№ 71 від 11 березня 2020 р "Про організацію виконання в Сквирському районі Указу Президента України від 07 лютого 2008 року №109/2008" Друк
Рейтинг Користувача: / 0
НайгіршеНайкраще 

На виконання Указу Президента України від 07 лютого 2008 року
№ 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про звернення громадян», на виконання розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від                      28 лютого 2020 року № 100 та з метою підвищення в Сквирському районі ефективності роботи зі зверненнями громадян, усунення недоліків у цій роботі:

 

1. Затвердити заходи щодо виконання в Сквирському районі Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» (далі – заходи), що додаються.

 

2. Структурним підрозділам Сквирської районної державної адміністрації,  виконавчим комітетам міської та сільських рад вжити невідкладних заходів щодо забезпечення реалізації конституційних прав громадян на письмове звернення та особистий прийом, обов’язкове одержання обґрунтованої відповіді, неухильного виконання норм Закону України «Про звернення громадян», упорядкування роботи із зверненнями громадян, зокрема щодо:

недопущення надання неоднозначних, необґрунтованих або неповних відповідей за зверненнями громадян, із порушенням строків, установлених законодавством, безпідставної передачі розгляду звернень іншим органам;

недопущення практики визнання заяв чи скарг необґрунтованими без роз’яснення заявникам порядку оскарження прийнятих за ними рішень;

створення умов для участі заявників у перевірці поданих ними заяв чи скарг, надання можливості знайомитися з матеріалами перевірок відповідних звернень;

 

 

2

 

взяття під особистий контроль керівниками відповідних органів розгляду звернень громадян та забезпечення проведення першочергового особистого прийому громадян, пільги яких встановлено законом;

приділення особливої уваги вирішенню проблем, з якими звертаються ветерани війни та праці, особи з інвалідністю, громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітні сім’ї, одинокі матері та інші громадяни, які потребують соціального захисту та підтримки;

запровадження постійного контролю за організацією роботи посадових та службових осіб зі зверненнями громадян;

з’ясування причин, що породжують повторні звернення громадян, систематичного аналізу випадків безпідставної відмови в задоволенні законних вимог заявників, проявів упередженості, халатності та формалізму при розгляді звернень громадян;

вжиття заходів для поновлення прав і свобод громадян, порушених унаслідок недодержання вимог законодавства про звернення громадян, притягнення винних осіб, у встановленому порядку, до відповідальності, у тому числі до дисциплінарної, за невиконання чи неналежне виконання службових обов’язків щодо розгляду звернень громадян;

продовження функціонування «гарячих» ліній і «телефонів довіри», проведення широкої роз’яснювальної роботи з питань реалізації громадянами права на звернення та особистий прийом;

забезпечити безумовне виконання заходів. Про хід їх виконання інформувати Сквирську районну державну адміністрацію у строки, визначені в заходах.

 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника апарату Сквирської районної державної адміністрації Салтанюка В.Л.

 

 

 

Голова адміністрації                                                       Оксана СЛАВІНСЬКА

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Сквирської

районної державної адміністрації

11  березня 2020 року № 71

 

 

ЗАХОДИ

щодо виконання в Сквирському районі Указу Президента України
від 07 лютого 2008 року № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо
забезпечення реалізації та гарантування конституційного
права на звернення до органів державної влади та органів
місцевого самоврядування»

 

1. Запровадити постійний моніторинг за дотриманням законодавства з питань розгляду звернень громадян у структурних підрозділах Сквирської райдержадміністрації, виконавчих комітетах міської та сільських рад Сквирського району.

Відділ документообігу, контролю,

організаційно-інформаційної роботи

та розгляду звернень громадян

апарату райдержадміністрації

Постійно.

 

2. Періодично, не рідше одного разу на рік, надавати голові Сквирської райдержадміністрації узагальнюючу інформацію про стан роботи із зверненнями громадян керівників структурних підрозділів Сквирської райдержадміністрації, виконавчих комітетів міської та сільських рад.

 

Відділ документообігу, контролю,

організаційно-інформаційної роботи

та розгляду звернень громадян

апарату райдержадміністрації

 

 

3. Аналізувати та узагальнювати питання, що порушуються у зверненнях громадян, особливо повторних, виявляти причини, що їх породжують, та за результатами такого аналізу вносити в установленому порядку пропозиції щодо розв’язання найбільш актуальних проблем.

 

2

Структурні підрозділи Сквирської

райдержадміністрації,

відділ документообігу,

контролю, організаційно-

інформаційної роботи та

розгляду звернень громадян

апарату райдержадміністрації,

виконавчі комітети міської та

сільських рад Сквирського району

Постійно.

 

4. Затверджувати графіки проведення особистого прийому громадян посадовими особами райдержадміністрації, передбачивши, зокрема, участь в особистому прийомі першого заступника голови райдержадміністрації, проведення особистого прийому не рідше чотирьох разів на місяць, у тому числі - двох особистих виїзних прийомів та забезпечувати проведення прийомів громадян за затвердженим графіком.

Відділ документообігу, контролю,

організаційно-інформаційної роботи

та розгляду звернень громадян

апарату райдержадміністрації

До 18 лютого щороку.

 

 

5. Забезпечити систематичне висвітлення через засоби масової інформації та розміщення на офіційних вебсайтах Сквирської районної державної адміністрації та відповідних структурних підрозділів райдержадміністрації, виконавчих комітетів міської та сільських рад Сквирського району узагальнених матеріалів щодо організації роботи із зверненнями громадян, графіків проведення особистих та особистих виїзних прийомів громадян посадовими особами.

Структурні підрозділи Сквирської

райдержадміністрації,

відділ документообігу,

контролю, організаційно-

інформаційної роботи та

розгляду звернень громадян

апарату райдержадміністрації,

виконавчі комітети міської та

сільських рад Сквирського району

Постійно.

3

 

6. Затверджувати річний графік перевірок додержання законодавства про звернення громадян у структурних підрозділах райдержадміністрації, виконавчих комітетах міської та сільських рад Сквирського району, передбачивши проведення перевірок діяльності кожної з них не рідше одного разу на рік.

 

Відділ документообігу, контролю,

організаційно-інформаційної роботи

та розгляду звернень громадян

апарату райдержадміністрації

До 31 грудня щороку.

 

7. Забезпечити проведення засідань постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян на чолі з керівниками відповідних органів із включенням до її складу представників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів.

Відділ документообігу, контролю,

організаційно-інформаційної роботи

та розгляду звернень громадян

апарату райдержадміністрації

 

Постійно.

 

 

Керівник апарату адміністрації                                     Віктор САЛТАНЮК

Переглядів: 6