Аналіз регуляторного впливу проекту рішення “Про затвердження Порядку відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій і осіб з інвалідністю внаслідок війни та граничної вартості ритуальних послуг” Друк
Рейтинг Користувача: / 0
НайгіршеНайкраще 

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення

“Про затвердження Порядку відшкодування витрат

на поховання учасників бойових дій і осіб з інвалідністю

внаслідок війни та граничної вартості ритуальних послуг”

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання. Проблемою, на вирішення якої спрямована дія цього розпорядження, є необхідність виконання постанови Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 року № 1445 “Про затвердження Порядку проведення безоплатного поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій і інвалідів війни”, та з метою визначення середньої вартості ритуальних послуг для відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни.

Необхідність встановлення середньої вартості ритуальних послуг зумовлена зміною тарифів на дані послуги.

 

2. Цілі державного регулювання.

Основна ціль зазначеного проекту рішення - це визначення порядку відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни та граничної вартості ритуальних послуг, необхідної для забезпечення безоплатного поховання учасників бойових дій і осіб з інвалідності внаслідок війни, що є підставою для проведення відшкодування витрат на поховання померлих учасників бойових дій і осіб з інвалідністю внаслідок війни організації, яка здійснює поховання.

 

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей.

У ситуації, що склалася не передбачено альтернативних способів досягнення позначених цілей, крім як затвердження вартості окремих видів ритуальних послуг, передбачених необхідним мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг, розпорядженням голови адміністрації, оскільки чинним законодавством чітко визначено, що повноваження у даній сфері є компетенцією органів місцевого самоврядування.

На сьогоднішній день відсутній регуляторний акт, яким встановлена вартість ритуальних послуг, тому вирішити дану проблему можна лише його прийняттям.

 

4. Механізм та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми. Механізмом розв’язання проблеми є визначення середньої вартості ритуальних послуг. Рішення передбачає здійснення відшкодування витрат на поховання померлих учасників бойових дій і осіб з інвалідністю внаслідок війни ритуальній службі, яка здійснює поховання, шляхом надання розрахунку та акту звірки виконаних робіт до управління соціального захисту населення райдержадміністрації. Акт доводиться до відома суб'єктів відносин через засоби масової інформації.

 

5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

Прийняття рішення “Про затвердження Порядку відшкодування витрат

на поховання учасників бойових дій і осіб з інвалідністю внаслідок війни та граничної вартості ритуальних послуг” дасть змогу встановити середню ціну на ритуальні послуги для забезпечення безоплатного поховання померлих учасників бойових дій і осіб з інвалідністю внаслідок війни.

З прийняттям проекту розпорядження вартість ритуальних послуг, визначених для забезпечення безоплатного поховання учасників бойових дій і осіб з інвалідністю внаслідок війни, не перевищуватиме середню ціну на відповідні ритуальні послуги, що склалася в районі, тим самим буде досягнуто ефективне використання бюджетних коштів, прозорість та дотримання принципу соціальної справедливості. Головним зовнішнім фактором, що може негативно вплинути на дію регуляторного акта, є посилення інфляційних процесів у державі, що може привести до росту цін на ритуальні послуги.

 

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акту. Аналіз вигод та витрат.

Дане рішення буде сприяти ефективному використанню бюджетних коштів на безоплатне поховання померлих учасників бойових дій і осіб з інвалідністю внаслідок війни, реалізації гарантій та прав громадян на соціальний захист згідно з чинним законодавством, шляхом отримання громадянином безоплатних ритуальних послуг. Визначення очікуваних результатів прийняття цього регуляторного акта проводиться із застосуванням методу аналізу вигод та витрат:

 

 

Витрати Вигоди

Сфера інтересів держави

Витрати на відшкодування поховання померлих учасників бойових дій і осіб з інвалідністю внаслідок війни Реалізація державної політики у сфері соціального захисту учасників бойових дій і осіб з інвалідністю внаслідок війни

Суб’єкти господарювання

Не очікуються Збільшення надходження коштів, зайнятість працівників організацій

Сфера інтересів громадян

Моральні та деякі матеріальні витрати під час ритуалу поховання Економія власних коштів при проведенні поховання померлих учасників бойових дій і осіб з інвалідністю внаслідок війни

 

Таким чином, при незначних затратах вигоду має населення, витрати несе тільки держава.

 

7. Обґрунтування строку дії регуляторного акта.

Термін дії регуляторного акту – безстрокове. При потребі будуть внесені зміни у разі змін у чинному законодавстві України та середньої вартості, що склалася в районі на ритуальні послуги.

 

8. Показники результативності акта.

Основний показник результативності дії регуляторного акта - вартість ритуальних послуг, визначених для забезпечення безоплатного поховання учасників бойових дій і осіб з інвалідністю внаслідок війни в районі.

Показниками результативності дії регуляторного акту є:

- кількість учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни;

- рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб з основних положень акта;

- кількість звернень щодо безоплатного поховання.

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюється відстеження результативності акта.

Для визначення значень показників результативності даного регуляторного акта планується використання виключно статистичних даних шляхом підрахунку кількості укладених договорів між ритуальною службою і фізичними особами про надання ритуальних послуг.

Зауваження та пропозиції від фізичних і юридичних осіб приймаються протягом 1 місяця від дня опублікування проекту розпорядження та аналізу його регуляторного впливу в письмовому виді за адресою: м. Сквира, пров. Якушкіна, 3, управління соціального захисту населення Сквирської районної державної адміністрації.

 

 

 

Начальник управління Н. РОГОЗА

Переглядів: 75