх сімей.

 

3.3. Перевірка правильності поданих документів, відповідно до Порядку.

 

3.4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань приймає рішення:

про надання адресної матеріальної допомоги військовослужбовцям, учасникам антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил та членам їх сімей;

про відмову в наданні адресної матеріальної допомоги військовослужбовцям, учасникам антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил та членам їх сімей.

 

IV. Права Комісії

 

4.1. Отримувати документи і матеріали, необхідні для роботи Комісії.

 

4.2. Звертатись до структурних підрозділів та апарату Сквирської районної державної адміністрації Київської області, виконавчих комітетів міської та сільських рад Сквирського району Київської області з метою отримання необхідної інформації для надання матеріальної допомоги військовослужбовцям, учасникам антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил та членам їх сімей.

 

4.3. Запрошувати заявників на засідання Комісії.

 

V. Порядок роботи Комісії

 

5.1. Керує діяльністю Комісії і організовує її роботу голова Комісії, за його відсутності – заступник голови Комісії.

 

5.2. Формою роботи Комісії є засідання, які проводяться за потреби, але не рідше ніж один раз на квартал.

 

5.3. Підготовка матеріалів, які виносяться на розгляд Комісії, покладається на секретаря Комісії.

 

5.4. Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутня більшість її членів.

5.5. Рішення Комісії приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів, вирішальним є голос головуючого на засіданні.

 

5.6. Член Комісії, який не підтримує рішення, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

 

5.7. Виплата матеріальної допомоги здійснюється на підставі протоколу засідання Комісії та проводиться фінансово-господарським відділом управління соціального захисту населення Сквирської районної державної адміністрації Київської області.

 

5.8. Засідання Комісії оформлюється протоколом і підписується головуючим на засіданні та секретарем Комісії у п’ятиденний строк.

Протоколи зберігаються в управлінні соціального захисту населення Сквирської районної державної адміністрації Київської області.

 

5.9. Рішення Комісії може бути оскаржено у порядку, встановленому чинним законодавством України.

 

 

 

Начальник управління

соціального захисту населення

Сквирської районної державної

адміністрації Київської області                                                       Н. РОГОЗА

:  
ПЕРЕЛІК колективних договорів (угод), зареєстрованих в управлінні соціального захисту населення Сквирської райдержадміністрації за 9 місяців 2019 року Друк
:

ПЕРЕЛІК

колективних договорів (угод), зареєстрованих

в управлінні соціального захисту населення Сквирської райдержадміністрації

за 9 місяців 2019 року

 

Реєстровий №

Дата реєстрації

Назва колективного договору (угоди)

1

10.01.2019

Колективний договір між адміністрацією  та трудовим колективом  Товариства з обмеженою відповідальністю «Дружні сходи»

2

21.01.2019

Колективний договір між адміністрацією  та профспілковим комітетом Малолисовецького НВК« ЗОШ  І-ІІ ступенів – дитячий садок»

3

24.01.2019

Колективний договір між адміністрацією  та профспілковим комітетомСквирського дошкільного навчального закладу №2 «Малятко»

4

02.04.2019

Колективний договір між адміністрацією  та трудовим колективом  Товариства з обмеженою відповідальністю імені Шевченка

5

05.02.2019

Колективний договір між адміністрацією  та трудовим колективом Великоєрчиківської сільської ради

6

25.02.2019

Колективний договір між адміністрацією  та профспілковим комітетом Кам’яногребельського НВК« ЗОШ  І-ІІ ступенів – дитячий садок»

7

25.02.2019

Колективний договір між адміністрацією  та профспілковим комітетом Сквирського НВО "ЗОШ І-ІІІ ступенів №5 - дошкільний навчальний заклад»

8

25.02.2019

Колективний договір між адміністрацією  та трудовим колективом Сквирської центральної районної аптеки №25

9

01.03.2019

Колективний договір між адміністрацією  та профспілковим комітетом Горобіївського НВК« ЗОШ  І-ІІІ ступенів – дитячий садок» на 2019 -2022 роки

10

01.03.2019

Колективний договір між адміністрацією  та профспілковим комітетом Малолисовецького НВК« ЗОШ  І-ІІ ступенів – дитячий садок» на 2019-2022 роки

11

01.03.2019

Колективний договір між адміністрацією  та профспілковим комітетом Великополовецького НВК« ЗОШ  І-ІІІ ступенів – дитячий садок» на 2019-2022 роки

12

01.03.2019

Колективний договір між адміністрацією  та профспілковим комітетом Буківського НВК« ЗОШ  І-ІІІ ступенів – дитячий садок» на 2019 - 2022 роки

13

06.03.2019

Колективний договір між адміністрацією  та трудовим колективом Дошкільного навчального закладу «Сонечко» с. Руда Сквирського району на 2019 - 2022 роки

14

06.03.2019

Колективний договірміж  адміністрацією та профспілковим комітетомкомунального закладу Київської обласної ради «Великополовецька спеціальна загальноосвітня школа – інтернат І-ІІ ступенів»на 2019-2024 роки

15

06.03.2019

Колективний договір між адміністрацією  та профспілковим комітетом Сквирської загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів №1 імені М.Ольшевського на 2019 - 2022 роки.

16

06.03.2019

Колективний договір між адміністрацією  та профспілковим комітетом Рогізнянського НВК« ЗОШ  І-ІІ ступенів – дитячий садок» на 2019 -2022 роки

17

12.03.2019

Колективний договір між адміністрацією  та профспілковим комітетом Рогізнянського НВК« ЗОШ  І-ІІ ступенів – дитячий садок» на 2019 -2022 роки

 

18

12.03.2019

Колективний договір між адміністрацією  та профспілковим комітетом Рогізнянського НВК« ЗОШ  І-ІІ ступенів – дитячий садок» на 2019 -2022 роки

19

18.03.2019

Колективний договір між адміністрацією  та профспілковим комітетом Рогізнянського НВК« ЗОШ  І-ІІ ступенів – дитячий садок» на 2019 -2022 роки

20

20.03.2019

Колективний договірміж  адміністрацією та профспілковим комітетомвідділу освіти  Сквирської районної державної адміністраціїна 2019-2022 роки

21

26.03.2019

Колективний договірміж  адміністрацією та трудовим колективом

комунального некомерційного підприємстваСквирської районної ради «Сквирський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»на 2019-2020 роки

22

28.03.2019

Колективний договірміж  адміністрацією та профспілковим комітетомСквирського дошкільного навчального закладуясла - садочок № 3 «Берізка» Сквирської районної ради Київської областіна 2019-2022 роки

23

28.03.2019

Колективний договірміж  адміністрацією та трудовим колективом

Товариства з обмеженою відповідальністю «ВКТ Укрспецтранс»

24

28.03.2019

Колективний договірміж  адміністрацією та профспілковим комітетомСквирського дошкільного закладу ясла – садочок № 5 «Калинка»Сквирської районної ради Київської областіна 2019-2022 роки

25

25.04.2019

Колективний  договірміж  адміністрацією та трудовим колективомТовариства з обмеженою відповідальністю «Агрофірма Колос»

26

25.04.2019

Колективний договірміж  адміністрацією та профспілковим комітетомСквирського дошкільного закладу ясла – садочок комбінованого типу № 1 «Світанок»Сквирської районної ради Київської областіна2019-2022 роки

27

26.04.2019

Колективний договірміж  адміністрацією та профспілковим комітетомМовчанівського дошкільного закладу «Малятко» (ясла – садок)Сквирської районної ради Київської областіна 2019-2022 роки

28

20.05.2019

Колективний договірміж  адміністрацією та профспілковим комітетомСКВИРСЬКОГО РИНКУ КИЇВСЬКОЇ РЕГІОНСПОЖИВСПІЛКИна 2019-2024 роки

29

23.05.2019

Колективний договірміж  адміністрацією та профспілковим комітетомСамгородоцького дошкільного навчального закладу (ясла – садок загального розвивального типу «Сонечко»)Сквирської районної ради Київської областіна 2019-2022 роки

30

23.05.2019

Колективний договірміж  адміністрацією та профспілковим комітетомСквирського дошкільного навчального закладу(ясла – садок) комбінованого типу №6 «Ромашка»Сквирської районної ради Київської областіна 2019-2022 роки

31

20.06.2019

Колективний договірміж  адміністрацією та трудовим колективом

управління фінансів Сквирської районної державної  адміністрації

32

25.07.2019

Колективний  договірміж  адміністрацією та трудовим колективом Антонівської сільської ради Сквирського району Київської області

33

07.08.2019

Колективний  договірміж  адміністрацією та  радою трудового колективу Державного підприємство «Дослідне господарство Сквирське»Інституту агроекології і природокористування

Національної академії аграрних наук України на 2019-2021 рр.

 

 

34

20.08.2019

Колективний  договірміж  адміністрацією та профспілковим комітетом Сквирського районного центрудитячої та юнацької творчості на 2019-2023 р.

35

20.08.2019

Колективний  договірміж  адміністрацією та профспілковим комітетом Чубинецького навчально-виховного комплексу«Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дитячий садок»на 2019-2022 роки

36

20.08.2019

Колективний  договірміж  адміністрацією та профспілковим комітетом Дулицького навчально-виховного об’єднання «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – ДНЗ»на 2019-2022 роки

37

20.08.2019

Колективний  договірміж  адміністрацією та профспілковим комітетом Сквирського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 – дитячий садок»на 2019-2024 роки

38

21.08.2019

Колективний  договірміж  адміністрацією та трудовим колективом

Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)Сквирського району

ПЕРЕЛІК

змін, внесених до колективних договорів та зареєстрованих

в управлінні соціального захисту населення райдержадміністрації

за  9 місяців2019 року

 

Реєстровий №

Дата реєстрації

Назва

1

15.01.2019

Зміни до колективного договору міжадміністрацією та трудовимколективомКорпорації «Елтекс»

2

25.02.2019

Зміни до колективного договору міжадміністрацією та трудовимколективом  приватного підприємства «Росава - Агро»

 

 

:  
Повідомлення Друк
:

Шановні субсидіанти!

На виконання постанови про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого побутового палива від 21 жовтня 1995 р. № 848, та для своєчасного призначення субсидії на опалювальний сезон,  просимо  власників домогосподарств звернутись до управління соціального захисту населення Сквирської РДА та до організацій – надавачів  послуг  для уточнення даних про борги та надміру перерахованих коштів.

Тел. управління 5-16-41, 5-34-70

Начальник  відділу допомог та компенсацій      І. ПРИЙМАЧЕНКО

:  
Перенесення виїзду медико-технічної бригади Друк
:

Управління соціального захисту населення Сквирської РДА повідомляє, що виїзд медико-технічної бригади на 2019 рік по наданню протезно-ортопедичної допомоги Київським КЕПОП  для обслуговування Сквирського району, який був запланований на 08 жовтня 2019 року переноситься на невизначений термін.

Для уточнення та детальнішої інформації просимо звертатися до управління соціального захисту населення  кабінет №4 або за тел.. 5-16-41.

:  
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>

Сторінка 1 з 19

Українські новини

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Joomla Templates by Joomlashack