№ 378 26 вересня 2018 року "Про утворення районної тристоронньої соціально-економічної ради" Друк
Рейтинг Користувача: / 0
НайгіршеНайкраще 

Про утворення районної тристоронньої

соціально-економічної ради

Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про соціальний діалог в Україні», «Про колективні договори і угоди», Указу Президента України від 02 квітня 2011 року № 347/2011 (із змінами), Типового положення про територіальну тристоронню соціально-економічну раду, затвердженого на засіданні Національної тристоронньої соціально-економічної ради 20 лютого 2012 року, та з метою підвищення ролі професійних спілок і організацій роботодавців і їх об'єднань у формуванні соціально-економічної політики в Сквирському районі:

 

1. Утворити районну тристоронню соціально-економічну раду як постійно діючий консультативно-дорадчий орган.

 

2. Призначити визначених сторонами соціального діалогу районного рівня співголів районної тристоронньої соціально-економічної ради:

від сторони органів виконавчої влади – Галюк Василь Васильович, голова Сквирської районної державної адміністрації;

від профспілкової сторони – Чернега Наталія Сергіївна, голова координаційної ради профспілок у Сквирському районі (за згодою);

від сторони роботодавців – Сологуб Олександр Михайлович, голова ради підприємців Сквирського району (за згодою).

 

3. Співголовам районної тристоронньої соціально-економічної ради від профспілкової сторони та від сторони роботодавців забезпечити в порядку, встановленому Законом України «Про соціальний діалог в Україні», прийняття рішень про призначення (делегування) до складу районної тристоронньої соціально-економічної ради представників відповідної сторони соціального діалогу на районному рівні.

 

2

 

3. Затвердити склад представників Сквирської районної державної адміністрації в районній тристоронній соціально-економічній раді згідно з додатком.

 

4. Для здійснення повноважень консультативно-дорадчого органу та узгодження вирішення сторонами соціального діалогу проблем, що виникають у соціально-економічній сфері району, затвердити Положення про районну тристоронню соціально-економічну раду , що додається.

 

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

 

Голова адміністрації В.В. Галюк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

до розпорядження голови Сквирської райдержадміністрації

26 вересня 2018 року № 378

 

 

СКЛАД

представників від Сквирської районної державної адміністрації

у районній тристоронній соціально-економічній раді

 

ГАЛЮК

Василь Васильович 

 

голова Сквирської районної державної адміністрації, співголова тристоронньої ради;

СЛАВІНСЬКА

Оксана Вікторівна

 

 

перший заступник голови Сквирської районної державної адміністрації, заступник співголови тристоронньої ради;

КУЧЕР

Інна Дмитрівна 

 

 

начальник відділу з питань праці управління соціального захисту населення Сквирської райдержадміністрації, секретар ради.

 

Члени тристоронньої ради:

 

ПИЛЮТА

Олександр Петрович  начальник відділу економічного розвитку Сквирської райдержадміністрації;

 

ЦЕНТИЛО-ГІПТЕНКО

Олеся Леонідівна

 начальник відділу культури, релігій, туризму, молоді та спорту Сквирської райдержадміністрації;

 

ЗАБОЛОТНИЙ

Олександр Вікторович

 начальник відділу освіти Сквирської райдержадміністрації;

РОГОЗА

Надія Анатоліївна

 начальник управління соціального захисту населення Сквирської райдержадміністрації;

УЛЬЯНОВА

Марія Василівна

 начальник управління фінансів Сквирської райдержадміністрації;

 

ЧИЖ

Андрій Григорович  головний лікар Сквирської центральної районної лікарні (за згодою);

 

 

 

 

КОЛЕСНИК-ГАВРОНСЬКА

Наталія Володимирівна

 

 

 

 2

продовження додатка

 

головний лікар КЗ «Сквирський центр первинної медико-санітарної допомоги»

(за згодою);

 

КРИВУША

Світлана Григорівна

 начальник Сквирського районного центру занятості (за згодою);

ПОСТУПАЛЕНКО

Юлія Олександрівна

 начальник Сквирського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Київської області (за згодою);

 

МАРЧЕНКО

Лариса Миколаївна  заступник начальника– начальник Сквирського відділення Білоцерківської об’єднаної державної податкової інспекції (за згодою).

 

 

 

 

 

 

Заступник начальника управління

соціального захисту населення Сквирської

районної державної адміністрації Н.М.Капітанюк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Сквирської районної

державної адміністрації

26 вересня 2018 року № 378

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про районну тристоронню соціально-економічну раду

 

1. Районна тристороння соціально-економічна рада при Сквирській райдержадміністрації (далі - Рада) є постійно діючим дорадчим, консультативним та узгоджувальним органом, що утворюється Сквирською районною державною адміністрацією за спільним рішенням сторін соціального діалогу в Сквирському районі.

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про соціальний діалог в Україні», іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями сесії обласної та районної рад, розпорядженнями голів Київської обласної та Сквирської районної державних адміністрацій, Генеральною, галузевими і територіальною угодами, Типовим положенням про територіальну тристоронню соціально-економічну раду, а також цим Положенням.

3. Рада здійснює свою діяльність на засадах: законності та добровільності, репрезентативності сторін профспілок і роботодавців та їх представників, незалежності, рівності та взаємної відповідальності сторін, конструктивності та взаємодії, взаємної поваги та пошуку компромісних рішень, пріоритетності узгоджувальних процедур, відкритості та гласності, обов'язковості дотримання досягнутих домовленостей і виконання прийнятих рішень.

4. Основними завданнями Ради є:

вироблення консолідованої позиції сторін соціального діалогу щодо економічного і соціального розвитку та розвитку трудового потенціалу Сквирського району;

підготовка та надання узгоджених пропозицій і рекомендацій місцевим органам виконавчої влади та органами місцевого самоврядування з питань формування та реалізації в районі державної економічної та соціальної політики;

регулювання економічних, соціальних і трудових відносин та шляхів подальшого їх розвитку.

5. Рада відповідно до покладених завдань:

вивчає та аналізує стан економічного та соціального розвитку району, виробляє та надає місцевим органам виконавчої влади або органам місцевого самоврядування рекомендації щодо його оптимізації;

 

2

 

інформує місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування про стан соціального діалогу і діяльність його інституцій на території Сквирського району та надає пропозиції щодо його удосконалення;

налагоджує механізми постійної системної взаємодії між сторонами соціального діалогу для координації їх зусиль при вирішенні економічних і соціальних питань та регулювання економічних, соціальних та трудових відносин в районі;

організовує консультації сторін соціального діалогу для узгодження рішень щодо розвитку економічної й соціальної сфер, вироблення пропозицій стосовно стратегії розвитку району з урахуванням інтересів найманих працівників, роботодавців і держави;

надає пропозиції та рекомендації щодо проектів районної програми економічного і соціального розвитку, інших цільових програм та нормативно-правових актів, що приймаються органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;

на основі моніторингу стану соціально-економічних та трудових відносин, додержання прав працівників і роботодавців та прийнятих узгоджених рішень готує рекомендації місцевому органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування щодо оплати праці, забезпечення гідних умов праці на підприємствах, в установах і організаціях району, створення сприятливого середовища для ефективної діяльності підприємств, професійних спілок та організацій роботодавців, що діють на території, та з інших питань, що належать до компетенції Ради;

розробляє пропозиції щодо укладання та виконання тристоронньої угоди, сприяє в межах компетенції укладенню колективних договорів;

сприяє в установленому порядку згідно з чинним законодавством врегулюванню колективних трудових спорів (конфліктів) в районі.

6. Рада має право:

звертатися до місцевих органів виконавчої влади,органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій з пропозиціями, схваленими її рішенням;

делегувати своїх представників для участі в обговоренні органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, професійними спілками та організаціями роботодавців питань соціальної та економічної політики;

запрошувати до участі в засіданнях тристоронньої ради представників місцевих органів виконавчої влади, керівників підприємств, установ і організацій за погодженням з їх керівниками;

одержувати від органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, професійних спілок, організацій роботодавців, підприємств, установ, організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань.

7. Рада складається з рівної кількості повноважних представників сторін соціального діалогу районного рівня (але не більше ніж по 15 представників від кожної сторони) , які здійснюють свої повноваження на громадських засадах.

3

 

Рішення про граничну кількість її членів приймаються сторонами соціального діалогу.

Персональний склад районної Ради визначає кожна сторона самостійно, порядок обрання (делегування) представників від галузевих профспілок району та від районної організації роботодавців здійснюється відповідно до статті 9 Закону України «Про соціальний діалог в Україні». Строк повноважень членів Ради становить шість років. Кожна сторона зі свого складу обирає співголову та його заступників.

8. Координує діяльність районної Ради голова, який обирається на першому засіданні із співголів сторін терміном на один рік, почергово від представників кожної із сторін.

9. Співголова Ради:

організовує та координує діяльність відповідної сторони;

здійснює представництво відповідної сторони соціального діалогу в Раді та за дорученням сторони - поза нею;

вносить за дорученням відповідної сторони пропозиції щодо розгляду питань на засіданнях Ради;

формулює та представляє за дорученням сторони її позицію в процесі обговорення та прийняття рішень Радою, а також у відносинах зі сторонами в період між засіданнями Ради;

скликають засідання відповідної сторони Ради для вироблення та узгодження спільної позиції з питань, що належать до компетенції сторони;

узгоджують та забезпечують проведення консультацій сторін Ради;

забезпечують інформування членів тристоронньої ради від відповідної сторони про рішення та результати консультацій і домовленостей, досягнутих на засіданнях Ради та в період між ними.

10. Члени Ради:

беруть участь в обговоренні питань порядку денного засідання Ради;

вносять пропозиції щодо діяльності Ради та вирішення проблем, що належать до її компетенції;

представляють відповідну сторону або Раду при обговоренні у відповідному органі виконавчої влади, органі місцевого самоврядування, об'єднаннях роботодавців та профспілок питань формування та реалізації в районі державної економічної й соціальної політики, регулювання економічних, соціальних, трудових відносин (за дорученням Ради та/або погодженням з відповідними сторонами);

беруть участь у роботі експертних, робочих комісій та груп, інших заходах з метою розгляду питань соціально-економічного розвитку, трудових відносин в районі та підготовки відповідних узгоджених рішень;

інформують органи та організації, що їх делегували до складу Ради, про діяльність Ради, прийняті нею рішення.

11.Організаційною формою діяльності Ради є засідання, що проводяться з періодичністю не рідше одного разу на півріччя згідно з планом роботи Ради на відповідний рік.

 

4

 

Позачергове засідання Ради скликається на вимогу на вимогу голови або однієї із сторін чи за взаємною згодою співголів. Головує на засіданнях голова Ради або співголова Ради за дорученням голови.

Засідання Ради є правоможним, якщо на ньому присутня більшість її членів від кожної сторони.

Рішення Ради оформляються протоколом, який підписується головою Ради або співголовою, головуючим на засіданні, та секретарем Ради.

Пропозиції та рекомендації, схвалені рішенням Ради, є обов'язковими для розгляду органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, яким вони адресовані, за участю делегованих членів Ради.

12. Рада систематично інформує громадськість району про свою діяльність, прийняті рішення та стан їх виконання через місцеві засоби масової інформації та офіційні веб-сайти сторін соціального діалогу.

 

 

 

 

 

Заступник начальника управління

соціального захисту населення Сквирської

районної державної адміністрації Н.М.Капітанюк

 

Переглядів: 105