№ 8 25.06.2018 "Про Порядок здійснення преміювання працівників апарату, зайнятих обслуговуванням Сквирської районної державної адміністрації " Друк
Рейтинг Користувача: / 0
НайгіршеНайкраще 

Про Порядок здійснення преміювання

працівників апарату, зайнятих обслуговуванням

Сквирської районної державної адміністрації

Керуючись законами України «Про місцеві державні адміністрації», «Про оплату праці», наказом Міністерства праці України від 02.10.1996 року №77 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів, листом Національного агентства України з питань державної служби від 14.06.2018 № 4464/13-18

 

НАКАЗУЮ:

 

Затвердити Порядок здійснення преміювання працівників апарату, зайнятих обслуговуванням Сквирської районної державної адміністрації.

 

Керівник апарату адміністрації В.Л.Салтанюк

 

 

 

ПОГОДЖЕНО

Голова первинної

профспілкової організації

районної державної адміністрації

 

____________________О.А. Юрчук ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ керівника апарату Сквирської районної державної адміністрації

 

________ червня 2018 року №_____

 

 

 

Порядок

здійснення преміювання працівників апарату, зайнятих обслуговуванням

Сквирської районної державної адміністрації

 

І. Загальні положення

 

1.1 Порядок здійснення преміювання працівників апарату, зайнятих обслуговуванням Сквирської районної державної адміністрації (далі – Порядок), розроблений відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про оплату праці», наказу Міністерства праці України від 02.10.1996 року №77 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів».

 

1.2. Преміювання працівників апарату, зайнятих обслуговуванням (далі – робітники) Сквирської районної державної адміністрації, за цим Порядком здійснюється з метою матеріального стимулювання високопродуктивної та ініціативної праці, підвищення її ефективності, якості, зацікавленості в досягненні її кінцевого результату та посиленням персональної відповідальності за доручену роботу або поставлені завдання.

 

1.3. Робітникам можуть встановлюватись місячна або квартальна премія відповідно до особистого внеску в кінцевий результат роботи.

 

1.4. Розмір премії робітників граничними розмірами не обмежуються.

 

2

 

ІІ. Загальний порядок нарахування робітникам премії

 

2.1 Преміювання робітників здійснюється за умов дотримання ними трудової дисципліни, правил внутрішнього службового розпорядку Сквирської районної державної адміністрації.

 

2.2. Розмір місячної або квартальної премії робітників залежить від їхнього вкладу в кінцевий результат роботи райдержадміністрації з урахуванням таких критеріїв:

1) складність та обсяг виконуваної роботи;

2) ініціативність у роботі;

3) якість виконання завдань, визначених їх посадовою інструкцією, а також доручень керівництва райдержадміністрації;

4) терміновість виконання завдань;

5) виконання додаткового обсягу завдань.

 

2.3. Премії виплачуються одночасно з виплатою заробітної плати за місяць, за який була нарахована премія.

 

2.4. Робітникам премії встановлюється щомісяця або щокварталу не пізніше останнього дня місяця або кварталу, за який здійснюється преміювання, наказом керівника апарату Сквирської районної державної адміністрації.

 

2.5. Підставою нарахування робітникам премії для відділу фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації є розпорядження голови райдержадміністрації, видане відповідно до наказу керівника апарату Сквирської районної державної адміністрації.

 

ІІІ. Загальні умови преміювання

 

3.1. Премії робітникам нараховуються за фактично відпрацьований робочий час, за винятками, встановленими цим Порядком.

 

3.2 Робітникам, щойно прийнятим на роботу, які пропрацювали перший повний місяць, премії не нараховуються і не виплачуються.

 

3.3. Робітникам, які звільнені з роботи в місяці, за який проводиться преміювання, премії не нараховуються і не виплачуються.

 

3.4. Премії не нараховуються за період знаходження робітників у відпустках усіх видів, передбачених чинним законодавством, тимчасової непрацездатності, підтвердженої лікарняним листком, прогулу тощо.

 

3

 

ІV. Порядок нарахування та встановлення премії

 

4.1. Нарахування та визначення конкретного розміру премії робітникам здійснюється відповідно до цього Порядку.

 

4.2. Відділ фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації щомісяця (щокварталу) розраховує фонд преміювання і доводить зазначену інформацію до відома голови, керівника апарату Сквирської районної державної адміністрації у формі розрахунку згідно додатком, що додається.

 

4.3. Рішення про встановлення та визначення конкретного розміру премії робітникам приймається керівником апарату Сквирської районної державної адміністрації на підставі подання, яке готується їх безпосереднім керівником.

 

4.4. Встановлення премії робітникам здійснюється відповідно до наказу керівника апарату, що розробляє за його дорученням відділ управління персоналом та організаційної роботи апарату районної державної адміністрації, до якого додається розрахунок економії фонду заробітної плати.

 

Начальник відділу-головний

бухгалтер відділу фінансово -

господарського забезпечення

апарату райдержадміністрації А.О. Літвінко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

до Порядку

 

Форма

 

Розрахунок економії фонду заробітної плати _______________

райдержадміністрації за __________ 201__ року

 

П.І.Б. Посада Нарахована заробітна плата (без лікарняних та премій), грн. Розмір премії (пропозиція)

відсоток до встанов-леного окладу Сума, грн.

 

 

 

 

Плановий місячний фонд заробітної плати тис.грн.

Фактично нарахована заробітна плата 0,0 тис.грн.

у т.ч.:

- за посадовими окладами тис.грн.

- надбавка за ранг державних службовців тис.грн.

- надбавка за вислугу років тис.грн.

- надбавка за роботу з таємними документами тис.грн.

- надбавка за інтенсивність праці згідно з постановою КМУ від 18.01.2017 № 15 (державних службовців) тис.грн.

- надбавка за виконання особливо важливої роботи згідно з постановою КМУ від 18.01.2017 № 15 (державних службовців) тис.грн.

- надбавка за складність і напруженість в роботі згідно з наказом Мінпраці України від 02.10.1996 № 77 (робітникам) тис.грн.

- надбавки та доплати водіям згідно з наказом Мінпраці України від 02.10.1996 № 77 тис.грн.

- відпускні тис.грн.

- оплата перших 5-ти днів тимчасової непрацездатності тис.грн.

- грошова допомога державним службовцям тис.грн.

- матеріальна допомога для оздоровлення працівників, які виконують функції з обслуговування тис.грн.

 

 

 

 

Продовження додатка

 

 

 

- матеріальна допомога робітникам, водіям тис.грн.

- матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань державним службовцям тис.грн.

- матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань працівникам, які виконують функції з обслуговування тис.грн.

- інші виплати тис.грн.

Економія фонду заробітної плати за ________ місяць 201__ року (місяць, за який буде виплачена премія) тис.грн.

Економія фонду заробітної плати за попередній період тис.грн.

Економія фонду заробітної плати, всього тис.грн.

Планується виділити на преміювання, всього тис.грн.

з них на преміювання керівників тис.грн.

Загальна чисельність працівників, яким планується виплата премії осіб

у т.ч. керівний склад осіб

 

 

 

Керівник (підпис) (П.І.Б.)

 

Головний бухгалтер (підпис) (П.І.Б.)

 

 

 

 

Начальник відділу-головний

бухгалтер відділу фінансово -

господарського забезпечення

апарату райдержадміністрації А.О. Літвінко

 

Переглядів: 87